facebook

Dopravné správy

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 27.4.2017)

V stredu 26. apríla bude uzávierka: 19:00 h – 22:00 h (km 79,0 – km 79,2, smer BB). Dôvodom je oprava zvodidla. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 26.4.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 24.4.2017)

V sobotu 22. apríla budú uzávierky krajnice z dôvodu chemického postreku nespevnenej krajnice: 13:00 h – 14:00 h (km 41,0 – km 50,2, smer BB); 14:00 h – 16:00 h (km 52,8 – km 67,8, smer BB); 16:00 h – 17:00 h (km 68,7 – km 51,1, smer TT); 17:00 h – 18:00 h (km 50,0 – km 41,4, smer TT); 19:00 h – 20:00 h (križovatka Nitra juh a Nitra západ); 20:00 h – 21:00 h (križovatka Nitra juh). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 21.4.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 20.4.2017)

Zo stredy na štvrtok 19.-20. apríla budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 4:00 h (križovatky Cementáreň, Bánoš, Rudlová, Kostiviarska). Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba dažďovej kanalizácie, ako i čistenie sedimentačných košov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 19.4.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.4.2017)

V utorok 11. apríla bude uzávierka: 13:00 h – 14:00 h (km 79,7 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom sú geodetické merania na moste. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 11.4.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 11.4.2017)

Z pondelka na utorok 10.-11. apríla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu, smer BB: 19:00 h – 02:00 h (km 73,0 – 76,3 a km 79,5 – km 83,0). Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba kanalizácie, čistenie sedimentačných košov. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 10.4.2017)

Zo stredy na štvrtok 5.-6. apríla budú na Severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 21:00 h – 01:00 h (križ. Rudlová); 01:00 h – 02:00 h (križ. Kostiviarska). Dôvodom je údržba verejného osvetlenia. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.4.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.4.2017)

Z utorka na štvrtok 4.-5. apríla budú na Severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 169,4 – km 163,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV); 21:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 169,4, PJPaK, smer BR); 24:00 h – 02:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý JP, smer ZV); 02:00 h – 04:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý JP, smer BR). Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba dažďovej kanalizácie, čistenie sedimentačných košov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 4.4.2017)

Z pondelka na utorok 3.-4. apríla budú na Severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 169,4 – km 163,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV); 20:00 h – 21:00 h (km 163,9 – km 169,4, PJPaK, smer BR); 21:00 h – 22:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 22:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 169,4, ĽJP, smer BR); 24:00 h – 04:00 h (križovatky Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň). Dôvodom je umývanie záchytných bezpečnostných zariadení, protihlukových stien, mostných ríms, oporných a zárubných múrov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 3.4.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 3.4.2017)

Z piatka na sobotu: 31. marca – 1. apríla bude uzávierka: 22:00 h – 23:00 h (km 67,3 – km 66,7, ľavý jazdný pruh, smer Trnava); 23:00 h – 01:00 h (km 67,0 – km 66,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvodidiel, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 31.3.2017)

Zo stredy na štvrtok 29.-30. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 19:00 h – 22:00 h (km 53,5 – km 54,1); 23:00 h – 02:00 h (km 53,9 – km 54,5). Dôvodom je umývanie transparentných výplní protihlukových stien a revíznych chodníkov na mostoch. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 29.3.2017)

Z utorka na stredu 28.-29. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: 19:00 h – 19:30 h (km 49,6 – km 49,3); 19:30 h – 22:00 h (km 47,2 – km 46,4); 23:00 h – 02:00 h (km 46,6 – km 45,8). Dôvodom je umývanie transparentných výplní protihlukových stien a revíznych chodníkov na mostoch. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 28.3.2017)

V stredu 22. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier a premenného dopravného značenia. V smere do Trnavy: 09:00 h – 10:00 h (km 63,1 – 62,7; km 62,2 – 61,8 a km 55,6 – 55,2); 10:00 h – 11:00 h (km 58,0 – 57,6; km 56,5 – 56,1; km 57,0 – 56,6 a km 54,8 – 54,4); 11:15 h – 12:00 h (km 56,1 – 55,8 a km 54,0 – 53,6); 12:00 h – 13:00 h (km 47,8 – 47,4); 12:00 h – 12:40 h (km 47,3 – 47,0 a km 44,6 – 44,5); 12:40 h – 13:20 h (46,1 – 45,8); 13:00 h – 14:00 h (km 41,0 – 40,6 a km 39,3 – 39,2); 13:20 h – 14:00 h (km 39,1 – 38,8.
V smere do B. Bystrice: 14:00 h – 15:00 h (km 40,4 – 40,7 a km 44,5 – 44,8); 15:00 h – 16:00 h (km 47,2 – 47,6).
Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 22.3.2017)

V utorok 21. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier a premenného dopravného značenia. V smere do B. Bystrice: 9:00 h – 10:00 h (km 55,9 – 56,2 a km 61,5 – 61,6); 10:00 h – 11:00 h (km 62,5 – 62,9); 12:00 h – 13:00 h (km 71,4 – 71,7 a km 70,0 – 70,1); 13:00 h – 14:00 h (km 82,6 – 82,9 a km 83,6 – km 83,7).
V smere do Trnavy: 14:00 h – 15:00 h (km 83,3 – 83,0 a km 79,7 – 79,6); 15:00 h – 16:00 h (km 72,0 – 71,6).
Z dôvodu údržby smerových stĺpikov a zberu odpadkov budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 9:00 h – 10:00 h (km 51,5 – 55,0 a km 56,3 – 61,4); 10:00 h – 11:00 h (km 62,0 – 68,0); 12:00 h – 13:00 h (km 70,5 – 71,3). V smere do Trnavy: 14:30 h – 16:00 h (km 79,5 – 72,5).
Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 21.3.2017)

V pondelok: 20. marca budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby kamier a premenného dopravného značenia: 10:00 h – 13:00 h (pravý jazdný pruh a krajnica a vetvy križovatiek). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 20.3.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.3.2017)

Vo štvrtok 16. marca bude uzávierka: 09:00 h – 10:00 h (km 79,6 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je geodetické meranie, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 16.3.2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 14.3.2017)

V stredu 8. marca budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 78,9 – km 79,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB) z dôvodu opravy zvodidiel. Na severnom obchvate B. Bystrice bude v rovnakom čase obmedzenie vetvy na križ. Cementáreň. Dôvodom je oprava zvodidiel. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 8. 3. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.3.2017)

V stredu 1. marca bude uzávierka 10:00 h – 11:00 h (km 79,4 – km 80,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie. (aktualizované 1. 3. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 28.2.2017)

V pondelok 27. februára bude uzávierka: 19:00 h – 19:30 h (križovatka Nitra, východ). Dôvodom je čistenie vodiaceho pásu, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 27. 2. 2017)

Z dôvodu dopravnej nehody nákladného vozidla na km 41,2, smer B. Bystrica, uzatvárame celý jazdný pás na križovatke Nitra, západ (Lehota), v smere na Banskú Bystricu až do odvolania (vyprostenie vozidla, odstránenie štrku a zeminy z vozovky). Miesto je možné obísť po severnom obchvate Nitry. (aktualizované 24. 2. 2017)

Vo štvrtok 23. februára bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 79,7 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 23. 2. 2017)

V pondelok 20. februára bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 75,2 – km 75,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava zvodidiel. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 20. 2. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 24.2.2017)

Na severnom obchvate B. Bystrice budú z piatka na sobotu 3.-4. februára uzávierky: 22:00 h – 23:00 h (km 169,4 – km 163,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV); 23:00 h – 24:00 h (km 163,9 – km 169,4, PJPaK, smer BR); 24:00 h – 2:00 h (križ. Kostiviarska, Rudlová a Cementáreň). Dôvodom je čistenie a oprava smerových stĺpikov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 3. 2. 2017)

Na severnom obchvate B. Bystrice budú vo štvrtok 2. februára uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 169,0 – km 168,8, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 21:00 h – 23:00 h (km 164,4 – km 164,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV).
Zo štvrtka na piatok budú uzávierky: 23:00 h – 1:00 h (km 165,3 – km 165,5, PJPaK, smer BR); 1:00 h – 3:00 h (km 165,3 – km 165,5, ľavý JP, smer BR). Dôvodom je oprava zvodidiel, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 2. 2. 2017)

Vo štvrtok 2. februára bude uzávierka: 14:00 h – 16:00 h (km 83,6 – km 83,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je údržba kamery. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 2. 2. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 30.1.2017)

Na severnom obchvate Banskej Bystrice bude zo soboty na nedeľu 21.-22. januára prebiehať odstraňovanie snehu z krajníc (od vodiacej čiary po zvodidlá) frézovaním. Vetvy križovatiek budú (postupne) obmedzené zo soboty na nedeľu od 19:00 h do 6:00 h. V nedeľu bude od 6:00 h do 7:00 h z rovnakého dôvodu obmedzený pravý jazdný pruh a krajnica v úseku od km 165,2 po km 165,8, smer BR. (aktualizované 20. 1. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 20.1.2017)

Vo štvrtok 19. januára bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 51,5 – km 58,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je údržba smerových stĺpikov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 19. 1. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.1.2017)

V stredu 18. januára bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 51,5 – km 69,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je údržba smerových stĺpikov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 18. 1. 2017)

V stredu 11. januára bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 79,6 – km 80,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie na moste. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované11. 1. 2017)

V pondelok 9. januára bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 58,0 – km 52,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvodom je čistenie zvislého dopravného značenia. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 9. 1. 2017)

