PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Spoločnosť GRANVIA, a.s založili rovnakým podielom spoločnosti VINCI Concessions a Meridiam Infrastructure.

vconc log cou r MeridiamLogo

VINCI Concessions

Francúzska spoločnosť VINCI Concessions je jednou zo štyroch divízií skupiny VINCI (Concessions, Energy, Roads, Construction). VINCI Concessions je popredným európskym prevádzkovateľom koncesií, ktorý financuje, projektujte, stavia a prevádzkuje dopravné infraštruktúry a stavby občianskej vybavenosti v rámci projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP). Predmetom koncesií nie sú len diaľnice a cestné komunikácie, ale aj parkoviská, letiská, či železničné prepojenia. Svoje know-how spoločnosť uplatňuje v rámci tzv. integrovaného modelu koncesionár – zhotoviteľ. Uplatňovanie tohto modelu a bohaté skúsenosti v oblasti PPP projektov a koncesií robí z VINCI Concessions významného partnera verejných inštitúcií nielen vo Francúzsku, ale aj v krajinách ako Nemecko, Veľká Británia, Ruská Federácia, Kanada, Jamajka, Katar.

Meridiam Infrastructure

Investičný fond Meridiam Infrastructure sa zameriava na financovanie projektov výstavby a prevádzkovania verejných infraštruktúr, ktoré sú financované prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev (PPP) alebo sú predmetom koncesií. Spoločnosť investuje nielen vo Francúzsku, ale i v krajinách ako Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Veľká Británia, USA, či Kanada do projektov primárnej a sekundárnej, teda už existujúcej infraštruktúry v nasledujúcich odvetviach :

  • Dopravná infraštruktúra
  • Sociálne zariadenia, najmä zdravotnícke zariadenia a zariadenia pre starších a zdravotne postihnutých občanov
  • Životné prostredie a úspory energií
  • Verejné služby a stavby občianskej vybavenosti