facebook

Dopravné správy

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.01.2018)

V stredu 26. apríla bude uzávierka: 19:00 h – 22:00 h (km 79,0 – km 79,2, smer BB). Dôvodom je oprava zvodidla. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 26.4.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 24.4.2017)

V sobotu 22. apríla budú uzávierky krajnice z dôvodu chemického postreku nespevnenej krajnice: 13:00 h – 14:00 h (km 41,0 – km 50,2, smer BB); 14:00 h – 16:00 h (km 52,8 – km 67,8, smer BB); 16:00 h – 17:00 h (km 68,7 – km 51,1, smer TT); 17:00 h – 18:00 h (km 50,0 – km 41,4, smer TT); 19:00 h – 20:00 h (križovatka Nitra juh a Nitra západ); 20:00 h – 21:00 h (križovatka Nitra juh). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 21.4.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 20.4.2017)

Zo stredy na štvrtok 19.-20. apríla budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 4:00 h (križovatky Cementáreň, Bánoš, Rudlová, Kostiviarska). Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba dažďovej kanalizácie, ako i čistenie sedimentačných košov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 19.4.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.4.2017)

V utorok 11. apríla bude uzávierka: 13:00 h – 14:00 h (km 79,7 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom sú geodetické merania na moste. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 11.4.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 11.4.2017)

Z pondelka na utorok 10.-11. apríla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu, smer BB: 19:00 h – 02:00 h (km 73,0 – 76,3 a km 79,5 – km 83,0). Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba kanalizácie, čistenie sedimentačných košov. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 10.4.2017)

Zo stredy na štvrtok 5.-6. apríla budú na Severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 21:00 h – 01:00 h (križ. Rudlová); 01:00 h – 02:00 h (križ. Kostiviarska). Dôvodom je údržba verejného osvetlenia. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.4.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.4.2017)

Z utorka na štvrtok 4.-5. apríla budú na Severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 169,4 – km 163,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV); 21:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 169,4, PJPaK, smer BR); 24:00 h – 02:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý JP, smer ZV); 02:00 h – 04:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý JP, smer BR). Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba dažďovej kanalizácie, čistenie sedimentačných košov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 4.4.2017)

Z pondelka na utorok 3.-4. apríla budú na Severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 169,4 – km 163,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV); 20:00 h – 21:00 h (km 163,9 – km 169,4, PJPaK, smer BR); 21:00 h – 22:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 22:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 169,4, ĽJP, smer BR); 24:00 h – 04:00 h (križovatky Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň). Dôvodom je umývanie záchytných bezpečnostných zariadení, protihlukových stien, mostných ríms, oporných a zárubných múrov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 3.4.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 3.4.2017)

Z piatka na sobotu: 31. marca – 1. apríla bude uzávierka: 22:00 h – 23:00 h (km 67,3 – km 66,7, ľavý jazdný pruh, smer Trnava); 23:00 h – 01:00 h (km 67,0 – km 66,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvodidiel, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 31.3.2017)

Zo stredy na štvrtok 29.-30. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 19:00 h – 22:00 h (km 53,5 – km 54,1); 23:00 h – 02:00 h (km 53,9 – km 54,5). Dôvodom je umývanie transparentných výplní protihlukových stien a revíznych chodníkov na mostoch. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 29.3.2017)

Z utorka na stredu 28.-29. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: 19:00 h – 19:30 h (km 49,6 – km 49,3); 19:30 h – 22:00 h (km 47,2 – km 46,4); 23:00 h – 02:00 h (km 46,6 – km 45,8). Dôvodom je umývanie transparentných výplní protihlukových stien a revíznych chodníkov na mostoch. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 28.3.2017)

V stredu 22. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier a premenného dopravného značenia. V smere do Trnavy: 09:00 h – 10:00 h (km 63,1 – 62,7; km 62,2 – 61,8 a km 55,6 – 55,2); 10:00 h – 11:00 h (km 58,0 – 57,6; km 56,5 – 56,1; km 57,0 – 56,6 a km 54,8 – 54,4); 11:15 h – 12:00 h (km 56,1 – 55,8 a km 54,0 – 53,6); 12:00 h – 13:00 h (km 47,8 – 47,4); 12:00 h – 12:40 h (km 47,3 – 47,0 a km 44,6 – 44,5); 12:40 h – 13:20 h (46,1 – 45,8); 13:00 h – 14:00 h (km 41,0 – 40,6 a km 39,3 – 39,2); 13:20 h – 14:00 h (km 39,1 – 38,8.
V smere do B. Bystrice: 14:00 h – 15:00 h (km 40,4 – 40,7 a km 44,5 – 44,8); 15:00 h – 16:00 h (km 47,2 – 47,6).
Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 22.3.2017)

V utorok 21. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier a premenného dopravného značenia. V smere do B. Bystrice: 9:00 h – 10:00 h (km 55,9 – 56,2 a km 61,5 – 61,6); 10:00 h – 11:00 h (km 62,5 – 62,9); 12:00 h – 13:00 h (km 71,4 – 71,7 a km 70,0 – 70,1); 13:00 h – 14:00 h (km 82,6 – 82,9 a km 83,6 – km 83,7).
V smere do Trnavy: 14:00 h – 15:00 h (km 83,3 – 83,0 a km 79,7 – 79,6); 15:00 h – 16:00 h (km 72,0 – 71,6).
Z dôvodu údržby smerových stĺpikov a zberu odpadkov budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 9:00 h – 10:00 h (km 51,5 – 55,0 a km 56,3 – 61,4); 10:00 h – 11:00 h (km 62,0 – 68,0); 12:00 h – 13:00 h (km 70,5 – 71,3). V smere do Trnavy: 14:30 h – 16:00 h (km 79,5 – 72,5).
Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 21.3.2017)

V pondelok: 20. marca budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby kamier a premenného dopravného značenia: 10:00 h – 13:00 h (pravý jazdný pruh a krajnica a vetvy križovatiek). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 20.3.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.3.2017)

Vo štvrtok 16. marca bude uzávierka: 09:00 h – 10:00 h (km 79,6 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je geodetické meranie, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 16.3.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 14.3.2017)

V stredu 8. marca budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 78,9 – km 79,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB) z dôvodu opravy zvodidiel. Na severnom obchvate B. Bystrice bude v rovnakom čase obmedzenie vetvy na križ. Cementáreň. Dôvodom je oprava zvodidiel. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 8. 3. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.3.2017)

V stredu 1. marca bude uzávierka 10:00 h – 11:00 h (km 79,4 – km 80,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie. (aktualizované 1. 3. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 28.2.2017)

V pondelok 27. februára bude uzávierka: 19:00 h – 19:30 h (križovatka Nitra, východ). Dôvodom je čistenie vodiaceho pásu, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 27. 2. 2017)

Z dôvodu dopravnej nehody nákladného vozidla na km 41,2, smer B. Bystrica, uzatvárame celý jazdný pás na križovatke Nitra, západ (Lehota), v smere na Banskú Bystricu až do odvolania (vyprostenie vozidla, odstránenie štrku a zeminy z vozovky). Miesto je možné obísť po severnom obchvate Nitry. (aktualizované 24. 2. 2017)

Vo štvrtok 23. februára bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 79,7 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 23. 2. 2017)

V pondelok 20. februára bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 75,2 – km 75,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava zvodidiel. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 20. 2. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 24.2.2017)

Na severnom obchvate B. Bystrice budú z piatka na sobotu 3.-4. februára uzávierky: 22:00 h – 23:00 h (km 169,4 – km 163,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV); 23:00 h – 24:00 h (km 163,9 – km 169,4, PJPaK, smer BR); 24:00 h – 2:00 h (križ. Kostiviarska, Rudlová a Cementáreň). Dôvodom je čistenie a oprava smerových stĺpikov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 3. 2. 2017)

Na severnom obchvate B. Bystrice budú vo štvrtok 2. februára uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 169,0 – km 168,8, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 21:00 h – 23:00 h (km 164,4 – km 164,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV).
Zo štvrtka na piatok budú uzávierky: 23:00 h – 1:00 h (km 165,3 – km 165,5, PJPaK, smer BR); 1:00 h – 3:00 h (km 165,3 – km 165,5, ľavý JP, smer BR). Dôvodom je oprava zvodidiel, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 2. 2. 2017)

Vo štvrtok 2. februára bude uzávierka: 14:00 h – 16:00 h (km 83,6 – km 83,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je údržba kamery. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 2. 2. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 30.1.2017)

Na severnom obchvate Banskej Bystrice bude zo soboty na nedeľu 21.-22. januára prebiehať odstraňovanie snehu z krajníc (od vodiacej čiary po zvodidlá) frézovaním. Vetvy križovatiek budú (postupne) obmedzené zo soboty na nedeľu od 19:00 h do 6:00 h. V nedeľu bude od 6:00 h do 7:00 h z rovnakého dôvodu obmedzený pravý jazdný pruh a krajnica v úseku od km 165,2 po km 165,8, smer BR. (aktualizované 20. 1. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 20.1.2017)

Vo štvrtok 19. januára bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 51,5 – km 58,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je údržba smerových stĺpikov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 19. 1. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.1.2017)

V stredu 18. januára bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 51,5 – km 69,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je údržba smerových stĺpikov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 18. 1. 2017)

V stredu 11. januára bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 79,6 – km 80,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie na moste. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované11. 1. 2017)

V pondelok 9. januára bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 58,0 – km 52,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvodom je čistenie zvislého dopravného značenia. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 9. 1. 2017)

Na základe nariadenia Oddelenia diaľničnej polície Nitra – Selenec Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Nitre sme v pondelok 9. januára od 7:00 h pristúpili k dočasnému zníženiu max. povolenej rýchlosti na hodnotu 80 km/h v úseku od km 55,3 – km 52,6, smer Trnava. Dôvodom je riziko vzniku lokálnej tvorby snehových jazykov a výskytu vysoko zvíreného snehu znižujúceho viditeľnosť. Zároveň nepretržite vykonávame zásahy zimnej údržby a monitorujeme situáciu v tejto lokalite. Max. povolená rýchlosť bude znížená len na nevyhnutne dlhú dobu. (aktualizované 9. 1. 2017)

Na základe nariadenia Oddelenia diaľničnej polície Nitra – Selenec Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre sme 5. januára 2017 od 18:00 h pristúpili k dočasnému zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti na hodnotu 100 km/h na miestach: km 77,00 smer TT, km 55,00 smer TT, km 53,00 smer TT.
Dôvodom je riziko lokálnej tvorby snehových jazykov na vozovke v dôsledku silného vetra. Na základe aktuálnej predpovede počasia predpokladáme trvanie tohto javu do soboty 7. januára 2017. Zároveň nepretržite vykonávame zásahy zimnej údržby a monitorujeme situáciu v uvedených lokalitách. Max. povolená rýchlosť bude znížená len na nevyhnutne dlhú dobu, kým riziko nepominie. (aktualizované 5. 1. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 21.12.2016)

V stredu 21. decembra bude uzávierka: 09:00 h – 16:00 h (km 53,8 – km 54,2, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 21. 12. 2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.12.2016)

V utorok 13. decembra bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 79,6 – km 79,9, ľavý jazdný pruh, smer Banská Bystrica). Dôvodom sú geodetické merania na moste. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 13. 12. 2016)

Vo štvrtok 8. decembra bude uzávierka: 08:00 h – 16:00 h (vetva križovatky Beladice, smer BB). Dôvodom je odstraňovanie škôd po prívalovom daždi. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 8.12.2016)

V stredu 7. decembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 09:00 h – 10:00 h (km 62,2 – km 61,8); 10:00 h – 11:00 h (km 58,0 – km 57,6); 11:00 h – 12:00 h (km 57,0 – km 56,6); 13:00 h – 13:45 h (km 47,3 – km 47,0); 13:45 h – 14:15 h (km 46,1 – km 45,8); 14:15 h – 15:00 h (km 39,2 – km 38,8). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.12.2016)

V utorok 6. decembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Banskej Bystrice z dôvodu údržby kamier: 9:00 h – 10:00 h (km 61,5 – km 61,6); 10:00 h – 11:00 h (km 70,0 – km 70,1); 11:00 h – 12:00 h (km 83,6 – km 83,7); 14:00 h – 15:00 h (km 44,5 – km 44,8). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 6.12.2016)

V pondelok 5. decembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby kamier: 10:00 h – 10:30 h (km 164,0 – km 164,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BR); 12:00 h – 12:30 h (km 169,4 – 169,2, PJPaK, smer ZV); 12:30 h – 13:30 h (križ. Cementáreň); 13:30 h – 14:00 h (km 165,4 – km 165,2, PJPaK, smer ZV); 12:00 h – 12:30 h (km 166,4 – km 166,3, PJPaK, smer ZV); 12:30 h – 13:00 h (km 166,0 – km 165,6, PJPaK, smer ZV); 13:00 h – 13:30 h (križ. Kostiviarska). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.12.2016)

Z piatka na sobotu 2.–3. decembra bude uzávierka: 21:00 h – 1:00 h (km 54,8 – km 54,6, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je výmena cestného senzora na meteostanici. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 2.12.2016)

V piatok 25. novembra bude uzávierka: 14:00 h – 15:00 h (km 53,7 – km 54,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava rímsy na moste, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 25.11.2016)

Vo štvrtok 24. novembra budú uzávierky: 07:00 h – 16:00 h (km 53,8 – km 54,2, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). 09:00 h – 16:00 h (km 66,2 – km 65,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava povrchu vozovky, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 23.11.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 23.11.2016)

V dôsledku vážnej dopravnej nehody bude cesta R1 PR1BINA v týchto chvíľach uzavretá od križovatky Nitra, západ (Lehota) po križovatku Beladice v smere do Banskej Bystrice. Užívatelia budú môcť využiť severný obchvat Nitry a "starú Zlatomoravecú cestu". O sprejazdnení tohto úseku vás budeme informovať. (aktualizované 18. 11. 2016, 18:48 h)

V dôsledku vážnej dopravnej nehody bude cesta R1 PR1BINA v týchto chvíľach uzavretá od križovatky Nitra, západ (Lehota) po križovatku Beladice v smere do Banskej Bystrice. Užívatelia budú môcť využiť severný obchvat Nitry a "starú Zlatomoravecú cestu". Uzavretý bude taktiež úsek od križovatky Nitra, východ po križovatku Nitra, západ v smere do Trnavy. O sprejazdnení tohto úseku vás budeme informovať. (aktualizované 18. 11. 2016, 18:45 h) 

V utorok 8. novembra bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 79,6 – km 79,3, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je oprava betónových zvodidiel v stredovom deliacom páse. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 8.11.2016)

V pondelok 7. novembra bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 165,2 – km 165,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BR). Dôvodom je výmena žiaroviek verejného osvetlenia. 20:00 h – 21:00 h (ľavá časť vetvy na križovatke Rudlová). Dôvodom je demontáž vodiaceho pásu. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.11.2016)

V pondelok 7. novembra bude uzávierka: 10:00 h – 11:00 h (km 44,5 – km 44,8, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba kamery. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.11.2016)

V stredu 2. novembra bude uzávierka: 9:00 h – 16:00 h (km 59,3 – km 59,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je obnova povrchu vozovky, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 2.11.2016)

Z piatka na sobotu 27.-28. októbra bude uzávierka: 21:00 h – 06:00 h (km 78,7 – km 79,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava žľabov, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 28.10.2016)

Z piatka na sobotu 27.-28. októbra bude uzávierka: 21:00 h – 06:00 h (km 78,7 – km 79,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava žľabov, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 28.10.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 28.10.2016)

Vo štvrtok 27. októbra bude uzávierka: 21:00 h – 06:00 h (km 78,7 – km 79,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava žľabov, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 27.10.2016)

V utorok 25. októbra budú uzávierky z dôvodu údržby mosta: 09:00 h – 11:00 h (km 39,2 – km 38,9, ľavý jazdný pruh a vetva križovatky Nitra, západ, smer Trnava); 12:00 h – 14:00 h (km 39,2 – km 38,9, pravý jazdný pruh a krajnica a vetva križovatky Nitra, západ, smer Trnava). (aktualizované 25.10.2016)

V pondelok 24. októbra bude uzávierka: 10:00 h – 13:00 h (km 38,5 – km 38,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je výmena informačnej tabule. 10:00 h – 13:00 h (km 38,7 – km 39,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je údržba mosta. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 24.10.2016)

Od utorka 18. októbra 9:00 h do štvrtka 20. októbra 16:00 h bude uzavretý pravý jazdný pruh a krajnica v úseku od km 78,6 po km 79,4, smer B. Bystrica. Dôvodom sú práce na svahu. Prepravcov nadmerných a nadrozmerných nákladov (šírka viac ako 3,5 m a dĺžka viac ako 21 m) žiadame, aby dopravu realizovali mimo tento úsek. (aktualizované 18.10.2016)

Vo štvrtok 13. októbra bude uzávierka: 14:00 h – 15:00 h (križovatka Nitra juh, výjazd na Trnavu). Dôvodom je oprava na mostnom objekte. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 13.10.2016)

Na severnom obchvate B. Bystrice prebehnú v utorok 11. októbra uzávierky z dôvodu pravidelného merania únosnosti vozovky: 09:00 h – 10:00 h (km 163,9 – km 169,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BR); 10:00 h – 11:00 h (km 169,4 – km 163,9, PJPaK, smer ZV); 11:00 h – 12:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý jazdný pruh, smer BR); 12:00 h – 13:00 h (km 169,4 – km 163,9, ĽJP, smer ZV). Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 11.10.2016)

Z pondelka na utorok 10.-11. októbra budú uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov:
Ľavý jazdný pruh, smer Trnava: 19:00 h – 19:30 h (km 57,9 – km 57,6); 19:30 h – 20:00 h (km 56,9 – km 56,6); 20:00 h – 20:30 h (km 56,0 – km 55,7); 20:30 h – 21:00 h (km 55,5 – km 55,2); 21:00 h – 21:30 h (km 54,7 – km 54,4); 21:30 h – 22:00 h (km 54,0 – km 53,7); 22:00 h – 22:30 h (km 52,8 – km 52,5); 22:30 h – 23:00 h (km 52,4 – km 52,1). Pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava: 24:00 h – 00:30 h (km 56,0 – km 55,7); 00:30 h – 01:00 h (km 55,5 – km 55,2); 01:00 h – 01:30 h (km 54,7 – km 54,4); 01:30 h – 02:00 h (km 54,0 – km 53,7); 02:00 h – 02:30 h (km 52,8 – km 52,5); 02:30 h – 03:00 h (km 52,4 – km 52,1).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov: 19:00 h – 20:00 h (km 166,6 – km 164,0, PJPaK, smer ZV); 20:00 h – 21:00 h (km 163,9 – km 166,3, PJPaK, smer BR); 21:00 h – 22:00 h (km 166,6 – km 164,0, ĽJP, smer ZV); 22:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 166,3, ĽJP, smer BR); 23:00 h – 24:00 h (PJP, križ. Rudlová a Kostiviarska); 01:00 h – 02:00 h (PJP, križ. Kostiviarska a Rudlová); 02:00 h – 03:00 h (ĽP, križ. Rudlová a Kostiviarska); 03:00 h – 04:00 h (ĽP, križ. Kostiviarska a Rudlová). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 10.10.2016)

Zo štvrtka na piatok 6.-7. októbra budú uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov: 19:00 h – 19:20 h (km 71,5 – km 71,8, ľavý JP, smer BB); 19:20 h – 19:40 h (km 71,7 – km 72,0, pravý JPaK, smer BB); 20:00 h – 20:30 h (km 81,2 – km 78,8, ľavý JP, smer TT); 20:30 h – 21:00 h (km 78,8 – km 78,5, ľavý JP, smer TT); 21:00 h – 21:30 h (km 78,5 – km 78,2, ľavý JP, smer TT); 21:30 h – 22:30 h (km 78,2 – km 72,2, ľavý JP, smer TT); 22:30 h – 23:00 h (km 72,2 – km 71,9, ľavý JP, smer TT); 24:00 h – 00:30 h (km 81,2 – km 78,8, pravý JPaK, smer TT); 00:30 h – 01:00 h (km 78,8 – km 78,5, pravý JPaK, smer TT); 01:00 h – 01:30 h (km 78,5 – km 78,2, pravý JPaK, smer TT); 01:30 h – 02:00 h (km 78,2 – km 72,2, pravý JPaK, smer TT); 02:00 h – 02:30 h (km 72,2 – km 71,9, pravý JPaK, smer TT). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 6.10.2016)

Vo štvrtok 6. októbra bude uzávierka: 09:00 h – 11:00 h (km 79,5 – km 79,9, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické merania na moste. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 6.10.2016)

Zo stredy na štvrtok 5.-6. októbra budú uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov v smere do BB: 19:00 h – 19:20 h (km 69,7 – km 70,5, ľavý jazdný pruh); 19:20 h – 19:40 h (km 71,5 – km 71,8, ľavý JP); 19:40 h – 20:00 h (km 71,7 – km 72,0, ľavý JP); 20:00 h – 20:30 h (km 74,5 – km 75,5, ľavý JP); 20:30 h – 21:00 h (km 78,0 – km 78,3, ľavý JP); 21:00 h – 21:30 h (km 78,3 – km 78,6, ľavý JP); 21:30 h – 22:00 h (km 79,5 – km 81,0, ľavý JP); 23:00 h – 23:20 h (km 69,7 – km 70,5, pravý jazdný pruh a krajnica); 23:20 h – 23:40 h (km 71,5 – km 71,8, pravý JPaK); 23:40 h – 24:00 h (km 71,7 – km 72,0, pravý JPaK); 24:00 h – 00:30 h (km 74,5 – km 75,5, pravý JPaK); 00:30 h – 01:00 h (km 78,0 – km 78,3, pravý JPaK); 01:00 h – 01:30 h (km 78,3 – km 78,6, pravý JPaK); 01:30 h – 02:00 h (km 79,5 – km 81,0, pravý JPaK). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.10.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.10.2016)

V utorok 4. októbra budú uzávierky z dôvodu údržby sčítačov dopravy: 19:00 h – 20:00 h (km 53,9 – km 53,5, ľavý jazdný pruh, smer TT); 20:00 h – 21:00 h (km 38,5 – km 38,1, ľavý JP, smer TT).
Z utorka na stredu 4.-5. októbra budú uzávierky v smere BB z dôvodu čistenia mostných záverov: 19:00 h – 19:30 h (km 55,5 – km 55,8, ľavý JP); 19:30 h – 20:00 h (km 56,4 – km 56,7, ľavý JP); 20:00 h – 20:30 h (km 57,4 – km 57,7, ľavý JP); 20:30 h – 21:00 h (km 63,0 – km 65,0, ľavý JP); 21:00 h – 21:30 h (km 66,2 – 66,5, ľavý JP); 21:30 h – 22:00 h (km 66,5 – 66,8, ľavý JP); 23:00 h – 23:30 h (km 55,5 – km 55,8, pravý JPaK); 23:30 h – 24:00 h (km 56,4 – km 56,7, pravý JPaK); 24:00 h – 00:30 h (km 57,4 – 57,7, pravý JPaK); 00:30 h – km 01:00 h (km 63,0 – km 65,0, pravý JPaK); 01:00 h – 01:30 h (km 66,2 – km 66,5, pravý JPaK); 01:30 h – 02:00 h (km 66,5 – km 66,8, pravý JPaK). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 4.10.2016)

Z pondelka na utorok 3.-4. októbra budú uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov: 19:00 h – 20:00 h (km 49,6 – km 39,3, ľavý jazdný pruh, smer TT); 20:00 h – 21:00 h (km 39,1 – km 49,4, ľavý JP, smer BB); 21:00 h – 22:00 h (km 49,6 – km 39,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT); 22:00 h – 23:00 h (km 39,1 – km 49,4, pravý JPaK, smer BB); 24:00 h – 00:30 h (km 55,5 – km 55,8, ľavý JP, smer BB); 00:30 h – 01:00 h (km 56,4 – km 56,7, ľavý JP, smer BB); 01:00 h – 01:30 h (km 55,5 – km 55,8, pravý JPaK, smer BB); 01:30 h – 02:00 h (km 56,4 – km 56,7, pravý JPaK, smer BB). (aktualizované 3.10.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 2.10.2016)

Zo štvrtka na piatok 29.-30. septembra budú uzávierky v smere do B. Bystrice z dôvodu čistenia mostných záverov: 19:00 h – 20:00 h (km 45,5 – km 45,9, ľavý jazdný pruh); 20:00 h – 21:00 h (km 46,3 – km 46,7, ľavý JP); 21:00 h – 22:00 h (km 46,7 – km 47,0, ľavý JP); 23:00 h – 24:00 h (km 45,5 – km 45,9, pravý jazdný pruh a krajnica); 24:00 h – 1:00 h (km 46,3 – km 46,7, pravý JPaK); 1:00 h – 2:00 h (km 46,7 – 47,0, pravý JPaK). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 29.9.2016)

V utorok 27. septembra bude uzávierka: 9:00 h – 17:00 h (vetva na križovatke Beladice, smer B. Bystrica). Dôvodom sú terénne úpravy. Doprava bude vedená vo voľnej časti vetvy križovatky. (aktualizované 27.9.2016)

Z pondelka na utorok 26.-27. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 22:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 22:00 h – 01:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý jazdný pruh, smer BR); 2:00 h – 4:00 h (vetvy križovatiek postupne: Cementáreň, Bánoš, Rudlová, Kostiviarska); 4:00 h – 6:00 h (vetvy križovatiek postupne: Kostiviarska, Rudlová, Bánoš, Cementáreň). Dôvodom je zametanie vozovky, čistenie sedimentačných košov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 26.9.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 23.9.2016)

Vo štvrtok 22. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 165,5 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 21:00 h – 24:00 h (km 163,9 – km 165,4, ľavý jazdný pruh, smer BR). Dôvodom je kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 22.9.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 22.9.2016)

Zo stredy na štvrtok 21.-22. septembra budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 22:00 h (km 64,1 – km 69,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica); 23:00 h – 3:00 h (km 69,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 21.9.2016)

Z utorka na stredu 20.-21. septembra budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 21:00 h (km 45,5 – km 50,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica); 21:00 h – 2:00 h (km 50,7 – km 59,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 20.9.2016)

V pondelok 19. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 61,4 – km 61,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava zvodidiel.
Z pondelka na utorok 19.-20. septembra budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky, údržby dažďovej kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 24:00 h (km 47,2 – km 38,1, ľavý jazdný pruh, smer Trnava); 24:00 h – 3:00 h (km 38,1 – km 42,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 19.9.2016)

V pondelok 19. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 61,4 – km 61,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava zvodidiel, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 19.9.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 28.10.2016)

V utorok 13. septembra bude uzávierka: 9:00 h – 16:00 h (km 73,0 – km 72,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava povrchu vozovky. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 13.9.2016)

Z pondelka na utorok 12. – 13. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu, smer BB. Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba dažďovej kanalizácie, čistenie sedimentačných košov: 19:00 h – 24:00 h (km 43,9 – km 50,7); 24:00 h – 03:00 h (km 74,5 – km 76,3). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 12.9.2016)

V pondelok 12. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby informačného systému (kamery, premenné dopravné značenie, sčítače dopravy): 10:00 h – 10:40 h (km 55,9 – km 56,2, smer BB); 10:40 h – 11:20 h (km 62,5 – km 62,8, smer BB); 11:20 h – 12:00 h (km 64,6 – km 64,9, smer BB); 12:00 h – 12:40 h (km 71,4 – km 71,7, smer BB); 12:40 h – 13:20 h (km 82,6 – km 82,9, smer BB); 13:20 h – 14:00 h (km 82,5 – km 85,8, smer BB); 14:00 h – 14:40 h (km 83,3 – km 83,0, smer TT); 14:40 h – 15:20 h (km 72,0 – km 71,6, smer TT)‘; 15:20 h – 16:00 h (km 70,9 – km 70,6, smer TT). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 12.9.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 9.9.2016)

V piatok 9. septembra bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 79,5 – km 79,9, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom sú geodetické merania. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 9.9.2016)

Zo štvrtka na piatok 8.-9. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredového deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 166,2, smer ZV); 1:00 h – 6:00 h (km 165,8 – km 169,4, smer BR). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 8.9.2016)

Zo stredy na štvrtok 7.-8. septembra budú uzávierky v ľavom jazdnom pruhu v smere BB. Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba dažďovej kanalizácie a čistenie sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 60,0 – km 63,3 a km 66,4 – km 69,7). (aktualizované 7.9.2016)

Z utorka na stredu 6.-7. septembra budú uzávierky v ľavom jazdnom pruhu v smere BB. Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba dažďovej kanalizácie a čistenie sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 56,9 – km 60,1 a km 63,2 – km 66,5). (aktualizované 6.9.2016)

Z pondelka na utorok 5.-6. septembra budú uzávierky v ľavom jazdnom pruhu v smere BB. Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba dažďovej kanalizácie a čistenie sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 40,6 – km 44,0 a km 53,8 – km 57,0). (aktualizované 5.9.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.9.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 26.8.2016)

Vo štvrtok 25. augusta bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 66,4 – km 66,8, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je inštalácia zákrytovej dosky na moste. Zároveň v noci zo štvrtka na piatok budeme na vetvách križovatky Čaradice (v oboch smeroch) realizovať obnovu vodorovného dopravného značenia. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 25.8.2016)

V utorok 23. augusta bude uzávierka krajnice: 09:00 h – 11:00 h (km 45,5 – km 38,7, smer TT); 11:00 h – 14:00 h (km 38,1 – km 50,7, smer BB). Dôvodom je postrek nespevnenej krajnice, doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 23.8.2016)

V tomto týždni (8. – 12. augusta) budeme realizovať uzávierky od 19:00 h do 05:00 h od križovatky Zlaté Moravce po križovatku Nitra, juh (Čermáň), smer Trnava. Uzavreté budú striedavo ľavý jazdný pruh, pravý jazdný pruh a krajnica. Dôvodom je obnova vodorovného dopr. značenia. Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 8.8.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.8.2016)

V piatok 5. augusta bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 81,2 – km 81,8, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je kontrola kanalizácie v stredovom deliacom páse. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.8.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.8.2016)

Zo štvrtka na piatok 4. – 5. augusta budú uzávierky v smere TT z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 23:00 h (ľavý jazdný pruh, km 77,0 – km 69,7); 23:00 h – 03:00 h (pravý jazdný pruh a krajnica, km 77,0 – km 69,7). Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 4.8.2016)

Zo stredy na štvrtok 3. – 4. augusta budú uzávierky v smere TT z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 23:00 h (ľavý jazdný pruh, km 84,0 – km 76,9); 23:00 h – 03:00 h (pravý jazdný pruh a krajnica, km 84,0 – km 76,9).
Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 3.8.2016)

Z utorka na stredu 2. – 3. augusta budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 23:00 h (km 76,7 – km 84,0, ľavý jazdný pruh); 23:00 h – 03:00 h (km 76,7 – km 79,7, pravý jazdný pruh a krajnica); 23:00 h – 03:00 h (km 79,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica).
Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 2.8.2016)

V utorok 2. augusta budú uzávierky ľavého jazdného pruhu: 10:00 h – 11:00 h (km 54,3 – km 54,5, smer B. Bystrica a km 54,8 – km 54,5, smer Trnava). Dôvodom je údržba cestných senzorov meteostanice, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 2.8.2016)

Z pondelka na utorok 1. – 2. augusta budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 23:00 h (km 69,6 – km 76,9, ľavý jazdný pruh); 23:00 h – 03:00 h (km 69,6 – km 70,5, pravý jazdný pruh a krajnica); 23:00 h – 03:00 h (km 70,5 – km 76,9, pravý jazdný pruh a krajnica).
Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 1.8.2016)

Z nedele na pondelok 31. júla – 1. augusta budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 21:00 h – 01:00 h (km 63,1 – km 69,7, ľavý jazdný pruh); 01:00 h – 04:00 h (km 63,1 – km 69,7, pravý jazdný pruh a krajnica). Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 29.7.2016)

Zo štvrtka na piatok 28. – 29. júla budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 23:00 h (km 56,9– km 63,4, ľavý jazdný pruh); 21:00 h – 22:00 h (km 51,0 – km 51,2, pravý jazdný pruh a krajnica); 23:00 h – 04:00 h (km 56,9 – km 63,4, pravý jazdný pruh a krajnica).
Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 28.7.2016)

Zo stredy na štvrtok 27. – 28. júla budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 23:00 h (km 50,8 – km 57,1, ľavý jazdný pruh); 23:00 h – 04:00 h (km 50,8 – km 57,1, pravý jazdný pruh a krajnica). Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 27.7.2016)

Z utorka na stredu 26. – 27. júla budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 24:00 h (km 43,8 – km 50,7, ľavý jazdný pruh); 24:00 h – 06:00 h (km 44,0 – km 50,7, pravý jazdný pruh a krajnica). Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vás o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 26.7.2016)

