PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Spoločnosť GRANVIA, a.s. je koncesionárom projektu verejno-súkromného partnerstva (PPP) rýchlostnej cesty R1 PR1BINA (51,6 km).

Koncesia zahŕňa projektovanie, výstavbu, financovanie a 30 ročnú prevádzku a údržbu štyroch úsekov rýchlostnej cesty R1 PR1BINA (Nitra - Selenec, Selenec - Beladice, Beladice - Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat).

Prvé tri úseky Nitra - Tekovské Nemce (46 km) boli do prevádzky uvedené 28. októbra 2011.

Štvrtý úsek, severný obchvat Banská Bystrica (5,7 km) bol uvedený do prevádzky 27. júla 2012.