Na základe nariadenia Oddelenia diaľničnej polície Nitra – Selenec Krajského dopravného inšpektorátu KR PZ v Nitre sme v pondelok 9. januára od 7:00 h pristúpili k dočasnému zníženiu max. povolenej rýchlosti na hodnotu 80 km/h v úseku od km 55,3 – km 52,6, smer Trnava. Dôvodom je riziko vzniku lokálnej tvorby snehových jazykov a výskytu vysoko zvíreného snehu znižujúceho viditeľnosť. Zároveň nepretržite vykonávame zásahy zimnej údržby a monitorujeme situáciu v tejto lokalite. Max. povolená rýchlosť bude znížená len na nevyhnutne dlhú dobu. (aktualizované 9. 1. 2017)

Na základe nariadenia Oddelenia diaľničnej polície Nitra – Selenec Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Nitre sme 5. januára 2017 od 18:00 h pristúpili k dočasnému zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti na hodnotu 100 km/h na miestach: km 77,00 smer TT, km 55,00 smer TT, km 53,00 smer TT.
Dôvodom je riziko lokálnej tvorby snehových jazykov na vozovke v dôsledku silného vetra. Na základe aktuálnej predpovede počasia predpokladáme trvanie tohto javu do soboty 7. januára 2017. Zároveň nepretržite vykonávame zásahy zimnej údržby a monitorujeme situáciu v uvedených lokalitách. Max. povolená rýchlosť bude znížená len na nevyhnutne dlhú dobu, kým riziko nepominie. (aktualizované 5. 1. 2017)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 21.12.2016)

V stredu 21. decembra bude uzávierka: 09:00 h – 16:00 h (km 53,8 – km 54,2, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 21. 12. 2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.12.2016)

V utorok 13. decembra bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 79,6 – km 79,9, ľavý jazdný pruh, smer Banská Bystrica). Dôvodom sú geodetické merania na moste. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 13. 12. 2016)

Vo štvrtok 8. decembra bude uzávierka: 08:00 h – 16:00 h (vetva križovatky Beladice, smer BB). Dôvodom je odstraňovanie škôd po prívalovom daždi. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 8.12.2016)

V stredu 7. decembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 09:00 h – 10:00 h (km 62,2 – km 61,8); 10:00 h – 11:00 h (km 58,0 – km 57,6); 11:00 h – 12:00 h (km 57,0 – km 56,6); 13:00 h – 13:45 h (km 47,3 – km 47,0); 13:45 h – 14:15 h (km 46,1 – km 45,8); 14:15 h – 15:00 h (km 39,2 – km 38,8). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.12.2016)

V utorok 6. decembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Banskej Bystrice z dôvodu údržby kamier: 9:00 h – 10:00 h (km 61,5 – km 61,6); 10:00 h – 11:00 h (km 70,0 – km 70,1); 11:00 h – 12:00 h (km 83,6 – km 83,7); 14:00 h – 15:00 h (km 44,5 – km 44,8). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 6.12.2016)

V pondelok 5. decembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby kamier: 10:00 h – 10:30 h (km 164,0 – km 164,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BR); 12:00 h – 12:30 h (km 169,4 – 169,2, PJPaK, smer ZV); 12:30 h – 13:30 h (križ. Cementáreň); 13:30 h – 14:00 h (km 165,4 – km 165,2, PJPaK, smer ZV); 12:00 h – 12:30 h (km 166,4 – km 166,3, PJPaK, smer ZV); 12:30 h – 13:00 h (km 166,0 – km 165,6, PJPaK, smer ZV); 13:00 h – 13:30 h (križ. Kostiviarska). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.12.2016)

Z piatka na sobotu 2.–3. decembra bude uzávierka: 21:00 h – 1:00 h (km 54,8 – km 54,6, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je výmena cestného senzora na meteostanici. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 2.12.2016)

V piatok 25. novembra bude uzávierka: 14:00 h – 15:00 h (km 53,7 – km 54,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava rímsy na moste, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 25.11.2016)

Vo štvrtok 24. novembra budú uzávierky: 07:00 h – 16:00 h (km 53,8 – km 54,2, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). 09:00 h – 16:00 h (km 66,2 – km 65,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava povrchu vozovky, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 23.11.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 23.11.2016)

V dôsledku vážnej dopravnej nehody bude cesta R1 PR1BINA v týchto chvíľach uzavretá od križovatky Nitra, západ (Lehota) po križovatku Beladice v smere do Banskej Bystrice. Užívatelia budú môcť využiť severný obchvat Nitry a "starú Zlatomoravecú cestu". O sprejazdnení tohto úseku vás budeme informovať. (aktualizované 18. 11. 2016, 18:48 h)

V dôsledku vážnej dopravnej nehody bude cesta R1 PR1BINA v týchto chvíľach uzavretá od križovatky Nitra, západ (Lehota) po križovatku Beladice v smere do Banskej Bystrice. Užívatelia budú môcť využiť severný obchvat Nitry a "starú Zlatomoravecú cestu". Uzavretý bude taktiež úsek od križovatky Nitra, východ po križovatku Nitra, západ v smere do Trnavy. O sprejazdnení tohto úseku vás budeme informovať. (aktualizované 18. 11. 2016, 18:45 h) 

V utorok 8. novembra bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 79,6 – km 79,3, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je oprava betónových zvodidiel v stredovom deliacom páse. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 8.11.2016)

V pondelok 7. novembra bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 165,2 – km 165,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BR). Dôvodom je výmena žiaroviek verejného osvetlenia. 20:00 h – 21:00 h (ľavá časť vetvy na križovatke Rudlová). Dôvodom je demontáž vodiaceho pásu. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.11.2016)

V pondelok 7. novembra bude uzávierka: 10:00 h – 11:00 h (km 44,5 – km 44,8, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba kamery. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.11.2016)

V stredu 2. novembra bude uzávierka: 9:00 h – 16:00 h (km 59,3 – km 59,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je obnova povrchu vozovky, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 2.11.2016)

Z piatka na sobotu 27.-28. októbra bude uzávierka: 21:00 h – 06:00 h (km 78,7 – km 79,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava žľabov, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 28.10.2016)

Z piatka na sobotu 27.-28. októbra bude uzávierka: 21:00 h – 06:00 h (km 78,7 – km 79,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava žľabov, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 28.10.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 28.10.2016)

Vo štvrtok 27. októbra bude uzávierka: 21:00 h – 06:00 h (km 78,7 – km 79,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava žľabov, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 27.10.2016)

V utorok 25. októbra budú uzávierky z dôvodu údržby mosta: 09:00 h – 11:00 h (km 39,2 – km 38,9, ľavý jazdný pruh a vetva križovatky Nitra, západ, smer Trnava); 12:00 h – 14:00 h (km 39,2 – km 38,9, pravý jazdný pruh a krajnica a vetva križovatky Nitra, západ, smer Trnava). (aktualizované 25.10.2016)

V pondelok 24. októbra bude uzávierka: 10:00 h – 13:00 h (km 38,5 – km 38,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je výmena informačnej tabule. 10:00 h – 13:00 h (km 38,7 – km 39,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je údržba mosta. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 24.10.2016)

Od utorka 18. októbra 9:00 h do štvrtka 20. októbra 16:00 h bude uzavretý pravý jazdný pruh a krajnica v úseku od km 78,6 po km 79,4, smer B. Bystrica. Dôvodom sú práce na svahu. Prepravcov nadmerných a nadrozmerných nákladov (šírka viac ako 3,5 m a dĺžka viac ako 21 m) žiadame, aby dopravu realizovali mimo tento úsek. (aktualizované 18.10.2016)

Vo štvrtok 13. októbra bude uzávierka: 14:00 h – 15:00 h (križovatka Nitra juh, výjazd na Trnavu). Dôvodom je oprava na mostnom objekte. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 13.10.2016)

Na severnom obchvate B. Bystrice prebehnú v utorok 11. októbra uzávierky z dôvodu pravidelného merania únosnosti vozovky: 09:00 h – 10:00 h (km 163,9 – km 169,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BR); 10:00 h – 11:00 h (km 169,4 – km 163,9, PJPaK, smer ZV); 11:00 h – 12:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý jazdný pruh, smer BR); 12:00 h – 13:00 h (km 169,4 – km 163,9, ĽJP, smer ZV). Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 11.10.2016)

Z pondelka na utorok 10.-11. októbra budú uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov:
Ľavý jazdný pruh, smer Trnava: 19:00 h – 19:30 h (km 57,9 – km 57,6); 19:30 h – 20:00 h (km 56,9 – km 56,6); 20:00 h – 20:30 h (km 56,0 – km 55,7); 20:30 h – 21:00 h (km 55,5 – km 55,2); 21:00 h – 21:30 h (km 54,7 – km 54,4); 21:30 h – 22:00 h (km 54,0 – km 53,7); 22:00 h – 22:30 h (km 52,8 – km 52,5); 22:30 h – 23:00 h (km 52,4 – km 52,1). Pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava: 24:00 h – 00:30 h (km 56,0 – km 55,7); 00:30 h – 01:00 h (km 55,5 – km 55,2); 01:00 h – 01:30 h (km 54,7 – km 54,4); 01:30 h – 02:00 h (km 54,0 – km 53,7); 02:00 h – 02:30 h (km 52,8 – km 52,5); 02:30 h – 03:00 h (km 52,4 – km 52,1).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov: 19:00 h – 20:00 h (km 166,6 – km 164,0, PJPaK, smer ZV); 20:00 h – 21:00 h (km 163,9 – km 166,3, PJPaK, smer BR); 21:00 h – 22:00 h (km 166,6 – km 164,0, ĽJP, smer ZV); 22:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 166,3, ĽJP, smer BR); 23:00 h – 24:00 h (PJP, križ. Rudlová a Kostiviarska); 01:00 h – 02:00 h (PJP, križ. Kostiviarska a Rudlová); 02:00 h – 03:00 h (ĽP, križ. Rudlová a Kostiviarska); 03:00 h – 04:00 h (ĽP, križ. Kostiviarska a Rudlová). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 10.10.2016)

