PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

IH0C1013

Ďalší zo série Dní Bezpečnosti sa uskutoční počas celoslovenského Dňa Polície pred divadlom Andreja Bagara v Nitre. Tešíme sa na všetkých vodičov aj nevodičov pri našom stánku.