PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Podnety, otázky a sťažnosti

Máte pre nás podnet, alebo otázku?

Ak nás chcete osloviť s otázkou, alebo podnetom, zakliknutím označte okienko „podnet“, alebo „otázka“ vo formulári nižšie.

Podávanie sťažností

Sťažnosť môžete podať:

poštou:  Granvia Operation a.s., SSÚR Selenec, P.O.BOX 19A, 949 01 Nitra 

alebo vyplnením formulára na tejto stránke.

Spracovanie sťažností

Vašu sťažnosť hneď po jej doručení zaregistrujeme. Najneskôr na druhý pracovný deň vás budeme informovať o ďalšom postupe.

Doba potrebná na vyriešenie vašej sťažnosti závisí od predmetu sťažnosti. Menej problematické záležitosti vyriešime do niekoľkých hodín, alebo dní (najneskôr do 5 pracovných dní). Riešenie udalostí s následkom poškodenia zdravia alebo majetku, ktoré si vyžadujú vyšetrovacie správy od polície, alebo zdravotníckych zariadení, trvajú spravidla dlhšie. V takých prípadoch vás budeme informovať predbežne v lehote 5 pracovných dní, pričom definitívny výsledok vám budeme môcť oznámiť až po doručení právoplatných správ od príslušných orgánov.

Spoločnosť Granvia Operation a.s. poverená výkonom služieb týkajúcich sa prevádzky a údržby R1 PR1BINA, ani spoločnosť GRANVIA, a.s. ako koncesionár, nie sú povinnými osobami v zmysle § 2 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nie sú povinné sprístupňovať informácie podľa uvedeného zákona.

KONTAKTNÝ FORMULÁR

Týmto súhlasíte so spracovaním svojich osobných údajov pre účely vybavenia podnetu, otázky alebo sťažnosti v súlade s GDPR. SÚHLAS SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV.pdf

Obsah podnetu, otázky alebo sťažnosti môže byť bez uvedenia akýchkoľvek Vašich osobných údajov poskytnutý tretím stranám pre účely skvalitňovania služieb, všeobecnú prevenciu a vytváranie záznamov a iných správ v zmysle koncesnej zmluvy s Ministerstvom dopravy a výstavby SR.