Zo štvrtka na piatok 6.-7. októbra budú uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov: 19:00 h – 19:20 h (km 71,5 – km 71,8, ľavý JP, smer BB); 19:20 h – 19:40 h (km 71,7 – km 72,0, pravý JPaK, smer BB); 20:00 h – 20:30 h (km 81,2 – km 78,8, ľavý JP, smer TT); 20:30 h – 21:00 h (km 78,8 – km 78,5, ľavý JP, smer TT); 21:00 h – 21:30 h (km 78,5 – km 78,2, ľavý JP, smer TT); 21:30 h – 22:30 h (km 78,2 – km 72,2, ľavý JP, smer TT); 22:30 h – 23:00 h (km 72,2 – km 71,9, ľavý JP, smer TT); 24:00 h – 00:30 h (km 81,2 – km 78,8, pravý JPaK, smer TT); 00:30 h – 01:00 h (km 78,8 – km 78,5, pravý JPaK, smer TT); 01:00 h – 01:30 h (km 78,5 – km 78,2, pravý JPaK, smer TT); 01:30 h – 02:00 h (km 78,2 – km 72,2, pravý JPaK, smer TT); 02:00 h – 02:30 h (km 72,2 – km 71,9, pravý JPaK, smer TT). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 6.10.2016)

Vo štvrtok 6. októbra bude uzávierka: 09:00 h – 11:00 h (km 79,5 – km 79,9, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické merania na moste. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 6.10.2016)

Zo stredy na štvrtok 5.-6. októbra budú uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov v smere do BB: 19:00 h – 19:20 h (km 69,7 – km 70,5, ľavý jazdný pruh); 19:20 h – 19:40 h (km 71,5 – km 71,8, ľavý JP); 19:40 h – 20:00 h (km 71,7 – km 72,0, ľavý JP); 20:00 h – 20:30 h (km 74,5 – km 75,5, ľavý JP); 20:30 h – 21:00 h (km 78,0 – km 78,3, ľavý JP); 21:00 h – 21:30 h (km 78,3 – km 78,6, ľavý JP); 21:30 h – 22:00 h (km 79,5 – km 81,0, ľavý JP); 23:00 h – 23:20 h (km 69,7 – km 70,5, pravý jazdný pruh a krajnica); 23:20 h – 23:40 h (km 71,5 – km 71,8, pravý JPaK); 23:40 h – 24:00 h (km 71,7 – km 72,0, pravý JPaK); 24:00 h – 00:30 h (km 74,5 – km 75,5, pravý JPaK); 00:30 h – 01:00 h (km 78,0 – km 78,3, pravý JPaK); 01:00 h – 01:30 h (km 78,3 – km 78,6, pravý JPaK); 01:30 h – 02:00 h (km 79,5 – km 81,0, pravý JPaK). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.10.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.10.2016)

V utorok 4. októbra budú uzávierky z dôvodu údržby sčítačov dopravy: 19:00 h – 20:00 h (km 53,9 – km 53,5, ľavý jazdný pruh, smer TT); 20:00 h – 21:00 h (km 38,5 – km 38,1, ľavý JP, smer TT).
Z utorka na stredu 4.-5. októbra budú uzávierky v smere BB z dôvodu čistenia mostných záverov: 19:00 h – 19:30 h (km 55,5 – km 55,8, ľavý JP); 19:30 h – 20:00 h (km 56,4 – km 56,7, ľavý JP); 20:00 h – 20:30 h (km 57,4 – km 57,7, ľavý JP); 20:30 h – 21:00 h (km 63,0 – km 65,0, ľavý JP); 21:00 h – 21:30 h (km 66,2 – 66,5, ľavý JP); 21:30 h – 22:00 h (km 66,5 – 66,8, ľavý JP); 23:00 h – 23:30 h (km 55,5 – km 55,8, pravý JPaK); 23:30 h – 24:00 h (km 56,4 – km 56,7, pravý JPaK); 24:00 h – 00:30 h (km 57,4 – 57,7, pravý JPaK); 00:30 h – km 01:00 h (km 63,0 – km 65,0, pravý JPaK); 01:00 h – 01:30 h (km 66,2 – km 66,5, pravý JPaK); 01:30 h – 02:00 h (km 66,5 – km 66,8, pravý JPaK). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 4.10.2016)

Z pondelka na utorok 3.-4. októbra budú uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov: 19:00 h – 20:00 h (km 49,6 – km 39,3, ľavý jazdný pruh, smer TT); 20:00 h – 21:00 h (km 39,1 – km 49,4, ľavý JP, smer BB); 21:00 h – 22:00 h (km 49,6 – km 39,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT); 22:00 h – 23:00 h (km 39,1 – km 49,4, pravý JPaK, smer BB); 24:00 h – 00:30 h (km 55,5 – km 55,8, ľavý JP, smer BB); 00:30 h – 01:00 h (km 56,4 – km 56,7, ľavý JP, smer BB); 01:00 h – 01:30 h (km 55,5 – km 55,8, pravý JPaK, smer BB); 01:30 h – 02:00 h (km 56,4 – km 56,7, pravý JPaK, smer BB). (aktualizované 3.10.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 2.10.2016)

Zo štvrtka na piatok 29.-30. septembra budú uzávierky v smere do B. Bystrice z dôvodu čistenia mostných záverov: 19:00 h – 20:00 h (km 45,5 – km 45,9, ľavý jazdný pruh); 20:00 h – 21:00 h (km 46,3 – km 46,7, ľavý JP); 21:00 h – 22:00 h (km 46,7 – km 47,0, ľavý JP); 23:00 h – 24:00 h (km 45,5 – km 45,9, pravý jazdný pruh a krajnica); 24:00 h – 1:00 h (km 46,3 – km 46,7, pravý JPaK); 1:00 h – 2:00 h (km 46,7 – 47,0, pravý JPaK). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 29.9.2016)

V utorok 27. septembra bude uzávierka: 9:00 h – 17:00 h (vetva na križovatke Beladice, smer B. Bystrica). Dôvodom sú terénne úpravy. Doprava bude vedená vo voľnej časti vetvy križovatky. (aktualizované 27.9.2016)

Z pondelka na utorok 26.-27. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 22:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 22:00 h – 01:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý jazdný pruh, smer BR); 2:00 h – 4:00 h (vetvy križovatiek postupne: Cementáreň, Bánoš, Rudlová, Kostiviarska); 4:00 h – 6:00 h (vetvy križovatiek postupne: Kostiviarska, Rudlová, Bánoš, Cementáreň). Dôvodom je zametanie vozovky, čistenie sedimentačných košov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 26.9.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 23.9.2016)

Vo štvrtok 22. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 165,5 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 21:00 h – 24:00 h (km 163,9 – km 165,4, ľavý jazdný pruh, smer BR). Dôvodom je kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 22.9.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 22.9.2016)

Zo stredy na štvrtok 21.-22. septembra budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 22:00 h (km 64,1 – km 69,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica); 23:00 h – 3:00 h (km 69,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 21.9.2016)

Z utorka na stredu 20.-21. septembra budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 21:00 h (km 45,5 – km 50,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica); 21:00 h – 2:00 h (km 50,7 – km 59,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 20.9.2016)

V pondelok 19. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 61,4 – km 61,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava zvodidiel.
Z pondelka na utorok 19.-20. septembra budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky, údržby dažďovej kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 24:00 h (km 47,2 – km 38,1, ľavý jazdný pruh, smer Trnava); 24:00 h – 3:00 h (km 38,1 – km 42,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 19.9.2016)

V pondelok 19. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 61,4 – km 61,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava zvodidiel, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 19.9.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 28.10.2016)

V utorok 13. septembra bude uzávierka: 9:00 h – 16:00 h (km 73,0 – km 72,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava povrchu vozovky. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 13.9.2016)

Z pondelka na utorok 12. – 13. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu, smer BB. Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba dažďovej kanalizácie, čistenie sedimentačných košov: 19:00 h – 24:00 h (km 43,9 – km 50,7); 24:00 h – 03:00 h (km 74,5 – km 76,3). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 12.9.2016)

V pondelok 12. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby informačného systému (kamery, premenné dopravné značenie, sčítače dopravy): 10:00 h – 10:40 h (km 55,9 – km 56,2, smer BB); 10:40 h – 11:20 h (km 62,5 – km 62,8, smer BB); 11:20 h – 12:00 h (km 64,6 – km 64,9, smer BB); 12:00 h – 12:40 h (km 71,4 – km 71,7, smer BB); 12:40 h – 13:20 h (km 82,6 – km 82,9, smer BB); 13:20 h – 14:00 h (km 82,5 – km 85,8, smer BB); 14:00 h – 14:40 h (km 83,3 – km 83,0, smer TT); 14:40 h – 15:20 h (km 72,0 – km 71,6, smer TT)‘; 15:20 h – 16:00 h (km 70,9 – km 70,6, smer TT). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 12.9.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 9.9.2016)