Z nedele na pondelok 24. – 25. júla budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 21:00 h – 01:00 h (km 38,1 – km 44,0, ľavý jazdný pruh); 01:00 h – 05:00 h (km 38,1 – km 38,8, ľavý JP); 01:00 h – 05:00 h (km 38,8 – km 39,4, pravý jazdný pruh a krajnica); 01:00 h – 05:00 h (km 39,4 – km 44,0, pravý JPaK).
Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 22.7.2016)

V utorok 19. júla bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 74,6 – km 75,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je kontrola dažďovej kanalizácie v stredovom deliacom páse. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 19.7.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 14.7.2016)

Vo štvrtok 7. júla budú uzávierky krajnice z dôvodu postreku nespevnenej krajnice: 19:00 h – 20:30 h (km 71,7 – km 83,5, smer BB); 21:00 h – 22:00 h (km 74,7 – km 70,5, smer TT); 22:00 h – 23:00 h (km 55,8 – km 51,0, smer TT). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.7.2016)

Vo štvrtok 7. júla bude uzávierka: 09:00 h – 16:00 h (km 80,0 – km 79,5, krajnica, smer Trnava). Dôvodom je monitoring cestnej kanalizácie, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.7.2016)

Zo stredy na štvrtok 6.-7. júla budú uzávierky vo vetvách križovatiek Nitra západ, Nitra juh a Nitra východ v čase 19:00 h – 03:00 h z dôvodu údržby nespevnenej krajnice. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch.
V stredu 6. júla bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (križovatka Kostiviarska, km 164,0, ľavý jazdný pruh). Dôvodom je oprava tlmiča nárazu. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
(aktualizované 6.7.2016)

Zo štvrtka na piatok 30.6. – 1.7. bude uzávierka z dôvodu prác na svahu: 19:00 h – 05:30 h (km 83,1 – km 82,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 30.6.2016)

V stredu 29. júna budú uzávierky krajnice z dôvodu postreku nespevnenej krajnice: 19:00 h – 20:00 h (km 50,7 – km 38,1, smer TT); 20:00 h – 21:00 h (km 38,1 – km 50,7, smer BB); 21:00 h – 23:00 h (km 69,7 – km 50,7, smer TT). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 29.6.2016)

V utorok 28. júna budú uzávierky z dôvodu opravy zvodidiel: 19:00 h – 22:00 h (km 53,9 – km 53,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava); 22:00 h – 23:00 h (km 54,0 – km 53,7, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 28.6.2016)

Z piatka na sobotu 24.-25. júna bude uzávierka z dôvodu opravy nespevnenej krajnice: 22:00 h – 05:00 h (km 60,6 – km 61,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 24.6.2016)

Vo štvrtok 23. júna budú uzávierky: 19:00 h – 19:30 h (km 54,0 – km 58,0, ľavý jazdný pruh, smer BB, dôvod: čistenie povrchu vozovky); 19:30 h – 22:00 h (km 51,0 – km 60,0 a km 62,0 – km 67,0, krajnica, smer BB, dôvod: postrek nespevnenej krajnice).
Zo štvrtka na piatok bude uzávierka: 19:00 h – 04:00 h (km 60,6 – km 61,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB, dôvod: oprava nespevnenej krajnice). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 23.6.2016)

V stredu 22. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere Trnava z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 19:45 h (km 62,2 – km 61,8); 19:45 h – 20:30 h (km 58,0 – km 57,6); 20:30 h – 21:15 h (km 57,2 – km 56,6); 21:15 h – 22:00 h (km 54,0 – km 53,6). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 22.6.2016)

V utorok 21. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere Trnava z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 47,2 – km 47,0 a km 44,6 – km 44,5); 20:00 h – 21:00 h (km 46,1 – km 45,8 a km 39,3 – km 39,2); 21:00 h – 22:00 h (km 39,2 – km 38,8). (aktualizované 21.6.2016)

Z pondelka na utorok 20.-21. júna bude uzávierka: 19:00 h – 05:00 h (60,6 – 61,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava nespevnenej krajnice, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamerového systému: 19:00 h – 19:30 h (km 169,4 – km 169,2, smer ZV); 19:30 h – 20:30 h (križ. Cementáreň); 19:00 h – 19:30 h (km 166,4 – km 166,3, smer ZV); 19:30 h – 20:00 h (km 166,0 – km 165,6, smer ZV); 20:00 h – 20:30 h (križ. Kostiviarska); 20:30 h – 21:00 h (km 165,4 – km 165,2, smer ZV); 21:00 h – 21:30 h (km 164,0 – km 164,1, smer BR). (aktualizované 20.6.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 17.6.2016)

Vo štvrtok 16. júna bude uzávierka z dôvodu opravy povrchu betónového zvodidla v stredovom deliacom páse: 19:00 h – 21:00 h (km 79,1 – 79,4, ľavý jazdný pruh, smer BB). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 16.6.2016)

V stredu 15. júna bude uzávierka z dôvodu opravy reflexného prvku na stredovom betónovom zvodidle: 19:00 h – 20:00 h (km 79,1 – 79,3, ľavý jazdný pruh, smer BB). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 15.6.2016)

V utorok 14. júna bude uzávierka z dôvodu opravy mostných odvodňovačov: 19:00 h – 20:00 h (km 69,6 – km 69,2, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 14.6.2016)

V utorok 14. júna budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby verejného osvetlenia: 09:00 h – 10:00 h na križovatke Cementáreň; 10:00 h – 12:00 h na križovatke Kostiviarska. Doprava je vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 14.6.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 10.6.2016)

V piatok 10. júna bude uzávierka: 09:00 h – 10:00 h (km 79,6 – km 80,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 10.6.2016)

Vo štvrtok 9. júna budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 80,9 – km 81,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 20:00 h – 21:00 h (km 83,2 – km 83,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je údržba odvodňovacieho systému. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 166,2 – km 165,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV, dôvod: drobné opravy, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu). (aktualizované 9.6.2016)

Vo štvrtok 9. júna budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 12:25 h – 13:00 h (vetva na križovatke Cementáreň, smer ZV, dôvod: cyklistické preteky Okolo Slovenska, dopravu bude riadiť polícia); 19:00 h – 21:00 h (km 166,2 – km 165,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV, dôvod: drobné opravy, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu). (aktualizované 9.6.2016)

V stredu 8. júna bude obmedzenie: 19:00 h – 24:00 h (výjazdová vetva na križovatke Beladice, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba odvodňovacích žľabov, doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 8.6.2016)

V utorok 7. júna bude obmedzenie: 19:00 h – 24:00 h (výjazdová vetva na križovatke Beladice, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba odvodňovacích žľabov po návalovom daždi, doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.6.2016)

V pondelok 6. júna bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 56,2 – km 56,6, krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie povrchu vozovky. Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 6.6.2016)

V nedeľu 5. júna bude uzávierka: 20:00 h – 24:00 h (km 60,6 – km 61,7, ľavý jazdný pruh, smer B.Bystrica). Dôvodom je údržba stredovej kanalizácie po návalových dažďoch. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.6.2016)

Z piatka na sobotu 3.-4. júna budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu drobných opráv: 19:00 h – 19:30 h (km 166,2 – 165,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV); 19:30 h – 20:00 h (km 165,4 – 166,0, ľavý JP, smer BR); 22:00 h – 22:30 h (km 166,2 – 165,6, pravý JPaK, smer ZV); 22:30 h – 23:00 h (km 165,4 – 166,0, ľavý JP, smer BR); 06:00 h – 06:30 h (km 166,2 – 165,6, pravý JPaK, smer ZV); 06:30 h – 07:00 h (km 165,4 – 166,0, ľavý JP, smer BR). (aktualizované 3.6.2016)

V stredu 25. mája bude uzávierka z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h – 21:30 h, križovatka Nitra, západ. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 25.5.2016)

V pondelok 23. mája budú obmedzenia vetiev križovatiek z dôvodu chemického postreku krajnice: 10:00 h – 12:00 h (križovatka Čaradice); 13:00 h – 14:00 h (križovatka Zlaté Moravce). Doprava je vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 23.5.2016)

Vo štvrtok 19. mája bude uzávierka z dôvodu betonáže: 19:00 h – 20:00 h (km 79,7 – km 79,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu a výmeny žiaroviek na verejnom osvetlení: 19:00 h – 22:00 h (km 165,6 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 22:00 h – 01:00 h (km 163,9 – km 165,4, ľavý JP, smer BR); 02:00 h – 02:30 h (km 165,3 – km 165,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BR); 02:30 h – 05:00 h (križ. Rudlová).
V piatok 20. mája budú na vetvách križovatiek pri Nitre a pri Beladiciach uzávierky od 9:00 h do 14:00 h z dôvodu chemického postreku krajnice. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 19.5.2016)

Vo štvrtok 19. mája bude uzávierka krajnice z dôvodu chemického postreku krajnice: 09:00 h – 10:00 h (km 42,0 – km 38,1, smer Trnava); 10:00 h – 11:00 h (km 38,1 – km 44,0, smer B. Bystrica); 12:00 h – 13:30 h (km 44,0 – km 50,7, smer B. Bystrica). (aktualizované 19.5.2016).

V stredu 18. mája budú uzávierky z dôvodu úpravy kanalizácie a odvodňovacieho rigolu: 19:00 h – 20:00 h (km 81,2 – km 81,6, ľavý jazdný pruh, smer BB); 19:00 h – 23:00 h (križovatka Nitra, východ).
(aktualizované 18.5.2016).

V utorok 17. mája budú uzávierky z dôvodu merania únosnosti vozovky: 09:00 h – 10:00 h (km 69,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 10:00 h – 11:00 h (km 84,0 – km 69,7, pravý JPaK, smer TT); 12:00 h – 13:00 h (km 69,7 – 84,0, ľavý JP, smer BB); 13:00 h – 14:00 h (km 84,0 – 69,7, ľavý JP, smer TT).
Uzávierky krajnice z dôvodu chemického postreku krajnice: 09:00 h – 11:00 h (km 62,0 – km 69,7 smer BB); 12:00 h – 14:00 h (km 50,7 – km 40,0, smer TT). (aktualizované 17.5.2016).

Z pondelka na utorok 16.-17. mája budú uzávierky v smere BB z dôvodu čistenia dažďovej kanalizácie a štrbinových žľabov. Pravý jazdný pruh a krajnica: 19:00 h – 19:30 h (km 58,6 – 58,9). Ľavý jazdný pruh: 19:30 h – 20:00 h (km 60,7 – 61,0); 20:00 h – 20:30 h (km 61,2 – 61,6); 20:30 h – 21:00 h (km 61,5 – 61,9); 21:00 h – 21:30 h (km 63,7 – 64,0); 21:30 h – 22:00 h (km 65,5 – 65,8); 24:00 h – 00:30 h (km 70,1 – 70,4); 00:30 h – 02:00 h (km 72,4 – 73,0). (aktualizované 16.5.2016).

V pondelok 16. mája budú uzávierky krajnice v smere do Trnavy z dôvodu chemického postreku nespevnenej krajnice: 10:00 h – 11:00 h (km 56,5 – km 50,7); 12:00 h – 15:00 h (km 50,7 – km 38,1). (aktualizované 16.5.2016).

Zo stredy na štvrtok 11.-12. mája bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, smer ZV); 01:00 h – 06:00 h (km 163,9 – km 169,4, smer BR). (aktualizované 11.5.2016).

V stredu 11. mája bude na krajnici v smere TT prebiehať chemický postrek: 9:00 h – 11:00 h (km 69,7 – km 60,0); 12:00 h – 14:00 h (km 60,0 – km 50,7). (aktualizované 11.5.2016).

Z utorka na stredu 10.-11. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia mostných dilatácií: 19:00 h – 20:00 h (km 166,6 – km 164,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV); 20:00 h – 21:00 h (km 163,9 – km 166,3, pravý JPaK, smer BR); 21:00 h – 22:00 h (km 166,6 – km 164,0, ľavý JP, smer ZV); 22:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 166,3, ľavý JP, smer BR); 24:00 h – 01:00 h (križ. Rudlová, pravý pruh); 01:00 h – 02:00 h (križ. Kostiviarska, pravý pruh); 02:00 h – 03:00 h (križ. Rudlová, ľavý pruh); 03:00 h – 04:00 h (križ. Kostiviarska, ľavý pruh). (aktualizované 10.5.2016).

V utorok 10. mája budú uzávierky: 12:00 h – 14:00 h (km 69,7 – km 60,0, krajnica, smer TT). Dôvodom je chemický postrek krajnice. (aktualizované 10.5.2016).

V pondelok 9. mája budú uzávierky: 10:00 h – 12:00 h (km 79,5 – km 84,0, krajnica, smer BB); 13:00 h – 14:00 h (km 84,0 – km 80,0, krajnica, smer TT). Dôvodom je chemický postrek krajnice. V čase od 10:00 h do 11:00 h bude uzávierka: km 79,7 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB z dôvodu geodetických prác. (aktualizované 9.5.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 6.5.2016)

Zo štvrtka na piatok 5.-6. mája budú uzávierky z dôvodu údržby mostných záverov: 19:00 h – 22:00 h (km 69,7 – km 84,0, ľavý jazdný pruh, smer BB); 23:00 h – 02:00 h (km 69,7 – km 84,0, pravý JP a krajnica, smer BB). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Na severnom obchvate B. Bystrice budú 5. mája uzávierky z dôvodu zmeny dopravného značenia: 19:00 h – 21:00 h (križovatka Cementáreň a km 163,9 – km 164,1, pravý JPaK, smer BR); 21:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 164,1, ľavý JP, smer BR). Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 5.5.2016).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu 3.-4. mája uzávierky z dôvodu úpravy dopravného značenia: 19:00 h – 06:00 h, vetvy na križovatke Cementáreň. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 3.5.2016).

Zo štvrtka na piatok 28.-29. apríla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier a čistenia zvodidiel a revíznych chodníkov: 19:00 h – 21:00 h (km 47,2 – km 47,0 a križovatka NR západ); 20:00 h – 21:00 h (km 46,1 – km 45,8); 21:00 h – 23:00 h (križ. NR západ); 24:00 h – 00:10 h (križ. NR juh). (aktualizované 28.4.2016).

Z utorka na stredu 26.-27. apríla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: 19:00 h – 22:00 h (km 58,3 – km 50,7); 23:00 h – 03:00 h (km 50,7 – km 38,1). Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie sedimentačných košov.
Na vetvách križovatiek na severnom obchvate B. Bystrice budú v čase od 19:00 h do 21:00 h prebiehať uzávierky z dôvodu zalievania drobných trhlín vo vozovke. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 26.4.2016).

Z pondelka na utorok 25.-26. apríla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu zametania vozovky a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 21:00 h (km 74,7 – km 69,7); 21:00 h – 23:00 h (km 69,7 – km 65,0); 24:00 h – 03:00 h (km 65,2 – km 60,0). (aktualizované 25.4.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu! (aktualizované 20.4.2016)

Z utorka na stredu 19. – 20. apríla budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky, kontroly štrbinových žľabov, čistenia sedimentačných košov a panelov protihlukových stien: 19:00 h – 01:00 h (km 42,7 – km 39,7, ľavý jazdný pruh, smer TT); 19:00 h – 23:00 h (km 45,6 – km 43,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT); 01:00 h – 03:00 h (km 40,0 – 38,1, ľavý jazdný pruh, smer TT). (aktualizované 19.4.2016).

Z pondelka na utorok 18. – 19. apríla budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky, kontroly štrbinových žľabov, čistenia sedimentačných košov a panelov protihlukových stien: 19:00 h – 02:00 h (km 58,3 – km 55,6, ľavý jazdný pruh, smer TT); 19:00 h – 20:00 h (km 80,3 – km 82,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB) ; 20:00 h – 23:00 h (km 79,0 – km 78,0, pravý JPaK, smer TT) ; 24:00 h – 02:00 h (km 74,0 – km 73,0, pravý JPaK, smer TT). (aktualizované 18.4.2016).

Z nedele na pondelok 17. – 18. apríla budú uzávierky v ľavom jazdnom pruhu v smere TT z dôvodu zametania vozovky, kontroly štrbinových žľabov a čistenia sedimentačných košov: 21:00 h – 02:00 h (km 60,2 – km 58,3 a km 55,7 – 52,8); 02:00 h – 04:00 h (km 53,0 – km 50,7). (aktualizované 15.4.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 14.4.2016)

Vo štvrtok 14. apríla bude obmedzená krajnica v smere Trnava z dôvodu údržby smerových stĺpikov a zberu nečistôt z telesa rýchlostnej cesty: 09:00 h – 11:00 h (km 82,5 – km 78,9 a km 77,9 – 74,4); 12:00 h – 14:00 h (km 73,1 – 70,0). (aktualizované 14.4.2016).

Zo stredy na štvrtok 13.-14. apríla bude obmedzený ľavý jazdný pruh z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 73,0 – km 69,7, smer TT.
Na severnom obchvate B. Bystrice budú obmedzenia z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV a križovatky Cementáreň, Bánoš, Rudlová, Kostiviarska);
01:00 h – 06:00 h (km 163,9 – 169,4, ľavý jazdný pruh, smer BR a križovatky Kostiviarska, Rudlová, Bánoš, Cementáreň). (aktualizované 13.4.2016).

V stredu 13. apríla bude uzávierka krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby smerových stĺpikov a zberu nečistôt z telesa rýchlostnej cesty: 10:00 h – 11:00 h (km 71,0 – 73,0 a km 76,1 – 77,8); 12:00 h – 14:00 h (km 74,1 – 74,7 a km 78,7 – 82,0). (aktualizované 13.4.2016).

V utorok 12. apríla budú uzávierky z dôvodu úpravy odvodňovacieho systému: 19:00 h – 19:30 h (km 79,7 – 79,6, krajnica, smer TT); 20:00 h – 20:30 h (križovatka Čaradice, pripájací pruh, smer TT).
Z utorka na stredu budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 03:00 h (km 82,9 – km 84,0, smer BB); 20:00 h – 03:00 h (km 78,0 – km 73,0, smer TT). (aktualizované 12.4.2016).

V utorok 12. apríla budú uzávierky z dôvodu úpravy odvodňovacieho systému: 19:00 h – 19:30 h (km 79,7 – 79,6, krajnica, smer TT); 20:00 h – 20:30 h (križovatka Čaradice, pripájací pruh, smer TT). (aktualizované 12.4.2016).

Z pondelka na utorok 11.-12. apríla budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 79,5 – 83,0, ľavý jazdný pruh, smer BB); 19:00 h – 20:00 h (km 69,3 – 69,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 20:00 h – 02:00 h (km 84,0 – 80,9, ľavý JP, smer TT).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu prehliadky a údržby kanalizácie, čistenia sedimentačných košov a mostných dilatácií: 19:00 h – 06:00 h (postupne ľavý a pravý jazdný pruh križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň). (aktualizované 11.4.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 11.4.2016)

Zo štvrtka na piatok 7.-8. apríla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere BB z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 03:00 h (km 66,4 – km 69,7 a km 72,9 – km 76,3). (aktualizované 7.4.2016).

Zo stredy na štvrtok 6.-7. apríla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere BB z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 03:00 h (km 56,9 – km 60,1 a km 63,2 – km 66,5). (aktualizované 6.4.2016).

Z utorka na stredu 5.-6. apríla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere BB z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 03:00 h (km 53,9 – km 57,1 a km 60,0 – km 63,4). (aktualizované 5.4.2016).

Z pondelka na utorok 4.-5. apríla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere BB z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 03:00 h (km 40,6 – km 44,0 a km 50,8 – km 53,9). Na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia kanalizácie: 19:00 h – 21:00 h (km 169,4 – km 163,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV); 21:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 169,4, pravý JPaK, smer BR); 23:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý JP, smer ZV); 24:00 h – 01:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý JP, smer BR); 02:00 h – 06:00 h (križ. Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska). (aktualizované 4.4.2016).

Zo štvrtka na piatok 31.3. – 1.4. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu umývania protihlukových stien, oporných a zárubných múrov: 19:00 h – 20:00 h (km 164,4 – 164,1, krajnica, smer ZV); 20:00 h – 22:00 h (km 164,1 – 166,3, pravý JPaK, smer BR); 22:00 h – 01:00 h (km 166,3 – 164,1, pravý JPaK, smer ZV); 01:00 h – 02:00 h (km 165,4 – 166,3, krajnica, smer BR); 03:00 h – 04:00 h (km 166,3 – 165,6, krajnica, smer ZV); 04:00 h – 05:00 h (križ. Bánoš, Rudlová, Cementáreň, smer ZV); 05:00 h – 06:00 h (križ Cementáreň, Rudlová, Bánoš, smer BR). (aktualizované 31.3.2016).

Vo štvrtok 31. marca budú uzávierky krajnice z dôvodu údržby smerových stĺpikov a zberu odpadkov: 09:00 h – 10:00 h (km 60,2 – km 67,7, smer BB); 10:00 h – 11:00 h (km 68,7 – km 60,1, smer TT); 12:00 h – 13:00 h (km 58,4 – km 51,5, smer TT). (aktualizované 31.3.2016).

V stredu 30. marca budú uzávierky krajnice z dôvodu údržby smerových stĺpikov a zberu odpadkov: 09:00 h – 10:00 h (km 48,6 – km 39,7, smer TT); 10:00 h – 11:00 h (km 38,1 – km 48,5, smer BB); 12:00 h – 13:00 h (km 51,7 – km 67,7, smer BB). (aktualizované 30.3.2016).

V utorok 22. marca budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu údržby cestných senzorov: 19:00 h – 20:00 h (km 164,8 – 165,0 a km 166,2 – 166,4, smer BB); 20:00 h – 21:00 h (km 166,6 – 166,8 a km 168,3 – 168,5, smer BB); 21:00 h – 22:00 h (km 168,7 – 168,5 a km 165,2 – 165,0, smer TT).
(aktualizované 22.3.2016).

V pondelok 21. marca budú uzávierky z dôvodu údržby sčítačov dopravy: Smer Trnava: 17:00 h – 18:00 h (km 84,9 – 84,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT); 19:00 h – 20:00 h (km 38,5 – 38,1, ľavý JP, smer TT). Smer B. Bystrica (ľavý jazdný pruh): 20:00 h – 20:30 h (km 37,9 – 38,2); 20:30 h – 21:00 h (km 47,0 – 47,3); 21:00 h – 21:30 h (km 70,3 – 70,6); 21:30 h – 22:00 h (km 82,5 – 82,9). (aktualizované 21.3.2016).

V stredu 16. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier a premenného dopravného značenia:
V smere TT: 09:00 h – 14:00 h (postupne km 63,1 – 62,7;
km 62,2 – 61,8; km 55,6 – km 55,2; km 58,0 – 57,6; 56,5 – 56,1; km 57,0 – 56,6; km 56,1 – 55,8; km 54,8 – 54,4; km 54,0 – km 53,6; km 47,8 – km 47,2; km 47,2 – 47,0; km 46,1 – 45,8; km 44,6 – 44,5; km 41,0 – 40,6; km 39,2 – 38,8; km 39,3 – 39,2.
V smere BB: 14:00 h – 16:00 h (postupne km 40,4 – 40,7; km 37,9 – 38,2; km 47,2 – 47,5; km 44,5 – 44,8. (aktualizované 16.3.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.3.2016)

V utorok 15. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier a premenného dopravného značenia:
09:00 h – 11:00 h (km 55,9 – 56,2, km 61,5 – 61,6, km 62,5 – 62,8, smer BB);
12:00 h – 13:00 h (km 71,4 – 71,7, smer BB);
13:00 h – 14:00 h (km 82,5 – 82,9, km 69,8 – 70,1, km 83,3 – 83,7, smer BB);
14:00 h – 15:00 h (km 83,3 – 83,0, km 80,0 – 79,6, smer TT);
15:00 h – 16:00 h (km 72,0 – 71,6, smer TT).
(aktualizované 15.3.2016).

V piatok 11. marca budú na viacerých miestach severného obchvatu B. Bystrice obmedzenia jazdných pruhov v čase od 10:00 h do 14:00 h. Dôvodom je údržba kamier, senzorov a premenného dopravného značenia. (aktualizované 11.3.2016).

V stredu 9. marca bude uzávierka: 9:00 h – 14:00 h (km 79,5 – km 79,9, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom sú geodetické merania a zalievanie škár. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 9.3.2016).

V pondelok 7. marca bude uzávierka: 10:00 h – 14:00 h (km 78,7 – km 79,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je kontrola kanalizácie. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.3.2016).

Vo štvrtok 18. februára bude uzávierka: 10:00 h – 14:00 h (km 70,0 – km 70,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava tlmiča nárazov na križovatke Zlaté Moravce. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 18.2.2016).

Na základe rozhodnutia polície sme pristúpili k dočasnému zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti pred križovatkou Zlaté Moravce v smere B. Bystrica z dôvodu poškodeného tlmiča nárazov. Rýchlosť je znížená zo 130 km/h na 100 km/h. Ďakujeme, že rešpektujete dopravné značenie a prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.2.2016)

V pondelok 8. februára bude uzávierka: 10:00 h – 16:00 h (km 79,6 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom sú geodetické merania a oprava zálievok. (aktualizované 8.2.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.2.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 28.1.2016)

V pondelok 18. januára bude uzávierka: 12:00 h – 13:00 h (km 45,6 – km 45,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava zvodidiel, doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 18.1.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu! (aktualizované 12.1.2016)

V utorok 12. januára bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 79,6 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie mosta. (aktualizované 12.1.2016).

V pondelok 11. januára bude uzávierka od 19:00 h do 20:00 h na križovatke Nitra, juh (Čermáň) a Nitra, východ (Selenec) z dôvodu údržby vodiacich pásov. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 11.1.2016).

V piatok 18. decembra bude uzávierka: 11:00 h – 13:00 h (km 64,2 – km 64,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je výmena poškodeného panela protihlukovej steny. (aktualizované 18.12.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 14.12.2015)

V stredu 9. decembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere Trnava z dôvodu údržby kamier: 9:00 h – 9:40 h (km 56,1 – 55,8); 9:40 h – 10:20 h (km 55,6 – km 55,2); 10:20 h – 11:00 h (km 54,8 – km 54,5); 11:00 h – 12:00 h (km 54,0 – km 53,7); 12:00 h – 13:00 h (km 44,6 – km 44,5); 13:00 h – 14:00 h (km 39,3 – km 39,2). (aktualizované 9.12.2015)

Z piatka na sobotu 27.-28. novembra bude uzávierka: 22:00 h – 02:00 h (km 71,3 – km 69,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 27.11.2015).

V stredu 18. novembra bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 38,9 – km 38,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvodom je oprava nespevnenej krajnice. (aktualizované 18.11.2015).

V pondelok 16. novembra bude uzávierka z dôvodu opravy stredového deliaceho pásu (zvodidla): 19:00 h – 21:00 h (km 38,9 – km 38,6, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 16.11.2015).

V piatok 13. novembra bude uzávierka krajnice z dôvodu úpravy nespevnenej krajnice: 9:00 h – 15:00 h (km 78,7 – km 79,2, smer BB). (aktualizované 13.11.2015).

Vo štvrtok 12. novembra bude uzávierka krajnice z dôvodu úpravy nespevnenej krajnice: 9:00 h – 15:00 h (km 78,7 – km 79,2, smer BB). (aktualizované 12.11.2015).

V pondelok 9. novembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby sčítačov dopravy: 19:00 h – 20:00 h (km 166,4 – km 166,3, pravý jazdný pruh, smer ZV), 20:00 h – 21:00 h (km 166,6 – km 166,8, ľavý jazdný pruh, smer BR). (aktualizované 9.11.2015).

V piatok 30. októbra bude uzávierka krajnice z dôvodu zberu odpadkov z nespevnenej krajnice: 9:00 h – 12:00 h (km 50,7 – km 38,1, smer TT). (aktualizované 30.10.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 30.10.2015)

Vo štvrtok 29. októbra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby povrchu vozovky: 19:00 h – 21:00 h (km 50,7 – km 38,1, smer TT), 21:00 h – 23:00 h (km 38,1 – km 50,7, smer BB). (aktualizované 29.10.2015).

Vo štvrtok 29. októbra budú uzávierky: 09:00 h – 12:00 h (km 56,7 – km 56,3, ľavý jazdný pruh, smer TT). Dôvodom je údržba povrchu vozovky. Ďalej bude uzavretá krajnica v smere TT z dôvodu zberu odpadkov na krajnici: 09:00 h – 11:00 h (km 62,5 – km 50,7); 12:00 h – 15:00 h (km 50,7 – 38,1). (aktualizované 29.10.2015).

V stredu 28. októbra budú uzávierky krajnice v smere do Trnavy z dôvodu zbierania odpadkov: 09:00 h – 10:00 h (km 80,5 – km 69,7), 10:00 h – 11:00 h (km 62,5 – km 50,7), 12:00 h – 15:00 h (km 50,7 – km 38,1). (aktualizované 28.10.2015).

V utorok 27. októbra budú uzávierky z dôvodu diagnostiky vozovky: 09:00 h – 10:30 h (km 69,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 10:30 h – 12:00 h (km 84,0 – km 69,7, pravý JPaK, smer TT); 12:00 h – 13:30 h (km 69,7 – km 84,0, ľavý JP, smer BB); 13:30 h – 15:00 h (km 84,0 – km 69,7, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 27.10.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 27.10.2015)

V pondelok 26. októbra sú uzávierky krajnice z dôvodu čistenia krajníc, svahov a priekop: 10:00 h – 11:00 h (km 78,8 – km 84,0, smer BB); 11:00 h – 13:00 h (km 84,0 – km 69,7, smer TT); 13:00 h – 14:00 h (km 62,5 – km 50,7, smer TT). (aktualizované 26.10.2015).

V stredu 21. októbra budú uzávierky: 19:00 h – 02:00 h (km 53,9 – km 53,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvodom je oprava zvodidiel. Dôvodom ďalších uzávierok (ľavý jazdný pruh, smer TT) je údržba dažďovej kanalizácie: 19:00 h – 20:00 h (km 62,2 – 61,8); 20:00 h – 21:00 h (km 62,0 – km 61,7); 21:00 h – 22:00 h (km 56,9 – km 56,6); 22:00 h – 23:00 h (km 56,9 – km 56,6). (aktualizované 21.10.2015).

V stredu 21. októbra budú uzávierky krajnice z dôvodu zberu odpadkov: 09:00 h - 12:00 h (km 61,0 – km 84,0, smer BB), 12:00 h – 15:00 h (km 84,0 – km 50,7, smer TT). (aktualizované 21.10.2015).

Z utorka na stredu 20.-21. októbra budú uzávierky v smere do B. Bystrice, dôvodom je čistenie dažďovej kanalizácie: Pravý jazdný pruh a krajnica: 19:00 h – 20:00 h (km 69,6 – km 69,8). Ľavý jazdný pruh: 20:00 h – 20:45 h (km 71,7 – km 72,0); 20:45 h – 21:30 h (km 72,3 – km 72,7); 21:30 h – 23:00 h (km 79,1 – km 79,5); 23:00 h – 24:00 h (km 79,6 – km 80,0); 24:00 h – 00:45 h (km 80,0 – km 80,3); 00:45 h – 01:30 h (km 80,7 – km 81,1); 01:30 h – 02:15 h (km 81,2 – km 81,7); 02:15 h – 03:00 h (km 83,4 – km 83,8).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu čistenia žľabov: 19:00 h – 21:00 h (km 168,3 – km 163,9, pravý JP, smer ZV); 21:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 165,7, pravý JP, smer BR); 23:00 h – 24:00 h (km 164,5 – km 164,0, ľavý JP, smer ZV); 24:00 h – 01:00 h (km 163,9 – 168,1, ľavý JP, smer BR); 02:00 h – 04:00 h (km vetvy križovatiek v smere ZV); 04:00 h – 06:00 h (km vetvy križovatiek v smere BR). (aktualizované 20.10.2015).

Z pondelka na utorok 19.-20. októbra budú uzávierky z dôvodu čistenia dažďovej kanalizácie: 19:00 h - 20:00 h (km 58,6 – km 58,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Uzávierky v ľavom jazdnom pruhu, smer BB: 20:00 h - 21:00 h (km 61,3 – km 61,7); 21:00 h – 22:00 h (km 61,5 – km 61,9); 22:00 h – 23:00 h (km 63,7 – km 64,0); 23:00 h – 24:00 h (km 65,5 – km 65,8); 24:00 h – 02:00 h (km 69,1 – km 69,7). (aktualizované 19.10.2015).

V stredu 14. októbra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu diagnostiky vozovky: 09:00 h – 11:00 h (km 50,7 – km 69,7, smer BB); 11:00 h – 13:00 h (km 69,7 – km 50,7, smer TT). (aktualizované 14.10.2015).

V utorok 13. októbra prebiehajú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu diagnostiky vozovky: 09:00 h – 10:00 h (km 50,7 – km 38,1, smer TT), 10:00 h – 11:00 h (km 38,1 – km 50,7, smer BB), 11:00 h – 13:00 h (km 50,7 – km 69,7, smer BB), 13:00 h – 15:00 h (km 69,7 – km 50,7, smer TT). Uzávierky z dôvodu chemického postreku nespevnenej krajnice vo vetvách križovatiek: 09:00 h – 11:00 h (križ. Nitra západ a Nitra juh), 11:00 h – 15:00 h (križ. Nitra východ a Beladice). (aktualizované 13.10.2015).

