PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Vyhadzovanie odpadkov počas jazdy stále patrí k správaniu niektorých vodičov.

Aj preto sme v spolupráci s občianskym združením Všestranko podporili ich kampaň Lss nie je smetisko, avšak u nás na odpočívadlách s názvom Cesta nie je smetisko.
Osadené tabule na odpočívadlách s týmto názvom obsahujú niekoľko často vyhadzovaných predmetov na cestu, napríklad žuvačky, či plechovky od nápojov. Tabule ifnormujú tom, ako dlho sa takéto predmety rozkladajú v prírode.
Vedeli ste, že plienka sa rozkladá až 250 rokov?

Cieľom kampane je šíriť povedomie o potrebe chrániť životné prostredie.