V piatok 9. septembra bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 79,5 – km 79,9, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom sú geodetické merania. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 9.9.2016)

Zo štvrtka na piatok 8.-9. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredového deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 166,2, smer ZV); 1:00 h – 6:00 h (km 165,8 – km 169,4, smer BR). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 8.9.2016)

Zo stredy na štvrtok 7.-8. septembra budú uzávierky v ľavom jazdnom pruhu v smere BB. Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba dažďovej kanalizácie a čistenie sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 60,0 – km 63,3 a km 66,4 – km 69,7). (aktualizované 7.9.2016)

Z utorka na stredu 6.-7. septembra budú uzávierky v ľavom jazdnom pruhu v smere BB. Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba dažďovej kanalizácie a čistenie sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 56,9 – km 60,1 a km 63,2 – km 66,5). (aktualizované 6.9.2016)

Z pondelka na utorok 5.-6. septembra budú uzávierky v ľavom jazdnom pruhu v smere BB. Dôvodom je zametanie vozovky, kontrola a údržba dažďovej kanalizácie a čistenie sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 40,6 – km 44,0 a km 53,8 – km 57,0). (aktualizované 5.9.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.9.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 26.8.2016)

Vo štvrtok 25. augusta bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 66,4 – km 66,8, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je inštalácia zákrytovej dosky na moste. Zároveň v noci zo štvrtka na piatok budeme na vetvách križovatky Čaradice (v oboch smeroch) realizovať obnovu vodorovného dopravného značenia. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 25.8.2016)

V utorok 23. augusta bude uzávierka krajnice: 09:00 h – 11:00 h (km 45,5 – km 38,7, smer TT); 11:00 h – 14:00 h (km 38,1 – km 50,7, smer BB). Dôvodom je postrek nespevnenej krajnice, doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 23.8.2016)

V tomto týždni (8. – 12. augusta) budeme realizovať uzávierky od 19:00 h do 05:00 h od križovatky Zlaté Moravce po križovatku Nitra, juh (Čermáň), smer Trnava. Uzavreté budú striedavo ľavý jazdný pruh, pravý jazdný pruh a krajnica. Dôvodom je obnova vodorovného dopr. značenia. Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 8.8.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.8.2016)

V piatok 5. augusta bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 81,2 – km 81,8, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je kontrola kanalizácie v stredovom deliacom páse. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.8.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.8.2016)

Zo štvrtka na piatok 4. – 5. augusta budú uzávierky v smere TT z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 23:00 h (ľavý jazdný pruh, km 77,0 – km 69,7); 23:00 h – 03:00 h (pravý jazdný pruh a krajnica, km 77,0 – km 69,7). Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 4.8.2016)

Zo stredy na štvrtok 3. – 4. augusta budú uzávierky v smere TT z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 23:00 h (ľavý jazdný pruh, km 84,0 – km 76,9); 23:00 h – 03:00 h (pravý jazdný pruh a krajnica, km 84,0 – km 76,9).
Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 3.8.2016)

Z utorka na stredu 2. – 3. augusta budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 23:00 h (km 76,7 – km 84,0, ľavý jazdný pruh); 23:00 h – 03:00 h (km 76,7 – km 79,7, pravý jazdný pruh a krajnica); 23:00 h – 03:00 h (km 79,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica).
Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 2.8.2016)

V utorok 2. augusta budú uzávierky ľavého jazdného pruhu: 10:00 h – 11:00 h (km 54,3 – km 54,5, smer B. Bystrica a km 54,8 – km 54,5, smer Trnava). Dôvodom je údržba cestných senzorov meteostanice, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 2.8.2016)

Z pondelka na utorok 1. – 2. augusta budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 23:00 h (km 69,6 – km 76,9, ľavý jazdný pruh); 23:00 h – 03:00 h (km 69,6 – km 70,5, pravý jazdný pruh a krajnica); 23:00 h – 03:00 h (km 70,5 – km 76,9, pravý jazdný pruh a krajnica).
Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 1.8.2016)

Z nedele na pondelok 31. júla – 1. augusta budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 21:00 h – 01:00 h (km 63,1 – km 69,7, ľavý jazdný pruh); 01:00 h – 04:00 h (km 63,1 – km 69,7, pravý jazdný pruh a krajnica). Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 29.7.2016)

Zo štvrtka na piatok 28. – 29. júla budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 23:00 h (km 56,9– km 63,4, ľavý jazdný pruh); 21:00 h – 22:00 h (km 51,0 – km 51,2, pravý jazdný pruh a krajnica); 23:00 h – 04:00 h (km 56,9 – km 63,4, pravý jazdný pruh a krajnica).
Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 28.7.2016)

Zo stredy na štvrtok 27. – 28. júla budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 23:00 h (km 50,8 – km 57,1, ľavý jazdný pruh); 23:00 h – 04:00 h (km 50,8 – km 57,1, pravý jazdný pruh a krajnica). Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 27.7.2016)

Z utorka na stredu 26. – 27. júla budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 19:00 h – 24:00 h (km 43,8 – km 50,7, ľavý jazdný pruh); 24:00 h – 06:00 h (km 44,0 – km 50,7, pravý jazdný pruh a krajnica). Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vás o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 26.7.2016)

Z nedele na pondelok 24. – 25. júla budú uzávierky v smere BB z dôvodu obnovy vodorovného dopr. značenia: 21:00 h – 01:00 h (km 38,1 – km 44,0, ľavý jazdný pruh); 01:00 h – 05:00 h (km 38,1 – km 38,8, ľavý JP); 01:00 h – 05:00 h (km 38,8 – km 39,4, pravý jazdný pruh a krajnica); 01:00 h – 05:00 h (km 39,4 – km 44,0, pravý JPaK).
Uzávierky budú prebiehať v nočných hodinách až do 2. septembra, aktualizovať ich budeme denne. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť pri prejazde okolo uzavretých jazdných pruhov. (aktualizované 22.7.2016)

V utorok 19. júla bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 74,6 – km 75,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je kontrola dažďovej kanalizácie v stredovom deliacom páse. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 19.7.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 14.7.2016)

Vo štvrtok 7. júla budú uzávierky krajnice z dôvodu postreku nespevnenej krajnice: 19:00 h – 20:30 h (km 71,7 – km 83,5, smer BB); 21:00 h – 22:00 h (km 74,7 – km 70,5, smer TT); 22:00 h – 23:00 h (km 55,8 – km 51,0, smer TT). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.7.2016)

Vo štvrtok 7. júla bude uzávierka: 09:00 h – 16:00 h (km 80,0 – km 79,5, krajnica, smer Trnava). Dôvodom je monitoring cestnej kanalizácie, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.7.2016)

Zo stredy na štvrtok 6.-7. júla budú uzávierky vo vetvách križovatiek Nitra západ, Nitra juh a Nitra východ v čase 19:00 h – 03:00 h z dôvodu údržby nespevnenej krajnice. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch.
V stredu 6. júla bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (križovatka Kostiviarska, km 164,0, ľavý jazdný pruh). Dôvodom je oprava tlmiča nárazu. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
(aktualizované 6.7.2016)

Zo štvrtka na piatok 30.6. – 1.7. bude uzávierka z dôvodu prác na svahu: 19:00 h – 05:30 h (km 83,1 – km 82,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 30.6.2016)

V stredu 29. júna budú uzávierky krajnice z dôvodu postreku nespevnenej krajnice: 19:00 h – 20:00 h (km 50,7 – km 38,1, smer TT); 20:00 h – 21:00 h (km 38,1 – km 50,7, smer BB); 21:00 h – 23:00 h (km 69,7 – km 50,7, smer TT). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 29.6.2016)

V utorok 28. júna budú uzávierky z dôvodu opravy zvodidiel: 19:00 h – 22:00 h (km 53,9 – km 53,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava); 22:00 h – 23:00 h (km 54,0 – km 53,7, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 28.6.2016)

Z piatka na sobotu 24.-25. júna bude uzávierka z dôvodu opravy nespevnenej krajnice: 22:00 h – 05:00 h (km 60,6 – km 61,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 24.6.2016)

Vo štvrtok 23. júna budú uzávierky: 19:00 h – 19:30 h (km 54,0 – km 58,0, ľavý jazdný pruh, smer BB, dôvod: čistenie povrchu vozovky); 19:30 h – 22:00 h (km 51,0 – km 60,0 a km 62,0 – km 67,0, krajnica, smer BB, dôvod: postrek nespevnenej krajnice).
Zo štvrtka na piatok bude uzávierka: 19:00 h – 04:00 h (km 60,6 – km 61,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB, dôvod: oprava nespevnenej krajnice). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 23.6.2016)

V stredu 22. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere Trnava z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 19:45 h (km 62,2 – km 61,8); 19:45 h – 20:30 h (km 58,0 – km 57,6); 20:30 h – 21:15 h (km 57,2 – km 56,6); 21:15 h – 22:00 h (km 54,0 – km 53,6). Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 22.6.2016)

V utorok 21. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere Trnava z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 47,2 – km 47,0 a km 44,6 – km 44,5); 20:00 h – 21:00 h (km 46,1 – km 45,8 a km 39,3 – km 39,2); 21:00 h – 22:00 h (km 39,2 – km 38,8). (aktualizované 21.6.2016)