Z pondelka na utorok 12.-13. októbra budú uzávierky z dôvodu údržby mostných záverov. Ľavý jazdný pruh, smer Trnava: 19:00 h – 19:20 h (km 57,9 – km 57,6); 19:20 h – 19:40 h (km 56,9 – km 56,6); 19:40 h – 20:00 h (km 56,0 – km 55,7); 20:00 h – 20:20 h (km 55,5 – km 55,2); 20:20 h – 20:40 h (km 54,7 – km 54,4); 20:40 h – 21:00 h (km 54,0 – km 53,7); 21:00 h – 21:20 h (km 52,7 – km 52,5); 21:20 h – 21:40 h (km 52,4 – km 52,1); 21:40 h – 22:00 h (km 51,2 – km 50,9). Pravý jazdný pruh, smer Trnava: 23:00 h – 23:25 h (km 57,9 – km 57,6); 23:25 h – 23:50 h (km 56,9 – km 56,6); 23:50 h – 00:15 h (km 56,0 – km 55,7); 00:15 h – 00:40 h (km 55,5 – km 55,2); 00:40 h – 01:05 h (km 54,7 – km 54,4); 01:30 h – 01:55 h (km 54,0 – km 53,7); 01:55 h – 02:20 h (km 52,7 – km 52,5); 02:20 h – 02:40 h (km 52,4 – km 52,1); 02:40 h – 03:00 h (km 51,2 – km 50,9).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 166,6 – km 164,0, pravý JP, smer ZV); 20:00 h – 21:00 h (km 163,9 – km 166,3, pravý JP, smer BR); 21:00 h – 22:00 h (km 166,6 – 164,0, ľavý JP, smer ZV); 22:00 h – 23:00 h (km 163,9 – 166,3, ľavý JP, smer BR); 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer ZV); 01:00 h – 02:00 h (pravý JP, križ. Kostiviarska a Rudlová, smer BR); 02:00 h – 03:00 h (ľavý JP, križ. Rudlová a Kostiviarska, smer ZV); 03:00 h – 04:00 h (ľavý JP, križ. Kostiviarska a Rudlová, smer BR). Dôvodom je čistenie mostných dilatácií. (aktualizované 12.10.2015).

12. októbra budú uzávierky krajnice v smere do Trnavy: 10:00 h – 11:00 h (km 66,8 – km 61,0); 12:00 h – 15:00 h (km 61,1 – km 50,7). Dôvodom je chemický postrek nespevnenej krajnice. (aktualizované 12.10.2015).

V sobotu 10. októbra bude uzávierka krajnice: 07:00 h – 08:00 h (km 40,9 – km 41,1, smer BB). Dôvodom je vyloženie nákladu pre výsadbu na svahu. (aktualizované 9.10.2015).

V piatok 9. októbra bude uzávierka: 9:00 h - 11:00 h (km 79,6 - km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie. (aktualizované 9.10.2015).

Zo stredy na štvrtok 7.-8. októbra budú uzávierky v smere do Banskej Bystrice z dôvodu údržby mostných záverov: 19:00 h – 19:30 h (km 50,7 – km 51,0, ľavý jazdný pruh); 19:30 h – 20:00 h (km 51,9 – km 52,2, ľavý JP); 20:00 h – 20:30 h (km 52,3 – km 52,6, ľavý JP); 20:30 h – 21:00 h (km 53,5 – km 53,8, ľavý JP); 21:00 h – 21:30 h (km 54,3 – km 54,5, ľavý JP); 21:30 h – 22:00 h (km 55,1 – km 55,3, ľavý JP); 23:00 h – 23:30 h (km 50,7 – km 51,0, pravý JP a krajnica); 23:30 h – 24:00 h (km 51,9 – km 52,2, PJPaK); 24:00 h – 00:30 h (km 52,3 – km 52,6, PJPaK); 00:30 h – 01:00 h (km 53,5 – km 53,8, PJPaK); 01:00 h – 01:30 h (km 54,3 – km 54,5, PJPaK); 01:30 h – 02:00 h (km 55,1 – km 55,350, PJPaK).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, smer ZV), 01:00 h – 06:00 h (km 163,9 – km 169,4). (aktualizované 7.10.2015).

Z utorka na stredu 6.-7. októbra budú uzávierky z dôvodu údržby mostných záverov: 19:00 h – 21:00 h (km 50,7 – km 38,1, ľavý jazdný pruh, smer TT); 21:00 h – 24:00 h (km 38,1 – km 50,7, ľavý JP, smer BB); 01:00 h – 03:00 h (km 50,7 – km 38,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov: 19:00 h – 21:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer ZV); 21:00 h – 23:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer BR); 24:00 h – 02:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer ZV); 02:00 h – 04:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer BR). (aktualizované 6.10.2015).

Z pondelka na utorok 5.-6. októbra budú uzávierky z dôvodu údržby mostných záverov: 19:00 h – 20:30 h (km 46,4 – km 46,6, ľavý jazdný pruh, smer BB); 20:30 h – 22:00 h (km 46,8 – km 47,0, ľavý JP, smer BB); 23:00 h – 1:00 h (km 46,4 – km 46,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 1:00 h – 3:00 h (km 46,8 – km 47,0, PJPaK, smer BB).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú z pondelka na utorok 5.-6. októbra uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV), 1:00 h – 6:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý jazdný pruh, smer BR). Dôvodom je kontrola a čistenie uličných vpustov. (aktualizované 5.10.2015).

Vo štvrtok 1. októbra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu výmeny sondy na meteo stanici: 19:00 h – 21:00 h (km 164,0 – km 164,2, ľavý jazdný pruh, smer BR), 21:00 h – 23:00 h (km 164,0 – km 164,2, pravý jazdný pruh, smer BR). (aktualizované 1.10.2015).

V stredu 30. septembra 2015 budú v B. Bystrici uzávierky z dôvodu zametania vozovky: Smer Zvolen: 19:00 h – 20:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý jazdný pruh a km 169,4 – km 163,9, pravý JP). Smer Brezno: 20:00 h – 22:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý JP a km 163,9 – km 169,4, pravý JP). 22:00 h – 23:00 h (postupne ľavá a pravá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer ZV), 23:00 h – 24:00 h (postupne ľavá a pravá strana vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer BR). (aktualizované 30.9.2015).

Zo soboty na nedeľu 26.-27. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 03:00 h (km 79,0 – km 66,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie sedimentačných košov. (aktualizované 26.9.2015)

V utorok 22. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 22:00 h (km 78,8 – km 79,2, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom sú práce na svahu.
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky ľavého jazdného pruhu: 19:00 h – 20:00 h (km 165,7 – 166,4, smer BR); 20:00 h – 21:00 h (km 166,4 – 166,2, smer ZV). Dôvodom sú práce na vozovke. (aktualizované 22.9.2015).

V pondelok 21. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 22:00 h (km 78,8 – km 79,2, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom sú práce na svahu. Z dôvodu čistenia sedimentačných košov a zametania vozovky budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice: 19:00 h – 21:00 h (km 40,7 – km 38,1, smer TT), 21:00 h – 02:00 h (km 38,1 – km 50,7, smer BB). (aktualizované 21.9.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.9.2015)

V sobotu 12. septembra sa bude na križovatke Nitra, západ (Lehota) presúvať súprava s nadrozmerným nákladom v približnom čase od 00:40 h do 00:55 h v smere od Trnavy a bude pokračovať na severný obchvat Nitry. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť. (aktualizované 11.9.2015)

V piatok 11. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby premenného dopravného značenia a sčítačov dopravy: 11:40 h – 12:20 h (km 82,6 - 82,9, smer BB),
12:20 h – 13:00 h (km 82,5 - 82,8, smer BB), 13:00 h – 13:40 h (km 83,3 - 83,0, smer TT), 13:40 h – 14:20 h (km 72,0 - 71,6, smer TT), 14:20 h – 15:00 h (km 70,9 - 70,6, smer TT). (aktualizované 11.9.2015).

Zo štvrtka na piatok 10.-11. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy: 19:00 h – 02:00 h (km 81,0 – km 78,0 km); 22:00 h – 02:00 h (km 78,0 – km 73,0 km). Dôvodom je zametanie vozovky, prehliadka a údržba odvodňovacieho systému, čistenie sedimentačných košov. (aktualizované 10.9.2015).

Vo štvrtok 10. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu údržby kamier, premenného dopravného značenia a cestných senzorov. 09:00 h – 11:00 h, smer BR: km 164,0 – 164,1; km 166,6 - 166,8; km 168,3 - 168,6; km 164,8 - 165,0; km 165,7 - 166,4. 11:00 h – 14:00 h, smer ZV: km 169,4 – 169,2; km 168,7 – 168,5; pravá časť vetvy na križ. Cementáreň; km 167,0 – 166,8; km 166,4 – 166,3; km 166,4 – 166,2; km 166,0 – 165,6; pravá časť vetvy na križ. Rudlová; km 165,2 – 165,0; pravá časť vetvy na križ. Kostiviarska. (aktualizované 10.9.2015).

V stredu 9. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice. Údržba premenného dopr. značenia: 09:00 h – 10:30 h (km 63,1 – km 62,7, smer TT), 10:30 h – 12:00 h (km 56,4 – km 56,1, TT), 12:00 h – 13:00 h (km 47,8 – km 47,4, TT), 13:00 h – 14:00 h (km 41,0 – km 40,6, TT), 14:00 h – 15:00 h (km 40,4 – km 40,7, BB), 15:00 h – 16:00 h (km 47,2 – km 47,5, BB).
Údržba kamerového systému: 09:00 h – 09:45 h (km 62,2 – km 62,8, BB), 09:45 h – 10:30 h (km 58,0 – km 57,6, TT), 10:30 h – 11:15 h (km 57,0 – km 56,6, TT), 11:15 h – 12:00 h (km 56,1 – km 55,8, TT), 12:00 h – 12:45 h (km 47,3 – km 47,0, TT), 12:45 h – 13:15 h (km 46,1 – km 45,8, TT), 13:15 h – 14:00 h (km 39,2 – km 38,8, TT).
Údržba sčítačov dopravy: 14:00 h – 14:40 h (km 37,9 – km 38,2, BB), 14:40 h – 15:20 h (km 42,9 – km 43,2, BB), 15:20 h – 16:00 h (km 37,9 – km 38,2, BB), 09:00 h – 10:00 h (km 55,6 – km 55,2, TT), 10:00 h – 11:00 h (km 54,8 – km 54,5, TT), 11:00 h – 12:00 h (km 54,0 – km 53,7, TT), 12:00 h – 13:00 h (km 44,9 – km 44,5, TT), 13:00 h – 14:00 h (km 39,5 – km 39,2, TT). (aktualizované 9.9.2015).

Z pondelka na utorok 7.-8. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do BB z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby odvodňovacieho systému a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 66,4 – km 69,7 a km 76,2 – km 76,3). Na severnom obchvate B. Bystrice budú v pondelok 7. septembra uzávierky z dôvodu merania rovinatosti vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 163,9 – km 168,6, pravý jazdný pruh, smer BR), 20:00 h – 21:00 h (km 168,4 – km 163,9, pravý JP, smer ZV), 21:00 h – 22:00 h (km 163,9 – km 168,3, ľavý JP, smer BR), 22:00 h – 23:00 h (km 166,3 – km 163,9, ľavý JP, smer ZV). (aktualizované 7.9.2015).

Z nedele na pondelok 6.-7. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby odvodňovacieho systému a čistenia sedimentačných košov: 21:00 h – 05:00 h (km 63,2 – km 66,5 a km 69,7 – km 73,0). (aktualizované 4.9.2015).

Zo štvrtka na piatok 3.-4. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby odvodňovacieho systému a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 53,8 – km 57,0 a km 60,0 – km 63,3). (aktualizované 3.9.2015).

V stredu 26. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu drobných opráv: 19:00 h – 20:00 h (km 163,9 – km 169,4, smer BR), 20:00 h – 21:00 h (km 169,4 – km 163,9, smer ZV), 21:00 h – 22:00 h (vetvy križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer BR), 22:00 h – 23:00 h (vetvy križovatiek Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer ZV). (aktualizované 26.8.2015).

V sobotu 15. augusta budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu georadarového prieskumu: 06:00 h – 08:00 h (km 48,3 – km 48,5, smer BB), 12:00 h – 14:00 h (km 74,8 – km 75,0, smer BB), 15:00 h – 17:00 h (km 80,2 – km 80,0, smer TT). (aktualizované 14.8.2015).

Zo štvrtka na piatok 13.-14. augusta budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu odstraňovania náletovej vegetácie: 19:00 h – 21:00 h (km 70,0 – km 80,4, smer BB), 21:00 h – 23:00 h (km 83,0 – km 70,0, smer TT), 24:00 h – 02:00 h (km 69,5 – km 51,4, smer TT).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú 13. augusta uzávierky pravého jazdného pruhu v smere do Brezna z dôvodu výmeny žiaroviek na verejnom osvetlení: 19:00 h – 20:00 h (km 164,1 – km 164,4 a km 165,3 – km 165,7); 20:00 h – 24:00 h (km 166,4 – 169,4). (aktualizované 13.8.2015).

Zo stredy na štvrtok 12. – 13. augusta budú uzávierky ľavého jazdného pruhu. Dôvodom je odstraňovanie náletovej vegetácie v stredovom deliacom páse: 19:00 h – 21:00 h (km 48,0 – km 39,0, smer TT), 21:00 h – 23:00 h (km 38,4 – km 50,6, smer BB), 24:00 h – 02:00 h (km 50,8 – km 59,0, smer BB). (aktualizované 12.8.2015).

V stredu 11. augusta bude uzávierka ľavého jazdného pruhu z dôvodu geodetického merania na moste: 9:00 h – 10:00 h (km 78,8 – km 80,0, smer BB). (aktualizované 11.8.2015)

V stredu 15. júla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opráv povrchu vozovky: 19:00 h – 19:20 h (km 69,9 – km 70,0, smer BB); 19:20 h – 19:40 h (km 79,9 – km 80,0, smer BB); 19:40 h – 20:00 h (km 83,5 – km 83,5, smer BB); 20:00 h – 20:20 h (km 83,8 – km 83,7, smer TT); 20:20 h – 20:40 h (km 79,7 – km 79,6, smer TT); 21:00 h – 21:30 h (km 70,2 – km 70,1, smer TT). (aktualizované 15.7.2015)

Vo štvrtok 9. júla bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 78,8 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie mosta. (aktualizované 9.7.2015)

V noci z utorka na stredu 7. – 8. júla bude kvôli plánovaným prácam čiastočná uzávierka na km 54,3 – 55,5, ľavý jazdný pruh, smer BB s použitím oceľovej premosťovacej konštrukcie nad mostným záverom na km 54,3 a 55,5 – pravý jazdný pruh, smer BB.
V noci zo stredy na štvrtok 8. – 9. júla bude kvôli plánovaným prácam čiastočná uzávierka na km 55,8 – 54,5, ľavý jazdný pruh, smer TT s použitím oceľovej premosťovacej konštrukcie nad mostným záverom na km 55,8 a 54,5 v pravom jazdnom pruhu, smer TT.
Žiadame prepravcov, aby v týchto dňoch neplánovali žiadne prejazdy nadrozmerných a nadmerných prepráv a tiež všetkých užívateľov, aby dôsledne dodržiavali umiestnené dopravné značenie a prechádzali týmito úsekmi so zvýšenou opatrnosťou. (aktualizované 3.7.2015).

V noci z utorka na stredu 7. – 8. júla bude kvôli plánovaným prácam čiastočná uzávierka na km 54,3 – 55,5, ľavý jazdný pruh, smer BB s použitím oceľovej premosťovacej konštrukcie nad mostným záverom na km 54,3 a 55,5 – pravý jazdný pruh, smer BB.
V noci zo stredy na štvrtok 8. – 9. júla bude kvôli plánovaným prácam čiastočná uzávierka na km 55,8 – 54,5, ľavý jazdný pruh, smer TT s použitím oceľovej premosťovacej konštrukcie nad mostným záverom na km 55,8 a 54,5 v pravom jazdnom pruhu, smer TT.
Žiadame prepravcov, aby v týchto dňoch neplánovali žiadne prejazdy nadrozmerných a nadmerných prepráv a tiež všetkých užívateľov, aby dôsledne dodržiavali umiestnené dopravné značenie a prechádzali týmito úsekmi so zvýšenou opatrnosťou. (aktualizované 7.7.2015).

Vo štvrtok 2. júla bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 68,9 – km 69,3, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 2.7.2015).

V stredu 1. júla budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Rudlová, striedavo pravý a ľavý jazdný pruh, smer BR). Dôvodom je oprava závad na rímsach. (aktualizované 1.7.2015).

V stredu 24.6. budú mobilné uzávierky z dôvodu mapovania dopravných tieňov: 19:00 h – 19:30 h (km 69,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 19:30 h – 20:00 h (km 84,0 – km 69,7, pravý JPaK, smer TT); 20:00 h – 20:30 h (km 69,7 – km 84,0, ľavý JP, smer BB); 20:30 h – 21:00 h (km 84,0 – km 69,7, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 24.6.2015).

V utorok 23.6. budú uzávierky z dôvodu mapovania dopravných tieňov: 19:00 h – 19:30 h (km 50,7 – km 69,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 19:30 h – 20:00 h (km 69,7 – km 50,7, pravý JPaK, smer TT); 20:00 h – 20:30 h (km 50,7 – km 69,7, ľavý JP, smer BB); 20:30 h – 21:00 h (km 69,7 – km 50,7, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 23.6.2015).

V pondelok 22. júna bude uzávierka: 10:00 h – 11:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Zlaté Moravce a Čaradice, smer TT). Dôvodom je chemický postrek nespevnenej krajnice. (aktualizované 22.6.2015).

V stredu 17. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 62,2 – km 61,8 a km 56,1 – km 55,8); 20:00 h – 21:00 h (km 58,0 – km 57,6 a km 55,6 – km 55,2); 21:00 h – 22:00 h (km 57,0 – km 56,6 a km 54,8 – km 54,5). (aktualizované 17.6.2015).

V stredu 17. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu chemického postreku nespevnenej krajnice: 09:00 h – 10:00 h (vetvy križovatiek Nitra východ a Beladice v smere BB); 10:00 h – 11:00 h (vetvy križovatiek Nitra východ a Beladice v smere TT). (aktualizované 17.6.2015).

V utorok 16. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 47,3 – km 46,9; km 44,9 – km 44,5); 20:00 h – 21:00 h (km 46,1 – km 45,8; km 39,5 – km 39,2); 21:00 h – 22:00 h (km 39,2 – km 38,8). (aktualizované 16.6.2015).

V utorok 16. júna budú od 09:00 h do 13:00 h uzávierky pravej časti vetiev križovatiek Nitra západ, Nitra východ, Nitra juh, Beladice, Zlaté Moravce a Čaradice v smere BB. Dôvodom je chemický postrek krajníc. Od 9:00 h do 16:00 h bude uzávierka: km 78,7 – km 79,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB. Dôvodom sú práce na svahu. (aktualizované 16.6.2015).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú dnes večer uzávierky z dôvodu kontroly kamerového systému: 19:00 h – 23:00 h (km 169,4 – km 169,2, pravý jazdný pruh, smer ZV); pravá časť vetvy na križ. Cementáreň, smer ZV; km  166,4 – km 166,3, pravý JP, smer ZV; km 166,0 – km 165,6, pravý JP, smer ZV; časť vetvy na križ. Rudlová a pravý JP na hlavnej trase od km 165,4, smer ZV; pravá časť vetvy na križ. Kostiviarska, smer ZV. 23:00 h – 24:00 h (km 164,0 – 164,1, pravý JP, smer BR. (aktualizované 15.6.2015).

V pondelok 15. júna budú uzávierky krajnice v smere do Trnavy z dôvodu chemického postreku nespevnenej krajnice: 10:00 h – 12:00 h (km 50,7 – km 47,0); 13:00 h – 14:00 h (km 46,0 – km 41,0).
(aktualizované 15.6.2015).

Z nedele na pondelok 14.-15. júna bude uzávierka: 21:00 h – 03:00 h (km 38,150 – km 38,250, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je výmena sčítača dopravy. (aktualizované 12.6.2015).

V piatok 12. júna budú uzávierky: 9:00 h – 12:00 h (km 65,0 – km 50,7, krajnica, smer TT), 13:00 h – 14:00 h (km 50,7 – km 47,0, krajnica, smer TT). Dôvodom je chemický postrek nespevnenej krajnice. (aktualizované 12.6.2015).

Vo štvrtok 11. júna budú uzávierky: 9:00 h – 10:00 h (km 75,0 – km 69,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT), 10:00 h – 11:00 h (km 69,7 – km 64,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvodom je chemický postrek krajnice. (aktualizované 11.6.2015).

V stredu 10. júna budú uzávierky: 9:00 h – 12:00 h (km 69,7 – km 84,0, krajnica, smer BB), 13:00 h – 16:00 h (km 84,0 – km 69,7, krajnica, smer TT). Dôvodom je chemický postrek krajnice.
Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka: 14:00 h – 15:00 h (km 167,9 – km 169,4, pravý jazdný pruh, smer BR). Dôvodom je prejazd cyklistického pelotónu, doprava bude vedená vo voľnom ľavom jazdnom pruhu. (aktualizované 10.6.2015).

V utorok 9. júna bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 83,0 – km 81,0, ľavý jazdný pruh, smer TT). Dôvodom je odstránenie nečistôt z povrchu vozovky. (aktualizované 9.6.2015).

V utorok 9. júna bude uzávierka: 9:00 h – 11:00 h (km 79,5 – km 79,9, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie mosta. (aktualizované 9.6.2015).

V pondelok 8. júna bude uzávierka krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu chemického postreku krajníc: 10:00 h – 12:00 h (km 55,0 – km 69,7), 12:00 h – 14:00 h (km 69,7 – km 84,0). (aktualizované 8.6.2015).

V piatok 5. júna budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu chemického postreku krajníc: 9:00 h – 11:00 h (km 38,1 – km 50,7), 12:00 h – 14:00 h (km 50,7 – km 64,0). (aktualizované 5.6.2015).

V stredu 3. júna budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 43,4 – km 43,0, ľavý jazdný pruh, smer TT, dôvod: údržba povrchu vozovky); 20:00 h – 22:00 h (km 43,4 – km 43,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT, dôvod: údržba povrchu vozovky a oprava zvodidiel). (aktualizované 3.6.2015).

Vo štvrtok 28. mája budú uzávierky z dôvodu mapovania dopravných tieňov: 9:00 h – 9:30 h (km 50,7 – km 69,7, ľavý jazdný pruh, smer BB), 09:30 h – 10:00 h (km 69,7 – km 50,7, ľavý JP, smer TT), 11:00 h – 11:30 h (km 69,7 – km 84,0, pravý JPaK, smer BB), 11:30 h – 12:00 h (km 84,0 – km 69,7, pravý JPaK, smer TT), 13:00 h – 13:30 h (km 69,7 – km 84,0, ľavý JP, smer BB), 13:30 h – 14:00 h (km 84,0 – km 69,7, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 28.5.2015).

V stredu 27. mája bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka z dôvodu výmeny zvodidiel: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Rudlová, smer BR). Z dôvodu výmeny žiaroviek verejného osvetlenia budú uzávierky: 20:00 h – 22:00 h (križovatka Rudlová, smer BR), 22:00 h – 23:00 h (križovatka Rudlová, smer ZV), 23:00 h – 24:00 h (km 165,4 – km 165,2, pravý jazdný pruh, smer ZV). (aktualizované 27.5.2015).

V stredu 27. mája budú mobilné uzávierky z dôvodu mapovania dopravných tieňov: 11:00 h – 12:00 h (km 38,1 – km 50,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 13:00 h – 14:00 h (km 50,7 – km 38,1, ľavý JP, smer TT); 14:00 h – 15:00 h (km 38,1 – km 50,7, ľavý JP, smer BB. (aktualizované 27.5.2015).

Z utorka na stredu 26.-27. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby dažďovej kanalizácie: 19:00 h – 21:00 h (km 61,1 – km 61,7); 21:00 h – 22:00 h (km 63,7 – km 64,0); 22:00 h – 23:00 h (km 65,5 – km 65,9); 24:00 h – 01:00 h (km 70,2 – km 70,6); 01:00 h – 02:00 h (km 70,7 – km 71,2).
Z dôvodu údržby mostných záverov budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy: 19:00 h – 19:30 h (km 57,9 – km 57,6); 19:30 h – 20:00 h (km 56,9 – km 56,7); 20:00 h – 20:30 h (km 56,0 – km 55,7); 20:30 h – 21:00 h (km 55,5 – km 55,3); 21:00 h – 21:30 h (km 54,7 – km 54,4); 21:30 h – 22:00 h (km 54,0 – km 53,7).
A uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice: 22:00 h – 22:30 h (km 57,9 – km 57,6); 22:30 h – 23:00 h (km 56,9 – km 56,7); 24:00 h – 00:30 h (km 56,0 – km 55,8); 00:30 h – 01:00 h (km 55,5 – km 55,3); 01:00 h – 01:30 h (km 54,7 – km 54,4); 01:30 h – 02:00 h (km 54,0 – km 53,7). (aktualizované 26.5.2015).

Z pondelka na utorok 25.-26. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby dažďovej kanalizácie: 19:00 h – 20:00 h (km 59,2 – km 59,6); 20:00 h – 21:00 h (km 61,1 – km 61,7); 21:00 h – 22:00 h (km 61,5 – km 61,9); 22:00 h – 23:00 h (km 63,7 – km 64,0); 24:00 h – 01:00 h (km 65,5 – km 65,9); 01:00 h – 02:00 h (km 70,2 – km 70,6). V rovnakom termíne budú uzávierky v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby mostných záverov. Ľavý jazdný pruh: 19:00 h – 19:30 h (km 55,1 – km 55,3); 19:30 h – 20:00 h (km 55,6 – km 55,8); 20:00 h – 20:30 h (km 56,5 – km 56,7); 20:30 h – 21:00 h (km 57,4 – km 57,7); 22:00 h – 22:30 h (km 57,9 – km 57,6); 22:30 h – 23:00 h (km 56,9 – km 56,7). Pravý jazdný pruh a krajnica: 24:00 h – 00:30 h (km 55,1 – km 55,3); 00:30 h – 01:00 h (km 55,7 – km 55,8); 01:00 h – 01:30 h (km 56,5 – km 56,7); 01:30 h – 02:00 h (km 57,4 – km 57,7). (aktualizované 25.5.2015).

Zo štvrtka na piatok 21.-22. mája budú uzávierky z dôvodu údržby mostných záverov: 19:00 h – 20:00 h (km 47,3 – km 47,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT); 20:00 h – 21:00 h (km 46,9 – km 46,6, pravý JPaK, smer TT); 21:00 h – 22:00 h (km 46,1 – km 45,8, pravý JPaK, smer TT); 22:00 h – 24:00 h (km 45,0 – km 38,1, ľavý JP, smer TT); 01:00 h – 01:30 h (križovatka Nitra západ, ĽJP, smer BB); 01:30 h – 02:30 h (km 45,0 – km 38,1, PJPaK, smer TT); 02:30 h – 03:00 h (križovatka Nitra západ, PJPaK, smer BB). (aktualizované 21.5.2015).

Z pondelka na utorok 18.-19. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky ľavého jazdného pruhu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 166,3, smer ZV); 24:00 h – 06:00 h (km 166,3 – km 169,4, smer BR). Dôvodom je kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 18.5.2015).

Zo štvrtka na piatok 14.-15. mája bude uzávierka: 19:00 h – 03:00 h (km 84,0 – km 70,0, ľavý jazdný pruh, smer TT). Dôvod: Čistenie sedimentačných košov. (aktualizované 14.5.2015).

Vo štvrtok 14. mája bude uzávierka: 14:00 h – 16:00 h (km 70,0 – km 70,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvod: demontáž tlmiča nárazov po nehode. (aktualizované 14.5.2015).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú v utorok 12. 5. uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 164,0 – 164,4, pravý jazdný pruh, smer Brezno); 21:00 h – 22:00 h (km 164,4 – 164,0, pravý JP, smer Zvolen). Dôvodom je výmena žiaroviek na verejnom osvetlení. (aktualizované 12.5.2015).

Vo štvrtok 7. mája bude uzávierka: 09:00 h – 15:00 h (km 76,1 – km 75,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvod: realizácia drenážnych rebier v krajnici. (aktualizované 7.5.2015).

Zo stredy na štvrtok 6.-7. mája budú na Severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia mostných dilatácií na mostných objektoch: 19:00 h – 20:00 h (križovatky Kostiviarska a Rudlová, ľavý jazdný pruh, smer BR); 20:00 h – 21:00 h (križovatky Kostiviarska a Rudlová, ľavý JP, smer ZV); 21:00 h – 22:00 h (križovatky Kostiviarska a Rudlová, pravý JP, smer BR); 22:00 h – 23:00 h (križovatky Kostiviarska a Rudlová, pravý JP, smer ZV); 23:00 h – 24:00 h (km 163,9 – km 166,3, pravý JP, smer BR); 24:00 h – 01:00 h (km 166,6 – km 164,0, pravý JP, smer ZV); 02:00 h – 03:00 h (km 163,9 – km 166,3, ľavý JP, smer BR); 03:00 h – 04:00 h (km 166,6 – km 164,0, ľavý JP, smer ZV). (aktualizované 6.5.2015).

V stredu 6. mája budú uzávierky: 9:00 h – 16:00 h (km 76,1 - km 75,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvod: realizácia drenážnych rebier na krajnici. (aktualizované 6.5.2015).

V utorok 5. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 10:00 h – 11:00 h (km 163,9 – 169,4, pravý jazdný pruh, smer BR); 11:00 h – 12:00 h (km 169,4 – 163,9, pravý JP, smer ZV); 12:00 h – 13:00 h (km 163,9 – 169,4, ľavý JP, smer BR); 13:00 h – 14:00 h (km 169,4 – 163,9, ľavý JP, smer ZV). Dôvod: meranie únosnosti vozovky. (aktualizované 5.5.2015).

Vo štvrtok 30. apríla bude uzávierka: 09:00 h – 15:00 h (km 74,6 – km 75,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvod: realizácia drenážnych rebier v krajnici. (aktualizované 30.4.2015).

Zo stredy na štvrtok 29.-30. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 19:30 h (km 47,4 - km 47,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT, dôvod: opravy porúch povrchu vozovky); 19:00 h – 03:00 h (km 58,5 – km 58,1, ľavý JP, smer TT, dôvod: opravy odvodňovacieho žľabu); 19:30 h - 20:00 h (km 46,0 – km 45,6, PJPaK, smer TT, dôvod: opravy porúch povrchu vozovky); 20:00 h – 02:00 h (križovatka Nitra, západ, postupne oba jazdné pruhy, smer BB, dôvod: čistenie zvodidiel a revíznych chodníkov); 20:00 h – 20:30 h (km 47,4 – km 47,0, ĽJP, smer TT, dôvod: opravy porúch povrchu vozovky); 20:30 h – 21:00 h (km 46,0 – km 45,6, ĽJP, smer TT, dôvod: opravy porúch povrchu vozovky. (aktualizované 29.4.2015).

V stredu 29. apríla bude uzávierka: 9:00 h – 16:00 h (km 74,6 – km 75,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je realizácia drenážnych rebier v krajnici. (aktualizované 29.4.2015).

Z utorka na stredu 28.-29. apríla budú mobilné uzávierky: 19:00 h - 21:00 h (km 44,4 – km 43,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT, dôvod: čistenie zvodidiel a revíznych chodníkov); 19:00 h - 24:00 h (km 47,7 - km 38,1, PJPaK, smer TT, dôvod: zametanie vozovky); 24:00 h - 02:00 h (križovatka Nitra, západ, PJPaK, smer BB, dôvod: čistenie zvodidiel a revíznych chodníkov); 02:00 h - 03:00 h (križovatka Nitra, juh, PJPaK, smer TT, dôvod: čistenie zvodidiel a revíznych chodníkov). (aktualizované 28.4.2015).

V utorok 28. apríla bude uzávierka: 9:00 h – 16:00 h (km 74,6 – km 75,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je realizácia drenážnych rebier v krajnici. (aktualizované 28.4.2015).

V utorok 21. 4. budú mobilné uzávierky z dôvodu opravy povrchu vozovky: 10:00 h – 11:00 h (km 69,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 11:00 h – 12:00 h (km 84,0 – km 69,7, pravý JPaK, smer TT); 14:00 h – 15:00 h (km 84,0 – km 69,7, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 21.4.2015).

