PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Projekt rýchlostnej cesty R1-PR1BINA, Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica severný obchvat je štvrtým najlepším PPP projektom v regióne Európy, Strednej Ázie, stredného východu a severnej Afriky. Ocenenie mu udelila medzinárodná porota IFC. Viac si môžete prečítať tu.