PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Naše Stredisko správy a údržby v Selenci bolo postavené tak, aby vyhovovalo energeticky úsporným riešeniam. Pri výbere vozidiel, elektroniky, kancelárskeho vybavenia ale i posypových materiálov považujeme ohľaduplnosť k životnému prostrediu za dôležité kritérium.

V stredisku, ale aj na odpočívadlách Tekovské Nemce máme vybudovaný systém triedenia odpadov, ktoré sa môžu opätovne zhodnotiť. S nebezpečnými látkami narábame obozretne, aby sme vylúčili ich únik do pôdy, alebo vôd.