Zo štvrtka na piatok 16.-17. 4. budú mobilné uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 79,5 – km 84,0, ľavý JP, smer BB, dôvod: prehliadka a údržba dažďovej kanalizácie, kontrola štrbinových žľabov, vysýpanie sedimentačných košov); 19:00 h – 03:00 h (km 73,6 – km 64,0, ľavý JP, smer TT, dôvod: zametanie vozovky). (aktualizované 16.4.2015).

Zo stredy na štvrtok 15.-16. 4. budú mobilné uzávierky. Z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h - 03:00 h (km 84,0 – km 74,0, ľavý jazdný pruh, smer TT). Z dôvodu prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie, kontroly štrbinových žľabov a vysýpania sedimentačných košov: 19:00 h - 21:00 h (km 67,2 – km 69,7, ľavý JP, smer BB); 21:00 h – 03:00 h (km 77,8 – km 80,5, ľavý JP, smer BB).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu čistenia žľabov: 19:00 h – 22:00 h (km 168,5 – km 163,9, pravý JP, smer ZV); 22:00 h – 24:00 h (km 163,9 – km 165,7, pravý JP, smer BR); 01:00 h – 02:00 h (km 164,5 – km 164,0, ľavý JP, smer ZV); 02:00 h – 05:00 h (km 163,9 – km 168,1, ľavý JP, smer BR). (aktualizované 15.4.2015).

Z utorka na stredu 14.-15. 4. budú mobilné uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 62,0 – km 67,0, ľavý jazdný pruh, smer BB, dôvod: prehliadka a údržba dažďovej kanalizácie, kontrola štrbinových žľabov, vysýpanie sedimentačných košov); 19:00 h – 03:00 h (km 49,0 – km 38,1, ľavý jazdný pruh, smer TT, dôvod: zametanie vozovky). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu mobilné uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 01:00 h – 06:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý jazdný pruh, smer BR). (aktualizované 14.4.2015).

V utorok 14. 4. bude uzávierka z dôvodu geodetických prác na moste: 09:00 h – 11:00 h (km 79,550 – km 79,950, ľavý jazdný pruh, smer BB). (aktualizované 14.4.2015).

Z pondelka na utorok 13.–14.4. budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 72,5 – km 77,0, ľavý jazdný pruh, smer BB, dôvod: prehliadka a údržba dažďovej kanalizácie, kontrola štrbinových žľabov, vysýpanie sedimentačných košov. 19:00 h – 04:00 h (km 50,7 – km 38,1, ľavý JP, smer TT, dôvod: zametanie vozovky. Na križovatkách severného obchvatu B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 22:00 h (pravá strana vetiev križ. Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer ZV); 22:00 h – 01:00 h (pravá strana vetiev križ. Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer BR); 01:00 h – 04:00 h (ľavá strana vetiev križ. Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer ZV); 04:00 h – 06:00 h (ľavá strana vetiev križ. Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer BR). (aktualizované 13.4.2015).

Z piatka na sobotu 10. – 11. 4. budú uzávierky: 22:00 h – 02:00 h (km 50,8 – km 69,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB, dôvod: drobné opravy). 22:00 h - 05:00 h (km 82,3 – km 73,0, ľavý jazdný pruh, smer TT, dôvod: zametanie vozovky). (aktualizované 10.4.2015).

Zo štvrtka na piatok 9. – 10. 4. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, smer Zvolen); 01:00 h – 05:00 h (km 163,9 – km 169,4, smer Brezno). (aktualizované 9.4.2015).

V stredu 8. 4. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia protihlukových stien, mostných ríms, záchytných bezpečnostných zariadení, oporných a zárubných múrov: 19:00 h – 20:00 h (km 166,5 – km 163,9, postupne pravý a ľavý jazdný pruh, smer ZV); 20:00 h – 21:00 h (km 163,9 – km 166,5, postupne pravý a ľavý jazdný pruh, smer BR); 22:00 h – 23:00 h (postupne pravý a ľavý jazdný pruh vetiev križovatiek Bánoš, Rudlová, Kostiviarska, smer ZV); 23:00 h – 24:00 h (postupne pravý a ľavý jazdný pruh vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš, smer BR). (aktualizované 8.4.2015).

Zo štvrtka na piatok 2.-3. apríla budú uzávierky: 21:00 h – 05:00 h: km 59,1 – km 65,0, ľavý jazdný pruh, smer BB, dôvod: prehliadka a údržba dažďovej kanalizácie; km 82,8 – km 74,0, ľavý JP, smer TT, dôvod: zametanie vozovky. (aktualizované 2.4.2015)

V piatok 27. marca bude uzávierka: 22:00 h – 24:00 h (km 69,4 – km 69,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT, dôvod: oprava zvodidiel). Z piatka na sobotu 27.-28. marca bude mobilná uzávierka: 22:00 h – 04:00 h (km 51,8 – km 69,7, ľavý jazdný pruh, smer BB, dôvod: zametanie vozovky). (aktualizované 27.3.2015).

V piatok 27. marca bude prebiehať uzávierka krajnice: 9:00 h – 10:00 h (km 39,9 – km 39,7, smer Trnava). Dôvodom je oprava oplotenia po dopravnej nehode. (aktualizované 27.3.2015).

Zo stredy na štvrtok 25.-26. marca bude prebiehať mobilná uzávierka: 19:00 h – 02:00 h (km 73,0 – km 84,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 25.3.2015).

Z utorka na stredu 24.-25. marca bude prebiehať mobilná uzávierka: 19:00 h – 02:00 h (km 50,769 – km 64,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 24.3.2015).

V pondelok 23. marca budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu brúsenia cestných senzorov: 19:00 h – 20:00 h (km 164,8 – km 165,0 a km 166,6 – km 166,8, smer Brezno); 20:00 h – 21:00 h (km 166,3 – km 166,1, smer Zvolen). (aktualizované 23.3.2015).

V pondelok 23. marca bude uzávierka: 10:00 h – 16:00 h (km 78,7 – km 79,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB, dôvod – kamerové skúšky na svahu. (aktualizované 23.3.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu a príjemný víkend. (aktualizované 20.3.2015)

V piatok 20. marca budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky pravého jazdného pruhu a vetiev križovatiek z dôvodu údržby kamier, premenného dopravného značenia a brúsenia cestných senzorov: V smere Brezno: 9:00 h – 10:00 h (km 163,9 – 164,1 a km 165,7 – 166,4; km 164,8 – 165,0). V smere Zvolen: 10:00 h – 14:00 h (km 169,4 – km 169,2; vetva I 34 a I 37 – križ. Cementáreň; km  166,5 – km 168,5; vetva I 31 – križ. Rudlová a I 29 – križ. Kostiviarska. (aktualizované 20.3.2015).

Vo štvrtok 19. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamerového systému, premenného dopr. značenia a sčítačov dopravy, ako i čistenia smerových stĺpikov a krajníc. V smere do Trnavy: 9:00 h – 14:00 h postupne v úsekoch od km 83,3 po km 38,1 a v smere do B. Bystrice: 14:00 h – 16:00 h postupne v úsekoch od km 38,1 po km 50,7. (aktualizované 19.3.2015).

V stredu 18. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamerového systému, premenného dopr. značenia a sčítačov dopravy, ako i čistenia smerových stĺpikov a krajníc. V smere do B. Bystrice: 9:00 h – 11:00 h (km 53,3 – 53,6; km 55,9 – 56,2; km 61,5 – 61,6; 62,5 – 62,8); 12:00 h – 13:00 h (69,7 – 84,0; 70,0 – 70,1; 70,3 – 70,65; 71,4 – 71,7); 13:00 h – 14:00 h (82,6 – 82,9; 83,6 – 83,7). V smere do Trnavy: 14:00 h – 16:00 h (83,3 – 83,0; 72,0 – 71,6; 79,7 – 79,6; 84,0 – 69,7; 70,9 – 70,6). (aktualizované 18.3.2015).

V pondelok 16. marca bude uzávierka: 10:00 h – 16:00 h (km 78,7 – km 79,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom sú kamerové skúšky na svahu. (aktualizované 16.3.2015).

V stredu 11. marca bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 58,35 – km 57,95, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 11.3.2015).

V pondelok 9. marca bude uzávierka: 10:00 h – 12:00 h (km 79,5 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je geodetické meranie povrchu vozovky. (aktualizované 9.3.2015).

V pondelok 23. februára bude uzávierka: 14:00 h – 16:00 h (km 78,7 – km 79,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom sú práce na svahu. (aktualizované 23.2.2015).

V sobotu 14. februára budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia smerových stĺpikov: 19:00 h – 19:30 h (km 166,5 – km 163,9, pravý jazdný pruh, smer ZV); 19:30 h – 20:00 h (km 166,5 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 20:00 h – 20:30 h (km 163,9 – km 166,5, pravý jazdný pruh, smer BR); 20:30 h – 21:00 h (km 163,9 – km 166,5, ľavý jazdný pruh, smer BR). (aktualizované 14.2.2015)

V stredu 11. februára bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Nitra, západ (Lehota), pravý jazdný pruh a krajnica na vetve I1, smer Nitra). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 11.2.2015).

V utorok 10. februára večer bude v čase 19:00 h - 20:00 h uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v úseku km 53,6 - km 53,4, smer Trnava. Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 10.2.2015) 

V stredu 4. februára večer bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice na severnom obchvate B. Bystrice v čase od 19:00 h do 20:00 h v úseku od km 163,9 po km 164,1 v smere do Brezna. Dôvodom je výmena zvodidiel. (aktualizované 4.2.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.1.2015)

Dnes večer bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v čase od 18:00 h do 19:00 h v úseku od km 70,8 po km 71,1 v smere do B. Bystrice. Dôvodom je oprava povrchu vozovky po nehode. (aktualizované 15.1.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.1.2015)

Cesta R1 PR1BINA je uzavretá v smere do Banskej Bystrice od križovatky Zlaté Moravce po križovatku Čaradice z dôvodu vážnej dopravnej nehody. Vodiči môžu v tomto úseku využiť cestu I/65 (stará Zlatomoravecká cesta). Ďakujeme za pochopenie. 

V piatok 19. decembra bude uzávierka: 12:00 h – 13:00 h (km 39,0 – km 38,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvodom je osádzanie vodiacich pásov Klemmfix. (aktualizované 19.12.2014).

V utorok 16. decembra budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 72,0 – km 73,0, krajnica, smer BB, dôvod: prehliadka drenážnych šácht); 19:00 h – 23:00 h (km 58,75 – km 58,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT, dôvod: oprava zvodidiel po nehode). (aktualizované 16.12.2014).

Vo štvrtok 11. decembra bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 163,9 – km 164,1, pravý jazdný pruh, smer Brezno.). Dôvodom je preventívny servis kamery. (aktualizované 11.12.2014).

V stredu 10. decembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 09:00 h – 10:00 h (km 62,2 – km 61,88 a km 56,1 – km 55,8); 10:00 h – 11:00 h (km 58,0 – km 57,67 a km 55,6 – km 55,28); 11:00 h – 12:00 h (km 57,0 – km 56,68 a km 54,8 – km 54,49; 12:00 h – 13:00 h (km 54,0 – km 53,69). (aktualizované 10.12.2014).

V utorok 9. decembra budú uzávierky z dôvodu údržby kamier: 09:00 h - 10:00 h (km 47,3 - km 47,0 a km 44,9 – km 44,55, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT); 10:00 h -11:00 h (km 46,1 - km 45,8 a km 39,55 – km 39,27, pravý JP a krajnica, smer TT); 11:00 h - 12:00 h (km 39,2 – km 38,8, pravý JP a krajnica, smer TT); 12:00 h - 13:00 h (km 44,5 - km 44,8 a km 61,3 – km 61,58, pravý JP a krajnica, smer BB); 13:00 h - 14:00 h (km 69,8 – km 70,07, pravý JP a krajnica, smer BB). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: 09:00 h – 13:00 h (169,4 - 169,25, pravý jazdný pruh, smer Zvolen; km 166,5 – km 166,3, pravý JP, smer Zvolen; časť križovatky Cementáreň, smer Zvolen; km 166,0 – km 165,65, pravý JP, smer Zvolen; časť križovatky Rudlová, smer Zvolen), 13:00 h – 14:00 h (km 163,9 – km 164,1, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 9.12.2014).

V utorok 9. decembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby kamier: 09:00 h – 13:00 h (169,4 - 169,25, pravý jazdný pruh, smer Zvolen; km 166,5 – km 166,3, pravý JP, smer Zvolen; časť križovatky Cementáreň, smer Zvolen; km 166,0 – km 165,65, pravý JP, smer Zvolen; časť križovatky Rudlová, smer Zvolen). 13:00 h – 14:00 h (km 163,9 – km 164,1, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 9.12.2014).

V piatok 5. decembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu výmeny žiaroviek na verejnom osvetlení: 22:00 h – 23:00 h (pravá strana vetvy I31 – križ. Rudlová, smer Zvolen), (pravá strana vetvy I29 – križ. Kostiviarska, smer Zvolen), 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetvy I30 – križ. Rudlová, smer Brezno). (aktualizované 5.12.2014).

Dnes od 9:00 h – 10:00 h bude uzávierka: (km 79,550 – 79,950, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie. (aktualizované 5.12.2014).

V stredu 19. novembra bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka z dôvodu demontáže vodiacich prahov: 19:00 h – 20:00 h (vetva I30, križovatka Rudlová, smer Brezno. (aktualizované 19.11.2014).

Vo štvrtok 13. novembra budú uzávierky: 9:00 h – 13:00 h (km 63,6 – km 64,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB, dôvod: úprava asfaltov a zálievky); 09:00 h – 12:00 h (km 74,1 – km 73,5, pravý JP a krajnica, smer TT, dôvod: frézovanie vozovky); 13:00 h – 16:00 h (km 73,2 – km 73,8, pravý JP a krajnica, smer BB, dôvod: úprava asfaltov a zálievky); 13:00 h – 15:00 h (km 63,6 – km 64,1, ľavý JP, smer BB, dôvod: frézovanie vozovky). (aktualizované 13.11.2014).

V stredu 12. novembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu realizácie vodorovného dopravného značenia: 9:00 h – 10:00 h (km 63,6 – km 64,1, smer BB), 10:00 h – 11:00 h (km 73,2 – km 73,8, smer BB), 11:00 h – 12:00 h (km 74,1 – km 73,4, smer TT), 13:00 h – 14:00 h (km 64,4 - km 63,8, smer TT).
Z dôvodu hlavnej prehliadky vozovky budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice: 9:00 h – 9:20 h (km 69,7 – km 77,5, smer BB), 9:20 h – 9:45 h (km 82,0 – km 83, smer BB), 10:00 h – 10:45 h (km 84 – km 69,7, smer TT), 11:00 h – 11:45 h (km 50,7 – km 38,1, smer TT), 12:00 h – 14:00 h (km 38,1 – km 69,7, smer BB).
Z dôvodu geodetického merania bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice: 9:00 h – 10:00 h (km 79,5 – km 79,9, smer BB). (aktualizované 12.11.2014).

V sobotu 8.11. budú uzávierky z dôvodu opravy povrchu vozovky: 7:00 h – 9:00 h a 10:00 h – 12:00 h (km 80,05 – km 80,25, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 13:00 h – 16:00 h (km 80,05 – km 80,25, ľavý JP, smer BB). Zo soboty na nedeľu 8.-9.11. budú uzávierky z dôvodu výmeny obrusnej vrstvy vozovky: 6:00 h – 6:00 h (km 63,7 – km 64,3, pravý JP a krajnica, smer BB); 8:00 h – 8:00 h (km 73,35 – km 73,95, pravý JP a krajnica, smer BB; km 64,15 – km 63,8, pravý JP a krajnica, smer TT); 11:00 h – 11:00 h (km 73,95 – km 73,35, pravý JP a krajnica, smer TT). V nedeľu 9.11. bude uzávierka z dôvodu opravy povrchu vozovky: 8:00 h – 17:00 h (km 64,15 – km 63,8, ľavý JP, smer TT). Z nedele na pondelok 9.-10.11. budú uzávierky z dôvodu výmeny obrusnej vrstvy vozovky: 6:00 h – 6:00 h (km 63,7 – km 64,3, ľavý JP, smer BB); 8:00 h – 8:00 h (km 73,35 – km 73,95, ľavý JP, smer BB); 11:00 h – 11:00 h (km 73,95 – km 73,35, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 7.11.2014).

Zo štvrtka na piatok 30.-31. októbra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu čistenia kanalizácie: 19:00 h - 20:00 h (km 61,6 - km 62,05, smer BB); 20:00 h - 21:00 h (km 63,7 - km 64,05, smer BB); 21:00 h - 22:00 h (km 65,5 - km 65,9, smer BB); 22:00  h - 23:00 h (km 62,3 - km 61,8, smer TT); 23:00 h - 00:00 h (km 59,9 - km 59,4, smer TT); 01:00 h - 01:30 h (km 54,6 - km 54,2, smer TT); 01:30 h - 02:00 h (km 54,4 - km 54,0, smer TT; 02:00 h - 03:00 h (km 52,4 - km 51,9, smer TT. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, smer Zvolen); 00:00 h – 06:00 h (km 163,9 – km 169,4, smer Brezno). (aktualizované 30.10.2014).

V utorok 28. októbra budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (križovatka NR západ, km  38,9, smer BB, dôvod – oprava protikoróznej ochrany mosta). Z utorka na stredu 28.-29. októbra budú uzávierky z dôvodu čistenia kanalizácie: 19:00 h – 20:00 h (km 40,3 – km 40,7, ľavý JP, smer BB); 20:00 h – 21:00 h (km 41,0 – km 41,4, ľavý JP, smer BB); 21:00 h – 22:00 h (km 43,0 – km 43,4, ľavý JP, smer BB); 22:00 h – 23:00 h (km 43,3 – km 43,6, ľavý JP, smer BB); 23:00 h – 24:00 h (km 58,4 – km 58,8, ľavý JP, smer BB); 01:00 h – 02:00 h (km 59,2 – km 59,6, ľavý JP, smer BB); 02:00 h – 03:00 h (km 61,5 – km 61,9, ľavý JP, smer BB). Z dôvodu čistenia odvodňovacieho potrubia budú uzávierky: 22:00 h - 23:00 h (km 55,1 – km 57,5, ľavý JP, smer BB); 23:00 h – 24:00 h (km 71,0 – km 72,0, ľavý JP, smer BB); 01:00 h – 02:00 h (km 75,6 - km 70,2, ľavý JP, smer TT); 02:00 h – 03:30 h (km 67,0 – km 52,0, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 28.10.2014).

V pondelok 27.10. budú uzávierky: 19:00 h – 19:30 h (km 69,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 20:00 h – 22:00 h (km 84,0 – km 78,0, PJPaK, smer Trnava). Dôvodom je dosýpanie nespevnenej krajnice. 19:00 h – 22:00 h (km 69,6 – km 69,2, ĽJP, smer TT). Dôvodom sú opravy závad na moste. V utorok 28.10. budú uzávierky: 00:00 h – 01:00 h (km 54,0 – km 72,5, ĽJP, smer BB), 01:00 h – 02:00 h (km 74,5 – km 70,0, ĽJP, smer TT). Dôvodom je čistenie odvodňovacieho potrubia. (km 43,3 – km 43,6, ĽJP, smer BB, dôvod – čistenie kanalizácie). (aktualizované 27.10.2014)

V pondelok 27. októbra bude uzávierka krajnice: 10:00 h – 16:00 h (km 61,5 - km 50,7, smer Trnava, dôvod – chemický postrek krajnice a odstraňovanie nežiaducej vegetácie). (aktualizované 27.10.2014).

Z piatka na sobotu 24.-25. októbra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu čistenia odvodňovacieho potrubia: 22:00 h – 24:00 h (km 47,2 – km 45,8, smer TT); 00:00 h – 00:30 h (km 40,8 – km 40,4, smer TT); 01:00 h – 01:30 h (km 49,1 – km 49,35, smer BB); 02:00 h – 03:00 h (km 53,6 – km 54,15, smer BB); 03:00 h – 04:00 h (km 55,3 – km 55,8, smer BB); 04:00 h – 05:00 h (km 63,80 – km 64,35, smer BB). (aktualizované 24.10.2014).

Vo štvrtok 23. októbra bude uzávierka krajnice: 11:00 h – 16:00 h (km 65,7 - km 69,7, smer B. Bystrica a km 66,2 - km 61,5, smer Trnava). Dôvodom je kosenie a postreku nespevnenej krajnice na miestach bez zvodidiel. (aktualizované 23.10.2014).

Zo stredy na štvrtok 15.-16. októbra bude mobilná uzávierka: 19:00 h – 04:00 h (km 63,0 – km 75,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie uličných vpustov, sedimentačných košov a zametanie vozovky. (aktualizované 15.10.2014)

V stredu 15. októbra sú uzávierky krajnice z dôvodu kosenia a postreku krajnice: 9:00 h – 11:00 h (km 60,5 – km 69,7, smer B. Bystrica); 12:00 h – 16:00 h (km 69,7 – km 60,0, smer Trnava). (aktualizované 15.10.2014)

Z utorka na stredu 14.-15. októbra budú uzávierky z dôvodu brúsenia nerovností na vozovke, geodetického merania, ako aj čistenia uličných vpustov, košov a zametania vozovky: 19:00 h – 23:00 h (km 56,1 – km 55,65, pravý jazdný pruh  krajnica, smer Trnava); 20:00 h – 21:00 h (km 48,85 – km 49,25, PJPaK, smer B. Bystrica); 21:00 h – 22:00 h (km 48,85 – km 49,25, ĽJP, smer B. Bystrica); 19:00 h – 04:00 h (km 52,0 – 64,0 PJPaK, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú 14. októbra uzávierky z dôvodu úpravy krajníc: 19:00 h – 20:00 h (križ. Kostiviarska, pravá strana vetvy I29, smer Zvolen); (km 164,5 – km 164,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen); 20:00 h – 21:00 h (križ. Kostiviarska, pravá strana vetvy I28, smer Brezno); (križ. Rudlová, pravá strana vetvy I 30, smer Brezno). (aktualizované 14.10.2014)

Vo štvrtok 9. októbra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie: 19:00 h – 20:00 h (km 68,3 – km 69,7); 20:00 h – 03:00 h (km 69,7 - km 76,0). (aktualizované 9.10.2014)

Vo štvrtok 9. októbra budú uzávierky krajnice: 9:00 h – 14:00 h (km 69,7 – km 50,7, smer Trnava); 11:00 h – 14:00 h (km 53,4 – km 69,7, smer B. Bystrica). Dôvodom je kosenie a postrek krajnice v miestach bez zvodidiel. (aktualizované 9.10.2014)

Zo stredy na štvrtok 8.-9. októbra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia štrbinových žľabov: 19:00 h – 06:00 h (vetvy križovatiek v oboch smeroch). (aktualizované 8.10.2014)

V stredu 8. októbra bude uzávierka krajnice: 13:00 h – 16:00 h (km 48,1 – km 61,0, smer B. Bystrica). Dôvodom je kosenie a postrek krajnice v miestach bez zvodidiel.

Z utorka na stredu 7.-8. októbra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia mostných uzáverov: 19:00 h – 20:00 h (km 166,6 – km 164,0, pravý JP, smer ZV); 20:00 h – 21:00 h (km 163,9 – km 166,3, pravý JP, smer BR); 21:00 h – 22:00 h (km 166,6 – km 164,0, ľavý JP, smer ZV); 22:00 h – 23:00 h (km 163,9 – 166,3, ľavý JP, smer BR); 23:00 h – 06:00 h (vetvy križovatiek Rudlová a Kostiviarska, v oboch smeroch). (aktualizované 7.10.2014)

V pondelok 6. 10. budú uzávierky: 19:00 h – 19:30 h (km 46,9 – km 47,3, ľavý jazdný pruh, smer BB); 19:30 h – 20:00 h (km 47,65 – km 47,25, ľavý JP, smer TT). Dôvodom je brúsenie a tmelenie senzorov. Z pondelka na utorok 6.-7.10. budú uzávierky z dôvodu prehliadky a údržby stredovej kanalizácie: 20:00 h – 04:00 h (km 58,1 – km 63,0, ľavý JP, smer BB). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu čistenia žľabov: 19:00 h – 24:00 h (km 168,5 – km 163,9, pravý jazdný pruh, smer ZV); 00:00 h – 01:00 h (km 163,9 – km 165,7, pravý JP, smer BR); 01:00 h – 02:00 h (km 164,5 – km 164,0, ľavý JP, smer ZV); 02:00 h – 04:00 h (km 163,9 – km 168,1, ľavý JP, smer BR); 04:00 h – 06:00 h (vetvy križovatiek, smer ZV). (aktualizované 6.10.2014)

V piatok 3. októbra prebiehajú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy povrchu vozovky: 8:00 h – 9:00 h (km 41,2 - km 41,6, smer B. Bystrica); 9:00 h – 10:00 h (km 48,2 - km 48,6, smer B. Bystrica); 10:00 h – 11:00 h (km 74,7 - km 75,1, smer B. Bystrica); 11:00 h – 12:00 h (km 80,3 - km 79,9, smer Trnava); 12:00 h – 13:00 h (km 79,0 - km 78,7, smer Trnava); 13:00 h – 14:00 h (km 64,8 - km 64,4, smer Trnava). (aktualizované 3.10.2014)

Zo štvrtka na piatok 2.-3. októbra budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod - údržba kanalizácie, čistenie sedimentačných košov a zametanie vozovky); 19:00 h - 20:00 h (km 39,3 - km 39,7, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod - oprava stredových zvodidiel); 20:00 h - 21:00 h (km 40,0 - km 39,6, ľavý JP, smer Trnava, dôvod - oprava stredových zvodidiel); 21:00 h - 22:00 h (km 56,5 - km 56,9, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod - oprava stredových zvodidiel); 19:00 h - 22:00 h (km 67,3 - km 84,053, pravý JPaK, smer B. Bystrica, dôvod - oprava žľabov); 22:00 h - 01:00 h (km 84,053 - km 69,739, pravý JPaK, smer Trnava, dôvod - oprava žľabov); 01:00 h - 03:00 h (km 69,738 - km 50,769, pravý JPaK, smer Trnava, dôvod - oprava žľabov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 - km 163,901, pravý JP, smer Zvolen); 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 2.10.2014)

Zo stredy na štvrtok 1.-2.10. budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 44,8 – km 38,177, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod – údržba kanalizácie, čistenie sedimentačných košov a zametanie vozovky). Z dôvodu opráv monolitických žľabov budú uzávierky: 19:00 h – 22:00 h (km 50,769 – km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 23:00 h – 02:00 h (km 69,739 – km 84,053, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 02:00 h – 03:30 h (km 84,053 – km 69,739, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky na vetvách križovatiek: 19:00 h – 24:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová, Kostiviarska v smere Zvolen); 00:00 h – 06:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš, Cementáreň v smere Brezno). (aktualizované 1.10.2014)

Z utorka na stredu 30.9-1.10. budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 89,25 – km 78,85, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod – kontrola drenážneho systému); 19:00 h – 04:00 h (km 53,5 – km 40,0, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod – údržba kanalizácie, čistenie sedimentačných košov a zametanie vozovky). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu 30.9 . – 1.10. uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen); 23:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 30.9.2014).

Z pondelka na utorok 29.-30. septembra bude uzávierka z dôvodu kontroly a údržby stredovej kanalizácie: 19:00 h – 04:00 h (km 50,769 – km 58,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice (na 7 miestach) bude v pondelok 29. septembra uzávierka od 19:00 h do 21:00 h z dôvodu údržby sčítačov dopravy. (aktualizované 29.9.2014).

V piatok 26. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky v čase od 9:00 h do 14:00 h z dôvodu údržby kamier, premenného dopravného značenia a sčítačov dopravy. (aktualizované 25.9.2014).

Vo štvrtok 25. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu prehliadok a údržby premenného dopravného značenia a kamier. V smere do Trnavy: 9:00 h - 14:00 h (km 63,0 – km 39,25); v smere do B. Bystrice: 14:00 h – 16:00 h (km 40,4 – km 47,5). (aktualizované 25.9.2014).

Zo stredy na štvrtok 24.-25. septembra bude uzávierka z dôvodu opravy zálievok na vozovke: 19:00 h - 04:00 h (km 74,4 - km 84,053, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 24.9.2014)

V stredu 24. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu prehliadky a údržby premenného dopravného značenia a kamier. V smere do B. Bystrice: 9:00 h – 13:00 h (km 55,9 - km 83,7) a v smere do Trnavy: 13:00 h – 15:00 h (km 83,3 – km 71,6). (aktualizované 24.9.2014).

Z utorka na stredu 23.-24. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu: 19:00 h - 04:00 h (km 62,0 - km 50,0, smer Trnava). Dôvodom je čistenie sedimentačných košov a zametanie vozovky. (km 71,150 - km 84,053, smer B. Bystrica a km 84,0 - km 69,75, smer Trnava). Dôvodom sú opravy zálievok na vozovke. (aktualizované 23.9.2014). 

V piatok 19. septembra bude uzávierka nespevnenej  krajnice na miestach bez zvodidiel: 10:00 h - 16:00 h. Dôvodom je kosenie a chemický postrek nespevnenej krajnice bez zvodidiel. (aktualizované 19.9.2014).

Zo štvrtka na piatok 18.-19. septembra budú uzávierky z dôvodu údržby kanalizácie, čistenia sedimentačných košov a zametania vozovky: 20:00 h – 23:00 h (km 84,053 - km 79,0, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 00:00 h – 03:00 h (km 79,25 - km 73,00, ľavý JP, smer Trnava), 20:00 h – 20:30 h (križovatka Zlaté Moravce, vetva I18), 20:30 h – 21:00 h (križovatka Zlaté Moravce, vetva I21), 21:00 h – 21:30 h (križovatka Beladice, vetva I16), 19:00 h – 03:00 h (km 78,7 - km 79,9, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 18.9.2014).

Vo štvrtok 18. septembra bude uzávierka z dôvodu kosenia a chemického postreku nespevnenej krajnice bez zvodidiel: 12:00 h – 16:00 h (km 40,9 - km 38,177, smer Trnava a km 38,177 - km 50,768, smer B. Bystrica). (aktualizované 18.9.2014).

V stredu 17. septembra bude uzávierka z dôvodu opravy zvodidiel: (km 46,2 - km 46,9, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Zo stredy na štvrtok 17.-18. septembra budú uzávierky z dôvodu údržby kanalizácie, čistenia sedimentačných košov a zametania vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 78,4 - km 79,5, pravý JP, smer B. Bystrica), 20:00 h – 21:00 h (km 79,4 - km 78,7, ľavý JP, smer Trnava),  21:00 h – 23:00 h (km 78,0 - km 79,9, ľavý JP, smer B. Bystrica), 00:00 h – 02:00 h (km 78,4 - km 78,0, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 17.9.2014).

V utorok 16. septembra bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka z dôvodu opravy zvodidla: 19:00 h – 21:00 h (vetva I27, križovatka Kostiviarska, smer Zvolen). (aktualizované 16.9.2014).

Zo štvrtka na piatok 11.-12. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 04:00 h (km 69,739 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba kanalizácie, čistenie sedimentačných košov a zametanie vozovky. Na severnom obchvate B. Bystrice bude vo štvrtok 11. septembra uzávierky z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 21:00 h (km 167,6 – km, 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen); 21:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 167,6, ľavý JP, smer Brezno); 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetvy I36 – križovatka Cementáreň, smer Brezno); 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetvy I35 – križ. Cementáreň, smer Brezno). (aktualizované 11.9.2014).

Vo štvrtok 11. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 21:00 h (km 167,6 – km, 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen); 21:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 167,6, ľavý JP, smer Brezno); 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetvy I36 – križovatka Cementáreň, smer Brezno); 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetvy I35 – križ. Cementáreň, smer Brezno). (aktualizované 11.9.2014).

Vo štvrtok 11. septembra budú v čase od 10:45 h do 13:00 h uzavreté oba jazdné pruhy na úseku od km 61,5 po km 70,0 v smere do B. Bystrice. Doprava bude odklonená na križovatke Beladice. Dôvodom je taktické cvičenie hasičského a záchranného zboru, záchrannej zdravotnej služby, leteckej záchrannej zdravotnej služby, polície Slovenskej republiky, zväzu väzenskej a justičnej stráže v spolupráci so správcom R1 PR1BINA pri simulovanej dopravnej nehode dvoch autobusov. Ďakujeme za pochopenie a prajeme šťastnú cestu. (aktualizované 11.9.2014).

Z pondelka na utorok 8.-9. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 04:00 h (km 45,6 - km 50,768, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod – prehliadka a údržba stredovej kanalizácie a zametanie vozovky). (aktualizované 8.9.2014).

V piatok 5. septembra prebiehajú uzávierky: 7:00 h – 16:00 h (km 78,8 - km 78,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod – diagnostika vozovky); 9:00 h – 11:00 h (km 83,8 - km 80,0, krajnica, smer Trnava) a 12:00 h – 14:00 h (km 77,0 - km 75,0, krajnica, smer Trnava, dôvod - chemický postrek a odstraňovanie náletovej buriny z nespevnenej krajnice). (aktualizované 5.9.2014).

