PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Cesty patria k prvkom, ktoré na tvár a funkčnosť krajiny vplývajú v najväčšej miere. Okrem života ľudí vplývajú aj na život zvierat a rastlín. R1 PR1BINA nezasahuje do chránených oblastí a neprechádza ani lokalitami Natura 2000 (sústava chránených území európskeho významu).

Najbližšie k trase sa nachádza chránené vtáčie územie Tríbeč, územie európskeho významu Dvorčiansky les a Zoborské vrchy.

Okolie cesty sa vyznačuje veľkou druhovou pestrosťou. Žije tu približne 6 000 druhov živočíchov a 1200 druhov cievnatých rastlín. Okolie cesty budú čoskoro lemovať desiatky tisíc novovysadených kríkov a tisícky stromov, ktoré budú tvoriť zelenú prírodnú bariéru.

Správa udržateľnosti

Správa udržateľnosti

Dozvedieť sa Viac
Cesta nie je smetisko

Cesta nie je smetisko

Dozvedieť sa Viac
Strategická hluková mapa

Strategická hluková mapa

Dozvedieť sa Viac
Ekológia cesty

Ekológia cesty

Dozvedieť sa Viac
Odpadové hospodárstvo

Odpadové hospodárstvo

Dozvedieť sa Viac