Z pondelka na utorok 20.-21. júna bude uzávierka: 19:00 h – 05:00 h (60,6 – 61,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava nespevnenej krajnice, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamerového systému: 19:00 h – 19:30 h (km 169,4 – km 169,2, smer ZV); 19:30 h – 20:30 h (križ. Cementáreň); 19:00 h – 19:30 h (km 166,4 – km 166,3, smer ZV); 19:30 h – 20:00 h (km 166,0 – km 165,6, smer ZV); 20:00 h – 20:30 h (križ. Kostiviarska); 20:30 h – 21:00 h (km 165,4 – km 165,2, smer ZV); 21:00 h – 21:30 h (km 164,0 – km 164,1, smer BR). (aktualizované 20.6.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 17.6.2016)

Vo štvrtok 16. júna bude uzávierka z dôvodu opravy povrchu betónového zvodidla v stredovom deliacom páse: 19:00 h – 21:00 h (km 79,1 – 79,4, ľavý jazdný pruh, smer BB). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 16.6.2016)

V stredu 15. júna bude uzávierka z dôvodu opravy reflexného prvku na stredovom betónovom zvodidle: 19:00 h – 20:00 h (km 79,1 – 79,3, ľavý jazdný pruh, smer BB). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 15.6.2016)

V utorok 14. júna bude uzávierka z dôvodu opravy mostných odvodňovačov: 19:00 h – 20:00 h (km 69,6 – km 69,2, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 14.6.2016)

V utorok 14. júna budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby verejného osvetlenia: 09:00 h – 10:00 h na križovatke Cementáreň; 10:00 h – 12:00 h na križovatke Kostiviarska. Doprava je vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 14.6.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 10.6.2016)

V piatok 10. júna bude uzávierka: 09:00 h – 10:00 h (km 79,6 – km 80,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 10.6.2016)

Vo štvrtok 9. júna budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 80,9 – km 81,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 20:00 h – 21:00 h (km 83,2 – km 83,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je údržba odvodňovacieho systému. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu.
Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 166,2 – km 165,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV, dôvod: drobné opravy, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu). (aktualizované 9.6.2016)

Vo štvrtok 9. júna budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 12:25 h – 13:00 h (vetva na križovatke Cementáreň, smer ZV, dôvod: cyklistické preteky Okolo Slovenska, dopravu bude riadiť polícia); 19:00 h – 21:00 h (km 166,2 – km 165,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV, dôvod: drobné opravy, doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu). (aktualizované 9.6.2016)

V stredu 8. júna bude obmedzenie: 19:00 h – 24:00 h (výjazdová vetva na križovatke Beladice, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba odvodňovacích žľabov, doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 8.6.2016)

V utorok 7. júna bude obmedzenie: 19:00 h – 24:00 h (výjazdová vetva na križovatke Beladice, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba odvodňovacích žľabov po návalovom daždi, doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.6.2016)

V pondelok 6. júna bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 56,2 – km 56,6, krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie povrchu vozovky. Doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 6.6.2016)

V nedeľu 5. júna bude uzávierka: 20:00 h – 24:00 h (km 60,6 – km 61,7, ľavý jazdný pruh, smer B.Bystrica). Dôvodom je údržba stredovej kanalizácie po návalových dažďoch. Doprava je vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.6.2016)

Z piatka na sobotu 3.-4. júna budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu drobných opráv: 19:00 h – 19:30 h (km 166,2 – 165,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV); 19:30 h – 20:00 h (km 165,4 – 166,0, ľavý JP, smer BR); 22:00 h – 22:30 h (km 166,2 – 165,6, pravý JPaK, smer ZV); 22:30 h – 23:00 h (km 165,4 – 166,0, ľavý JP, smer BR); 06:00 h – 06:30 h (km 166,2 – 165,6, pravý JPaK, smer ZV); 06:30 h – 07:00 h (km 165,4 – 166,0, ľavý JP, smer BR). (aktualizované 3.6.2016)

V stredu 25. mája bude uzávierka z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h – 21:30 h, križovatka Nitra, západ. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 25.5.2016)

V pondelok 23. mája budú obmedzenia vetiev križovatiek z dôvodu chemického postreku krajnice: 10:00 h – 12:00 h (križovatka Čaradice); 13:00 h – 14:00 h (križovatka Zlaté Moravce). Doprava je vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 23.5.2016)

Vo štvrtok 19. mája bude uzávierka z dôvodu betonáže: 19:00 h – 20:00 h (km 79,7 – km 79,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu a výmeny žiaroviek na verejnom osvetlení: 19:00 h – 22:00 h (km 165,6 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 22:00 h – 01:00 h (km 163,9 – km 165,4, ľavý JP, smer BR); 02:00 h – 02:30 h (km 165,3 – km 165,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BR); 02:30 h – 05:00 h (križ. Rudlová).
V piatok 20. mája budú na vetvách križovatiek pri Nitre a pri Beladiciach uzávierky od 9:00 h do 14:00 h z dôvodu chemického postreku krajnice. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 19.5.2016)

Vo štvrtok 19. mája bude uzávierka krajnice z dôvodu chemického postreku krajnice: 09:00 h – 10:00 h (km 42,0 – km 38,1, smer Trnava); 10:00 h – 11:00 h (km 38,1 – km 44,0, smer B. Bystrica); 12:00 h – 13:30 h (km 44,0 – km 50,7, smer B. Bystrica). (aktualizované 19.5.2016).

V stredu 18. mája budú uzávierky z dôvodu úpravy kanalizácie a odvodňovacieho rigolu: 19:00 h – 20:00 h (km 81,2 – km 81,6, ľavý jazdný pruh, smer BB); 19:00 h – 23:00 h (križovatka Nitra, východ).
(aktualizované 18.5.2016).

V utorok 17. mája budú uzávierky z dôvodu merania únosnosti vozovky: 09:00 h – 10:00 h (km 69,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 10:00 h – 11:00 h (km 84,0 – km 69,7, pravý JPaK, smer TT); 12:00 h – 13:00 h (km 69,7 – 84,0, ľavý JP, smer BB); 13:00 h – 14:00 h (km 84,0 – 69,7, ľavý JP, smer TT).
Uzávierky krajnice z dôvodu chemického postreku krajnice: 09:00 h – 11:00 h (km 62,0 – km 69,7 smer BB); 12:00 h – 14:00 h (km 50,7 – km 40,0, smer TT). (aktualizované 17.5.2016).

Z pondelka na utorok 16.-17. mája budú uzávierky v smere BB z dôvodu čistenia dažďovej kanalizácie a štrbinových žľabov. Pravý jazdný pruh a krajnica: 19:00 h – 19:30 h (km 58,6 – 58,9). Ľavý jazdný pruh: 19:30 h – 20:00 h (km 60,7 – 61,0); 20:00 h – 20:30 h (km 61,2 – 61,6); 20:30 h – 21:00 h (km 61,5 – 61,9); 21:00 h – 21:30 h (km 63,7 – 64,0); 21:30 h – 22:00 h (km 65,5 – 65,8); 24:00 h – 00:30 h (km 70,1 – 70,4); 00:30 h – 02:00 h (km 72,4 – 73,0). (aktualizované 16.5.2016).

V pondelok 16. mája budú uzávierky krajnice v smere do Trnavy z dôvodu chemického postreku nespevnenej krajnice: 10:00 h – 11:00 h (km 56,5 – km 50,7); 12:00 h – 15:00 h (km 50,7 – km 38,1). (aktualizované 16.5.2016).

Zo stredy na štvrtok 11.-12. mája bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, smer ZV); 01:00 h – 06:00 h (km 163,9 – km 169,4, smer BR). (aktualizované 11.5.2016).

V stredu 11. mája bude na krajnici v smere TT prebiehať chemický postrek: 9:00 h – 11:00 h (km 69,7 – km 60,0); 12:00 h – 14:00 h (km 60,0 – km 50,7). (aktualizované 11.5.2016).

Z utorka na stredu 10.-11. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia mostných dilatácií: 19:00 h – 20:00 h (km 166,6 – km 164,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV); 20:00 h – 21:00 h (km 163,9 – km 166,3, pravý JPaK, smer BR); 21:00 h – 22:00 h (km 166,6 – km 164,0, ľavý JP, smer ZV); 22:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 166,3, ľavý JP, smer BR); 24:00 h – 01:00 h (križ. Rudlová, pravý pruh); 01:00 h – 02:00 h (križ. Kostiviarska, pravý pruh); 02:00 h – 03:00 h (križ. Rudlová, ľavý pruh); 03:00 h – 04:00 h (križ. Kostiviarska, ľavý pruh). (aktualizované 10.5.2016).

V utorok 10. mája budú uzávierky: 12:00 h – 14:00 h (km 69,7 – km 60,0, krajnica, smer TT). Dôvodom je chemický postrek krajnice. (aktualizované 10.5.2016).

V pondelok 9. mája budú uzávierky: 10:00 h – 12:00 h (km 79,5 – km 84,0, krajnica, smer BB); 13:00 h – 14:00 h (km 84,0 – km 80,0, krajnica, smer TT). Dôvodom je chemický postrek krajnice. V čase od 10:00 h do 11:00 h bude uzávierka: km 79,7 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB z dôvodu geodetických prác. (aktualizované 9.5.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 6.5.2016)

Zo štvrtka na piatok 5.-6. mája budú uzávierky z dôvodu údržby mostných záverov: 19:00 h – 22:00 h (km 69,7 – km 84,0, ľavý jazdný pruh, smer BB); 23:00 h – 02:00 h (km 69,7 – km 84,0, pravý JP a krajnica, smer BB). Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. Na severnom obchvate B. Bystrice budú 5. mája uzávierky z dôvodu zmeny dopravného značenia: 19:00 h – 21:00 h (križovatka Cementáreň a km 163,9 – km 164,1, pravý JPaK, smer BR); 21:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 164,1, ľavý JP, smer BR). Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 5.5.2016).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu 3.-4. mája uzávierky z dôvodu úpravy dopravného značenia: 19:00 h – 06:00 h, vetvy na križovatke Cementáreň. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 3.5.2016).

