PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

VČELA - STRÁŽKYŇA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Rýchlostnú cestu R1 PR1BINA lemujú zväčša polia, lúky a lesy. Farmári tak tvoria jednu z našich najväčších komunít. A práve farmári majú dlhodobý problém s úbytkom včiel, ktoré sú mimoriadne dôležité pre opeľovanie plodín a teda aj dobrú úrodu.

V roku 2018 sme preto rozbehli dlhodobú kampaň s názvom Včela - strážkyňa životného prostredia.

V regióne sme osadili 20 úľov, čím sme počet malých okrídlencov navýšili o 1,5 milióna. Nové kolónie opeľujú medonosné kvety a stromy na území približne 25 tisíc hektárov v perimetri 5km od úľa.

Na Slovensku klesol počet včiel za posledných 30 rokov takmer o polovicu. Dôvodom je používanie chemických postrekov, ktoré ohrozujú biologickú rozmanitosť a z polí robia ekologické púšte.

Okrem tradičných úľov sme postavili aj tzv. Včelie hotely na odpočívadlách Tekovské Nemce v oboch smeroch. Včelie hotely slúžia pre včely samotárky, ktorých je väčšina. Môžu si tu naklásť vajíčka alebo prezimovat. Unikátne hotely sme vyrobili aj v mini verziách vhodných pre záhrady a tie sme rozdali v rámci osvetovej kampane na školách.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o potrebe chrániť včely a životné prostredie.

Súčasťou kampane je aj biochemický rozbor medu, peľu a včelieho vosku, ktorý má zistiť kvalitu ovzdušia v regióne. Výsledky prieskumu budú zverejnené v novembri 2018.


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com