facebook
Ťažisko našej flotily tvoria moderné a výkonné vozidlá MAN. Na ceste môžete denne stretnúť aj žlté dodávky Peugeot. Máme k dispozícii vozidlá s radlicou na odhŕňanie snehu a posyp, mechanizmy na kosenie, zametacie vozidlá, umývacie vozidlá, zdvižnú plošinu, nakladač-rýpadlo a množstvo ďalších užitočných pomocníkov.

Staráme sa o približne 1 100 000 m2 vozovky. Je to plocha, ktorá zodpovedá 154 futbalovým ihriskám, čo na ceste predstavuje dĺžku viac ako 46 km. V júli 2012 pribudol ďalší, takmer 6-kilometrový úsek (severný obchvat Banskej Bystrice), o ktorý sa starajú zamestnanci nášho dodávateľa v banskobystrickom stredisku prevádzky a údržby.

 

 

radlica-web

 

Zimná údržba

Zimné obdobie je pre nás obdobie od 1. novembra do 31. marca. Pri zimnej údržbe sa riadime plánom zimnej údržby.

Máme 8 vlastných nákladných vozidiel MAN s pohonom všetkých kolies, z toho 6 sypačov a 2 cisterny. Sypače majú kapacitu 6 m3 soli a 2 100 l soľného roztoku (soľanka), cisterny majú kapacitu 8 000 l soľného roztoku. Na tieto vozidlá môžeme osadiť snežné pluhy so základnou šírkou 3,5 m, pričom je možné upraviť ich šírku na max. 5 m.

Používame priemyselnú posypovú soľ nemeckej výroby. Využívame vlastnú výrobňu soľanky (soľný roztok). Tú aplikujeme na vozovku keď hrozí námraza, alebo tvorba poľadovice. Soľ a soľný roztok môžeme miešať v rôznych pomeroch a hustotách – podľa stavu povrchu a teploty vozovky. Inertné posypové materiály (napr. kamenivo) nepoužívame.


Dôležitá je prevencia

Za veľmi dôležité považujeme preventívne opatrenia s cieľom udržať cestu v bezpečnom stave. Využívame informácie z vlastných meteostaníc, sledujeme aj predpovede SHMÚ. Na ceste máme hliadky – stav vozovky monitorujeme aj fyzicky. Prvý preventívny zásah sme zrealizovali 14. novembra 2011 v ranných hodinách. Na vozovku sme aplikovali soľanku.

Z pohľadu zimnej údržby je na ceste R1 PR1BINA niekoľko kritických úsekov, ktoré si vyžadujú našu zvýšenú pozornosť. Ide najmä o úseky v blízkosti vodných zdrojov, ale aj mosty, kde hrozí kondenzácia vodných pár a potenciálna tvorba námrazy na vozovke.

 

 

Uzávierka

Obmedzenie dopravy na rýchlostnej ceste R1 PRIBINA v úseku Pohranice je spôsobené výstavbou obojstranného odpočívadla a čerpacích staníc. Kolaudácia odpočívadiel a čerpacích staníc je podľa aktuálneho harmonogramu naplánovaná na apríl 2019. Verejnosti by mali byť sprístupnené v máji 2019. Obmedzenie v smere na Banskú Bystricu potrvá pravdepodobne do júna 2018. Za dočasné obmedzenie sa ospravedlňujeme.

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Inštitút finančnej politiky (IFP)

Inštitút finančnej politiky (IFP) na Ministerstve financií SR vypracoval prípadovú štúdiu, v ktorej skúmal efekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na nezamestnanosť. Štúdia potvrdzuje, že kompletizácie R1 o úsek PR1BINA spôsobila nielen zníženú mieru nezamestnanosti v Nitrianskom regióne, ale zároveň sa zvýšil aj záujem o cestovný ruch. Celú štúdiu IFP si môžete prečítať tu:

Zrdoj: Inštitút finančnej politiky

(dostávať emailom)