Zo štvrtka na piatok 28.-29. apríla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier a čistenia zvodidiel a revíznych chodníkov: 19:00 h – 21:00 h (km 47,2 – km 47,0 a križovatka NR západ); 20:00 h – 21:00 h (km 46,1 – km 45,8); 21:00 h – 23:00 h (križ. NR západ); 24:00 h – 00:10 h (križ. NR juh). (aktualizované 28.4.2016).

Z utorka na stredu 26.-27. apríla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: 19:00 h – 22:00 h (km 58,3 – km 50,7); 23:00 h – 03:00 h (km 50,7 – km 38,1). Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie sedimentačných košov.
Na vetvách križovatiek na severnom obchvate B. Bystrice budú v čase od 19:00 h do 21:00 h prebiehať uzávierky z dôvodu zalievania drobných trhlín vo vozovke. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 26.4.2016).

Z pondelka na utorok 25.-26. apríla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu zametania vozovky a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 21:00 h (km 74,7 – km 69,7); 21:00 h – 23:00 h (km 69,7 – km 65,0); 24:00 h – 03:00 h (km 65,2 – km 60,0). (aktualizované 25.4.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu! (aktualizované 20.4.2016)

Z utorka na stredu 19. – 20. apríla budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky, kontroly štrbinových žľabov, čistenia sedimentačných košov a panelov protihlukových stien: 19:00 h – 01:00 h (km 42,7 – km 39,7, ľavý jazdný pruh, smer TT); 19:00 h – 23:00 h (km 45,6 – km 43,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT); 01:00 h – 03:00 h (km 40,0 – 38,1, ľavý jazdný pruh, smer TT). (aktualizované 19.4.2016).

Z pondelka na utorok 18. – 19. apríla budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky, kontroly štrbinových žľabov, čistenia sedimentačných košov a panelov protihlukových stien: 19:00 h – 02:00 h (km 58,3 – km 55,6, ľavý jazdný pruh, smer TT); 19:00 h – 20:00 h (km 80,3 – km 82,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB) ; 20:00 h – 23:00 h (km 79,0 – km 78,0, pravý JPaK, smer TT) ; 24:00 h – 02:00 h (km 74,0 – km 73,0, pravý JPaK, smer TT). (aktualizované 18.4.2016).

Z nedele na pondelok 17. – 18. apríla budú uzávierky v ľavom jazdnom pruhu v smere TT z dôvodu zametania vozovky, kontroly štrbinových žľabov a čistenia sedimentačných košov: 21:00 h – 02:00 h (km 60,2 – km 58,3 a km 55,7 – 52,8); 02:00 h – 04:00 h (km 53,0 – km 50,7). (aktualizované 15.4.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 14.4.2016)

Vo štvrtok 14. apríla bude obmedzená krajnica v smere Trnava z dôvodu údržby smerových stĺpikov a zberu nečistôt z telesa rýchlostnej cesty: 09:00 h – 11:00 h (km 82,5 – km 78,9 a km 77,9 – 74,4); 12:00 h – 14:00 h (km 73,1 – 70,0). (aktualizované 14.4.2016).

Zo stredy na štvrtok 13.-14. apríla bude obmedzený ľavý jazdný pruh z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 73,0 – km 69,7, smer TT.
Na severnom obchvate B. Bystrice budú obmedzenia z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV a križovatky Cementáreň, Bánoš, Rudlová, Kostiviarska);
01:00 h – 06:00 h (km 163,9 – 169,4, ľavý jazdný pruh, smer BR a križovatky Kostiviarska, Rudlová, Bánoš, Cementáreň). (aktualizované 13.4.2016).

V stredu 13. apríla bude uzávierka krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby smerových stĺpikov a zberu nečistôt z telesa rýchlostnej cesty: 10:00 h – 11:00 h (km 71,0 – 73,0 a km 76,1 – 77,8); 12:00 h – 14:00 h (km 74,1 – 74,7 a km 78,7 – 82,0). (aktualizované 13.4.2016).

V utorok 12. apríla budú uzávierky z dôvodu úpravy odvodňovacieho systému: 19:00 h – 19:30 h (km 79,7 – 79,6, krajnica, smer TT); 20:00 h – 20:30 h (križovatka Čaradice, pripájací pruh, smer TT).
Z utorka na stredu budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 03:00 h (km 82,9 – km 84,0, smer BB); 20:00 h – 03:00 h (km 78,0 – km 73,0, smer TT). (aktualizované 12.4.2016).

V utorok 12. apríla budú uzávierky z dôvodu úpravy odvodňovacieho systému: 19:00 h – 19:30 h (km 79,7 – 79,6, krajnica, smer TT); 20:00 h – 20:30 h (križovatka Čaradice, pripájací pruh, smer TT). (aktualizované 12.4.2016).

Z pondelka na utorok 11.-12. apríla budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 79,5 – 83,0, ľavý jazdný pruh, smer BB); 19:00 h – 20:00 h (km 69,3 – 69,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 20:00 h – 02:00 h (km 84,0 – 80,9, ľavý JP, smer TT).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu prehliadky a údržby kanalizácie, čistenia sedimentačných košov a mostných dilatácií: 19:00 h – 06:00 h (postupne ľavý a pravý jazdný pruh križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň). (aktualizované 11.4.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 11.4.2016)

Zo štvrtka na piatok 7.-8. apríla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere BB z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 03:00 h (km 66,4 – km 69,7 a km 72,9 – km 76,3). (aktualizované 7.4.2016).

Zo stredy na štvrtok 6.-7. apríla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere BB z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 03:00 h (km 56,9 – km 60,1 a km 63,2 – km 66,5). (aktualizované 6.4.2016).

Z utorka na stredu 5.-6. apríla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere BB z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 03:00 h (km 53,9 – km 57,1 a km 60,0 – km 63,4). (aktualizované 5.4.2016).

Z pondelka na utorok 4.-5. apríla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere BB z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 03:00 h (km 40,6 – km 44,0 a km 50,8 – km 53,9). Na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia kanalizácie: 19:00 h – 21:00 h (km 169,4 – km 163,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer ZV); 21:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 169,4, pravý JPaK, smer BR); 23:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý JP, smer ZV); 24:00 h – 01:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý JP, smer BR); 02:00 h – 06:00 h (križ. Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska). (aktualizované 4.4.2016).

Zo štvrtka na piatok 31.3. – 1.4. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu umývania protihlukových stien, oporných a zárubných múrov: 19:00 h – 20:00 h (km 164,4 – 164,1, krajnica, smer ZV); 20:00 h – 22:00 h (km 164,1 – 166,3, pravý JPaK, smer BR); 22:00 h – 01:00 h (km 166,3 – 164,1, pravý JPaK, smer ZV); 01:00 h – 02:00 h (km 165,4 – 166,3, krajnica, smer BR); 03:00 h – 04:00 h (km 166,3 – 165,6, krajnica, smer ZV); 04:00 h – 05:00 h (križ. Bánoš, Rudlová, Cementáreň, smer ZV); 05:00 h – 06:00 h (križ Cementáreň, Rudlová, Bánoš, smer BR). (aktualizované 31.3.2016).

Vo štvrtok 31. marca budú uzávierky krajnice z dôvodu údržby smerových stĺpikov a zberu odpadkov: 09:00 h – 10:00 h (km 60,2 – km 67,7, smer BB); 10:00 h – 11:00 h (km 68,7 – km 60,1, smer TT); 12:00 h – 13:00 h (km 58,4 – km 51,5, smer TT). (aktualizované 31.3.2016).

V stredu 30. marca budú uzávierky krajnice z dôvodu údržby smerových stĺpikov a zberu odpadkov: 09:00 h – 10:00 h (km 48,6 – km 39,7, smer TT); 10:00 h – 11:00 h (km 38,1 – km 48,5, smer BB); 12:00 h – 13:00 h (km 51,7 – km 67,7, smer BB). (aktualizované 30.3.2016).

V utorok 22. marca budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu údržby cestných senzorov: 19:00 h – 20:00 h (km 164,8 – 165,0 a km 166,2 – 166,4, smer BB); 20:00 h – 21:00 h (km 166,6 – 166,8 a km 168,3 – 168,5, smer BB); 21:00 h – 22:00 h (km 168,7 – 168,5 a km 165,2 – 165,0, smer TT).
(aktualizované 22.3.2016).

V pondelok 21. marca budú uzávierky z dôvodu údržby sčítačov dopravy: Smer Trnava: 17:00 h – 18:00 h (km 84,9 – 84,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT); 19:00 h – 20:00 h (km 38,5 – 38,1, ľavý JP, smer TT). Smer B. Bystrica (ľavý jazdný pruh): 20:00 h – 20:30 h (km 37,9 – 38,2); 20:30 h – 21:00 h (km 47,0 – 47,3); 21:00 h – 21:30 h (km 70,3 – 70,6); 21:30 h – 22:00 h (km 82,5 – 82,9). (aktualizované 21.3.2016).

