PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

IH0C1013

Teploty atakujú mínusové hodnoty a v spojení so zrážkami znamenajú sneh, alebo námrazu. Ako ošetrujeme rýchlostnú cestu R1 PR1BINA?

Úsek Nitra, západ (Lehota) – Tekovské Nemce (46 km) ošetrujeme zo strediska správy a údržby (SSÚR) Selenec (2 km za Nitrou) a Severný obchvat Banskej Bystrice (5,7 km) zo strediska údržby Banská Bystrica.

 
sila sol

 

Posypový materiál
V SSÚR Selenec máme 2 silá, každé s kapacitou 180 ton soli. Okrem nich máme sklad voľne loženej soli s kapacitou 150 ton. Na odpočívadle Tekovské Nemce v smere do B. Bystrice máme ďalšie silo s kapacitou 180 ton. Pre úsek v Banskej Bystrici máme soľ taktiež v dostatočnom množstve. Dodávatelia nám počas zimy budú dovážať soľ do 24 hodín od objednávky.

Využívame tiež vlastnú výrobňu soľanky (soľný roztok). Používame certifikovanú posypovú soľ schválenú obvodnými úradmi životného prostredia v Nitre a v Banskej Bystrici. Nepoužívame inertné posypové materiály (napr. drvený kameň).

 

MAN radlica

Technika
Pre úsek Nitra, západ – Tekovské Nemce máme 6 sypačov so snežnými pluhmi a 2 cisterny. Okrem toho máme multifunkčné vozidlo Unimog, na ktoré môžeme tiež osadiť snežný pluh.

Na úseku v B. Bystrici operujú 2 sypače MAN s možnosťou osadenia pluhov a cisterien, 2 nákladné vozidlá Renault Kerax so sklápacou nadstavbou na odvoz snehu, plus 1 vozidlo Unimog (s možnosťou osadenia snehovej frézy).

 

CMD

V SSÚR Selenec máme centrum monitorovania dopravy, v ktorom na displejoch sledujeme výstupy z 34 kamier. Tie pokrývajú všetky križovatky a potenciálne rizikové úseky. Kamerovo je taktiež pokrytý celý severný obchvat B. Bystrice. Okrem toho máme popri ceste 15 meteostaníc, ktoré nám poskytujú aktuálne namerané údaje ako teplota vzduchu, vozovky, rosný bod, sila a smer vetra a pod. V zimnom období veľmi pozorne sledujeme vývoj počasia, aby sme boli pripravení na zásah. Okrem vlastných meteostaníc využívame aj predpovede SHMÚ.

Okrem toho sa po ceste R1 PR1BINA pohybujú naše hliadkovacie dodávky, hliadkari teda môžu aj fyzicky skontrolovať stav vozovky v jednotlivých častiach cesty a prostredníctvom vysielačky sa operatívne spojiť s naším centrom monitorovania dopravy. Hliadky denne prejdú približne 500 km.

Na všetkých úsekoch môžeme v prípade kalamitnej situácie využiť pomoc externých dodávateľov (technika a ľudia), s ktorými máme pre takéto prípady zmluvu.

Bezplatná SOS linka
Do centra monitorovania dopravy môžu v prípade núdze volať aj vodiči na bezplatné tel. č. 0800 333 333 . Linka je dostupná po celý rok 24 hodín denne, aj počas víkendov a sviatkov. V prípade potreby k vodičom v núdzi vysielame hliadku, ktorá sa postará o bezpečné označenie miesta a zabezpečí všetky potrebné kroky.

Rizikové úseky
Sú to najmä mosty, kde je v porovnaní s ostatnými časťami cesty zvýšená vlhkosť a teda možnosť rýchlejšej tvorby námrazy. Venovať sa však musíme celej ceste rovnako pozorne, aby bol povrch všade rovnako kvalitne ošetrený. Zvýšenú pozornosť si tiež vyžadujú úseky v blízkosti otvorenej krajiny, kde v prípade silnejšieho vetra môže hroziť navievanie snehu na vozovku. V snahe obmedziť tento jav sme na polia v blízkosti cesty rozmiestnili snehové zábrany. Platí to najmä pre úsek Beladice – Tekovské Nemce.

 

MAN sipka

Predbiehať, či nepredbiehať sypače?
Ak pred sebou uvidíte vozidlá vykonávajúce zimnú údržbu, zvýšte opatrnosť. Jazdia vo dvojici, každé vozidlo v jednom pruhu. Sledujte svetelnú signalizáciu na vozidlách. Ak šípka ukazuje do voľného jazdného pruhu, sypač môžete predbehnúť. Ak bliká „kríž“, sypač nepredbiehajte. Vodič sypača vás tým informuje, že nie je bezpečné ho predbiehať. Počkajte, kým nezíde z trasy, môže to byť po niekoľkých kilometroch.

Sypače so snežnými pluhmi sa pohybujú pracovnou rýchlosťou približne 40 km/h. Pri vyššej rýchlosti sa znižuje kvalita odhŕňania. Ak sneží, alebo hrozí sneženie, vodiči by mali počítať s časovou rezervou a mali by na cestu vyraziť skôr.

Ďakujeme, že využívate cestu R1 PR1BINA a prajeme vám šťastnú cestu!