PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

IH0C1013

Aj tento rok sme podporili projekt dopravnej výchovy v spolupráci s fondom Bona Via. Viac o samotnom projekte v Komárne si môžete prečítať v článku z publikácie Naše Novosti tu.