PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Aktuálne informácie

Dopravné obmedzenia Bánoš

Od piatka 7/8/2020 od 21:00 do pondelka 10/8/2020 do 6:00 budú na križovatke Bánoš v Banskej Bystrici v dvoch etapách uzatvorené zjazdy a výjazdy na rýchlostnú cestu R1. Čiastočne obmedzená doprava bude aj na časti miestnej komunikácie na Bánoš. Dôvodom uzávierky je rekonštrukcia asfaltových povrchov. Prosíme o vodičov o zvýšenú pozornosť a rešpektovanie prenosného dopravného značenia. V prípade, že budú rekonštrukčné práce ukončené skôr, budú dotknuté úseky ihneď sprístupnené.

PDZ_R1-KrižovatkaBB-Situácia - etapa1.pdf

PDZ_R1-KrižovatkaBB-Situácia - etapa2.pdf

 

 

Nadácia VINCI Autoroutes pre zodpovednú jazdu zverejňuje výsledky 10. barometra zodpovednej jazdy

Aj v lete na cestách dávajte pozor na seba i ostatných

Blížia sa nám dlhé cesty za dovolenkou a Nadácia VINCI Autoroutes zverejňuje výsledky európskeho barometra 2020 o zodpovednej jazde. Rozsiahly prieskum vykonal inštitút Ipsos osloviac 12 400 osôb v 11 európskych krajinách s cieľom vyhodnotiť správanie a vnímanie Európanov za volantom. Umožňuje sledovať vývoj rizikového správania a osvedčených postupov s cieľom pomôcť lepšie usmerňovať preventívne opatrenia v každej krajine.

Súhrn hlavných poznatkov

Nervóznejšie správanie za volantom zvyšuje mieru neslušnosti na cestách
• 16 % európskych vodičov pripúšťa, akoby za volantom boli iným človekom, a cítia sa nervóznejší, impulzívnejší alebo agresívnejší / 15 % slovenských vodičov;
• 55 % európskych vodičov pripúšťa, že občas vynadajú iným vodičom / 42 % slovenských vodičov (-1 bod v porovnaní s rokom 2019);
• 33 % vodičov sa úmyselne lepí na vozidlo, ktoré ich rozčuľuje; 25 % slovenských vodičov (+2);
• 84 % európskych šoférov už malo strach z agresívneho správania iného vodiča; 85 % slovenských vodičov (+1).

Do konca októbra budú na odpočívadlách Tekovské Nemce prebiehať práce na obrubníkoch pri parkoviskách pre osobné autá. Užívateľom rýchlostnej cesty a odpočívadiel sa ospravedlňujeme.

Z dôvodu nepriaznivého počasia uzavretie mostného objektu R1-033 Lehota v km 38,150 km - 37,180 /smer Nitra – Trnava/ sa presúva na 8.5.2019 /streda/ od 9,00 hod.

Nitra západ – Lehota, 38,150 – 37,180km

Úplná uzávierka ľavého jazdného pásu z dôvodu opravny mostného objektu R1 – 003. Cestná doprava bude riadená občasným dopravným značením so svetelnou signalizáciou a v pravom jazdom pruhu (smer Trnava – Nitra) s obojsmernou premávkou.

Vodičov prosíme o trpezlivosť a rešpektovanie dopravného značenia.

Obzvlášť žiadame vodičov o dodržiavanie zníženej rýchlosti. Na úseku budú pracovať ľudia. Ďakujeme.

IMG 1024 s

Bratislava (17. máj 2018) – Koncesionár rýchlostnej cesty R1 PR1BINA a jej operátor, spoločnosti GRANVIA a Granvia Operation pri príležitosti Svetového dňa včiel (20. máj) spustí rozsiahlu kampaň „Včela strážkyňa životného prostredia,“ s cieľom šíriť osvetu o potrebe chrániť včely a životné prostredie. Viac si môžete prečítať tu:

Tlačová správa PDF

 

Inštitút finančnej politiky (IFP) na Ministerstve financií SR vypracoval prípadovú štúdiu, v ktorej skúmal efekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na nezamestnanosť. Štúdia potvrdzuje, že kompletizácie R1 o úsek PR1BINA spôsobila nielen zníženú mieru nezamestnanosti v Nitrianskom regióne, ale zároveň sa zvýšil aj záujem o cestovný ruch. Celú štúdiu IFP si môžete prečítať tu:

Zrdoj: Inštitút finančnej politiky

Cesta smrti už v Nitrianskom kraji nie je. O strarej zlatomoraveckej ceste, ale aj o R1 PR1BINA a celkovej situácii na cestách v Nitrianskom regióne si prečítate viac v článku Miriam Hojčušovej z denníka SME (19.2.2018 viac).

Privádzač cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA bol sprejazdnený pre vozidlá v piatok 27. októbra 2017. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastrešila spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.

Verejným obstarávateľom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. (viac)

FVA Europeens au volant

Európski vodiči si uvedomujú, že nepozornosť zabíja, avšak nie sú schopní sa rozptyľovať za volantom. Viac o správaní aj slovenských vodičov si prečítajte tu::

Tlačová správa PDF

 

PM4 8275 S

Pri príležitosti 5. výročia od otvorenia prvých troch úsekov R1 PR1BINA spoločnosti GRANVIA a Granvia Operation zintenzívnili svoju bezpečnostnú kampaň. Na odpočívadle Tekovské Nemce vystavili vrak vozidla hliadky a s tým spojené bezpečnostné posolstvá. Viac si môžete prečítať tu:

Tlačová správa PDF