Zo štvrtka na piatok 4.-5. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 167,1 – km 163,901, smer Zvolen); 24:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 167,1, smer Brezno). (aktualizované 4.9.2014).

Vo štvrtok 4. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice: 9:00 h – 16:00 h (km 64,6 - km 64,4, smer Trnava, dôvod - diagnostika vozovky). 9:00 h – 16:00 h (km 76,9 - km 77,2, smer B. Bystrica, dôvod - oprava obrusnej vrstvy vozovky). (aktualizované 4.9.2014).

Zo štvrtka na piatok 28-29. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice mobilné uzávierky: 21:00 h – 01:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen); 01:00 h – 06:00 h (km 163,901 - 169,417, ľavý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 28.8.2014).

Zo stredy na štvrtok 27.-28. augusta bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice: 19:00 h – 06:00 h (km 42,3 - km 43,0, smer B. Bystrica). Dôvodom je výmena panelov protihlukových stien. (aktualizované 27.8.2014).

V stredu 27. augusta bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 9:00 h – 16:00 h v úseku od km 74,9 po km 75,1. Dôvodom je diagnostika vozovky. (aktualizované 27.8.2014).

V utorok 26. augusta bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 7:00 h – 16:00 h v úseku od km 48,4 po km 48,6. Dôvodom je diagnostika vozovky. (aktualizované 26.8.2014).

V pondelok 25. augusta budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 7:00 h – 12:00 h (km 41,4 - km 41,6,); 13:00 h – 18:00 h (km 48,4 - km 48,6). Dôvodom je diagnostika vozovky. (aktualizované 25.8.2014).

V sobotu 23. augusta budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Nitra západ (Lehota), pravý jazdný pruh). Dôvodom je obnova povrchového náteru konštrukcie mosta. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Bánoš, pravá časť vetvy I33, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (križovatka Bánoš, pravá časť vetvy I32, smer Brezno). Dôvodom je oprava mosta. (aktualizované 22.8.2014).

Vo štvrtok 21. augusta budú uzávierky: 12:00 h – 16:00 h (km 79,60 - km 80,10, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava zvodidiel. 19:00 h – 20:00 h (km 39,90 - km 39,60, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvislého dopravného značenia na portáli. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: 19:00 h – 22:00 h (križovatka Rudlová, smer Brezno). Dôvodom je osadenie vodiacich prahov. (aktualizované 21.8.2014).

V stredu 20. augusta budú mobilné uzávierky z dôvodu inštalácie vodiaceho prahu (Klemmfix) na vozovku: 19:00 h – 20:30 h a 21:00 h – 22:30 h (križovatka Nitra východ); 23:00 h – 24:00 h a 00:30 h – 01:00 h (križovatka Nitra juh). Ďalej bude obmedzený pravý jazdný pruh a krajnica: 19:00 h – 20:00 h (km 43,50 - km 43,85, smer B. Bystrica); 20:00 h – 22:00 h (km 51,00 - km 51,25, smer B. Bystrica); 22:00 h – 24:00 h (km 79,90 - km 80,20, smer B. Bystrica); 24:00 h – 01:00 h (km 39,90 - km 39,6, smer Trnava). (aktualizované 20.8.2014).

V pondelok 18. augusta bude uzávierka na severnom obchvate B. Bystrice: 19:00 h – 21:00 h (ľavá strana vetvy I36, križovatka Cementáreň, smer Brezno, dôvod – oprava bezpečnostných zariadení). (aktualizované 18.8.2014).

Vo štvrtok 7. augusta bude uzávierka z dôvodu geodetického merania: 9:00 h – 12:00 h (km 79,10 - km 80,05, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 7.8.2014).

Z utorka na stredu 5.-6. augusta budú uzávierky z dôvodu merania rovinatosti vozovky: 19:00 h – 21:00 h (km 50,769 - km 69,738, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica); 21:00 h – 23:00 h (km 69,738 - km 50,769, pravý JP a krajnica, smer Trnava); 23:00 h – 01:00 h (km 50,769 - km 69,738, ľavý JP, smer B. Bystrica); 01:00 h – 03:00 h (km 69,738 - km 50,769, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 5.8.2014).

Z pondelka na utorok 4.-5. augusta bude uzávierka ľavého jazdného pruhu z dôvodu odstraňovania nežiaducej vegetácie: 19:00 h – 20:00 h (km 50,769 - km 69,738, smer B. Bystrica); 20:00 h – 21:00 h (km 69,739 - km 84,053, smer B. Bystrica); 21:00 h – 22:00 h (km 84,053 - km 69,739, smer Trnava; 22:00 h – 23:00 h (km 69,738 - km 50,769, smer Trnava); 24:00 h – 01:00 h (km 50,769 - km 38,177, smer Trnava); 01:00 h – 02:00 h (km 38,177 - km 50,768, smer B. Bystrica). (aktualizované 4.8.2014).

Vo štvrtok 31. júla bude uzávierka krajnice v smere do Trnavy od 9:00 h do 10:00 h v úseku od km 81,5 po km 81,3. Dôvodom je sanácia poškodeného svahu a nespevnenej krajnice. (aktualizované 31.7.2014).

Zo stredy na štvrtok 30. - 31. júla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia. V smere do Trnavy: 19:00 h – 20:00 h (km 50,3 - km 48,2); 20:00 h – 21:00 h (km 46,2 - km 45,0); 21:00 h – 21:30 h (km 41,8 - km 41,5). V smere do B. Bystrice: 22:00 h – 23:00 h (km 38,8 - km 39,7); 23:00 h – 24:00 h (km 51,5 - km 56,3); 24:00 h – 00:30 h (km 59,8 - km 60,05); 00:30 h – 01:00 h (km 63,5 - km 64,6); 01:00 h – 01:30 h (km 73,8 - km 75,8); 01:30 h – 02:00 h (km 79,3 - km 79,5). Z dôvodu dosýpania nespevnej krajnice štrkodrvou bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: 19:00 h – 22:00 h (km 83,0 - km 82,4). (aktualizované 30.7.2014).

V utorok 29. júla budú uzávierky v smere do Trnavy z dôvodu údržby portálov zvislého dopravného značenia: 19:00 h – 20:00 h (km 70,7 - km 70,37, pravý jazdný pruh a krajnica); 20:00 h – 21:00 h (km 52,1 – km 51,8, pravý JP a krajnica); 21:00 h – 23:00 h (km 52,1 - km 51,8, ľavý JP). (aktualizované 29.7.2014).

V pondelok 28. júla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu drobných úprav: 19:00 h – 21:00 h (km 39,9 - km 39,55); 21:00 h – 23:00 h (km 52,1 - km 51,8); 19:00 h – 21:00 h (vetva I1 križovatka Nitra západ, smer Nitra). (aktualizované 28.7.2014).

V piatok 11. júla bude uzávierka: 22:00 h – 23:00 h (km 49,150 – km 48,750, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: oprava zvodidiel). (aktualizované 11.7.2014).

Z utorka na stredu 8.-9. júla budú uzávierky z dôvodu merania vozovky: 19:00 h – 19:15 h (km 47,3 - km 46,95, ľavý JP, smer Trnava); 19:15 h – 19:30 h (km 40,85 - km 40,5, ľavý JP, smer Trnava); 19:30 h – 19:45 h (km 39,8 - km 39,45, ľavý JP, smer Trnava); 19:45 h – 20:00 h (km 39,1 - km 39,45, ľavý JP, smer B. Bystrica); 20:00 h – 20:10 h (km 40,15 - km 40,5, ľavý JP, smer B. Bystrica); 20:10 h – 20:20 h (km 45,55 - km 45,9, pravý JP, smer B. Bystrica); 20:20 h – 20:30 h (km 48,95 - km 49,3, ľavý JP, smer B. Bystrica); 21:00 h – 22:30 h (km 38,177 - km 50,768, pravý JP, smer B. Bystrica); 22:30 h – 24:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý JP, smer Trnava); 00:00 h – 1:30 h (km 38,177 - km 50,768, ľavý JP, smer B. Bystrica); 1:30 h – 3:00 h (km 50,768 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 8.7.2014)

V utorok 1. júla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu opráv zvodidiel: 19:00 h – 19:30 h (km 67,2 - km 66,85); 19:30 h – 21:00 h (km 62,9 - km 62,55). Z utorka na stredu 1.–2. júla bude uzávierka z dôvodu monitoringu objektu: 18:00 h – 06:00 h (km 79,3 - km 79,9, výjazdová vetva na križovatke Čaradice, smer B. Bystrica). (aktualizované 1.7.2014).

V pondelok 30. júna budú uzávierky z dôvodu opráv zvodidiel: 18:00 h – 19:00 h (km 53,8 - km 54,25, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica); 19:00 h – 20:00 h (km 53,9 - km 54,3, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica). Z pondelka na utorok 30. júna – 1. júla bude uzávierka z dôvodu monitoringu: 18:00 h – 06:00 h (km 79,3 - km 79,9, výjazdová vetva na križovatke Čaradice, smer B. Bystrica). (aktualizované 30.6. 2014).

Vo štvrtok 26. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 58,0 - km 57,68); 20:00 h – 21:00 h (km 57,0 - km 56,6); 21:00 h – 22:00 h (km 56,1 - km 55,8); 19:00 h – 20:00 h (km 55,6 - km 55,25); 20:00 h – 21:00 h (km 54,8 - km 54,5); 21:00 h – 22:00 h (km 54,0 - km 53,7). (aktualizované 26.6. 2014).

V stredu 25. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 62,2 - km 61,9); 20:00 h – 21:00 h (km 58,0 - km 57,65); 21:00 h – 22:00 h (km 57,0 - km 56,5); 19:00 h – 19:45 h (km 56,1 - km 55,8); 19:45 h – 20:30 h (km 55,6 - km 55,3); 20:30 h – 21:15 h (km 54,8 - km 54,5); 21:15 h – 22:00 h (km 54,0 - km 53,7). Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka z dôvodu vysprávky nerovností: 19:00 h – 24:00 h (km 164,6 – km 164,2, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen). (aktualizované 25.6. 2014).

V utorok 24. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 45,0 - km 44,55 a km 47,3 – km 47,0); 20:00 h – 21:00 h (km 39,65 - km 39,25 a km 46,1 - km 45,8); 21:00 h – 22:00 h (km 39,1 - km 38,8). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 – km 164,1, pravý jazdný pruh, smer Brezno); 20:00 h – 21:00 h (časť vetvy I 31 – križovatka Rudlová). (aktualizované 24.6. 2014).

Z pondelka na utorok 23.-24. júna budú uzávierky: 19:00 h – 19:30h (km 63,1 - km 62,8, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava); 19:30 h – 20:00 h (km 52,6 - km 52,3, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvodidiel. 19:00 h – 23:00 h (km 61,6 - km 84,053 , ľavý JP, smer B. Bystrica; 23:00 h – 03:00 h (km 84,053 - km 61,7, ľavý JP, smer Trnava. Dôvodom sú drobné opravy betónového zvodidla v stredovom deliacom páse.
Na severnom obchvate B. Bystrice budú v pondelok 23. júna od 19:00 h do 21:00 h uzávierky z dôvodu údržby kamier (postupne): km 169,417 – km 169,250, pravý jazdný pruh, smer Zvolen; km 166,5 – km 166,3, pravý JP, smer Zvolen; križovatka Cementáreň, smer Zvolen; km 166,0 – km 165,650, pravý JP, smer Zvolen; križovatka Kostiviarska, smer Zvolen. (aktualizované 23.6.2014)

Zo štvrtka na piatok 19.-20. júna budú uzávierky v smere do B. Bystrice z dôvodu drobných opráv vozovky: 19:00 h – 22:00 h (km 39,0 - km 39,75, pravý jazdný pruh), 22:00 h – 24:00 h (km 41,6 - km 41,95, ľavý JP), 00:00 h – 02:00 h (km 46,7 - km 47,05, ľavý JP), 02:00 h – 03:00 h (km 49,3 - km 49,65, ľavý JP). (aktualizované 19.6.2014).

V stredu 18. júna bude uzávierka z dôvodu výmeny protihlukových panelov: 19:00 h – 24:00 h (km 43,3 - km 42,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). (aktualizované 18.6.2014).

Z utorka na stredu 17.-18. júna budú uzávierky z dôvodu výmeny protihlukových panelov: 19:00 h – 21:00 h (km 69,2 - km 69,85, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 21:00 h – 02:00 h (km 69,8 - km 70,0, odbočovací pruh smer B. Bystrica na križovatke Zlaté Moravce).  Na severnom obchvate B. Bystrice bude v utorok 17. júna uzávierka: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen) a v stredu 18. júna uzávierka: 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno). Dôvodom je kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 17.6.2014).

Z pondelka na utorok 16.-17. júna budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu drobných opráv na vozovke: 19:00 h – 20:00 h (km 40,7 - km 40,4, smer Trnava), 20:00 h – 21:00 h (km 39,2 - km 39,4, smer B. Bystrica), 21:00 h – 22:00 h (km 39,3 - km 39,5, smer B. Bystrica), 22:00 h – 24:00 h (km 40,2 - km 40,6, smer B. Bystrica), 24:00 h – 01:00 h (km 41,0 - km 41,3, smer B. Bystrica), 01:00 h – 02:00 h (km 41,8 – km 42,0, smer B. Bystrica), 02:00 h – 03:00 h (km 46,8 - km 47,0, smer B. Bystrica). (aktualizované 16.6.2014)

V pondelok 16. júna budú uzávierky krajnice na križovatkách z dôvodu chemického postreku: 10:00 h – 12:00 h (križovatka Nitra západ), 12:00 h – 12:30 h (križovatka Nitra juh). (aktualizované 16.6.2014).

V piatok 13. júna budú uzávierky krajnice na križovatkách z dôvodu chemického postreku: 9:15 h – 10:00 h (križovatka Nitra východ), 11:00 h – 11:30 h (križovatka Čaradice), 12:00 h – 12:30 h (križovatka Nitra západ), 13:00 h – 14:00 h (križovatka Nitra juh). (aktualizované 13.6.2014)

V piatok 13. júna budú uzávierky krajnice na križovatkách z dôvodu chemického postreku: 9:15 h – 10:00 h (križovatka Nitra východ), 11:00 h – 11:30 h (križovatka Čaradice), 12:00 h – 12:30 h (križovatka Nitra západ), 13:00 h – 14:00 h (križovatka Nitra juh). (aktualizované 13.6.2014)

V stredu 11. júna budú uzávierky z dôvodu drobných opráv: 19:00 h – 19:30 h (km 43,1 - km 42,8, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava); 19:30 h – 20:00 h (km 40,6 - km 40,25, pravý JP a krajnica, smer Trnava); 20:00 h – 20:30 h (km 38,9 - km 38,7, pravý JP a krajnica, v smer Trnava); 20:30 h – 21:00 h (km 38,6 - km 38,35, pravý JP a krajnica, v smer Trnava); 21:00 h – 21:30 h (km 39,9 - km 40,2, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 21:30 h – 22:00 h (km 47,6 - km 47,9, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 22:00 h – 22:30 h (km 45,9 - km 45,6, ľavý JP, smer Trnava); 22:30 h – 23:00 h (km 39,4 - km 39,15, ľavý JP, smer Trnava.
Vo štvrtok 12. júna nadránom budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu kontroly stredovej kanalizácie: 24:00 h – 01:00 h (km 50,4 - km 50,2), 01:00 h – 02:00 h (km 50,4 - km 50,2, smer B. Bystrica), 02:00 h – 03:00 h (km 50,4 - km 50,2). (aktualizované 11.6.2014)

Z utorka na stredu 10. – 11. júna budú uzávierky z dôvodu drobných opráv: 19:00 h – 21:00 h (km 50,768 - km 84,053, pravý jazdný pruh (na km 52,55 ľavý JP), smer B. Bystrica); 21:00 h – 23:00 h (km 69,738 - km 50,769, pravý JP (na km 69,35 ľavý JP), smer Trnava); 24:00 h – 01:30 h (križovatky Nitra východ, Beladice, Zlaté Moravce, Čaradice, smer B. Bystrica); 01:30 h – 03:00 h (križovatky Čaradice, Zlaté Moravce a Nitra východ, smer Trnava). Z dôvodu geodetického merania bude v stredu 11. júna uzávierka: 05:00h – 06:00 h (km 79,85 - km 79,89, ľavý JP, smer B. Bystrica).(aktualizované 10.6.2014)

V utorok 10. júna bude obmedzenie krajnice v smere do Trnavy z dôvodu chemického postreku: 9:00 h – 15:00 h (km 66,9 – km 51,5). Oba jazdné pruhy sú bez obmedzenia. (aktualizované 10.6.2014)

V utorok 10. júna bude obmedzenie krajnice v smere do Trnavy z dôvodu chemického postreku: 9:00 h – 15:00 h (km 66,9 – km 51,5). Oba jazdné pruhy sú bez obmedzenia. (aktualizované 10.6.2014)

V pondelok. 9. júna bude obmedzenie krajnice v smere do Trnavy z dôvodu chemického postreku: 10:00 h – 12:00 h (km 77,1 – km 70,70); 13:00 h – 15:00 h (km 68,6 - km 58,0). Oba jazdné pruhy budú bez obmedzenia. (aktualizované 9.6.2014)

V piatok. 6. júna bude obmedzenie krajnice z dôvodu chemického postreku. V smere do B. Bystrice: 9:00 h – 10:30 h (km 82,4 – km 84,05) a v smere do Trnavy: 11:00 h – 16:00 h (km 82,9 - km 71,1). (aktualizované 6.6.2014)

V sobotu 31. mája bude obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu merania únosnosti vozovky: 12:00 h – 13:00 h (km 38,177 - km 50,768, smer B. Bystrica), 13:00 h – 15:00 h (km 50,769 - km 69,738, smer B. Bystrica), 15:00 h – 16:00 h (km 69,739 - km 84,053, smer B. Bystrica), 16:00 h – 17:00 h (km 84,053 - km 69,739, smer Trnava), 17:00 h – 19:00 h (km 69,738 - km 50,769, smer Trnava), 19:00 h – 20:00 h (km 50,768 - km 38,177, smer Trnava). (aktualizované 30.5.2014)

Dnes 30. mája bude obmedzená krajnica z dôvodu chemického postreku. Statické obmedzenie prebehne postupne v čase od 9:30 h do 16:00 h v úseku od km 51,4 po km 66,2 v smere do B. Bystrice. (aktualizované 30.5.2014)

Zo stredy na štvrtok 28.-29. mája budú uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: kontrola uličných vpustov). 19:00 h – 20:00 h (km 39,350 – km 39,2, ľavý jazdný pruh, križovatka Nitra, západ, smer Trnava, dôvod: čistenie kanalizácie). 20:00 h – 23:00 h (km 47,0 – km 38,177, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod: údržba mostných záverov). 24:00 h – 03:00 h (vetvy na križovatkách Nitra západ, Nitra východ, Zlaté Moravce a Čaradice, dôvod: údržba mostných záverov). (aktualizované 28.5.2014)

Z utorka na stredu 27.-28. mája budú uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 60,0 - km 45,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: kontrola uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby); 19:00 h – 23:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý JP a krajnica, smer Trnava, dôvod: údržba mostných záverov); 24:00 h – 03:00 h (km 50,768 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: údržba mostných záverov). (aktualizované 27.5.2014)

Z utorka na stredu 27.-28. mája budú uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 60,0 - km 45,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: kontrola uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby); 19:00 h – 23:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý JP a krajnica, smer Trnava, dôvod: údržba mostných záverov); 24:00 h – 03:00 h (km 50,768 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: údržba mostných záverov). (aktualizované 27.5.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 23.5.2014)

Zo štvrtka na piatok 22.-23. mája budú uzávierky z dôvodu kontroly uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby, ako aj z dôvodu údržby stredovej kanalizácie: 19:00 h – 01:00 h (km 74,8 - km 84,053, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica); 01:00 h – 03:00 h (km 59,2 - km 56,0, ľavý JP, smer Trnava); 19:00 h – 20:00 h (km 40,3 - km 40,7, ľavý JP, smer B. Bystrica); 20:00 h – 21:00 h (km 80,2 - km 80,5, ľavý JP, smer B. Bystrica); 22:00 h – 23:00 h (km 40,3 - km 40,0, ľavý JP, smer Trnava); 24:00 h – 01:00 h (križovatka Nitra, juh); 01:00 h – 03:00 h (križovatka Nitra, západ). (aktualizované 22.5.2014)

Zo stredy na štvrtok 21.-22. mája budú uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 69,738 - km 50,769, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod: kontrola uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby. Z dôvodu údržby stredovej kanalizácie budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice: 19:00 h – 20:00 h (km 61,5 - km 61,85); 20:00 h – 21:00 h (km 68,2 - km 68,55); 21:00 h – 22:00 h (km 72,1 - km 72,7); 23:00 h – 24:00 h (km 80,2 - km 80,45); 24:00 h – 01:00 h (km 80,7 - km 81,05); 01:00 h – 03:00 h (km 81,2 - km 81,6). (aktualizované 21.5.2014)

Z utorka na stredu 20.-21. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu údržby štrbinových žľabov: 19:00 h – 21:00 h (km 79,1 - km 79,6, smer B. Bystrica); 21:00 h – 22:00 h (km 79,6 - km 80,0, smer B. Bystrica); 22:00 h – 23:00 h (km 79,9 - km 80,4, smer B. Bystrica); 23:00 h – 01:00 h (km 83,4 - km 82,8, smer Trnava); 01:00 h – 02:00 h (km 81,7 - km 81,4, smer Trnava); 02:00 h – 03:00 h (km 40,3 - km 40,0, smer Trnava). Z dôvodu kontroly uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby bude uzávierka: 19:00 h – 03:00 h (km 82,2 - km 69,739, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 20.5.2014)

Z pondelka na utorok 19.-20. mája budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 78,9 - km 78,8, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: oprava zvodidiel); 20:00 h – 21:00 h (km 56,9 - km 56,8, pravý JP a krajnica, smer Trnava, dôvod: oprava zvodidiel); 21:00 h – 03:00 h (km 84,053 - km 70,0, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: kontrola uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby); 19:00 h – 20:00 h (km 79,0 - km 79,3; km 81,7 - km 82,0 a km 82,4 - km 82,5, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: zametanie nečistôt pri stredovom zvodidle); 20:00 h – 24:00 h (km 84,053 - km 69,739, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: čistenie a údržba mostných záverov); 24:00 h – 03:00 h (km 84,053 - km 69,739, pravý JP, smer Trnava, dôvod: čistenie a údržba mostných záverov). (aktualizované 19.5.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.5.2014)

Zo štvrtka na piatok 15.-16. mája budú uzávierky z dôvodu opravy zvodidiel: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Nitra, západ, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Nitra); 20:00 h – 21:00 h (križovatka Nitra, západ, ľavý JP, smer Nitra. Z dôvodu kontroly uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby: 21:00 h – 01:00 h (km 63,0 - km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 01:00 h – 03:00 h (km 69,739 - km 72,0, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica). Z dôvodu čistenia a údržby mostných záverov: 19:00 h – 21:00 h (km 45,9 - km 50,768, ľavý JP, smer B. Bystrica); 21:00 h – 03:00 h (km 50,769 - km 69,4, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 15.5.2014)

Zo štvrtka na piatok 15.-16. mája budú uzávierky z dôvodu opravy zvodidiel: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Nitra, západ, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Nitra); 20:00 h – 21:00 h (križovatka Nitra, západ, ľavý JP, smer Nitra. Z dôvodu kontroly uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby: 21:00 h – 01:00 h (km 63,0 - km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 01:00 h – 03:00 h (km 69,739 - km 72,0, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica). Z dôvodu čistenia a údržby mostných záverov: 19:00 h – 21:00 h (km 45,9 - km 50,768, ľavý JP, smer B. Bystrica); 21:00 h – 03:00 h (km 50,769 - km 69,4, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 15.5.2014)

Zo stredy na štvrtok 14.-15. mája budú uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 49,0 - km 59,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: kontrola uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby); 19:00 h – 23:00 h (km 47,0 - km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: čistenie a údržba mostných záverov); 24:00 h – 03:00 h (km 38,177 - km 47,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: čistenie a údržba mostných záverov). (aktualizované 14.5.2014)

Z utorka na stredu 13.-14. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu kontroly uličných vpustov, ich prípojok a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby: 20:00 h – 23:00 h (km 43,4 - km 50,768, smer B. Bystrica); 24:00 h – 03:00 h (km 50,769 - km 55,0, smer B. Bystrica). Z dôvodu čistenia a údržby mostných záverov budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 38,177 – km 50,768, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 21:00 h – 23:00 h (km 50,769 - km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 24:00 h – 01:00 h (km 38,177 - km 50,768, ľavý JP, smer B. Bystrica); 01:00 h – 03:00 h (km 50,769 - km 69,738, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 13.5.2014)

V pondelok 12. mája budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 60,2 - km 60,1, krajnica, smer Trnava, dôvod: oprava oplotenia); 21:00 h – 03:00 h (km 80,3 - km 84,053, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). Z dôvodu inštalácie veterných rukávov na betónové zvodidlo v stredovom deliacom páse budú uzávierky ľavého jazdného pruhu: 19:00 h - 19:30 h (km 47,3 - km 47,5, smer B. Bystrica); 19:30 h 20:00 h (km 53,3 - km 53,5, smer B. Bystrica); 20:00 h - 20:30 h (km 67,3 - km 67,5, smer B. Bystrica); 20:30 h - 21:00 h (km 76,3 - km 76,5, smer B. Bystrica); 21:00 h - 21:30 h (km 76,8 - km 76,5, smer Trnava); 21:30 h - 22:00 h (km 67,8 - km 67,5, smer Trnava); 22:00 h - 22:30 h (km 53,8 - km 53,5, smer Trnava); 22:30 h - 23:00 h (km 47,8 - km 47,5, smer Trnava). (aktualizované 12.5.2014)

Zo stredy na štvrtok 7-8. mája budú uzávierky: 21:00 h – 24:00 h (km 73,0 - km 76,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod: drobné opravy povrchu betónových žľabov); 21:00 h – 03:00 h (km 78,4 - km 81,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo stredy na štvrtok 7-8. mája uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu: 21:00 h – 23:00 h (km 165,5 – km 163,901, smer Zvolen); 23:00 h – 01:00 h (km 163,901 – km 165,5, smer Brezno). (aktualizované 7.5.2014)

Z utorka na stredu 6.-7. mája budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 48,1 - km 50,768, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica); 22:00 h – 24:00 h (km 50,769 - km 69,738 , ľavý JP, smer B. Bystrica); 24:00 h – 02:00 h (km 69,738 - km 50,769, ľavý JP, smer Trnava). Dôvodom sú drobné opravy povrchu betónových zvodidiel. 03:00 h – 05:00 h (km 50,769 - km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: drobné opravy povrchu betónových žľabov). 19:00 h – 03:00 h (km 75,3 - km 76,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). Na severnom obchvate B. Bystrice budú v utorok 6. mája uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (ľavá časť vetvy I31, križ. Rudlová, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (pravá časť vetvy I31, križ. Rudlová, smer Zvolen). Dôvodom sú drobné opravy na mostoch. (aktualizované 6.5.2014)

Z pondelka na utorok 5.-6. mája budú uzávierky: 19:00 h – 23:00 h (km 50,768 - km 38,177, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 24:00 h – 05:00 h (km 38,177 - km 50,768, ľavý JP, smer B. Bystrica), dôvod: drobné opravy povrchu betónových zvodidiel. 19:00 h – 21:00 h (km 39,3 - km 42,0, ľavý JKP, smer B. Bystrica, dôvod: čistenie povrchu vozovky). 22:00 h – 24:00 h (km 70,1 - km 71,750, ľavý JP, smer B. Bystrica), 24:00 h – 03:00 h (km 75,8 - km 73,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). 06:00 h – 07:00 h (km 79,8 - km 79,9, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: geodetické práce na moste). Na severnom obchvate B. Bystrice bude v pondelok 5. apríla uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (pravá strana vetvy I 30, križovatka Rudlová, smer Brezno). Dôvod: oprava na mostnom objekte. (aktualizované 5.5.2014)  

Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo stredy na štvrtok 30. apríla -1. mája uzávierky: 21:00 h – 01:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen); 01:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno). Dôvod: Kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 30.4.2014)

V stredu 30. apríla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu merania únosnosti vozovky: 9:00 h – 10:00 h (km 50,30 - km 50,75, smer B. Bystrica); 10:00 h – 11:00 h (km 61,8 - km 62,5, smer B. Bystrica); 11:00 h – 12:00 h (km 82,9 - km 83,4, smer B. Bystrica); 12:00 h – 13:00 h (km 48,7 - km 48,0, smer Trnava). (aktualizované 30.4.2014)

Z utorka na stredu 29.-30. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 23:00 h (km 74,4 - km 74,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava); 23:00 h – 03:00 h (km 65,4 - km 65,1, pravý JP, smer Trnava). Dôvodom je oprava protihlukových stien. 19:00 h – 24:00 h (km 38,177 - km 50,769, krajnica v oboch smeroch, dôvod: výmena smerových stĺpikov); 19:00 h – 21:00 h (km 55,4 - km 55,6, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: oprava zvodidiel); 22:00 h – 24:00 h (vetvy I6 a I5 na križovatke Nitra juh (Čermáň), dôvod: čistenie povrchu vozovky). (aktualizované 29.4.2014)

V utorok 29. apríla prebiehajú uzávierky z dôvodu merania únosnosti vozovky: 09:00 h – 14:00 h (km 84,053 - km 38,177, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava; 14:00 h – 16:00 h (km 84,053 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava). Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka: 10:00 h - 16:00 h (vetva I31 na križovatke Rudlová, smer Zvolen). Dôvodom je zabezpečenie prístupu vrtnej súpravy v okolí križovatky. (aktualizované 29.4.2014)

Z pondelka na utorok 28.-29. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 23:00 h (km 63,9 - km 64,3 a pravý jazdný pruh a krajnica), 23:00 h – 03:00 h (km 69,5 - km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvod: opravy protihlukových stien. 19:30 h – 20:00 h (km 78,9 - km 79,050, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica), 20:00 h – 21:00 h (km 80,2 - km 80,4, výjazdová vetva križovatky Čaradice, smer B. Bystrica), 21:00 h – 24:00 h (km 80,650 - km 82,850, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica), 24:00 h – 00:30 h (km 82,0 - km 82,1, ľavý JP, smer Trnava), 01:00 h – 01:30 h (km 81,2 - km 81,3, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Dôvod: opravy tesniacich zálievok. 01:30 h – 02:00 h (km 77,8 - km 77,7, pravý JP a krajnica, smer Trnava), 02:00 h – 02:30 h (km 77,550 - km 77,450, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Dôvod: dosýpanie krajnice. (aktualizované 28.4.2014)

V pondelok 28. apríla budú uzávierky z dôvodu merania únosnosti vozovky: 10:00 h – 14:00 h (km 38,177 - km 84,053, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica; 14:00 h – 16:00 h (km 84,053 - km 38,177, pravý JP a krajnica, smer Trnava). (aktualizované 28.4.2014)

Z piatka na sobotu 25.-26. apríla budú uzávierky: 22:00 h – 06:00 h (km 67,9 – km 69,1, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov); 24:00 h – 04:00 h (km 73,9 - km 77,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). (aktualizované 25.4.2014)

Zo štvrtka na piatok 24.-25. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 60,6 - 60,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava; 21:00 h – 22:00 h (km 58,3 - km 57,9, pravý JP a krajnica, smer Trnava; 22:00 h – 23:00 h (km 59,2 - km 58,9, ľavý JP, smer Trnava – dôvod: oprava žľabov); 24:00 h – 01:00 h (km 58,7 - km 58,4, krajnica, smer Trnava; 01:00 h – 02:00 h (km 53,4 - km 53,0, krajnica, smer Trnava; 02:00 h – 03:00 h (km 51,8 - km 51,5, krajnica, smer Trnava; 19:00 h – 06:00 h (km 69,4 - km 69,8, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica - dôvod: výmena protihlukových panelov); 21:00 h – 22:00 h (križovatka Nitra západ, ľavý JP, smer Nitra, dôvod: oprava zvodidiel); 22:00 h – 23:00 h (križovatka Nitra západ, ľavý JP, smer Nitra, dôvod: čistenie zvodidiel); 23:00 h – 24:00 h (križovatka Nitra západ, pravý JP, smer Nitra, dôvod: čistenie zvodidiel); 01:00 h – 02:00 h (križovatka Nitra juh, pravý JP, smer Trnava, dôvod: čistenie zvodidiel); 03:00 h – 04:00 h (km 73,6 – km 76,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie); (aktualizované 24.4.2014)

Zo stredy na štvrtok 23.-24. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (km 59,850 - km 60,250, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: oprava žľabov), 19:00 h – 05:00 h (km 69,1 - km 69,6, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 19:00 h – 22:00 h (km 38,850 - km 39,0 pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod: oprava protikoróznych náterov mosta), 21:00 h – 04:00 h (km 71,8 - km 73,8, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie), 21:00 h – 04:00 h (km 65,2 - km 67,5, krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: odstraňovanie vegetácie z nespevnenej krajnice). (aktualizované 23.4.2014)

Zo štvrtka na piatok 17.-18. apríla bude pohyblivá uzávierka: 21:00 h – 03:00 h (km 65,4 - km 69,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod – prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). (aktualizované 17.4.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prosíme vás, aby ste rešpektovali dopravné značenie najmä na križovatkách a neohrozili seba i ostatných vodičov vjazdom do protismeru. Ďakujeme, prajeme vám šťastnú cestu a príjemné sviatky. (aktualizované 17.4.2014)

Zo stredy na štvrtok 16.-17. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 74,3 - km 74,5, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod: čistenie stredového zvodidla), 20:00 h – 21:00 h (km 59,150 - km 59,0, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: čistenie vozovky), 21:00 h – 03:00 h (km 61,3 - km 65,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). (aktualizované 16.4.2014).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.4.2014)

Z utorka na stredu 15.-16. apríla budú mobilné uzávierky: 19:00 h – 23:00 h (km 42,4 - km 42,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 23:00 h – 03:00 h (km 47,15 - km 47,5, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 20:00 h – 03:00 h (km 38,177 - km 50,768, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: vyprázdňovanie a čistenie sedimentačných košov), 19:00 h – 22:00 h (km 50,1 - km 39,890, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: oprava žľabov), 22:00 h – 02:00 h (km 38,395 - km 45,380, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: oprava žľabov). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu mobilné uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov – dilatácií: 21:00 h – 23:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen), 23:00 h – 01:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer Brezno), 01:00 h – 03:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen), 03:00 h – 05:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer Brezno). (aktualizované 15.4.2014).

