PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Spoločnosť GRANVIA, a.s založili rovnakým podielom spoločnosti VINCI Concessions a Meridiam Infrastructure.

MeridiamLogo

VINCI Concessions

Francúzska spoločnosť VINCI Concessions je jednou zo štyroch divízií skupiny VINCI (Concessions, Energy, Roads, Construction). VINCI Concessions je popredným európskym prevádzkovateľom koncesií, ktorý financuje, projektujte, stavia a prevádzkuje dopravné infraštruktúry a stavby občianskej vybavenosti v rámci projektov verejno-súkromného partnerstva (PPP). Predmetom koncesií nie sú len diaľnice a cestné komunikácie, ale aj parkoviská, letiská, či železničné prepojenia. Svoje know-how spoločnosť uplatňuje v rámci tzv. integrovaného modelu koncesionár – zhotoviteľ. Uplatňovanie tohto modelu a bohaté skúsenosti v oblasti PPP projektov a koncesií robí z VINCI Concessions významného partnera verejných inštitúcií nielen vo Francúzsku, ale aj v krajinách ako Nemecko, Veľká Británia, Ruská Federácia, Kanada, Jamajka, Katar.

Meridiam Infrastructure

Investičný fond Meridiam Infrastructure sa zameriava na financovanie projektov výstavby a prevádzkovania verejných infraštruktúr, ktoré sú financované prostredníctvom verejno-súkromných partnerstiev (PPP) alebo sú predmetom koncesií. Spoločnosť investuje nielen vo Francúzsku, ale i v krajinách ako Poľsko, Nemecko, Rakúsko, Fínsko, Veľká Británia, USA, či Kanada do projektov primárnej a sekundárnej, teda už existujúcej infraštruktúry v nasledujúcich odvetviach :

  • Dopravná infraštruktúra
  • Sociálne zariadenia, najmä zdravotnícke zariadenia a zariadenia pre starších a zdravotne postihnutých občanov
  • Životné prostredie a úspory energií
  • Verejné služby a stavby občianskej vybavenosti