PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

V sobotu 23. marca uplynuli štyri roky od podpísania Koncesnej zmlvuvy k projektu R1 PR1BINA, Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – severný obchvat. Intenzita vyťaženosti rýchlocesty splnila pôvodné očakávania, o čom svedčí fakt, že už o niekoľko dní počet áut, ktoré od otvorenia v októbri 2011 prešli po PR1BINE prekročí desať miliónov. Viac si prečítate tu.