V stredu 16. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier a premenného dopravného značenia:
V smere TT: 09:00 h – 14:00 h (postupne km 63,1 – 62,7;
km 62,2 – 61,8; km 55,6 – km 55,2; km 58,0 – 57,6; 56,5 – 56,1; km 57,0 – 56,6; km 56,1 – 55,8; km 54,8 – 54,4; km 54,0 – km 53,6; km 47,8 – km 47,2; km 47,2 – 47,0; km 46,1 – 45,8; km 44,6 – 44,5; km 41,0 – 40,6; km 39,2 – 38,8; km 39,3 – 39,2.
V smere BB: 14:00 h – 16:00 h (postupne km 40,4 – 40,7; km 37,9 – 38,2; km 47,2 – 47,5; km 44,5 – 44,8. (aktualizované 16.3.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.3.2016)

V utorok 15. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier a premenného dopravného značenia:
09:00 h – 11:00 h (km 55,9 – 56,2, km 61,5 – 61,6, km 62,5 – 62,8, smer BB);
12:00 h – 13:00 h (km 71,4 – 71,7, smer BB);
13:00 h – 14:00 h (km 82,5 – 82,9, km 69,8 – 70,1, km 83,3 – 83,7, smer BB);
14:00 h – 15:00 h (km 83,3 – 83,0, km 80,0 – 79,6, smer TT);
15:00 h – 16:00 h (km 72,0 – 71,6, smer TT).
(aktualizované 15.3.2016).

V piatok 11. marca budú na viacerých miestach severného obchvatu B. Bystrice obmedzenia jazdných pruhov v čase od 10:00 h do 14:00 h. Dôvodom je údržba kamier, senzorov a premenného dopravného značenia. (aktualizované 11.3.2016).

V stredu 9. marca bude uzávierka: 9:00 h – 14:00 h (km 79,5 – km 79,9, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom sú geodetické merania a zalievanie škár. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 9.3.2016).

V pondelok 7. marca bude uzávierka: 10:00 h – 14:00 h (km 78,7 – km 79,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je kontrola kanalizácie. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 7.3.2016).

Vo štvrtok 18. februára bude uzávierka: 10:00 h – 14:00 h (km 70,0 – km 70,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava tlmiča nárazov na križovatke Zlaté Moravce. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 18.2.2016).

Na základe rozhodnutia polície sme pristúpili k dočasnému zníženiu maximálnej povolenej rýchlosti pred križovatkou Zlaté Moravce v smere B. Bystrica z dôvodu poškodeného tlmiča nárazov. Rýchlosť je znížená zo 130 km/h na 100 km/h. Ďakujeme, že rešpektujete dopravné značenie a prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.2.2016)

V pondelok 8. februára bude uzávierka: 10:00 h – 16:00 h (km 79,6 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom sú geodetické merania a oprava zálievok. (aktualizované 8.2.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.2.2016)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 28.1.2016)

V pondelok 18. januára bude uzávierka: 12:00 h – 13:00 h (km 45,6 – km 45,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je oprava zvodidiel, doprava vedená vo voľnom jazdnom pruhu. (aktualizované 18.1.2016).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu! (aktualizované 12.1.2016)

V utorok 12. januára bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 79,6 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie mosta. (aktualizované 12.1.2016).

V pondelok 11. januára bude uzávierka od 19:00 h do 20:00 h na križovatke Nitra, juh (Čermáň) a Nitra, východ (Selenec) z dôvodu údržby vodiacich pásov. Doprava bude vedená vo voľných jazdných pruhoch. (aktualizované 11.1.2016).

V piatok 18. decembra bude uzávierka: 11:00 h – 13:00 h (km 64,2 – km 64,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je výmena poškodeného panela protihlukovej steny. (aktualizované 18.12.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 14.12.2015)

V stredu 9. decembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere Trnava z dôvodu údržby kamier: 9:00 h – 9:40 h (km 56,1 – 55,8); 9:40 h – 10:20 h (km 55,6 – km 55,2); 10:20 h – 11:00 h (km 54,8 – km 54,5); 11:00 h – 12:00 h (km 54,0 – km 53,7); 12:00 h – 13:00 h (km 44,6 – km 44,5); 13:00 h – 14:00 h (km 39,3 – km 39,2). (aktualizované 9.12.2015)

Z piatka na sobotu 27.-28. novembra bude uzávierka: 22:00 h – 02:00 h (km 71,3 – km 69,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 27.11.2015).

V stredu 18. novembra bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 38,9 – km 38,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvodom je oprava nespevnenej krajnice. (aktualizované 18.11.2015).

V pondelok 16. novembra bude uzávierka z dôvodu opravy stredového deliaceho pásu (zvodidla): 19:00 h – 21:00 h (km 38,9 – km 38,6, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 16.11.2015).

V piatok 13. novembra bude uzávierka krajnice z dôvodu úpravy nespevnenej krajnice: 9:00 h – 15:00 h (km 78,7 – km 79,2, smer BB). (aktualizované 13.11.2015).

Vo štvrtok 12. novembra bude uzávierka krajnice z dôvodu úpravy nespevnenej krajnice: 9:00 h – 15:00 h (km 78,7 – km 79,2, smer BB). (aktualizované 12.11.2015).

V pondelok 9. novembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby sčítačov dopravy: 19:00 h – 20:00 h (km 166,4 – km 166,3, pravý jazdný pruh, smer ZV), 20:00 h – 21:00 h (km 166,6 – km 166,8, ľavý jazdný pruh, smer BR). (aktualizované 9.11.2015).

V piatok 30. októbra bude uzávierka krajnice z dôvodu zberu odpadkov z nespevnenej krajnice: 9:00 h – 12:00 h (km 50,7 – km 38,1, smer TT). (aktualizované 30.10.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 30.10.2015)

Vo štvrtok 29. októbra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby povrchu vozovky: 19:00 h – 21:00 h (km 50,7 – km 38,1, smer TT), 21:00 h – 23:00 h (km 38,1 – km 50,7, smer BB). (aktualizované 29.10.2015).

Vo štvrtok 29. októbra budú uzávierky: 09:00 h – 12:00 h (km 56,7 – km 56,3, ľavý jazdný pruh, smer TT). Dôvodom je údržba povrchu vozovky. Ďalej bude uzavretá krajnica v smere TT z dôvodu zberu odpadkov na krajnici: 09:00 h – 11:00 h (km 62,5 – km 50,7); 12:00 h – 15:00 h (km 50,7 – 38,1). (aktualizované 29.10.2015).

V stredu 28. októbra budú uzávierky krajnice v smere do Trnavy z dôvodu zbierania odpadkov: 09:00 h – 10:00 h (km 80,5 – km 69,7), 10:00 h – 11:00 h (km 62,5 – km 50,7), 12:00 h – 15:00 h (km 50,7 – km 38,1). (aktualizované 28.10.2015).

V utorok 27. októbra budú uzávierky z dôvodu diagnostiky vozovky: 09:00 h – 10:30 h (km 69,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 10:30 h – 12:00 h (km 84,0 – km 69,7, pravý JPaK, smer TT); 12:00 h – 13:30 h (km 69,7 – km 84,0, ľavý JP, smer BB); 13:30 h – 15:00 h (km 84,0 – km 69,7, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 27.10.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 27.10.2015)

V pondelok 26. októbra sú uzávierky krajnice z dôvodu čistenia krajníc, svahov a priekop: 10:00 h – 11:00 h (km 78,8 – km 84,0, smer BB); 11:00 h – 13:00 h (km 84,0 – km 69,7, smer TT); 13:00 h – 14:00 h (km 62,5 – km 50,7, smer TT). (aktualizované 26.10.2015).

V stredu 21. októbra budú uzávierky: 19:00 h – 02:00 h (km 53,9 – km 53,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvodom je oprava zvodidiel. Dôvodom ďalších uzávierok (ľavý jazdný pruh, smer TT) je údržba dažďovej kanalizácie: 19:00 h – 20:00 h (km 62,2 – 61,8); 20:00 h – 21:00 h (km 62,0 – km 61,7); 21:00 h – 22:00 h (km 56,9 – km 56,6); 22:00 h – 23:00 h (km 56,9 – km 56,6). (aktualizované 21.10.2015).

V stredu 21. októbra budú uzávierky krajnice z dôvodu zberu odpadkov: 09:00 h - 12:00 h (km 61,0 – km 84,0, smer BB), 12:00 h – 15:00 h (km 84,0 – km 50,7, smer TT). (aktualizované 21.10.2015).

Z utorka na stredu 20.-21. októbra budú uzávierky v smere do B. Bystrice, dôvodom je čistenie dažďovej kanalizácie: Pravý jazdný pruh a krajnica: 19:00 h – 20:00 h (km 69,6 – km 69,8). Ľavý jazdný pruh: 20:00 h – 20:45 h (km 71,7 – km 72,0); 20:45 h – 21:30 h (km 72,3 – km 72,7); 21:30 h – 23:00 h (km 79,1 – km 79,5); 23:00 h – 24:00 h (km 79,6 – km 80,0); 24:00 h – 00:45 h (km 80,0 – km 80,3); 00:45 h – 01:30 h (km 80,7 – km 81,1); 01:30 h – 02:15 h (km 81,2 – km 81,7); 02:15 h – 03:00 h (km 83,4 – km 83,8).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu čistenia žľabov: 19:00 h – 21:00 h (km 168,3 – km 163,9, pravý JP, smer ZV); 21:00 h – 23:00 h (km 163,9 – km 165,7, pravý JP, smer BR); 23:00 h – 24:00 h (km 164,5 – km 164,0, ľavý JP, smer ZV); 24:00 h – 01:00 h (km 163,9 – 168,1, ľavý JP, smer BR); 02:00 h – 04:00 h (km vetvy križovatiek v smere ZV); 04:00 h – 06:00 h (km vetvy križovatiek v smere BR). (aktualizované 20.10.2015).

