PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

IH0C1013

Viac ako 200 detí zo štyroch škôl v okolí Nitry sa tento rok zúčastnilo na exkurziách v Stredisku správy a údržby na rýchlostnej ceste R1 PR1BINA.

Žiaci štvrtých ročníkov zo škôl v Nitre, Čiernych Kľačanoch, Sľažanoch a Vrábloch boli účastníkmi série poznávacích výletov, ktorých cieľom je šíriť osvetu v rámci bezpečnosti v premávke aj medzi deťmi. Podujatie už tradične každé leto organizuje koncesionár projektu spoločnosť GRANVIA, a.s. a prevádzkovateľ spoločnosť Granvia Operation, a.s.

 

,,Bezpečnosť je pre nás absolútnou prioritou. Veríme, že šírením osvety medzi deťmi aj dospelými dokážeme pozitívne ovplyvniť správanie sa účastníkov premávky, ´´ vysvetlil cieľ podujatia Generálny riaditeľ spoločnosti GRANVIA, a.s. Marcel Vial a dodal: ,,okrem základných pravidiel v premávke deti učíme aj pravidlá prvej pomoci spolu s odborníkmi z Červeného kríža. Súčasťou exkurzie je samozrejme aj prehliadka Strediska správy a údržby.´´

Kampane na podporu bezpečnosti v premávke sú na R1 PR1BINA pravidelnosťou. Koncesionár a prevádzkovateľ organizujú okrem školských exkurzií aj exkurzie pre detské tábory, Dni Bezpečnosti na Veľkú Noc a na Dušičky ako aj podujatia na Deň Detí či pri príležitosti Medzinárodného Dňa výskumníkov. Na podujatiach sa každoročne priamo zúčastní viac ako 30 tisíc návštevníkov a záujem z roka na rok rastie. Dôkazom je zvyšujúci sa počet škôl, ktoré sa do exkurzií chcú zapojiť a hravou formou deťom poskytnúť užitočné informácie.

Podujatia podporuje ak sekcia BESIP Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.