PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

IH0C1013

Na akcii Noc výskumníkov bude aj stánok R1 PR1BINA a BECEP Ministerstva Dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.

Pre malých vedcov v našom stánku ponúkame experimenty spojené s cestou a s naším každodenným zimným životom. Deti budú môcť hádať medzi rôznymi vzorkami soli a zisťovať, s ktorou solíme chlieb s maslom, a ktorú používame na posypávanie cesty, keď je ľad. Naši operátori im vysvetlia prečo sa v zime tvorí námraza skôr na mostoch ako na ceste, a prečo je teplota vozovky niekedy aj o 25 stupňov vyššia ako je teplota vzduchu.

Pre staršie deti máme pripravené kvízy a hádanky, súťaže a super ceny. Súčasťou stanoviska PR1BINA bude aj skúška bezpečnej chôdze v simulovanom stave opitosti a trenažér cyklojazdy.