PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

IH0C1013

Prečítajte si, ako sme sa pripravili na zimu 2015-2016.

Obdobie zimnej údržby

Príprava na zimu začína už na sklonku leta. Robili sme údržbu a servisné prehliadky všetkých mechanizmov, pripravovali sme objednávky dodávok posypovej soli, školili sme pracovníkov externej firmy, ktorí nám budú k dispozícii v prípade kalamitných stavov.

V režime zimnej údržby sme od 1. novembra do 31. marca. Vzhľadom na neustály monitoring vývoja počasia sme v prípade potreby pripravení na zásah aj skôr, alebo aj po 31. marci.

 

Ľudské zdroje

Na úseku Nitra, západ – Tekovské Nemce pracuje v Stredisku správy a údržby Selenec (2 km za Nitrou) 16 operátorov cestnej údržby, 2 mechanici, 8 operátorov centra monitorovania dopravy a 4 hliadkari.

Na severnom obchvate Banskej Bystrice pôsobia 6 vodiči zimnej údržby, 3 operátori oddelenia monitorovania dopravy a 2 mechanici. Na všetkých úsekoch môžeme v prípade kalamitnej situácie využiť pomoc externých dodávateľov (technika a ľudia), máme s nimi pre takéto prípady zmluvu.

Posypový materiál

V stredisku správy a údržby (SSÚR) Selenec máme 2 silá, každé s kapacitou 180 ton soli. Okrem nich máme sklad voľne loženej soli s kapacitou 150 ton. Na odpočívadle Tekovské Nemce v smere do B. Bystrice máme ďalšie silo s kapacitou 180 ton. Pre úsek v Banskej Bystrici máme soľ taktiež v dostatočnom množstve (zhruba 200 t). Dodávatelia nám počas zimy budú dovážať soľ do 24 hodín od objednávky.

Máme tiež vlastnú výrobňu soľanky (soľný roztok). Používame certifikovanú posypovú soľ schválenú obvodnými úradmi životného prostredia v Nitre a v Banskej Bystrici. Nepoužívame inertné posypové materiály (napr. drvený kameň).

Technika

Pre úsek Nitra, západ – Tekovské Nemce máme 6 sypačov so snežnými pluhmi a 2 cisterny. Okrem toho máme multifunkčné vozidlo Unimog, na ktoré môžeme tiež osadiť snežný pluh.

Na úseku v B. Bystrici operujú 2 sypače MAN s možnosťou osadenia pluhov a cisterien, 2 nákladné vozidlá Renault Kerax so sklápacou nadstavbou na odvoz snehu, plus 1 vozidlo Unimog (s možnosťou osadenia snehovej frézy).

V SSÚR Selenec máme centrum monitorovania dopravy, v ktorom na displejoch sledujeme výstupy z 34 kamier. Tie pokrývajú všetky križovatky a potenciálne rizikové úseky. Kamerovo je taktiež pokrytý celý severný obchvat B. Bystrice. Okrem toho máme popri ceste 15 meteostaníc, ktoré nám poskytujú aktuálne namerané údaje ako teplota vzduchu, vozovky, rosný bod, sila a smer vetra a pod. V zimnom období veľmi pozorne sledujeme vývoj počasia, aby sme boli pripravení na zásah. Okrem vlastných meteostaníc využívame aj predpovede SHMÚ.

Okrem toho sa po ceste R1 PR1BINA pohybujú naše hliadkovacie dodávky, hliadkari teda môžu aj fyzicky skontrolovať stav vozovky v jednotlivých častiach cesty a prostredníctvom vysielačky sa operatívne spojiť s naším centrom monitorovania dopravy. Hliadky denne prejdú približne 500 km.

Do centra monitorovania dopravy môžu v prípade núdze volať aj vodiči na bezplatné tel. č. 0800 333 333. Linka je dostupná po celý rok 24 hodín denne, aj počas víkendov a sviatkov. V prípade potreby k vodičom v núdzi vysielame hliadku, ktorá sa postará o bezpečné označenie miesta a zabezpečí všetky potrebné kroky.

Snehové zábrany

Na rizikové úseky – miesta, kde hrozí navievanie snehu na vozovku, v priebehu novembra osadíme snehové zábrany. Ich celková dĺžka je približne 6 km. Možno sa to zdá málo, ale popri ceste sú aj protihlukové steny v celkovej dĺžke viac ako 32 km, ktoré taktiež zabraňujú navievaniu snehu z okolitých polí na cestu.

Rizikové úseky

Sú to najmä mosty, kde je v porovnaní s ostatnými časťami cesty zvýšená vlhkosť a teda možnosť rýchlejšej tvorby námrazy. Venovať sa však musíme celej ceste rovnako pozorne, aby bol povrch všade rovnako kvalitne ošetrený. Zvýšenú pozornosť si tiež vyžadujú úseky v blízkosti otvorenej krajiny, kde v prípade silnejšieho vetra môže hroziť navievanie snehu na vozovku. V snahe obmedziť tento jav sme na polia v blízkosti cesty rozmiestnili snehové zábrany. Platí to najmä pre úsek Beladice – Tekovské Nemce.

Predbiehať, či nepredbiehať sypače?

Ak pred sebou uvidíte vozidlá vykonávajúce zimnú údržbu, zvýšte opatrnosť. Jazdia vo dvojici, každé vozidlo v jednom pruhu. Sledujte svetelnú signalizáciu na vozidlách. Ak šípka ukazuje do voľného jazdného pruhu, sypač môžete predbehnúť. Ak bliká „kríž“, sypač nepredbiehajte. Vodič sypača vás tým informuje, že nie je bezpečné ho predbiehať. Počkajte, kým nezíde z trasy, môže to byť po niekoľkých kilometroch.

Sypače so snežnými pluhmi sa pohybujú pracovnou rýchlosťou približne 40 km/h. Pri vyššej rýchlosti sa už znižuje kvalita odhŕňania. Ak sneží, alebo hrozí sneženie, vodiči by mali počítať s časovou rezervou a mali by na cestu vyraziť skôr.