PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

ČO ROBIŤ V PRÍPADE NEHODY

Ak dostanete defekt, zapnite výstražné svetlá, prejdite na spevnenú krajnicu a pri najbližšom výjazde opustite rýchlostnú cestu. Ak vaše auto ostane z nejakého dôvodu nepojazdné, kontaktujte naše Centrum monitorovania dopravy na núdzovom bezplatnom SOS tel. č. 0800 333 333. Zadajte svoju polohu odčítaním údaja na hektometrovníku (viď foto). Hektometrovníky sú umiestnené na stredových zvodidlách každých 100 m. Pošleme vám na pomoc odťahovú službu a našich operátorov, ktorí vás budú informovať o ďalšom postupe. Uložte si do mobilu užitočné čísla:

  • Integrovaný záchranný systém SR 112
  • Polícia 158
  • Stredisko správy a údržby rýchlostnej cesty, Centrum monitorovania dopravy: 0800 333 333 (dostupnosť 24 hodín denne)

Prvá pomoc

Pre prípad, že budete účastníkom, alebo svedkom autonehody a život postihnutých bude závisieť od vašej pomoci, overte si svoje vedomosti ako správne poskytnúť prvú pomoc kliknutím na link Prvá pomoc.


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com