Zo štvrtka na piatok 10.-11. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (vetvy križovatiek Nitra východ, Beladice, Tesárske Mlyňany, Čaradice, Nitra západ a Nitra juh, dôvod: zametanie vozovky), 19:00 h – 24:00 h (vetva križovatky Nitra juh, dôvod: výmena protihlukových panelov), 01:00 h – 04:00 h (km 44,6 – km 44,450, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: výmena protihlukových panelov), 21:00 h – 23:00 h (km 43,2 - km 38,177, pravý JP, smer Trnava, dôvod: údržba kalových košov, odstraňovanie buriny z nespevnenej krajnice), 01:00 h – 04:00 h (km 63,5 - km 65,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo štvrtka na piatok mobilné uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov – dilatácií: 19:00 h – 20:00 h (km 166,6 – km 164,0, pravý JP, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 166,2, pravý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 166,6 – km 164,0, ľavý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 166,200, ľavý JP, smer Brezno), 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen), 24:00 h – 01:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer Brezno), 01:00 h – 02:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen), 02:00 h – 03:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer Brezno). (aktualizované 10.4.2014).

Zo stredy na štvrtok 9.-10. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 84,053 - km 69,739, pravý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod: zametanie vozovky), 19:00 h – 01:00 h (vetva I8 – križ. Nitra juh, dôvod: výmena protihlukových panelov), 02:00 h – 04:00 h (km 45,0 - km 44,8, pravý JP a krajnica, smer Trnava, dôvod: výmena protihlukových panelov, 21:00 h – 03:00 h (km 61,3 – km 64,5, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie), 02:00 h – 05:00 h (km 48,3 - km 39,5, pravý JP, smer Trnava, dôvod: odstraňovanie buriny z nespevnenej krajnice). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo stredy na štvrtok 9.-10. apríla mobilné uzávierky z dôvodu čistenia štrbinových žľabov, protihlukových stien, zvodidiel, oporných a zárubných múrov: 19:00 h – 20:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 - km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (pravá strana vetiev križovatiek v smere Zvolen: I34, I37 – križ. Cementáreň, I33 – križ. Bánoš, I31 – križ. Rudlová, I29, I26 – križ. Kostiviarska), 22:00 h – 23:00 h (pravá strana vetiev v smere Brezno: I27, I28, I30, I32, I36, I35), 24:00 h – 01:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek v smere Zvolen: I34, I37, I33, I31, I29, I26), 01:00 h – 02:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek v smere Brezno: I27, I28, I30, I32, I36, I35). (aktualizované 9.4.2014).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu mobilné uzávierky z dôvodu čistenia štrbinových žľabov, protihlukových stien, zvodidiel, oporných a zárubných múrov: 19:00 h – 22:00 h v smere Zvolen (vetvy I34 a I37, pravý JP, križ. Cementáreň; I33, ľavý JP, križ. Bánoš; I31, pravý JP, križ. Rudlová;  I29, pravý JP a I26, oba JP, križ. Kostiviarska), 22:00 h – 24:00 h v smere Brezno (vetvy I27, ľavý JP a I28, oba JP, križ. Kostiviarska; I30, pravý JP, križ. Rudlová; I32, pravý JP, križ. Bánoš; I36, ľavý JP a I35, oba JP, križ. Cementáreň), 24:00 h – 03:00 h (km 169,417 – km 163,901, pravý JP, smer Zvolen), 03:00 h – 06:00 h (km 163,901 -  km 169,417, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 8.4.2014).

Z pondelka na utorok 7.-8. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 46,7 - km 50,768, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod: zametanie vozovky), 19:00 h – 23:00 h (km 41,4 - km 41,8, pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 20:00 h – 04:00 h (km 53,7 - km 56,7, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: kontrola a údržba stredovej kanalizácie), 21:00 h – 04:00 h (km 67,8 - km 50,769, pravý JP, smer Trnava, dôvod: zametanie vozovky), 23:00 h – 05:00 h (km 42,650 - km 43,1, pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z pondelka na utorok mobilné uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (km 168,5 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 24:00 h – 06:00 h (km 163,901 - 165,7, pravý JP, smer Brezno), 01:00 h  – 02:00 h (km 164,5 - 164,0, ľavý JP, smer Zvolen), 02:00 h – 04:00 h (km 163,901 - 168,1, ľavý JP, smer Brezno), 04:00 h – 06:00 h (vetvy I34 a I37 – pravý JP, križ. Cementáreň; I33 – ľavý JP, križ. Bánoš; I31 – pravý JP, križ. Rudlová; I29 – pravý JP, I26 – oba JP, smer Zvolen). Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 7.4.2014).

Z piatka na sobotu 4.-5. apríla budú uzávierky: 22:00 h – 06:00 h (km 50,769 - km 56,5, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod - kontrola a údržba stredovej kanalizácie), 22:00 h – 24:00 h (km 61,5 - km 69,738, pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod - zametanie vozovky), 24:00 h – 06:00 h (km 69,738 - km 61,5, pravý JP, smer Trnava, dôvod - zametanie vozovky). (aktualizované 4.4.2014).

Zo štvrtka na piatok 3.-4. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,769 - km 61,5, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica z dôvodu zametanie vozovky a km 41,5 - km 50,768, pravý JP, smer B. Bystrica z dôvodu čistenia revíznych chodníkov na mostoch a údržby smerových stĺpikov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú z 3. na 4. apríla pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen). 24:00 h – 06:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer Brezno). Dôvodom je čistenie uličných vpustov a zametanie vozovky. (aktualizované 3.4.2014).

Zo stredy na štvrtok 2.-3. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod - zametanie vozovky), 19:00 h – 21:00 h (km 47,9 - km 48,1, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod – kamerový monitoring kanalizácie), 19:00 h – 04:00 h (km 45,1 - km 48,5, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod - prehliadka stredovej kanalizácie). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z 2. na 3. apríla uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen). 24:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno). (aktualizované 2.4.2014).

V stredu 2. apríla bude viacero uzávierok z dôvodu merania nerovností vozovky a aplikovania postreku na krajnici: 10:00 h – 11:00 h (km 56,1 - km 55,8, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava), 11:00 h – 11:30 h (km 70,3 - km 70,5, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica), 11:30 h – 12:00 h (km 79,9 - km 80,2, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica), 10:00 h – 11:00 h (km 76,5 - km 77,2, krajnica, smer B. Bystrica), 11:00 h – 12:00 h (km 77,4 - km 77,8, krajnica, smer B. Bystrica), 13:00 h – 14:00 h (km 77,8 - km 77,3, krajnica, smer Trnava), 14:00 h – 15:00 h (km 77,1 - km 76,6, krajnica, smer Trnava), 15:00 h – 16:00 h (km 74,6 - km 74,4, krajnica, smer Trnava). (aktualizované 2.4.2014).

Z utorka na stredu 1.-2. apríla budú uzávierky z dôvodu viacerých činností údržby: 19:00 h – 23:00 h (km 70,220 - km 70,150, pravý jazdný pruh, smer Trnava), 19:00 h – 22:00 h (km 41,1 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava), 22:00 h – 04:00 h (km 38,177 - km 48,0, pravý JP, smer B. Bystrica), 21:00 h – 22:00 h (km 74,5 – km 74,7, pravý JP, smer B. Bystrica), 24:00 h – 02:00 h (km 45,1 - km 48,0, ľavý JP, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu 1.-2. apríla pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Bánoš, Cementáreň, Kostiviarska a Rudlová / smer Brezno). 24:00 h – 06:00h (pravá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska / smer Zvolen). Dôvodom je čistenie uličných vpustov a zametanie vozovky. (aktualizované 1.4.2014).

V pondelok 31. 3. budú uzávierky: 19:00 h – 22:00 h (km 41,4 - km 40,9, krajnica, smer Trnava, dôvodom je ochrana pracovného miesta pri dosýpaní krajnice). 19:00 h – 02:00 h (km 50,769 - km 42,0, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvodom je zametanie vozovky a km 44,0 - km 47,5, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvodom je prehliadka a údržba cestnej kanalizácie. 23:00 h – 23:30 h (vetva I6 križovatky Nitra – juh, dôvodom je dosýpania krajnice). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z pondelka na utorok 31. 3. - 1. 4. pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, pravý JP, smer Zvolen). 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 -km 169,417, pravý JP, smer Brezno). Dôvodom je kontrola a čistenie uličných vpustov a zametanie vozovky. (aktualizované 31.3.2014).

Z piatka na sobotu 28.-29. marca bude pohyblivé obmedzenie: 22:00 h – 05:00 h (km 60,0 - km 50,769, ľavý jazdný pruh, smer Trnava z dôvodu zametania vozovky a v úseku km 40,6 - km 45,0, ľavý JP, smer B. Bystrica z dôvodu prehliadky a údržby cestnej kanalizácie. (aktualizované 28.3.2014)

V stredu 26. marca bude pohyblivé obmedzenie od 19:00 h do 01:00 h v úseku km 79,3 - km 69,739, ľavý jazdný pruh, smer Trnava. Dôvodom je zametanie vozovky. V rovnakom čase bude obmedzenie v úseku km 47,1 - km 39,5, pravý JP a krajnica, smer Trnava. Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. (aktualizované 26.3.2014)

V utorok 25. marca bude pohyblivé obmedzenie: 19:00 h -22:00 h (km 79,8 - km 84,053, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). 22:00 h – 01:00 h (km 84,053 - km 81,0, ľavý JP, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. 19:00 h – 23:00 h (km 54,8 - km 50,769, pravý JP a krajnica, smer Trnava). 23:00 h – 01:00h (km 50,768 - km 48,0, pravý JP a krajnica, smer Trnava. Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. (aktualizované 25.3.2014)

V piatok 21. marca budú od 22:00 h do 05:00 h pohyblivé uzávierky v úsekoch: km 60,3 – km 69,738, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica. Dôvodom je zametanie povrchu vozovky. Km 73,7 – km 60,0, pravý JP a krajnica, smer Trnava. Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. (aktualizované 21.3.2014)

Vo štvrtok 20. marca budú pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,6 – km 64,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie povrchu vozovky. 19:00 h – 21:00 h (km 78,0 – km 84,053, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). 21:00 h – 02:00 h (km 84,053 – km 75,0, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. 19:00 h – 23:00 h (km 61,5 (pripájací pruh z križovatky Beladice) – km 51,5 (výjazd do križovatky Selenec). Dôvodom uzávierky krajnice je vytvorenie bezpečného pracovného miesta pre subdodávateľa pri úprave krajnice. (aktualizované 20.3.2014)

Vo štvrtok 20. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu v smere do Trnavy z dôvodu údržby informačného systému (kamery, značenie a sčítače): 9:00 h – 10:00 h (km 83,3 - km 83,0; km 40,5 - km 40,7; km 79,90 - km 79,6), 10:00 h – 11:00 h (km 71,9 - km 71,6; km 70,80 - km 70,6), 11:00 h – 12:00 h (km 65,1 - km 64,9; km 62,1 - km 61,9; km 56,0 - km 55,8), 12:00 h – 13:00 h (km 63,0 - km 62,8; km 57,9 - km 57,7; km 55,5 - km 55,3), 13:00 h – 13:30 h (km 56,9 - km 56,7; km 56,4 - km 56,15; km 54,7 - km 54,5), 13:30 h – 14:00 h (km 53,9 - km 53,5), 14:00 h – 15:00 h (km 47,5 - km 47,0; km 44,7 - km 44,5; km 39,6 - km 39,3), 15:00 h – 15:30 h (km 46,0 - km 45,8; km 43,4 - km 43,2; km 39,1 - km 38,8), 15:30 h – 16:00 h (km 40,9 - km 40,7; km 38,4 - km 38,2; km 44,8 - km 44,5). (aktualizované 20.3.2014)

V stredu 19. marca budú pohyblivé uzávierky v čase od 19:00 h do 02:00 h: km 43,0 – km 50,7, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica z dôvodu zametania vozovky a km 66,0 – km 84,054, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica z dôvodu údržby smerových stĺpikov a čistenia servisných chodníkov na mostoch. (aktualizované 19.3.2014)

V stredu 19. marca budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby kamier, premenného dopravného značenia a sčítačov dopravy: 09:00 h – 10:00 h v smere Brezno: km 163,901 – km 164,1 a km 165,7 – km 166,4 - pravý jazdný pruh; km 164,8 – km 165,0 - časť odstavného pruhu). 10:00 h – 14:00 h v smere Zvolen: km 169,417 - km 169,250, pravý JP; časť vetvy I 34 a I 37 – križ. Cementáreň; km 166,0 – km 165,65, pravý JP; časť vetvy I 31 – križ. Rudlová; km 168,7 – km 168,5, pravý jazdný pruh; km 166,5 – km 166,3, pravý JP; časť vetvy I 29 – križ. Kostiviarska). (aktualizované 19.3.2014)

V utorok 18. marca budú pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 02:00 h (km 38,177 – km 50,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie povrchu vozovky. 19:00 h – 02:00 h (km 50,769 – km 60,0, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. 19:00 h – 01:00 h (km 61,6 – km 50,769, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je dovoz materiálu na dosypanie nespevnenej krajnice. (aktualizované 18.3.2014)

V utorok 18. marca budú pohyblivé uzávierky pravého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby informačného systému (kamery, premenné dopravné značenie a sčítače dopravy): 09:00 h - 10:00 h (km 38,0 - km 38,2 a km 40,5 - km 40,7), 10:00 h - 11:00 h (km 43,0 - km 43,2 a km 44,6 - km 44,8 a km 47,3 - km 47,5), 11:00 h - 12:00 h (km 53,3 - km 53,6 a km 55,9 - km 56,15), 12:00 h - 13:00 h (km 62,6 - km 62,8 a km 64,7 - km 64,9), 12:00 h - 13:00 h (km 61,3 - km 61,6), 13:00 h - 14:30 h (km 70,4 - km 70,65 a km 71,5 - km 71,7), 13:00 h - 14:30 h (km 69,8 - km 70,1), 14:30 h - 16:00 h (km 82,6 - km 82,9), 14:30 h - 16:00 h (km 83,4 - km 83,7). Aktualizované 18.3.2014

V pondelok 10. marca budú uzávierky: 19:00 h - 21:00 h (km 50,75 - km 38,18, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava), 21:00 h - 24:00 h (km 38,18 - km 50,75, PJP a krajnica, smer B. Bystrica), 19:00 h - 24:00 h (km 51,00 - km 61,50, PJP a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je dosýpanie krajníc štrkodrvou. (aktualizované 10.3.2014)

Vo štvrtok 6. marca budú uzávierky: 9:00 h – 10:00 h (km 49,8 - km 49,2, pravý jazdný pruh, smer Trnava), 10:00 h – 11:00 h (km 49,0 - km 49,4, pravý JP, smer B. Bystrica), 11:00 h – 12:00 h (km 49,8 - km 49,2, ľavý JP, smer Trnava), 12:00 h – 13:00 h (km 49,0 - km 49,4, ľavý JP, smer B. Bystrica). Dôvodom je geodetické meranie mostov. (aktualizované 5.3.2014)

V sobotu 22. februára bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (ľavá strana vetvy I36 – križovatka Cementáreň, smer Brezno). Dôvodom je oprava bezpečnostných zariadení. (aktualizované 21.2.2014)

Vo štvrtok 20. februára bude v čase 19:00 h – 21:00 h uzávierka (km 78,60 – km 78,35, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 20.2.2014)

V stredu 12. februára bude v čase 11:00 h – 12:00 h uzávierka (km 43,55 – km 43,70, pravý jazdný pruh a spevnená krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 12.2.2014)

Cestu R1 PR1BINA pre vás udržujeme zjazdnú aj počas sneženia. Prispôsobte prosím jazdu aktuálnym podmienkam a pri stretnutí s vozidlami údržby zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.2.2014) 

Cestu R1 PR1BINA pre vás udržujeme zjazdnú aj počas sneženia. Prispôsobte prosím jazdu aktuálnym podmienkam a pri stretnutí s vozidlami údržby zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 31.1.2014)

Vo štvrtok 30. januára budú uzávierky z dôvodu opravy zvodidiel: 12:00 h – 13:00 h (km 54,3 - km 54,6, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica. 13:00 h – 15:00 h (km 55,4 - km 55,7, ľavý JP, smer B. Bystrica. (aktualizované 30.1.2014)

Cestu R1 PR1BINA pre vás udržujeme zjazdnú aj počas sneženia. Prispôsobte prosím jazdu aktuálnym podmienkam a pri stretnutí s vozidlami údržby zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu.
(aktualizované 29.1.2014)

Cestu R1 PR1BINA pre vás udržujeme zjazdnú aj počas sneženia. Prispôsobte prosím jazdu aktuálnym podmienkam a pri stretnutí s vozidlami údržby zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu.
(aktualizované 29.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 21.1.2014)

V utorok 21. januára bude od 14:00 h do 15:00 h krátkodobé obmedzenie krajnice v úseku od km 65,7 po km 65,9 v smere do B. Bystrice. Dôvodom je trvalá oprava zvislého dopravného značenia. (aktualizované 21.1.2014)

Vo štvrtok 16. januára bude od 13:00 h do 15:00 h uzávierka krajnice v úseku od km 65,7 po km 65,9 v smere do B. Bystrice. Dôvodom je betónovanie nových nosných stĺpikov, výmena smerových stĺpikov a dočistenie rigolov. (aktualizované 16.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 8.1.2014)

Vo štvrtok 19. decembra bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 57,75 - km 57,60, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je montáž antény. (aktualizované 19.12.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.12.2013)

V utorok 17. decembra bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 72,2 - km 71,95, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava protihlukových stien. (aktualizované 17.12.2013)

V pondelok 16. decembra bude uzávierka: 11:00 h – 13:00 h (km 47,150 - km 46,950, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je údržba kamery. (aktualizované 16.12.2013)

Vo štvrtok 12. decembra bude od 7:30 h do 20:00 h uzávierka pravého jazdného pruhu a odbočovacieho pruhu vetvy I 23 na križovatke Čaradice (km 79,75 - km 80,05) z dôvodu stavebných prác. (aktualizované 11.12.2013)

V stredu 11. decembra bude od 7:30 h do 20:00 h uzávierka pravého jazdného pruhu a odbočovacieho pruhu vetvy I23 na križovatke Čaradice z dôvodu stavebných prác. Taktiež budú prebiehať uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 9:00 h – 10:00 h (km 61,9 - km 62,2 a km 55,8 - km 56,1), 10:00 h – 11:00 h (km 57,6 - km 58,0 a km 55,3 - km 55,6), 11:00 h – 12:00 h (km 56,7 - km 57,0 a km 54,5 - km 54,5), 12:00 h – 13:00 h (km 53,7 - km 54,0 a km 83,6 - km 83,4), 14:00 h – 15:00 h (km 79,6 - km 79,9). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: 09:00 h – 10:00 h (km 164,0 – km 164,7, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 10:00 h – 11:00 h (km 164,0 – km 164,7, pravý JP a časť vetvy I 28 na križovatke Kostiviarska, smer Brezno), 11:00 h – 12:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen). Dôvodom je meranie protišmykových vlastností pred mostnými závermi. (aktualizované 10.12.2013)

V utorok 10. decembra budú uzávierky: 19:00 h - 19:30 h (km 55,850 - km 55,750, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava), 19:30 h - 20:00 h (km 54,550 - km 55,450, PJP a K, smer Trnava), 20:30 h – 21:00 h (km 55,850 - km 55,750, ľavý JP, smer Trnava), 21:00 h - 21:30 h (km 54,550 - km 55,450, ľavý JP, smer Trnava). Dôvodom je realizácia drobných zálievok na povrchu vozovky. (aktualizované 10.12.2013)

V piatok 6. decembra budú uzávierky: 14:00 h – 20:00 h (km 79,75 - km 80,05, pravý jazdný pruh a odbočovací pruh vetvy I23 na križovatke Čaradice. Dôvodom sú vŕtacie práce na mostnom kuželi. (aktualizované 6.12.2013)

Vo štvrtok 5. decembra budú uzávierky: 7:00 h – 20:00 h (km 79,9 - km 79,5, pravý jazdný pruh a odbočovací pruh vetvy I24 na križovatke Čaradice. Dôvodom je monitoring dažďovej kanalizácie. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky v čase od 9:00 h do 14:00 h postupne v úsekoch: km 169,417 – km 169,250 (pravý jazdný pruh, smer Zvolen), vetva I 34 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), vetva I 37 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), km 166,5 – km 166,350 (pravý JP, smer Zvolen), km 166,0 – km 165,650 (pravý JP, smer Zvolen), vetva I 31 (križovatka Rudlová, smer Zvolen), vetva I 29 (križovatka Kostiviarska, smer Zvolen), km 163,901 - km 164,100 (pravý JP, smer Brezno). Dôvodom uzávierok je údržba kamier. (aktualizované 5.12.2013)

V stredu 4. decembra budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (vetva I22 - križovatka Čaradice, výjazd smer B. Bystrica), 21:00 h – 22:00 h (km 79,9 - km 79,5, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je monitoring dažďovej kanalizácie. (aktualizované 4.12.2013)

Vo štvrtok 5. decembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky v čase od 9:00 h do 14:00 h postupne v úsekoch: km 169,417 – km 169,250 (pravý jazdný pruh, smer Zvolen), vetva I 34 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), vetva I 37 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), km 166,5 – km 166,350 (pravý JP, smer Zvolen), km 166,0 – km 165,650 (pravý JP, smer Zvolen), vetva I 31 (križovatka Rudlová, smer Zvolen), vetva I 29 (križovatka Kostiviarska, smer Zvolen), km 163,901 - km 164,1 (pravý JP, smer Brezno). Dôvodom uzávierok je údržba kamier. (aktualizované 4.12.2013)

Vo štvrtok 28. novembra budú uzávierky: 09:00 h – 11:00 h (ľavý jazdný pruh vetvy I3 na križovatke Nitra západ), 11:00 h – 12:00 h (km 39,3 - km 39,5, ľavý JP, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba a drobné opravy povrchu vozovky. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu úpravy premenného dopravného značenia (rozšírenie symbolov): 09:00 h – 10:00 h (km 166,5 – km 166,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 10:00 h – 11:00 h (časť vetvy I 31 – križovatka Rudlová, smer Zvolen), 11:00 h – 12:00 h (km 164,8 – km 165,0, časť krajnice, smer Brezno). (aktualizované 28.11.2013)

V stredu 27. novembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu prehliadok a údržby premenného dopravného značenia: 09:00 h - 10:00 h (km 71,4 - km 71,7 smer B. Bystrica), 10:00 h - 11:00 h (km 82,6 - km 82,9, smer B. Bystrica), 11:00 h - 12:00 h (km 83,3 - km 83,0, smer Trnava), 12:00 h - 13:00 h (km 71,9 - km 71,6, smer Trnava), 13:00 h - 14:00 h (km 56,4 - km 56,1, smer Trnava). Z dôvodu opravy šachty informačného systému bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice: 12:00 h – 14:00 h (km 67,6 - km 67,3, smer Trnava). (aktualizované 27.11.2013)

V utorok 26. novembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu prehliadok a údržby premenného dopravného značenia: 09:00 h - 10:00 h (km 47,7 - km 47,45, smer Trnava), 10:00 h - 11:00 h (km 40,9 - km 40,65, smer Trnava), 11:00 h - 12:00 h (km 40,45 - km 40,7, smer B. Bystrica), 12:00 h - 13:00 h (km 47,25 - km 47,45, smer B. Bystrica), 13:00 h - 14:00 h (km 55,9 - km 56,2, smer B. Bystrica), 14:00 h - 15:00 h (km 62,5 - km 62,8, smer B. Bystrica), 15:00 h - 16:00 h (km 71,4 - km 71,7, smer B. Bystrica). (aktualizované 26.11.2013)

V stredu 20. novembra budú uzávierky z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h - 20:00 h (km 58,6 - km 58,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB), 19:00 h - 20:00 h (km 66,5 - km 69,0, ľavý JP, smer B. Bystrica), 20:00 h - 21:00 h (km 62,8 - km 63,1, ľavý JP, smer B. Bystrica), 21:00 h - 22:00 h (km 79,7 - km 80,4, ľavý JP, smer B. Bystrica), 21:00 h - 22:00 h (km 81,4 - km 83,0, ľavý JP, smer B. Bystrica), 22:00 h - 23:00 h (km 83,2 - km 82,8, ľavý JP, smer Trnava), 23:00 h - 24:00 h (km 81,7 - km 81,4, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 20.11.2013)

V utorok 19. novembra bude v čase od 19:00 h do 21:00 h obmedzenie pravého jazdného pruhu vo vetve I1 (križovatka Nitra, západ) z dôvodu opravy zvodidiel.
Z dôvodu údržby kanalizácie budú prebiehať uzávierky ľavého jazdného pruhu: 19:00 h – 20:00 h (km 40,3 - km 40,6, smer B. Bystrica), 20:00 h – 21:00 h (km 41,1 - km 41,5, smer B. Bystrica), 21:00 h – 22:00 h (km 49,0 - km 49,3, smer B. Bystrica), 22:00 h – 23:00 h (km 50,2 - km 41,8, smer Trnava), 23:00 h – 24:00 h (km 40,4 - km 40,0, smer Trnava). (aktualizované 19.11.2013)

Vo štvrtok 14. novembra bude obmedzenie z dôvodu frézovania drážok na moste: 19:00 h – 21:00 h (km 78,1 - km 78,4, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo štvrtka na piatok uzávierky z dôvodu zalievania špár a realizácie vodorovného dopravného značenia v okolí mostných záverov: 19:00 h – 23:00 h (km 164,0 – km 164,7, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 23:00 h – 02:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen), 02:00 h – 06:00 h (km 164,0 – km 164,7, pravý JP a časť vetvy I 28 – križovatka Kostiviarska, smer Brezno). (aktualizované 14.11.2013)

V stredu 13. novembra bude od 07:00 h do 17:00 h uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v úseku od km 83,3 po km 71,4 v smere do Trnavy z dôvodu realizácie hydroosevu na priľahlých svahoch.
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu merania únosnosti a životnosti vozovky: 09:00 h – 10:00 h (km 169,417 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 10:00 h – 11:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 11:00 h – 12:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen), 12:00 h – 13:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno). (aktualizované 12.11.2013)

V čase od 07:00 h do 17:00 h bude prebiehať uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v úseku od km 72,8 po km 71,4 v smere do Trnavy. Dôvodom je realizácia hydroosevu na priľahlých svahoch. (aktualizované 12.11.2013)

Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka z dôvodu výmeny obrusnej vrstvy pred mostnými závermi: 09:00 h - 16:00 h (km 164,0 - 164,7, pravý jazdný pruh, smer Brezno). (aktualizované 8.11.2013)

Dnes večer budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h – 22:00 h (km 75,1 – km 76,7, km 78,3 – km 78,8, km 79,1 – km 80,3, km 80,6 – km 81,0). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo štvrtka na piatok 7. - 8. novembra uzávierky z dôvodu výmeny obrusnej vrstvy pred mostnými závermi: 19:00 h – 06:00 h (km 164,0 – km 164,7, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 06:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen). (aktualizované 7.11.2013)

Dnes budú obmedzenia dopravy z dôvodu údržby portálov dopravného značenia v čase od 10:00 h do 16:00 h. V smere do Trnavy: km 43,80 - km 44,20 a v smere do B. Bystrice: km 39,75 - km 40,15; km 43,15 - km 43,55; km 49,85 - km 50,25; km 70,05 - km 70,45; km 79,45 - km 79,85; km 79,25 - km 79,65; km 79,55 - km 79,95; km 79,65 - km 80,05. (aktualizované 6.11.2013)

Zo štvrtka na piatok 31. októbra - 1. novembra budú obmedzenia na viacerých úsekoch z dôvodu údržby kanalizácie: 21:00 h - 6:00 h (km 38,177 - km 50,768, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 21:00 h - 23:00 h (km 54,0 - km 50,769, ľavý JP, smer Trnava), 23:00 h – 02:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý JPaK, smer Trnava), 02:00 h – 04:00 h (km 50,768 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 31.10.2013)

Zo stredy na štvrtok 30.-31. októbra bude obmedzenie z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h – 04:00 h (km 49,7 – km 38,177, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava a km 38,177 – km 45,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). 19:00 h – 04:00 h (km 71,0 – km 69,738 a km 69,739 – km 50,769, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 30.10.2013)

V stredu 30. októbra bude obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu merania povrchu vozovky, v smere Trnava: 9:30 h - 9:45 h (km 48,70 - km 48,0), v smere B. Bystrica: 10:00 h – 11:30 h (km 50,3 – km 50,8, km 62,2 - km 62,7, km 79,9 - km 83,4), v smere Trnava: 12:00 h - 12:30 h (km 68,7 - km 68,0). (aktualizované 30.10.2013)

Z utorka na stredu 29.-30. októbra bude v čase od 21:00 h do 06:00 h obmedzenie z dôvodu údržby kanalizácie. Smer jazdy Trnava: km 49,7 - km 48,0, pravý jazdný pruh a krajnica, km 60,20 - km 50,769, PJP a K, km 76,0 - km 69,739, ĽJP a K, km 80,5 - km 69,739, PJP a K. Smer jazdy B. Bystrica: km 64,0 - km 69,738, PJP a K. (aktualizované 29.10.2013)

Z pondelka na utorok 28.-29. októbra bude obmedzenie z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h – 04:00 h (km km 51,2 - km 66,0 a km 69,739 - km 84,053, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). (aktualizované 28.10.2013)

Z piatka na sobotu 25.-26. októbra budú obmedzenia z dôvodu údržby kanalizácie: 22:00 h – 04:00 h (km 50,77 - km 61,70, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica a km 69,76 - km 50,77, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). (aktualizované 25.10.2013)

Zo štvrtka na piatok 24.-25. októbra budú obmedzenia z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h – 04:00 h (km 50,769 - km 69,738, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 24.10.2013)  

Zo stredy na štvrtok 23.-24. októbra budú obmedzenia z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h - 23:00 h (km 50,77 - km 62,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 23:00 h - 04:00 h (km 69,73 - km 50,77, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Z dôvodu údržby kanalizácie bude uzávierka: 19:00 h - 04:00 h (km 81,5 - km 75,00, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 23.10.2013)

V stredu 23. októbra budú obmedzenia: 09:00 h – 10:00 h (km 57,990 - km 57,630, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod – oprava kamery), 11:00 h – 16:00 h (km 80 - km 84,053, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica a km 84,053 - km 38,177, pravý JP a krajnica, smer Trnava, dôvod – meranie nosnosti vozovky). (aktualizované 23.10.2013)

Z utorka na stredu 22.-23. októbra budú obmedzenia z dôvodu údržby kanalizácie: 20:00 h – 04:00 h (km 84,053 - km 72,0, ľavý JP, smer Trnava), 21:00 h – 04:00 h (km 73,4 - km 82,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), ako i obmedzenie z dôvodu opravy mostných záverov: 20:00 h – 04:00 h (km 53,65 - km 54,6, pravý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 22.10.2013)

Dnes 22. októbra bude mobilné obmedzenie z dôvodu merania premenných parametrov vozovky: 09:00 h – 11:00 h (km 38,177 - km 69,0, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 22.10.2013)

