PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

IH0C1013

Považujeme sa za dobrých vodičov, kritickí sme voči iným

Iba 32 % Slovákov si myslí, že počet osôb usmrtených na cestách sa môže v nasledujúcich rokoch výrazne znížiť, čo je o 17 percentuálnych bodov menej ako európsky priemer (49 %). Slovensko je v tejto oblasti najpesimistickejšou krajinou spolu s Gréckom (33 %) a Nemeckom (36 %).

Prečítajte si, ktorých vodičov v Európe považujú Slováci za dobrých a kto je podľa nich najhorší, tu.