PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Nadácia GRANVIA, ktorej zakladateľmi sú spoločnosti pôsobiace na prvom PPP projekte R1-PR1BINA a nadácia Fondation VINCI pour la Cité, dnes vydáva svoju prvú grantovú výzvu. Viac o nadácii, podporovaných oblastiach a podmienkach grantovej výzvy sa prečítajte tu.