PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Strategická hluková mapa a akčný plán ochrany pred hlukom

Na viacerých úsekoch R1 v správe GRANVIA, a.s., bola intenzita dopravy v roku 2016 vyššia ako 3 mil. vozidiel za rok.

Na základe uvedenej skutočnosti, naša spoločnosť, v súlade s povinnosťami stanovenými v zákone NR SR č. 2/2005 Z.z. (v platnom znení) a súvisiacej legislatívy pre správcov väčších ciest, spracovala „Strategickú hlukovú mapu“ a Akčné plány ochrany pred hluk“, pre stav dopravy v roku 2016.

Oba dokumenty nájdete na stránke http://www.hlukovamapa.sk/granvia_2016.html

Prípadné pripomienky k „Návrhu akčného plánu ochrany pred hlukom“ môžete zasielať písomne na adresu :

Granvia a.s.
Ing. Miloslav Spišák
Suché Mýto 1
811 03 Bratislava

Pripomienky a podnety zasielajte do 16.6.2019.