Z pondelka na utorok 21.-22. októbra budú obmedzenia:
19:00 h - 04:00 h (km 44,4 - km 50,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod – údržba kanalizácie),
19:00 h - 04:00 h (km 53,65 - km 54,6, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod - oprava mostných záverov).
Nasledovné uzávierky budú z dôvodu opráv odvodňovacích žľabov:
19:00 h – 21:00 h (km 57,5 – km 58,1, ľavý JP, smer B. Bystrica),
21:00 h – 23:00 h (km 59,2 – km 58,6, ľavý JP, smer Trnava),
23:00 h – 01:00 h (km 58,0 – km 61,8, pravý JP, smer B. Bystrica),
01:00 h – 06:00 h (km 61,3 – km 60,9, pravý JP, smer Trnava). (aktualizované 21.10.2013)

V pondelok 21. októbra bude obmedzenie dopravy v ľavom jazdnom pruhu v čase od 10:00 h do 16:00 h (postupne v úsekoch – km 50,769 - km 84,053 smer B. Bystrica, km 84,053 - km 38,177, smer Trnava km 38,177 - km 50,768, smer B. Bystrica). Dôvodom je meranie premenných parametrov vozovky. (aktualizované 21.10.2013)

V piatok 18. októbra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu merania zdrsnenia povrchu vozovky pred mostnými dilatáciami: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 – km 164,4, pravý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 164,7, ľavý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 23:00 h (km 164,5 – km 164,7, pravý JP a časť pripájacej vetvy I28 - križovatka Kostiviarska, smer Brezno). (aktualizované 18.10.2013)

V piatok 18. októbra bude obmedzenie z dôvodu opravy betónového žľabu: 09:00 h – 11:00 h (km 61,300 – km 60,950, pravý jazdný pruh, smer Trnava). Aktualizované 18.10.2013)  

Zo štvrtka na piatok 17.-18. októbra bude v čase od 19:00 h do 06:00 h, v úseku od km 56,200 po km 54,420 v smere do Trnavy (striedavo ľavý a pravý jazdný pruh) uzávierka z dôvodu opravy mostných záverov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť v mieste opravy aktuálneho mostného záveru bude znížená na 60 km/hod. Vzhľadom na zvýšený pohyb mechanizmov i pracovníkov prosíme vodičov, aby bezpodmienečne rešpektovali osadené prenosné dopravné značenie. Vo štvrtok 17. októbra prebehnú aj uzávierky z dôvodu opravy odvodňovacích žľabov: 19:00 h – 20:00 h (km 57,9 - km 58,1, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 20:00 h – 22:00 h (km 61,3 - km 61,1, pravý JP, smer Trnava), 22:00 h – 23:00 h (km 59,1 - km 58,8, ľavý JP, smer Trnava). Zo štvrtka na piatok budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h - 00:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý JP, smer Trnava) a z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h - 04:00 h (km 69,739 - km 73,5, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 17.10.2013) 


Zo štvrtka na piatok 10. – 11. októbra budú mobilné uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 02:00 h (km 74,5 – km 84,053, smer B. Bystrica), 02:00 h – 04:00 h (km 84,053 – km 82,5, smer Trnava).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky z dôvodu čistenia štrbinových žľabov: 19:00 h – 24:00 h (km 168,500 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 00:00 h – 01:00 h (km 163,901 – km 165,800, pravý JP, smer Brezno), 01:00 h – 02:00 h (km 164,500 – km 164,0, ľavý JP, smer Zvolen), 02:00 h – 04:00 h (km 163,901 – km 167,0, ľavý JP, smer Brezno), 04:00 h – 06:00 h (vetvy križovatiek I34 (PJP), I37(PJP) – križovatka Cementáreň, I33(ĽJP) – križovatka Bánoš, I31(PJP) – križovatka Rudlová, I29(PJP), I26(ĽJP) – križovatka Kostiviarska v smere do Zvolena). (aktualizované 10.10.2013)

Zo stredy na štvrtok 9. – 10. októbra budú obmedzenia: 19:00 h – 04:00 h (km 62,8 - km 74,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. 19:00 h – 24:00 h (km 54,4 - km 54,6,  ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 23:00 h – 04:00 h (km 54,4 - km 54,6, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba mosta. Na severnom obchvate B. Bystrice budú na vetvách križovatiek mobilné uzávierky z dôvodu čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h  – 24:00 h v smere Zvolen (ľavá strana vetiev I34, I37  – križovatka Cementáreň, I33 – križovatka Bánoš, I31 – križovatka Rudlová, I29, I26 – križovatka Kostiviarska). 00:00 h – 06:00 h v smere Brezno (ľavá strana vetiev I27, I28 – križovatka Kostiviarska, I30 – križovatka Rudlová, I32 – križovatka Bánoš, I36, I35 – križovatka Cementáreň). (aktualizované 9.10.2013)  

Z utorka na stredu 8.-9. októbra bude obmedzenie z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 04:00 h (km 38,177 – km 50,768, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Z dôvodu údržby mosta bude obmedzenie: 19:00 h – 24:00 h (km 55,2 – km 55,9, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 23:00 h – 04:00 h (km 55,2 – km 55,9, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu mobilné uzávierky pravej strany vetiev križovatiek z dôvodu čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (v smere Zvolen: vetvy I34, I37 – križovatka Cementáreň, I33 – križovatka Bánoš, I31 – križovatka Rudlová, I29, I26 – križovatka Kostiviarska). 00:00 h – 06:00 h (v smere Brezno: vetvy I27, I28 – križovatka Kostiviarska, I30 – križovatka Rudlová, I32 – križovatka Bánoš, I36, I35 – križovatka Cementáreň). (aktualizované 8.10.2013)

Z pondelka na utorok 7.-8. októbra bude obmedzenie z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,768 – km 38,177, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Z dôvodu údržby mosta bude obmedzenie: 19:00 h – 23:00 h (km 55,9 – km 55,7, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 23:00 h – 03:00 h (km 55,9 – km 55,7, pravý jazdný pruh, smer Trnava).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú z pondelka na utorok mobilné uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 7.10.2013)

Z piatka na sobotu 4. - 5. októbra bude mobilné obmedzenie ľavého jazdného pruhu z dôvodu zametania vozovky: 22:00 h – 05:00 h (km 61,5 - km 50,8, smer Trnava). Doprava bude vedená v pravom jazdnom pruhu). (aktualizované 4.10.2013)

Zo štvrtka na piatok 3.-4. októbra bude mobilné obmedzenie ľavého jazdného pruhu z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 05:00 h (km 50,739 - km 61,5, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú v rovnakom čase mobilné uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 3.10.2013)

Zo stredy na štvrtok 2.-3. septembra bude na severnom obchvate B. Bystrice mobilné obmedzenie ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredového deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 2.10.2013)

V utorok 1. októbra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu zdrsnenia povrchu vozovky pred mostnými dilatáciami: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 – km 164,400, pravý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 164,500 – km 164,700, pravý JP a časť pripájacej vetvy I28 – križovatka Kostiviarska, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 163,901 – km 164,700, ľavý JP, smer Brezno), 22:00 h – 23:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen). (aktualizované 30.9.2013)

Dnes bude obmedzenie ľavého jazdného pruhu v čase od 08:00 h do 18:00 h na úseku od km 84,1 po km 83,9 v smere do Trnavy. Dôvodom je oprava štrbinového žľabu pri stredovom deliacom páse. (aktualizované 25.9.2013)

Dnes bude obmedzenie ľavého jazdného pruhu v čase od 19:00 h do 24:00 h na úseku od km 56,7 po km 56,9 v smere do B. Bystrice z dôvodu opravy betónových zvodidiel v stredovom deliacom páse. (aktualizované 24.9.2013)

V sobotu 21. septembra bude obmedzenie z dôvodu údržby mosta: 12:00 h – 18:00 h (km 49,6 - km 49,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava).
V nedeľu 22. septembra bude obmedzenie z dôvodu údržby mosta: 5:00 h – 12:00 h (km 48,9 - km 49,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). (aktualizované 21.9.2013)

V piatok 20. septembra budú obmedzenia: 9:00 h – 11:00 h (km 83,2 - km 83,1, obmedzenie krajnice, smer Trnava). Dôvodom je realizácia vodorovného dopravného značenia. 22:00 h – 23:00 h (vetva I7, križovatka Nitra juh – pripájací pruh v smere do Trnavy). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 20.9.2013)

Vo štvrtok 19. septembra bude uzávierka krajnice z dôvodu realizácie vodorovného dopravného značenia v čase od 09:00 h do 11:00 h v úseku od km 83,2 po km 83,1 v smere do Trnavy. (aktualizované 19.9.2013)

V stredu 18. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky od 09:00 h do 13:00 h z dôvodu údržby kamerového systému – v smere Zvolen: 1. (km 169,417 – km 169,250, pravý JP), 2. (vetva I 34 – križovatka Cementáreň), 3. (vetva I 37 – križovatka Cementáreň), 4. (km 166,500 – 166,350, pravý JP), 5. (km 166,000 – 165,650, pravý JP), 6. (vetva I 31 – križovatka Rudlová). Od 13:00 h do 14:00 h (km 163,901 – km 164,100, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 18.9.2013)

V piatok 13. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamerového systému: 9:00 h – 10:00 h (56,1 - km 55,9), 10:00 h – 11:00 h (km 55,6 - km 55,4), 11:00 h – 12:00 h (54,8 - km 54,6), 12:00 h – 13:00 h (km 54,0 - km 53,8). V čase od 9:00 h do 16:00 h bude obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy povrchu vozovky: (km 83,5 - km 83,1 smer Trnava). (aktualizované 12.9.2013)

Vo štvrtok 12. septembra budú uzávierky pravého pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamerového systému: 9:00 h – 10:00 h (km 62,2 – km 62,0 a km 58,0 – km 57,8), 10:00 h – 11:00 h (km 57,0 – km 56,8 a km 56,1 – km 55,9), 11:00 h – 12:00 h (km 55,6 – km 55,4 a km 54,8 – km 54,6), 12:00 h – 13:00 h (km 54,0 – km 53,8). (aktualizované 12.9.2013)

V stredu 11. septembra bude na viacerých miestach mobilné obmedzenie premávky v ľavom jazdnom pruhu z dôvodu údržby štrbinových žľabov: 19:00 h - 21:00 h (km 50,7 - km 38,2, smer Trnava), 21:00 h - 22:00 h (km 38,2 - km 50,7, smer B. Bystrica), 22:00 h - 24:00 h (km 50,8 - km 69,7, smer B. Bystrica), 00:00 h - 01:00 h (km 69,8 - km 84,0, smer B. Bystrica), 01:00 h - 02:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava), 02:00 h - 03:00 h (km 69,8 - km 50,8, smer Trnava). (aktualizované 11.9.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 6.9.2013)

Vo štvrtok 5. septembra budú obmedzenia z dôvodu údržby premenného dopravného značenia – v smere do B. Bystrice: 9:00 h - 10:00 h (km 71,40 - km 71,70), 10:00 h - 11:00 h (km 82,60 - km 82,90), v smere do Trnavy: 11:00 h - 12:00 h (km 83,30 - km 83,00), 12:00 h - 13:00 h (km 71,90 - km 71,65), 13:00 h - 14:00 h (km 63,00 - km 62,75), 14:00 h - 15:00 h (km 56,40 - km 56,10). Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.9.2013)

V piatok 6. septembra ráno bude na severnom obchvate B. Bystrice statické obmedzenie pravého jazdného pruhu z dôvodu opravy bezpečnostných zariadení: 04:00 h – 06:00 h (km 164,4 – km 164,1, smer Zvolen). Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.9.2013)

V stredu 4. septembra bude statické obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice na križovatke Nitra, východ (9:00 h - 16:00 h, km 51,16 - km 51,46, smer B. Bystrica) z dôvodu realizácie prídlažby. Obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby premenného dopravného značenia bude aj v týchto časoch a úsekoch: 9:00 h - 10:00 h (km 47,70 - km 47,49, smer Trnava), 10:00 h - 11:00 h (km 40,90 - km 40,69, smer Trnava). V smere do B. Bystrice: 11:00 h - 12:00 h (km 40,45 - km 40,69), 12:00 h - 13:00 h (km 47,25 - km 47,49), 13:00 h - 14:00 h (km 55,90 - km 56,10), 14:00 h - 15:00 h (km 62,55 - km 62,79). (aktualizované 4.9.2013)

V utorok 3. septembra bude statické obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy zvodidiel: 19:00 h – 20:00 h (km 43,60 – km 43,30, smer Trnava), 21:00 h – 22:00 h (km 79,0 – km 79,35, smer B. Bystrica). (aktualizované 3.9.2013)

V utorok 3. septembra bude na križovatke Nitra, východ obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu prác vo vetve križovatky: 09:00 h – 16:00 h, km 51,160 – km 51,460 v smere do B. Bystrice. Na severnom obchvate B. Bystrice budú obmedzenia z dôvodu údržby premenného dopravného značenia: 10:00 h - 11:00 h (km 166,150 - km 166,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 11:00 h - 12:00 h (km 165,0 – km 165,150, spevnená krajnica, smer Zvolen), 12:00 h – 13:00 h (km 164,850 – km 165,0, spevnená krajnica, smer Brezno. (aktualizované 3.9.2013)

V utorok 3. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice obmedzenia z dôvodu údržby premenného dopravného značenia: 10:00 h - 11:00 h (km 166,150 - km 166,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 11:00 h - 12:00 h (km 165,0 – km 165,150, spevnená krajnica, smer Zvolen), 12:00 h – 13:00 h (km 164,850 – km 165,0, spevnená krajnica, smer Brezno. (aktualizované 2.9.2013)

V piatok 30. augusta bude na križovatke Selenec (km 51,160 – km 51,460, smer B. Bystrica) obmedzenie pravého jazdného pruhu od 8:00 h do 16:00 h. Dôvodom je realizácia prídlažby. Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu. (aktualizované 29.8.2013)

Zo štvrtka na piatok 29.-30. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu úpravy vozovky pred mostnými závermi: 19:00 h – 22:00 h (km 163,901 – 164,4, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 22:00 h – 01:00 h (km 166,0 – 165,3, pravý JP, smer Zvolen), 01:00 h – 04:00 h (km 163,901 – 164,4, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 29.8.2013)

Z pondelka na utorok 26.-27. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice pohyblivé uzávierky z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 167,500 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetiev I37, I33, I31 – križovatky Cementáreň, Bánoš a Rudlová, smer Zvolen), 00:00 h – 01:00 h (pravá strana vetvy I35 – križovatka Cementáreň, smer Brezno), 01:00 h – 02:00 h (ľavá strana vetiev I37, I33 – križovatky Cementáreň a Bánoš, smer Zvolen), 02:00 h  – 03:00 h (ľavá strana vetiev I32, I35 – križovatky Bánoš a Cementáreň, smer Brezno). (aktualizované 26.8.2013)

V nedeľu 25. augusta budú mobilné obmedzenia z dôvodu opravy betónových zvodidiel: 04:00 h – 08:00 h (km 61,880 - km 84,053, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 21:00 h – 01:00 h (km 84,053 – km 61,880, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 24.8.2013)

Z piatka na sobotu 23.-24.8. budú mobilné obmedzenia z dôvodu údržby vodorovného dopravného značenia: 22:00 h - 23:00 h (km 56,5 - km 57,5, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 23:00 h - 24:00 h (km 78,1 - km 78,6, pravý JP, smer B. Bystrica), 00:00 h - 01:00 h (km 78,1 - km 78,6, ľavý JP, smer B. Bystrica), 01:00 h - 02:00 h (km 57,4 - km 56,7, pravý JP, smer Trnava), 02:00 h - 03:00 h (km 55,1 - km 55,8, ľavý JP, smer B. Bystrica), 03:00 h - 04:00 h (km 56,0 - km 55,7, ľavý JP, smer Trnava).
(aktualizované 23.8.2013)

Z utorka na stredu 20.-21. augusta bude mobilné obmedzenie ľavého jazdného pruhu v čase od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 47,3 po km 83,2 v smere do B. Bystrice z dôvodu zametania vozovky. Doprava bude vedená v pravom jazdnom pruhu. (aktualizované 20.8.2013)

V pondelok 19. augusta bude od 10:00 h do 12:00 h statické obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice v úseku od km 78,6 po km 78,240 v smere do Trnavy z dôvodu prehliadky mosta. (aktualizované 19.8.2013)

V nedeľu 18. augusta bude v čase od 05:00 h do 21:00 h v úseku od km 82,7 - km 83,2 v smere do B. Bystrice obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy povrchu vozovky. (aktualizované 18.8.2013)

V sobotu 17. augusta sa z dôvodu opravy povrchu vozovky uskutoční obmedzenie premávky: 07:00 h – 21:00 h (km 82,6 - km 83,2, ľavý jazdný pruh smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú obmedzenia z dôvodu úpravy vozovky pred mostnými závermi: 04:00 h – 06:00 h (km 163,901 –km 164,4, pravý jazdný pruh smer Brezno) a súčasne: (km 164,5 - 164,7, pravý jazdný pruh a časť pripájacej vetvy I28 smer Brezno). 06:00 h – 08:00 h (km 163,901 - 164,7, ľavý jazdný pruh smer Brezno) a súčasne: (km 166,0 - 165,3, pravý jazdný pruh smer Zvolen). (aktualizované 16.8.2013)

V stredu 14. augusta budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: 19:00 h – 20:00 h (km 77,3 - km 77,05), 20:00 h – 22:00 h (km 54,4 - km 54,25). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 14.8.2013)

V utorok 6. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 10:00 h – 18:00 h (km 165,2 –km 165,7, pravý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je prehliadka mosta. 19:00 h – 21:00 h (km 168,7 - 169,3, pravý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 5.8.2013)

V nedeľu večer 4.8. budú na severnom obchvate B. Bystrice obmedzenia z dôvodu opravy lámp verejného osvetlenia: 21:00 h - 22:00 h (km 163,85 po km 164,0, pravý jazdný pruh, smer Brezno), 22:00 h - 23:00 h (križovatka Kostiviarska - vetva I27, ľavý jazdný pruh, smer Brezno). (aktualizované 23.7.2013)

V sobotu a v nedeľu 3.-4. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice pohyblivé obmedzenia na vetvách križovatiek z dôvodu zametania vozovky v tomto poradí: 19:00 h – 24:00 h (križovatka Rudlová: vetva I31, ľavý jazdný pruh, križovatka Kostiviarska: I29 (ĽJP), I26 (ĽJP) a I26 (PJP) – všetky v smere Zvolen). 00:00 h – 08:00 h (križovatka Kostiviarska: I27 (PJP), I27 (ĽJP), I28 (PJP), križovatka Rudlová: I30 (PJP), križovatka Bánoš: I32 (PJP), križovatka Cementáreň: I36 (PJP), I35 (PJP), križovatka Kostiviarska: I28 (ĽJP), križovatka Rudlová: I30 (ĽJP),križovatka Bánoš: I32 (ĽJP), križovatka Cementáreň: I36 (ĽJP), I35 (ĽJP) - všetky v smere Brezno). (aktualizované 3.8.2013)
Práve prebieha uzávierka v úseku od križovatky Beladice po križovatku Tekovské Nemce a to v oboch smeroch z dôvodu inštalovania nového elektrického vedenia nad vozovkou pri obci Tesárske Mlyňany. Doprava je presmerovaná na cestu 1/65 (stará Zlatomoravecká cesta). (aktualizované 3.8.2013)

V sobotu a v nedeľu 3.-4. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice pohyblivé obmedzenia na vetvách križovatiek z dôvodu zametania vozovky v tomto poradí: 19:00 h – 24:00 h (križovatka Rudlová: vetva I31, ľavý jazdný pruh, križovatka Kostiviarska: I29 (ĽJP), I26 (ĽJP) a I26 (PJP) – všetky v smere Zvolen). 00:00 h – 08:00 h (križovatka Kostiviarska: I27 (PJP), I27 (ĽJP), I28 (PJP), križovatka Rudlová: I30 (PJP), križovatka Bánoš: I32 (PJP), križovatka Cementáreň: I36 (PJP), I35 (PJP), križovatka Kostiviarska: I28 (ĽJP), križovatka Rudlová: I30 (ĽJP), križovatka Bánoš: I32 (ĽJP), križovatka Cementáreň: I36 (ĽJP), I35 (ĽJP) - všetky v smere Brezno). (aktualizované 2.8.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.8.2013)

V stredu 31.7. budú v smere do B. Bystrice obmedzenia pravého jazdného pruhu z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h - 19:15 h (km 44,450), 19:20 h - 19:35 h (km 50,060), 19:40 h - 19:55 h (km 50,590), 20:00 h - 20:10 h (km 50,760). (aktualizované 31.7.2013)

V utorok 30.7. budú obmedzenia v smere do Trnavy z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h - 19:15 h (km 49,280, pravý jazdný pruh), 19:20 h - 19:35 h (km 48,790, ľavý JP), 19:40 h - 19:55 h (km 45,650, ľavý JP), 20:00 h - 20:10 h (km 44,500, pravý JP), 20:15 h - 20:20 h (km 39,180, ľavý JP). Z utorka na stredu 30.-31.7. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu opravy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 22:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 22:00 h – 01:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 01:00 h – 04:00 h (vetvy I34, I37, I33, I31, I29 - pravá strana, smer Zvolen), 04:00 h – 06:00 h (vetvy I28, I30, I32, I36, I35 - pravá strana, smer Brezno). (aktualizované 30.7.2013)

V utorok 30.7. budú obmedzenia v smere do Trnavy z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h - 19:15 h (km 49,280, pravý jazdný pruh), 19:20 h - 19:35 h (km 48,790, ľavý JP), 19:40 h - 19:55 h (km 45,650, ľavý JP), 20:00 h - 20:10 h (km 44,500, pravý JP), 20:15 h - 20:20 h (km 39,180, ľavý JP). Z utorka na stredu 30.-31.7. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu opravy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 22:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 22:00 h – 01:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 01:00 h – 04:00 h (vetvy I34, I37, I33, I31, I29 - pravá strana, smer Zvolen), 04:00 h – 06:00 h (vetvy I28, I30, I32, I36, I35 - pravá strana, smer Brezno). (aktualizované 29.7.2013)

Z pondelka na utorok 29.-30.7. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu opravy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 20:00 h (km 169,417 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 23:00 h – 24:00 h (vetvy I34, I37, I33, I31, I29 - pravá strana, smer Zvolen), 00:00 h – 01:00 h (vetvy I28, I30, I32, I36, I35 - pravá strana, smer Brezno), 01:00 h – 02:00 h (vetvy I34, I37, I33, I31, I29 - ľavá strana, smer Zvolen), 02:00 h – 03:00 h (vetvy I28, I30, I32, I36, I35 - ľavá strana, smer Brezno), 03:00 h – 04:00 h (vetva I26 - ľavá strana, smer Zvolen), 03:00 h – 04:00 h (vetva I26 - pravá strana, smer Zvolen), 04:00 h – 05:00 h (vetva I27 - ľavá strana, smer Brezno), 04:00 h – 05:00 h (vetva I27 - pravá strana, smer Brezno). (aktualizované 29.7.2013)

Zo soboty na nedeľu 27.-28. júla budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu merania svietivosti verejného osvetlenia: 22:00 h – 24:00 h (km 164,8 – km 164,6, čiastočne krajnica a časť vetvy I29 – križovatka Kostiviarska, smer Zvolen), 00:00 h – 02:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, pravý jazdný pruh, smer Brezno), 02:00 h – 04:00 h (vetva I30 – križovatka Rudlová, pravý jazdný pruh, smer Brezno). (aktualizované 26.7.2013)

Z utorka na stredu 23.-24, júla budú na križovatkách obmedzenia z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h - 20:00 h (Nitra, západ, pravý jazdný pruh), 20:00 h – 21:00 h (križovatka Nitra, západ, ľavý JP), 21:00 h – 22:00 h (Selenec, pravý JP), 22:00 h – 23:00 h (Zlaté Moravce, pravý JP), 23:00 h – 24:00 h (Čaradice, pravý JP), 00:00 h – 04:00 h (v úseku od km 73,3 po km 50,7, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 23.7.2013)

Z pondelka na utorok 22.-23. júla bude obmedzenie ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 05:00 h (km 45,1 - km 41,1, smer Trnava). (aktualizované 22.7.2013)

Vo štvrtok a piatok 18.-19. júla bude obmedzenie premávky v ľavom jazdnom pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 05:00 h (km 71,9 - km 52,3, smer Trnava). (aktualizované 18.7.2013)

V stredu a štvrtok 17.-18. júla budú obmedzenia: 19:00 h – 03:00 h (km 80,3 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). 03:00 h – 04:00 h (km 71,9 – km 71,3, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 04:00 h – 06:00 h (km 56,5 – km 55,0, ľavý JP, smer Trnava). Dôvodom je obnova vodorovného dopravného značenia. (aktualizované 17.7.2013)

V utorok a stredu 16.-17. júla budú pohyblivé uzávierky v pravom jazdnom pruhu a na krajnici: 19:00 h – 21:00 h (km 80,3 - km 84,0, smer B. Bystrica), 21:00 h – 06:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava). Dôvodom je oprava odvodňovacích žľabov. (aktualizované 16.7.2013)

V pondelok 15. júla bude z dôvodu údržby kamerového systému obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: 10:00 h – 11:00 h (km 56,1 - km 55,8) 11:00 h - 12:00 h (km 54,8 - km 54,5). Vo večerných hodinách bude z dôvodu opravy odvodňovacích žľabov obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 19:00 h – 24:00 h (km 51,5 - km 69,7), 00:00 h - 05:00 h (km 69,8 - km 84,0). (aktualizované 15.7.2013)

Vo štvrtok a piatok 11.-12. júla budú obmedzenia: 19:00 h – 21:00 h (km 78,7 – km 78,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvod – oprava rímsy na moste. 19:00 h – 20:00 h (km 84,05 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 21:00 h – 04:00 h (km 80,0 – km 69,8, ľavý JP, smer Trnava). Dôvod – oprava povrchov stredového deliaceho pásu. (aktualizované 11.7.2013)

V stredu a štvrtok 9.-10. júla budú obmedzenia: 19:00 h – 01:00 h (km 78,7 – km 78,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvod – oprava rímsy na moste. 20:00 h – 23:00 h (km 48,0 – km 50,6, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 23:00 h – 06:00 h (km 69,7 – km 50,8, ľavý JP, smer Trnava). Dôvod – oprava povrchov stredového deliaceho pásu. (aktualizované 10.7.2013)

V utorok 9. júla bude v čase od 19:00 h do 21:00 h obmedzenie na vetve I24 (križovatka Čaradice) z dôvodu opravy zvodidiel. Ďalšie obmedzenia z dôvodu opravy povrchov stredového deliaceho pásu: 19:00 h – 02:00 h (km 50,6 – km 38,2, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, 03:00 h – 06:00 h (km 50,8 – km 61,0, ľavý JP, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice bude v čase od 19:00 h do 21:00 h uzávierka od km 164,1 po km 164,4 (ľavý jazdný pruh, smer Brezno) z dôvodu opravy bezpečnostných zariadení. (aktualizované 9.7.2013)

V utorok 9. júla bude uzávierka v čase od 13:00 h do 15:00 h (km 69,75 – km 69,85, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava výtlku. Od 15:00 h do 16:00 h bude obmedzenie ľavého jazdného pruhu (km 79,75 – km 79,9, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava kanalizačnej šachty. Na severnom obchvate B. Bystrice bude v čase od 19:00 h do 21:00 h uzávierka od km 164,1 po km 164,4 (ľavý jazdný pruh, smer Brezno) z dôvodu opravy bezpečnostných zariadení. (aktualizované 9.7.2013)

V stredu 3. júla bude statické obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h – 19:30 h (km 40,0 - km 40,2, smer B. Bystrica), 19:30 h – 20:00 h (km 48,55 - km 48,85, smer B. Bystrica).

Zo stredy na štvrtok 3.-4. júla bude statické obmedzenie ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 20:00 h - 22:00 h (km 77,4 - km 78,2), 22:00 h - 24:00 h (km 80,2 - km 81,8), 00:00 h - 02:00 h (km 81,6 - km 82,8), 02:00 h - 04:00 h (km 82,6 - km 84,05).

 

Na severnom obchvate B. Bystrice budú 3. júla uzávierky v smere do Zvolena z dôvodu geodetického merania rovinatosti povrchu vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 166,0 - 165,3, pravý JP), 20:00 h – 21:00 h (km 166,0 - 165,3, ľavý JP). (aktualizované 3.7.2013)

V stredu 3. júla bude statické obmedzenie: 14:00 h – 16:00 h (km 78,65 - km 78,45, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Na severnom obchvate B. Bystrice budú 3. júla uzávierky v smere do Zvolena z dôvodu geodetického merania rovinatosti povrchu vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 166,0 - 165,3, pravý JP), 20:00 h – 21:00 h (km 166,0 - 165,3, ľavý JP). (aktualizované 3.7.2013)

V utorok 2. júla bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy rímsy na moste v čase od 19:00 h do 24:00 h v úseku od km 78,65 po km 78,15 v smere do Trnavy. Z utorka na stredu 2.-3. júla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia. V smere do Trnavy: 20:00 h - 21:00 h (km 45,0 - km 43,2), 21:00 h - 22:00 h (km 41,6 - km 40,2). V smere do B. Bystrice: 22:00 h - 23:00 h (km 64,0 - km 66,1), 23:00 h - 24:00 h (km 66,9 - km 67,2), 00:00 h - 01:00 h (km 68,2 - km 69,7), 01:00 h - 02:00 h (km 70,3 - km 70,7), 02:00 h - 03:00 h (km 73,6 - km 75,8), 03:00 h - 04:00 h (km 75,8 - km 77,5). (aktualizované 2.7.2013)

Z pondelka na utorok 1.-2. júla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia. V smere do Trnavy: 19:00 h - 20:00 h (km 48,0 - km 47,0), 20:00 h - 21:00 h (km 45,0 - km 43,2), 21:00 h - 22:00 h (km 41,6 - km 40,2). V smere do B. Bystrice: 22:00 h - 22:30 h (km 51,8 - km 53,6), 22:30 h - 23:00 h (km 61,6 - km 62,8), 23:00 h - 23:30 h (km 64,0 - km 66,1), 23:30 h - 24:00 h (km 66,9 - km 67,2), 00:00 h - 01:00 h (km 68,2 - km 69,7), 01:00 h - 02:00 h (km 70,3 - km 70,7), 02:00 h - 03:00 h (km 73,6 - km 75,8), 03:00 h - 03:30 h (km 75,8 - km 77,5), 03:30 h - 04:00 h (km 77,4 - km 79,8), 04:00 h - 04:30 h (km 80,2 - km 82,0), 04:00 h - 05:00 h (km 82,0 - km 84,0). (aktualizované 1.7.2013).

