PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

IH0C1013

Rýchlostná cesta R1 PR1BINA (51,6 km) priniesla podľa obyvateľov Nitrianskeho a Banskobystrického regiónu zvýšenú bezpečnosť a plynulosť premávky. V prieskume verejnej mienky sa tak vyjadrilo deväť z desiatich respondentov.

Okrem bezpečnej infraštruktúry sú pre prevádzkovateľa i koncesionára prioritou kvalitné služby na odpočívadlách Tekovské Nemce. Vodiči a spolujazdci sa teraz budú môcť počas pauzy v oboch smeroch pripojiť k wifi zariadeniu zdarma.

Zlepšenú mobilitu a ušetrenie na pohonných hmotách pocítilo viac ako 82% respondentov.

 

Čas vďaka novej komunikácii ušetrí viac ako tretina opýtaných. Takmer polovica opýtaných si myslí, že v regióne je vďaka R1 PR1BINA nižšia nezamestnanosť.

Viac ako 95% respondentov si myslí, že R1 PR1BINA je dobre udržiavaná, v zime býva čistá, s riadne odhrnutým snehom a v lete s pokosenými krajnicami. Takmer 41% opýtaných pocítilo po otvorení rýchlostnej cesty zlepšené životné prostredie čo sa prejavilo zníženou intenzitou tranzitnej dopravy v okolitých obciach, ako i znížením hlučnosti a prašnosti.

Prieskum verejnej mienky prebehol v septembri 2014. Pre projekt R1 PR1BINA prieskum zrealizovala spoločnosť Smart Chance na vzorke 508 respondentov vo veku 18 až 65 rokov, ktorí cestu využívajú ako vodiči alebo spolujazdci aspoň raz týždenne.

Koncesionárom rýchlostnej cesty R1 PR1BINA je spoločnosť GRANVIA, a.s. a prevádzkovateľom spoločnosť Granvia Operation, a.s. Verejným obstarávateľom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.