PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Historicky prvý projekt verejno-súkromného partnerstva (Public Private Partnership) v oblasti cestnej infraštruktúry tohto rozsahu na Slovensku.

Projekt spočíva v zabezpečení financovania, naprojektovania, výstavby, prevádzkovania a údržby rýchlostnej cesty s dvakrát dvomi jazdnými pruhmi v celkovej dĺžke 51,6 km počas 30 rokov. Novovybudovaná rýchlostná cesta sa nachádza na východ od Bratislavy a spája mesto Nitra a obec Tekovské Nemce. Súčasťou projektu je aj obchvat mesta Banská Bystrica. Konkrétne ide o úseky Nitra – Selenec, Selenec – Beladice, Beladice – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat. Úsek Nitra -Tekovské Nemce nadviaže na úseky R1 Nitra – Trnava a Hronský Beňadik – Banská Bystrica, čím v budúcnosti vznikne 167 km dlhý ťah R1 Trnava – Banská Bystrica.

Projekt je rozdelený do 4 stavieb

  • 1. úsek Nitra, západ – Selenec v dĺžke 12,6 km
  • 2. úsek Selenec – Beladice v dĺžke 19 km
  • 3. úsek Beladice – Tekovské Nemce v dĺžke 14,3 km
  • 4. úsek Banská Bystrica – severný obchvat v dĺžke 5,7 km

Hlavné stavebné práce sa začali 1.septembra 2009.

Dátumy otvorenia úsekov:

  • Nitra – Tekovské Nemce – 28. október 2011
  • Banská Bystrica – severný obchvat – 27. júl 2012

Koncesia potrvá 30 rokov, teda do roku 2041, kedy Koncesionár odovzdá rýchlostnú cestu Verejnému obstarávateľovi.

Verejný obstarávateľ

Verejným obstarávateľom projektu R1 PR1BINA je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

s ktorým spoločnosť GRANVIA, a.s. uzavrela Koncesnú zmluvu.

Nezávislý dozor

Nezávislý dozor projektu R1 PR1BINA vykonáva spoločnosť SGS spol. s r.o.