Z piatka na sobotu 28.-29. júna budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 22:00 h - 23:00 h (km 48,0 - km 47,0, smer Trnava), 23:00 h - 24:00 h (km 45,0 - km 43,2, smer Trnava), 00:00 h - 01:00 h (km 41,6 - km 40,2, smer Trnava), 01:00 h - 00:30 h (km 51,4 - km 53,6, smer B. Bystrica), 01:30 h - 02:00 h (km 61,6 - km 62,8, smer B. Bystrica), 02:00 h - 04:00 h (km 64,0 - km 66,1, smer B. Bystrica), 02:30 h - 05:00 h (km 66,9 - km 67,2, smer B. Bystrica), 03:00 h - 06:00 h (km 68,2 - km 69,7, smer B. Bystrica), 03:30 h - 07:00 h (km 70,3 - km 70,7, smer B. Bystrica), 04:00 h - 07:00 h (km 73,6 - km 75,8, smer B. Bystrica), 04:30 h - 07:00h (km 75,8 - km 77,5, smer B. Bystrica), 05:00 h - 06:00 h (km 77,4 - km 79,8, smer B. Bystrica), 06:00 h - 07:00 h (km 80,2 - km 82,0, smer B. Bystrica), 07:00 h - 08:00 h (km 82,0 - km 84,0, smer B. Bystrica). (aktualizované 27.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 28.6.2013)

Zo stredy na štvrtok 26.-27. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h - 21:00 h (km 50,7 - km 38,25, smer Trnava), 21:00 h - 24:00 h (km 38,25 - km 50,6, smer B. Bystrica), 00:00 h - 02:00 h (km 80,2 - km 84,0, smer B. Bystrica), 02:00 h - 04:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu výmeny dilatačného tesnenia: 19:00 h - 22:00 h (km 164,9 – km 164,6, ľavý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 01:00 h (km 164,8 – 164,6, pravý JP a krajnica, smer Zvolen), 01:00 h – 04:00 h (km 164,4 – 164,7, ľavý JP, smer Brezno), 04:00 h – 06:00 h (km 164,5 – 164,7, pripájací pruh na vetve I28 – križovatka Kostiviarska a pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 26.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 26.6.2013)

Z utorka na stredu 25.-26. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h - 21:00 h (km 69,8 - km 84,0, smer B. Bystrica), 21:00 h - 23:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava), 23:00 h - 01:00 h (km 69,7 - km 50,8, smer Trnava), 01:00 h - 03:00 h (km 50,7 - km 38,25, smer Trnava). (aktualizované 25.6.2013)

V utorok 25. júna budú obmedzenia krajnice z dôvodu opravy žľabov: 09:00 h – 11:00 h (km 81,05 - km 80,2, smer B. Bystrica), 11:00 h – 13:00 h (km 81,15 - km 80,5, smer B. Bystrica). (aktualizované 25.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 25.6.2013)

Z pondelka na utorok 24.-25. júna budú mobilné uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h - 21:00 h (km 50,80 - km 69,73, smer B. Bystrica), 21:00 h - 23:00 h (km 69,8 - km 84,0, smer B. Bystrica), 23:00 h - 01:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava), 01:00 h - 03:00 h (km 69,8 - km 50,8, smer Trnava). V pondelok 24. júna budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu geodetického merania rovinatosti povrchu vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 – km 164,4, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 164,4, pravý jazdný pruh, smer Brezno). (aktualizované 24.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 22.6.2013)

Z piatka na sobotu 21.-22.6. budú pohyblivé uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 22:00 h - 23:00 h (km 50,74 - km 69,73, smer B. Bystrica), 23:00 h - 24:00 h (km 69,80 - km 84,05, smer BB), 00:00 h - 01:00 h (km 84,05 - km 69,80, smer Trnava), 01:00 h - 02:00 h (km 69,80 - km 50,80, smer TT), 02:00 h - 04:00 h (km 50,80 - km 38,30, smer TT), 04:00 h - 05:00 h (km 38,30 - km 50,70, smer BB. Následne budú pohyblivé uzávierky ľavého jazdného pruhu z rovnakého dôvodu: 05:00 h - 07:00 h (km 50,74 - km 69,73, smer BB), 06:00 h - 08:00 h (km 69,80 - km 84,05, smer BB). (aktualizované 21.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 20.6.2013)

Vo štvrtok 20. júna bude uzávierka v čase od 19:00 h do 20:00 h vo vetve I 12 križovatky Nitra, východ, zjazd z R1 v smere z B. Bystrice z dôvodu opravy zvodidiel. (aktualizované 20.6.2013)

V stredu 19.6. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky od 09:00 h do 14:00 h z dôvodu údržby kamier: km 169,417 - 169,250 (pravý jazdný pruh, smer Zvolen), vetva I 34 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), vetva I 37 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), km 166,500 – km 166,350 (pravý JP, smer Zvolen), km 166,0 – 165,650 (pravý JP, smer Zvolen), vetva I 31 (križovatka Rudlová, smer Zvolen), vetva I 29 (križovatka Kostiviarska, smer Zvolen), km 163,901 – km 164,1 (pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 19.6.2013)

V utorok 18.6. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu geodetického merania rovinatosti povrchu vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 - km 164,7, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 164,4, pravý JP, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 164,5 – km 164,7, pripájací pruh na vetve I28 – križovatka Kostiviarska a pravý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 165,6 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen), 21:00 h – 22:00 h (km 165,6 – km 165,3, ľavý JP, smer Zvolen). (aktualizované 18.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 18.6.2013)

V pondelok a utorok 17.-18. júna budú na severnom obchvate B. Bystrice mobilné uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 17.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.6.2013)

V piatok a v sobotu 14.-15. júna budú uzávierky na úseku Beladice – Tekovské Nemce z dôvodu opráv vozovky: 22:00 h – 23:00 h (km 69,8 - km 84,0 smer B. Bystrica, pravý jazdný pruh a krajnica), 23:00 h – 24:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava, pravý jazdný pruh a krajnica), 00:00 h – 01:00 h (km 69,8 - km 84,0, smer B. Bystrica, ľavý jazdný pruh), 01:00 h – 03:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava, ľavý jazdný pruh). (aktualizované 14.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 13.6.2013)

V stredu 12. júna budú uzávierky v smere do B. Bystrice z dôvodu geodetického merania povrchu vozovky: 19:00 h - 20:00 h (km 82,7 - km 83,0, pravý jazdný pruh), 20:00 h - 20:30 h (km 82,8 - km 83,0, ľavý jazdný pruh). (aktualizované 12.6.2013)

V stredu 12. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 11:00 h - 12:00 h (km 62,2 - km 61,9), 11:00 h - 12:00 h (km 58,0 - km 57,65), 12:00 h - 13:00 h (km 57,0 - km 56,65), 12:00 h - 13:00 h (km 56,1 - km 55,8), 13:00 h - 14:00 h (km 55,6 - km 55,3), 13:00 h - 14:00 h (km 54,8 - km 54,5), 14:00 h - 15:00 h (km 54,0 - km 53,65). (aktualizované 12.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 12.6.2013)

V utorok 11. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu opráv zvodidiel: 19:00 h - 20:00 h (km 70,7 - km 70,45), 20:00 h - 21:00 h (km 57,0 - km 56,7), 21:00 h - 22:00 h (km 54,3 - km 54,1), 22:00 h - 23:00 h (km 40,6 - km 40,35). (aktualizované 11. 6. 2013)

V utorok 11. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier: 09:00 h - 10:00 h (km 39,1 – km 38,85, smer Trnava), 10:00 h - 11:00 h (km 44,5 – km 44,75, smer B. Bystrica), 11:00 h - 12:00 h (km 61,3 – km 61,5, smer B. Bystrica), 12:00 h - 13:00 h (km 62,2 – km 61,95, smer Trnava), 13:00 h - 14:00 h (km 58,0 – km 57,75, smer Trnava). (aktualizované 11. 6. 2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 11.6.2013)

V pondelok 10. júna budú krátkodobé uzávierky z dôvodu geodetického merania: 19:00 h – 20:00 h (km 82,8 – km 83,05, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 20:00 h - 21:00 h (km 82,9 – km 83,05, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 10. 6. 2013)

V pondelok 10. júna budú krátkodobé uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier: 10:00 h – 11:00 h (km 47,3 – km 47,05), 10:00 h - 11:00 h (km 46,1 – km 45,85), 11:00 h - 12:00 h (km 44,8 – km 44,6), 11:00 h - 12:00 h (km 39,9 – km 39,35), 12:00 h - 13:00 h (km 39,1 – km 38,85) – všetky v smere Trnava, 12:00 h - 13:00 h (km 44,7 – km 44,50), 13:00 h - 14:00 h (km 61,3 – km 61,5), 13:00 h - 14:00 h (km 69,9 – km 70,1), 14:00 h - 15:00 h (km 83,4 – km 83,6) – všetky v smere B. Bystrica, 14:00 h - 15:00 h (km 79,9 – km 79,7), 15:00 h - 16:00 h (km 70,4 – km 70,2), 15:00 h - 16:00 h (km 62,2 – km 61,95) – všetky v smere Trnava. (aktualizované 10. 6. 2013)

Z piatka na sobotu 7.-8. júna budú uzávierky: 22:00 h – 01:00 h (km 42,8 – km 43,2, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. V čase od 01:00 h do 06:00 h budú postupne uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v úsekoch: km 42,4 - km 42,55, km 42,6 - km 42,75, km 42,8 - km 42,95, km 43,0 - km 43,15. Dôvodom je naloženie a odvoz poškodených panelov z protihlukových stien. (aktualizované 7.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 7.6.2013)

Vo štvrtok a v piatok 6.-7. júna bude uzávierka: 19:00 h – 06:00 h (km 42,5 - km 42,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. Na severnom obchvate B. Bystrice budú dnes mobilné uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 164,7, ľavý JP, smer Brezno), 21:00 h – 23:00 h (km 164,9 - 164,1, ľavý JP, smer Zvolen). Dôvodom je geodetické meranie rovinatosti povrchu vozovky. (aktualizované 6. 6. 2013)

Vo štvrtok a v piatok 6.-7. júna bude uzávierka: 19:00 h – 06:00 h (km 42,5 - km 42,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. (aktualizované 6. 6. 2013)

V stredu a vo štvrtok 5.-6. júna bude uzávierka: 19:00 h – 06:00 h (km 42,360 - km 42,760, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. (aktualizované 5. 6. 2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.6.2013)

V utorok a stredu 4.-5.júna budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (vetva I30, križovatka Rudlová, pravý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je výmena dilatačného tesnenia a betónových panelov pod protihlukovými stenami. 00:00 h – 06:00 h (vetva I30, križovatka Rudlová, ľavý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je výmena dilatačného tesnenia. (aktualizované 4.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 3.6.2013)

V pondelok 3. júna budú uzávierky z dôvodu kontroly mostných záverov: 18:00 h – 18:20 h (km 56,1 - km 55,8, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 18:20 h – 18:40 h (km 54,7 - km 54,5, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 3.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 31.5.2013)

Vo štvrtok a v piatok 30.-31. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu výmeny dilatačného tesnenia: 19:00 h – 24:00 h (vetva I31, križovatka Rudlová, pravý JP, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (vetva I31, križovatka Rudlová, ľavý JP, smer Zvolen). (aktualizované 30.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 30.5.2013)

V stredu a vo štvrtok 29.-30. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu výmeny tesnenia dilatácií na mostných objektoch: 19:00 h – 24:00 h (km 165,25 – km 165,6, pravý JP, smer Brezno), 00:00 h – 05:00 h (km 165,25 – km 165,6, ľavý JP, smer Brezno). (aktualizované 29.5.2013)

V utorok 28. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice  z dôvodu inštalácie nového zvislého dopravného značenia: 09:00 h - 09:30 h (km 53,8 - km 54,01), 09:30 h - 10:00 h (km 57,9 - km 58,14), 10:00 h - 10:30 h (km 61,2 - km 61,38), 10:30 h - 11:00 h (km 65,6 - km 65,84), 11:00 h - 11:30 h (km 70,9 - km 71,14), 11:30 h - 12:00 h (km 74,7 - km 74,92), 12:00 h - 12:30 h (km 77,1 - km 77,35), 12:30 h - 13:00 h (km 81,6 - km 81,82), 13:00 h - 13:30 h (km 74,5 - km 74,25, smer Trnava), 14:00 h - 14:30 h (km 47,8 - km 47,6, smer Trnava), 15:00 h - 15:30 h (km 41,2 - km 41,42), 15:30 h - 16:00 h (km 45,0 - km 45,22).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu 28.-29.5. uzávierky z dôvodu výmeny tesnenia dilatácií na mostných objektoch: 19:00 h – 24:00 h (km 165,7 - 165,35, smer Zvolen), 00:00 h – 05:00 h (km 165,7 – km 165,35, smer Zvolen). (aktualizované 28.5.2013)

V utorok 28. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice  z dôvodu inštalácie nového zvislého dopravného značenia: 09:00 h - 09:30 h (km 53,8 - km 54,01), 09:30 h - 10:00 h (km 57,9 - km 58,14), 10:00 h - 10:30 h (km 61,2 - km 61,38), 10:30 h - 11:00 h (km 65,6 - km 65,84), 11:00 h - 11:30 h (km 70,9 - km 71,14), 11:30 h - 12:00 h (km 74,7 - km 74,92), 12:00 h - 12:30 h (km 77,1 - km 77,35), 12:30 h - 13:00 h (km 81,6 - km 81,82), 13:00 h - 13:30 h (km 74,5 - km 74,25, smer Trnava), 14:00 h - 14:30 h (km 47,8 - km 47,6, smer Trnava), 15:00 h - 15:30 h (km 41,2 - km 41,42), 15:30 h - 16:00 h (km 45,0 - km 45,22). (aktualizované 28.5.2013)

V pondelok 27. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice  z dôvodu inštalácie nového zvislého dopravného značenia: 10:00 h - 11:00 h (km 41,7 - km 41,95), 11:00 h - 12:00 h (km 45,6 - km 45,8), 12:00 h - 13:00 h (km 54,3 - km 54,54), 13:00 h - 14:00 h (km 58,5 - km 58,7), 14:00 h - 15:00 h (km 61,7 - km 61,9), 15:00 h - 16:00 h (km 66,2 - km 66,41).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú dnes uzávierky z dôvodu opravy tmelenia sčítačov dopravy: 19:00 h – 20:00 h (km 169,417 – km 163,91, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,91 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 27.5.2013)

V pondelok 27. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice  z dôvodu inštalácie nového zvislého dopravného značenia: 10:00 h - 11:00 h (km 41,7 - km 41,95), 11:00 h - 12:00 h (km 45,6 - km 45,8), 12:00 h - 13:00 h (km 54,3 - km 54,54), 13:00 h - 14:00 h (km 58,5 - km 58,7), 14:00 h - 15:00 h (km 61,7 - km 61,9), 15:00 h - 16:00 h (km 66,2 - km 66,41). (aktualizované 27.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 25.5.2013)

Z piatka na sobotu 24.-25. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy z dôvodu údržby kanalizácie: 22:00 h - 23:00 h (km 42,6 - km 42,2), 23:00 h - 24:00 h (km 42,1 - km 41,8), 00:00 h - 01:00 h (km 40,3 - km 40,05), 01:00 h - 02:00 h (km 40,1 - km 39,5). (aktualizované 24.5.2013)

Vo štvrtok a piatok 23.-24. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h - 19:30 h (km 69,5 - km 69,2), 19:30 h - 20:00 h (km 69,3 - km 68,9), 20:00 h - 21:00 h (km 62,2 - km 61,77), 21:00 h - 22:00 h (km 59,8 - km 59,46), 22:00 h - 22:30 h (km 59,1 - km 58,8), 22:30 h - 23:00 h (km 58,9 - km 58,62), 23:00 h - 23:30 h (km 56,9 - km 56,64), 23:30 h - 24:00 h (km 56,6 - km 56,34), 00:00 h - 00:30 h (km 53,4 - km 53,08), 00:30 h - 01:00 h (km 52,3 - km 51,95), 01:00 h - 01:30 h (km 52,1 - km 51,81), 01:30 h - 02:00 h (km 51,7 - km 51,40). (aktualizované 23.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 23.5.2013)

V stredu 22. mája bude uzávierka ľavého jazdného pruhu a krajnice od 19:00 h do 20:00 h (km 56,5 – km 56,8, smer B. Bystrica) z dôvodu opravy stredových zvodidiel. Ďalšie uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere Trnava budú z dôvodu údržby kanalizácie v časoch a úsekoch: 20:00 h - 20:20 h (km 84,09 - km 83,96), 20:25 h - 20:40 h (km 83,20 - km 83,11), 20:40 h - 21:20 h (km 82,98 - km 82,86), 21:20 h - 21:50 h (km 81,52 - km 81,44), 21:50 h - 22:30 h (km 76,86 - km 76,74), 22:30 h - 23:30 h (km 70,60 - km 70,46), 00:00 h - 00:20 h (km 70,40 - km 70,38), 00:20 h - 00:40 h (km 70,13 - km 70,07), 00:40 h - 01:40 h (km 69,96 - km 69,83), 01:40 h - 02:00 h (km 69,77 - km 69,75).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú 22. a 23. mája uzávierky z dôvodu výmeny dilatačného tesnenia v smere Zvolen: 19:00 h – 23:00 h (km 164,6 – km 164,1, ľavý JP, smer Zvolen), 23:00 h – 04:00 h (km 164,6 – 164,1, pravý JP, smer Zvolen), 04:00 h – 05:00 h (vetva I28, križovatka Kostiviarska, ľavý JP, smer Brezno), 05:00 h – 06:00 h (vetva I28, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 22.5.2013)

V utorok a v stredu 21.-22. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky v smere Brezno: 19:00 h – 24:00 h (km 163,901 – km 164,4, pravý jazdný pruh), 00:00 h – 04:00 h (km 163,901 – km 164,4, ľavý JP), 04:00 h – 05:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, pravý JP), 05:00 h – 06:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, ľavý JP). Dôvodom je výmena dilatačného tesnenia. (aktualizované 21.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 21.5.2013)

V pondelok 20. a v utorok 21. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 - 20:00 (km 84,09 - km 83,96), 20:00 - 20:30 (km 83,20 - km 83,11), 20:30 - 21:20 (km 82,98 - km 82,86), 21:20 - 21:50 (km 81,52 - km 81,44), 21:50 - 22:30 (km 76,86 - km 76,74), 22:30 - 23:30 (km 70,60 - km 70,46), 00:00 - 00:20 (km 70,40 - km 70,38), 00:20 - 00:40 (km 70,13 - km 70,07), 00:40 - 01:40 (km 69,96 - km 69,83), 01:40 - 02:00 (km 69,77 - km 69,75).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky v smere Brezno: 19:00 h – 24:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, ľavý JP), 00:00 h – 05:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, pravý JP). Dôvodom je výmena dilatačného tesnenia. (aktualizované 20.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 18.5.2013)

V piatok 17. a v sobotu 18. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby kanalizácie: od 22:00 h do 22:30 h (km 75,9 - km 76,15), od 22:30 h do 23:00 h (km 76,4 - km 76,7), od 23:00 h do 23:30 h (km 77,7 - km 78,1), od 23:30 h do 24:00 h (km 79,1 - km 79,5), od 00:00 h do 01:30 h (km 79,6 - km 80,0), od 01:30 h do 02:00 h (km 79,9 - km 80,35), a uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: od 02:00 h do 02:30 h (km 73,9 - km 73,6), od 02:30 h do 03:00 h (km 47,3 - km 47,0). (aktualizované 17.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 17.5.2013)

Vo štvrtok 16. mája bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Banskej Bystrice v čase od 19:00 h do 20:00 h (km 73,3 – km 73,6). Dôvodom je oprava zvodidiel.

Zo štvrtka na piatok 16.-17. mája budú v smere do B. Bystrice nasledovné uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu údržby kanalizácie: od 20:00 h do 20:30 h (km 54,6 - km 55,0), od 20:30 h do 21:00 h (km 57,5 - km 57,95), od 21:00 h do 22:00 h (km 60,6 - km 60,95), od 22:00 h do 23:00 h (km 71,2 - km 71,65), od 23:00 h do 24:00 h (km 71,7 - km 72,2), od 00:00 h do 01:00 h (km 72,3 - km 73,7), od 01:00 h do 02:00 h (km 74,0 - km 74,25), od 02:00 h do 03:00 h (km 74,6 - km 75,0).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo štvrtka na piatok 16.-17. mája nasledovné uzávierky z dôvodu čistenia mostných uzáverov: od 19:00 h do 20:00 h (km 166,600 - 164,000, pravý JP, smer Zvolen), od 20:00 h do 21:00 h (km 163,901 - 166,200, pravý JP, smer Brezno), od 21:00 h do 22:00 h (km 166,600 - 164,000, ľavý JP, smer Zvolen), od 22:00 h do 23:00 h (km 163,901 - 166,200, ľavý JP, smer Brezno), od 23:00 h do 01:00 h (vetvy I31 križovatka Rudlová, I29 križovatka Kostiviarska), od 01:00 h do 02:00 h (vetvy I27, I28, I30, smer Brezno).(aktualizované 16.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.5.2013)

V stredu a vo štvrtok 15.-16. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Banskej Bystrice: od 19:00 h do 20:00 h (km 38,35 – km 38,70), od 20:00 h do 21:00 h (km 40,4 – km 40,65), od 21:00 h do 22:00 h (km 41,1 – km 41,45), od 22:00 h do 23:00 h (km 43,1 – km 43,6), od 23:00 h do 24:00 h (km 43,7 – km 44,2), od 00:00 h do 01:00 h (km 44,7 – km 45,1), od 01:00 h do 02:00 h (km 45,0 – km 45,4). Dôvodom je údržba kanalizácie. (aktualizované 15.5.2013) 

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.5.2013)
Z utorka na stredu 14.-15. mája bude uzávierka: od 19:00 h do 05:00 h v úseku od km 51,9 po km 38,2 (ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod údržba a čistenie dažďových košov). Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka v utorok 14. mája od 19:00 h do 21:00 h (vetva I30, pravý jazdný pruh, križovatka Rudlová, dôvod výmena panelov na protihlukovej stene). (aktualizované 14.5.2013)
Z pondelka na utorok 13.-14. mája bude uzávierka: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 71,5 po km 83,0 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod údržba kanalizačných šácht a košov). (aktualizované 13.5.2013)
V noci z piatka na sobotu 10.-11. mája budú uzávierky: od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 64,4 po km 75,0 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod údržba a čistenie dažďových košov a kanalizačných šácht) a od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 68,64 po km 55,0 (ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod údržba a čistenie dažďových košov). (aktualizované 10.5.2013)
Vo štvrtok večer a v piatok ráno 9.-10. mája budú uzávierky: od 19:00 h do 20:00 h v úseku od km 38,4 po km 38,6 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod oprava nespevnenej krajnice), od 19:00 h do 20:00 h v úseku od km 52,0 po km 52,4 (PJPaK, smer B. Bystrica, dôvod oprava zvodidiel), od 20:00 h do 21:00 h v úseku od km 79,0 po km 79,3 (PJPaK, smer B. Bystrica, dôvod oprava zvodidiel), od 20:00 h do 22:00 h v úseku od km 45,6 po km 46,7 (PJPaK, smer B. Bystrica, dôvod údržba a čistenie dažďových košov), od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 84,2 po km 75,0 (PJPaK, smer Trnava, dôvod údržba a čistenie dažďových košov), od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 58,5 po km 65,0 (PJPaK, smer B. Bystrica, dôvod údržba a čistenie dažďových košov a kanalizačných šácht). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: od 19:00 h do 24:00 h v úseku od km 169,417 po km 163,901 (ĽJP, smer Zvolen) a od 00:00 h do 06:00 h v úseku od km 163,901 po km 169,417 (ĽJP, smer Brezno). Dôvodom je kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 9.5.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 8.5.2013)
V utorok večer a v stredu nadránom 7.-8. mája budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 45,7 po km 52,5 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 76,0 po km 84,05 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba a čistenie dažďových košov a kanalizačných šácht. (aktualizované 7.5.2013)
V pondelok večer a v utorok nadránom 6.-7. mája bude mobilná uzávierka: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 38,2 po km 45,0 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba a čistenie dažďových košov a kanalizačných šácht. (aktualizované 6.5.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 4.5.2013)

V piatok a sobotu 3.-4. mája budú nasledovné uzávierky: od 22:00 h do 01:00 h v úseku od km 45,0 po km 38,2 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava) a od 01:00 h do 04:00 h v úseku od km 38,2 po km 43,0 (PJPaK, smer B. Bystrica) z dôvodu čistenia dažďových košov. V sobotu 4. mája budú uzávierky: od 06:00 h do 07:00 h v úseku od km 49,51 po km 49,11 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava) a od 07:00 h do 08:00 h v úseku od km 49,11 po km 49,51 (PJPaK, smer B. Bystrica) z dôvodu geodetického monitoringu mosta. (aktualizované 3.5.2013)

Vo štvrtok a piatok 2.-3. mája. budú nasledovné uzávierky: od 19:00 h do 21:00 h na križovatke Nitra, juh v smere do B. Bystrice z dôvodu opravy zvodidiel, od 21:00 h do 03:00 h v úseku od km 48,5 po km 38,2 (pravý jazdný pruh, smer Trnava) z dôvodu údržby a čistenia dažďových košov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky od 19:00 h do 20:00 h (vetva I27, ľavý jazdný pruh, smer Ružomberok) a od 20:00 h do 21:00 h (vetva I26 po km 164,0 pravý jazdný pruh, smer Zvolen) z dôvodu údržby. (aktualizované 2.5.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.5.2013)
V utorok 30.4. budú mobilné uzávierky: od 21:00 h do 22:00 h v úseku od km 53,5 po km 50,739 (ľavý jazdný pruh, smer Trnava), od 21:00 h do 23:00 h v úseku od km 38,2 po km 38,6 (ľavý jazdný pruh, smer Banská Bystrica), od 22:00 h do 22:15 h na križovatke Zlaté Moravce, od 23:00 h do 24:00 h na križovatke Nitra, západ. Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 30.4.2013)
V utorok 30. 4. bude mobilná uzávierka od 11:00 h do 15:00 h v úseku od km 61,8 po km 53,0 (ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 30.4.2013)

29. a 30.4. 2013 sa uskutočnia nasledovné mobilné uzávierky: od 19:00 h do 24:00 h (km 63,80 - km 50,739, smer Trnava, pravý jazdný pruh a krajnica), od 19:00 h do 21:00 h (km 79,500 - km 84,053, smer B. Bystrica, ĽJP), od 21:00 h do 05:00 h (km 84,053 - km 69,739, smer Trnava, ĽJP) od 05:00 h do 07:00 h (km 61,800 - km 58,0 smer Trnava, ĽJP), od 01:00 h do 02:00 h (všetky vetvy križovatky Nitra, západ), od 02:00 h do 03:00 h (všetky vetvy križovatky Nitra, juh), od 03:00 h do 04:00 h (všetky vetvy križovatky Nitra, východ), od 04:00 h do 05:00 h (všetky vetvy križovatky Beladice), od 05:00 h do 06:00 h (všetky vetvy križovatky Zlaté Moravce) Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 29.4.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 29.4.2013)
V piatok 26. 4. a v sobotu 27.4. bude mobilná uzávierka od 22:00 h do 04:00 h v úseku od km 69,739 po km 84,05 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 26.4.2013)
Vo štvrtok 25. a v piatok 26. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 50,769 po km 69,738 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 84,05 po km 69,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je čistenie mostných záverov a revíznych chodníkov. (aktualizované 25.4.2013)
Vo štvrtok 25. a v piatok 26. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 50,769 po km 69,738 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 84,05 po km 69,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je čistenie mostných záverov a revíznych chodníkov. (aktualizované 25.4.2013)
V stredu 24. a vo štvrtok 25. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 65,7 po km 69,7 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od km 69,7 po km 57,0 (ĽJP, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 54,8 po km 50,7 (ĽJP, smer Trnava) a od km 69,7 po km 80,0 (ĽJP, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie dažďových košov a mostnej dilatácie. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 22:00 h v úseku km 166,6 - km 168,1 (ĽJP, smer Brezno), od 22:00 h do 02:00 h na vetvách križivatiek I34, I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I29 a I26 (Kostiviarska), smer Zvolen a od 02:00 h do 06:00 h na vetvách križivatiek I27, I28 (Kostiviarska), I32 (Bánoš), I36, I35 (Cementáreň), smer Brezno. Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 24.4.2013)
V stredu 24. a vo štvrtok 25. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 65,7 po km 69,7 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od km 69,7 po km 57,0 (ĽJP, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 54,8 po km 50,7 (ĽJP, smer Trnava) a od km 69,7 po km 80,0 (ĽJP, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie dažďových košov a mostnej dilatácie. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 22:00 h v úseku km 166,6 - km 168,1 (ĽJP, smer Brezno), od 22:00 h do 02:00 h na vetvách križivatiek I34, I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I29 a I26 (Kostiviarska), smer Zvolen a od 02:00 h do 06:00 h na vetvách križivatiek I27, I28 (Kostiviarska), I32 (Bánoš), I36, I35 (Cementáreň), smer Brezno. Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 24.4.2013)
V utorok 23. a v stredu 24. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 38,14 po km 50,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica) z dôvodu zametania vozovky a od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 61,0 po km 50,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava) z dôvodu čistenia dažďových košov, dilatačných špár a revíznych chodníkov na mostoch. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 22:00 h v úseku km 167,3 - km 163,901 (PJP, smer Brezno), od 22:00 h do 24:00 h v úseku km 163,901 - km 165,8 (PJP, smer Brezno), od 00:00 h do 01:00 h v úseku km 164,5 - km 164,0 (ĽJP, smer Zvolen), od 01:00 h do 03:00 h v úseku km 165,6 - km 167,0 (ĽJP, smer Brezno), od 03:00 h do 06:00 h na vetvách križivatiek I34, I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I29 a I26 (Kostiviarska). Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 23.4.2013)
V utorok 23. a v stredu 24. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 38,14 po km 50,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica) z dôvodu zametania vozovky a od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 61,0 po km 50,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava) z dôvodu čistenia dažďových košov, dilatačných špár a revíznych chodníkov na mostoch. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 22:00 h v úseku km 167,3 - km 163,901 (PJP, smer Brezno), od 22:00 h do 24:00 h v úseku km 163,901 - km 165,8 (PJP, smer Brezno), od 00:00 h do 01:00 h v úseku km 164,5 - km 164,0 (ĽJP, smer Zvolen), od 01:00 h do 03:00 h v úseku km 165,6 - km 167,0 (ĽJP, smer Brezno), od 03:00 h do 06:00 h na vetvách križivatiek I34, I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I29 a I26 (Kostiviarska). Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 23.4.2013)
V pondelok 22. a v utorok 23. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 47,0 po km 50,7 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od 21:00 h do 03:00 h v úseku od km 50,7 po km 41,0 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 03:00 h bude v úseku od km 58,7 po km 69,7 mobilná uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby mostov a čistenia odvodňovacích košov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 23:00 h na vetvách križivatiek I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I31 (Rudlová), I29 a I26 (Kostiviarska), všetky v smere Zvolen. Od 23:00 h do 03:00 h na vetvách križivatiek I27, I28 (Kostiviarska), I30 (Rudlová), I32 (Bánoš) a I36 (Cementáreň), všetky v smere Brezno. Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie uličných vpustí. Od 03:00 h do 05:00 h bude mobilná uzávierka v úseku od km 168,4 - km 163,901 (PJP, smer Zvolen) a od 05:00 h do 06:00 h v úseku od km 163,901 - km 168,4 (PJP, smer Brezno) z dôvodu čistenia štrbinových žľabov. (aktualizované 22.4.2013)
V pondelok 22. a v utorok 23. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 47,0 po km 50,7 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od 21:00 h do 03:00 h v úseku od km 50,7 po km 41,0 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 03:00 h bude v úseku od km 58,7 po km 69,7 mobilná uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby mostov a čistenia odvodňovacích košov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 23:00 h na vetvách križivatiek I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I31 (Rudlová), I29 a I26 (Kostiviarska), všetky v smere Zvolen. Od 23:00 h do 03:00 h na vetvách križivatiek I27, I28 (Kostiviarska), I30 (Rudlová), I32 (Bánoš) a I36 (Cementáreň), všetky v smere Brezno. Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie uličných vpustí. Od 03:00 h do 05:00 h bude mobilná uzávierka v úseku od km 168,4 - km 163,901 (PJP, smer Zvolen) a od 05:00 h do 06:00 h v úseku od km 163,901 - km 168,4 (PJP, smer Brezno) z dôvodu čistenia štrbinových žľabov. (aktualizované 22.4.2013)
V piatok 19. a v sobotu 20. 4. budú mobilné uzávierky: od 22:00 h do 04:00 h v úseku od km 38,177 po km 50,769 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 22:00 h do 04:00 h v úseku od km 55,3 po km 64,0 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie mostných záverov, revíznych chodníkov a dažďových košov. (aktualizované 19.4.2013)
V stredu 17. 4. bude uzávierka od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 59,8 po km 60,0 (pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava zvodidiel. Od 20:00 h do 21:00 h bude uzávierka vetvy I2 (ľavý jazdný pruh) na križovatke Nitra, západ. Dôvodom je umývanie zvodidiel. Na rovnakej vetve bude od 21:00 h do 22:00 h oprava zvodidiel.  Zo stredy na štvrtok 17. a 18. 4. bude mobilná uzávierka: od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 46,2 po km 50,5 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Banská Bystrica). Dôvodom je čistenie mostných záverov, revíznych chodníkov a protihlukových stien. Od 19:00 h do 03:00 h bude v úseku od km 50,64 po km 69,3 mobilná uzávierka (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie a čistenie dažďových vpustov. Na obchvate B. Bystrice budú 17. 4. mobilné uzávierky: od 19:00 h do 23:00 h vetvy križovatiek I34, I37, I33, I31 (PJP), I29, I26 (PJP) (smer Zvolen), od 23:00 h do 24:00 h vetvy križovatiek I31 (ĽJP), I26 (ĽJP) (smer Zvolen). 18. 4. budú mobilné uzávierky: od 00:00 h do 03:00 h vetvy križovatiek I27 (PJP), I28 (PJP), I30 (PJP), I32, I36, I35 (smer Brezno), od 03:00 h do 06:00 h vetvy križovatiek I27 (ĽJP), I28 (ĽJP), I30 (ĽJP), I36, I35 (smer Brezno)  Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie uličných vpustí na vetvách križovatiek. (aktualizované 17.4.2013)

Cesta je prejazdná bez obmedzení

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.01.2018)

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Privádzač cesty z obce Lehota

Privádzač cesty z obce Lehota k rýchlostnej ceste R1 PR1BINA bol sprejazdnený pre vozidlá v piatok 27. októbra 2017. Koncesionárom projektu je spoločnosť GRANVIA, a.s. Realizačnú činnosť zastrešila spoločnosť EUROVIA SK a prevádzku a údržbu bude mať na starosti Granvia Operation, a.s.

Verejným obstarávateľom je Ministerstvo dopravy a výstavby SR. (viac)

(dostávať emailom)