PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ (CSR)

Na začiatku nášho verejno-súkromného projektu sme si stanovili ambiciózne dlhodobé ciele pre rôzne komunitné aktivity a tie nesutále rozvíjame. Zapojenie našich susedov z miestnej komunity prostredníctvom rôznych projektov a zisťovanie ich potrieb a požiadaviek formou prieskumu verejnej mienky ostáva jednou z našich priorít.

Filantropia našich zamestnancov zapojením sa do Nadácie Granvia je taktiež našim záväzkom. Dlhodobé ciele ochrany životného prostredia a zvyšovanie povedomia a potrebe chrániť prírodu sú reflektované v našich kampaniach o lese, či včelách.

Ako spoločnosť robíme maximum pre prevenciu nehodovosti a zníženie obetí dopravných nehôd v kampaniach o bezpečnosti na cestách.