PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Koncesionár projektu PPP – Rýchlostná cesta R1 PR1BINA

Spoločnosť GRANVIA, a.s. je koncesionárom projektu PPP – rýchlostná cesta R1 PR1BINA: Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat.

Aktivity spoločnosti

GRANVIA, a.s. je ako koncesionár poverená projektovaním, výstavbou, financovaním, prevádzkovaním a údržbou štyroch úsekov rýchlostnej cesty R1 PR1BINA počas obdobia 30 rokov. Na realizácii projektu sa priamo podieľala spoločnosť Granvia Construction s.r.o, hlavný dodávateľ stavebných prác. 

Za údržbu a prevádzku rýchlostnej cesty je zodpovedná spoločnosť Granvia Operation, a.s.

Konzorcium

Spoločnosť GRANVIA, a.s. tvorí konzorcium dvoch akcionárov. Sú nimi významné zahraničné spoločnosti VINCI Concessions a Meridiam Infrastructure. Obe spoločnosti sa dlhodobo venujú oblasti PPP projektov a koncesií. Disponujú bohatými skúsenosťami v tejto oblasti, o čom svedčia aj mnohé medzinárodné ocenenia udelené projektom, na ktorých spoločnosti participovali. Výnimkou nie je ani slovenský projekt PPP – rýchlostná cesta R1 PR1BINA, ktorý získal dve prestížne ocenenia PFI Awards, v roku 2010 a v roku 2013.

Manažment Granvie, a.s. stanovil politiku spoločnosti pre Integrovaný manažersky systému kvality, životného prostredia a BOZP , ktorá je v súlade s víziou a stratégiou vrcholového manažmentu pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti.
Viac si o politike spoločnosti môžete prečítať tu.