PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

B r a t i s l a v a (10. januára 2012) - Po novom úseku R1 Nitra - Tekovské Nemce, PR1BINA, prešlo 10. januára 2012 predpoludním miliónte auto. Ukazujú to sofistikované sčítače dopravy, ktoré merajú frekvenciu premávky a sumarizujú celkové počty vozidiel na úseku.
Úsek PR1BINA, ktorý slávnostným prestrihnutím pásky otvorili 28. októbra 2011, teda pred sviatkom Všetkých Svätých a v čase, kedy je hustota premávky na Slovensku jedna z najvyšších v roku, zaznamenala za prvých 24 hodín neuveriteľných 27 626 áut. Za necelých dva a pol mesiaca úsek použilo až jeden milión motoristov.
„Pôvodné predpoklady, že po ceste denne prejde 5 až 7 tisíc vozidiel sa nenaplnili. Za hodinu po ceste prejde až 500 áut," povedal Eric Delobel, generálny riaditeľ spoločnosti GRANVIA, ktorá je koncesionárom projektu a dodal: „To znamená, že za deň je to až 12-tisíc a za týždeň zhruba 84-tisíc vozidiel."
Intenzita vyťaženosti cesty sa mení v závislosti od štátnych sviatkov, či školských prázdnin.
Pre porovnanie, v novembri prešlo po PR1BINE priemerne 15 648 vozidiel denne. V decembri to bolo o niečo menej, priemerne 11 283 vozidiel.
„Súčasné čísla dokazujú, že vybudovanie rýchlostného úseku bolo nevyhnutné. Moderný úsek je bezpečný a ponúka vodičom plynulú jazdu", doplnil E. Delobel.

PR1BINA v číslach
  • 27 626 počet áut, ktoré po PR1BINE prešli za prvých 24 hodín
  • 1 milión počet áut, ktoré po PR1BINE prešli k 11. Januáru 2012
  • 27 kamier
  • 12 meteorologických staníc
  • 8 senzorov vo vozovke sledujúcich Intenzitu dopravy ale aj hmotnosť vozidiel
  • Bezplatná tiesňová linka 0800 333 333

O projekte

Rýchlostná cesta R1 PPP Nitra - Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný obchvat, prvý PPP projekt takého rozsahu v histórii Slovenska, je realizovaná na základe Koncesnej zmluvy uzatvorenej medzi Slovenskou republikou, zastúpenou Ministerstvom Dopravy, Výstavby a Regionálneho rozvoja a spoločnosťou GRANVIA a.s., ako koncesnou spoločnosťou, ktorej akcionármi sú spoločnosti VINCI

Concessions a Meridian Infrastructure. V rámci tohto PPP projektu má Koncesionár povinnosť zabezpečiť financovanie, projektovanie, výstavbu a nasledujúcu 30-ročnú prevádzku a údržbu 4 úsekov rýchlostnej cesty R1.
Projekt rýchlostnej cesty R1 (PPP) Nitra -Tekovské Nemce a Banská Bystrica - severný je rozdelený na štyri úseky . Prvé tri úseky Nitra - Selenec, Selenec - Beladice a Beladice - Tekovské Nemce boli odovzdané do predčasného užívania 28. Októbra 2011, úsek Banská Bystrica - severný obchvat má byť odovzdaný v júli 2012. Štádium projektovania a výstavby R1 PPP rýchlostnej cesty vykonáva spoločnosť Granvia Construction, s.r.o. (člen skupiny Eurovia CS) ako príslušný subdodávateľ spoločnosti GRANVIA, a.s., zatiaľ čo štádium prevádzky a údržby bude vykonávať spoločnosť Granvia Operation, s.r.o. (člen skupiny Vinci Concessions) ako subdodávateľ spoločnosti GRANVIA, a.s., pre túto fázu projektu.