PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

PM4 8631

Slovenská cestná spoločnosť usporiadala 6. – 7. októbra 21. ročník odborno-spoločenského podujatia s názvom Dni slovenských cestárov. Podujatie sa konalo v Banskej Bystrici. Veľký úspech na ňom dosiahol Marek Rumančík, operátor cestnej údržby Granvia Operation.

Odborná časť programu bola zameraná na problematiku správy, prevádzky a údržby cestných komunikácií, prezentáciu projektov cestnej infraštruktúry v programovacom období 2014 – 2020 a prezentáciu najnovších produktov firiem pôsobiacich v oblasti údržby cestných komunikácií. 

Súčasťou podujatia bolo Cestárske rodeo – súťaž v jazde zručnosti vodičov vozidiel zimnej údržby nielen zo Slovenska, ale i z Českej republiky, Poľska a Maďarska. Prvé dve priečky obsadili poľskí cestári. Tretie miesto získal Marek Rumančík, operátor cestnej údržby, ktorý sa vo firme Granvia Operation podieľa na údržbe rýchlostnej cesty R1 PR1BINA.

Týmto výkonom si Marek na prekážkovej trati vybojoval v spoločnosti 22 účastníkov pozíciu najlepšieho vodiča zo Slovenska, čím získal nomináciu na 10. ročník Cestárskeho rodea v Českej republike. Uskutoční sa 23. októbra v areáli Masarykovho okruhu v Brne. Sme naňho hrdí a budeme mu držať palce aj na súťaži v ČR. Fotografie z podujatia nájdete tu:

http://nasabystrica.sme.sk/c/20348060/cestarske-rodeo-preverilo-zrucnost-vodicov-foto.html?ref=njctse