Z pondelka na utorok 19.-20. októbra budú uzávierky z dôvodu čistenia dažďovej kanalizácie: 19:00 h - 20:00 h (km 58,6 – km 58,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Uzávierky v ľavom jazdnom pruhu, smer BB: 20:00 h - 21:00 h (km 61,3 – km 61,7); 21:00 h – 22:00 h (km 61,5 – km 61,9); 22:00 h – 23:00 h (km 63,7 – km 64,0); 23:00 h – 24:00 h (km 65,5 – km 65,8); 24:00 h – 02:00 h (km 69,1 – km 69,7). (aktualizované 19.10.2015).

V stredu 14. októbra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu diagnostiky vozovky: 09:00 h – 11:00 h (km 50,7 – km 69,7, smer BB); 11:00 h – 13:00 h (km 69,7 – km 50,7, smer TT). (aktualizované 14.10.2015).

V utorok 13. októbra prebiehajú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu diagnostiky vozovky: 09:00 h – 10:00 h (km 50,7 – km 38,1, smer TT), 10:00 h – 11:00 h (km 38,1 – km 50,7, smer BB), 11:00 h – 13:00 h (km 50,7 – km 69,7, smer BB), 13:00 h – 15:00 h (km 69,7 – km 50,7, smer TT). Uzávierky z dôvodu chemického postreku nespevnenej krajnice vo vetvách križovatiek: 09:00 h – 11:00 h (križ. Nitra západ a Nitra juh), 11:00 h – 15:00 h (križ. Nitra východ a Beladice). (aktualizované 13.10.2015).

Z pondelka na utorok 12.-13. októbra budú uzávierky z dôvodu údržby mostných záverov. Ľavý jazdný pruh, smer Trnava: 19:00 h – 19:20 h (km 57,9 – km 57,6); 19:20 h – 19:40 h (km 56,9 – km 56,6); 19:40 h – 20:00 h (km 56,0 – km 55,7); 20:00 h – 20:20 h (km 55,5 – km 55,2); 20:20 h – 20:40 h (km 54,7 – km 54,4); 20:40 h – 21:00 h (km 54,0 – km 53,7); 21:00 h – 21:20 h (km 52,7 – km 52,5); 21:20 h – 21:40 h (km 52,4 – km 52,1); 21:40 h – 22:00 h (km 51,2 – km 50,9). Pravý jazdný pruh, smer Trnava: 23:00 h – 23:25 h (km 57,9 – km 57,6); 23:25 h – 23:50 h (km 56,9 – km 56,6); 23:50 h – 00:15 h (km 56,0 – km 55,7); 00:15 h – 00:40 h (km 55,5 – km 55,2); 00:40 h – 01:05 h (km 54,7 – km 54,4); 01:30 h – 01:55 h (km 54,0 – km 53,7); 01:55 h – 02:20 h (km 52,7 – km 52,5); 02:20 h – 02:40 h (km 52,4 – km 52,1); 02:40 h – 03:00 h (km 51,2 – km 50,9).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 166,6 – km 164,0, pravý JP, smer ZV); 20:00 h – 21:00 h (km 163,9 – km 166,3, pravý JP, smer BR); 21:00 h – 22:00 h (km 166,6 – 164,0, ľavý JP, smer ZV); 22:00 h – 23:00 h (km 163,9 – 166,3, ľavý JP, smer BR); 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer ZV); 01:00 h – 02:00 h (pravý JP, križ. Kostiviarska a Rudlová, smer BR); 02:00 h – 03:00 h (ľavý JP, križ. Rudlová a Kostiviarska, smer ZV); 03:00 h – 04:00 h (ľavý JP, križ. Kostiviarska a Rudlová, smer BR). Dôvodom je čistenie mostných dilatácií. (aktualizované 12.10.2015).

12. októbra budú uzávierky krajnice v smere do Trnavy: 10:00 h – 11:00 h (km 66,8 – km 61,0); 12:00 h – 15:00 h (km 61,1 – km 50,7). Dôvodom je chemický postrek nespevnenej krajnice. (aktualizované 12.10.2015).

V sobotu 10. októbra bude uzávierka krajnice: 07:00 h – 08:00 h (km 40,9 – km 41,1, smer BB). Dôvodom je vyloženie nákladu pre výsadbu na svahu. (aktualizované 9.10.2015).

V piatok 9. októbra bude uzávierka: 9:00 h - 11:00 h (km 79,6 - km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie. (aktualizované 9.10.2015).

Zo stredy na štvrtok 7.-8. októbra budú uzávierky v smere do Banskej Bystrice z dôvodu údržby mostných záverov: 19:00 h – 19:30 h (km 50,7 – km 51,0, ľavý jazdný pruh); 19:30 h – 20:00 h (km 51,9 – km 52,2, ľavý JP); 20:00 h – 20:30 h (km 52,3 – km 52,6, ľavý JP); 20:30 h – 21:00 h (km 53,5 – km 53,8, ľavý JP); 21:00 h – 21:30 h (km 54,3 – km 54,5, ľavý JP); 21:30 h – 22:00 h (km 55,1 – km 55,3, ľavý JP); 23:00 h – 23:30 h (km 50,7 – km 51,0, pravý JP a krajnica); 23:30 h – 24:00 h (km 51,9 – km 52,2, PJPaK); 24:00 h – 00:30 h (km 52,3 – km 52,6, PJPaK); 00:30 h – 01:00 h (km 53,5 – km 53,8, PJPaK); 01:00 h – 01:30 h (km 54,3 – km 54,5, PJPaK); 01:30 h – 02:00 h (km 55,1 – km 55,350, PJPaK).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, smer ZV), 01:00 h – 06:00 h (km 163,9 – km 169,4). (aktualizované 7.10.2015).

Z utorka na stredu 6.-7. októbra budú uzávierky z dôvodu údržby mostných záverov: 19:00 h – 21:00 h (km 50,7 – km 38,1, ľavý jazdný pruh, smer TT); 21:00 h – 24:00 h (km 38,1 – km 50,7, ľavý JP, smer BB); 01:00 h – 03:00 h (km 50,7 – km 38,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov: 19:00 h – 21:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer ZV); 21:00 h – 23:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer BR); 24:00 h – 02:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer ZV); 02:00 h – 04:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer BR). (aktualizované 6.10.2015).

Z pondelka na utorok 5.-6. októbra budú uzávierky z dôvodu údržby mostných záverov: 19:00 h – 20:30 h (km 46,4 – km 46,6, ľavý jazdný pruh, smer BB); 20:30 h – 22:00 h (km 46,8 – km 47,0, ľavý JP, smer BB); 23:00 h – 1:00 h (km 46,4 – km 46,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 1:00 h – 3:00 h (km 46,8 – km 47,0, PJPaK, smer BB).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú z pondelka na utorok 5.-6. októbra uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV), 1:00 h – 6:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý jazdný pruh, smer BR). Dôvodom je kontrola a čistenie uličných vpustov. (aktualizované 5.10.2015).

Vo štvrtok 1. októbra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu výmeny sondy na meteo stanici: 19:00 h – 21:00 h (km 164,0 – km 164,2, ľavý jazdný pruh, smer BR), 21:00 h – 23:00 h (km 164,0 – km 164,2, pravý jazdný pruh, smer BR). (aktualizované 1.10.2015).

V stredu 30. septembra 2015 budú v B. Bystrici uzávierky z dôvodu zametania vozovky: Smer Zvolen: 19:00 h – 20:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý jazdný pruh a km 169,4 – km 163,9, pravý JP). Smer Brezno: 20:00 h – 22:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý JP a km 163,9 – km 169,4, pravý JP). 22:00 h – 23:00 h (postupne ľavá a pravá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer ZV), 23:00 h – 24:00 h (postupne ľavá a pravá strana vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer BR). (aktualizované 30.9.2015).

Zo soboty na nedeľu 26.-27. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 03:00 h (km 79,0 – km 66,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie sedimentačných košov. (aktualizované 26.9.2015)

V utorok 22. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 22:00 h (km 78,8 – km 79,2, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom sú práce na svahu.
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky ľavého jazdného pruhu: 19:00 h – 20:00 h (km 165,7 – 166,4, smer BR); 20:00 h – 21:00 h (km 166,4 – 166,2, smer ZV). Dôvodom sú práce na vozovke. (aktualizované 22.9.2015).

V pondelok 21. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 22:00 h (km 78,8 – km 79,2, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom sú práce na svahu. Z dôvodu čistenia sedimentačných košov a zametania vozovky budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice: 19:00 h – 21:00 h (km 40,7 – km 38,1, smer TT), 21:00 h – 02:00 h (km 38,1 – km 50,7, smer BB). (aktualizované 21.9.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.9.2015)

V sobotu 12. septembra sa bude na križovatke Nitra, západ (Lehota) presúvať súprava s nadrozmerným nákladom v približnom čase od 00:40 h do 00:55 h v smere od Trnavy a bude pokračovať na severný obchvat Nitry. Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť. (aktualizované 11.9.2015)

V piatok 11. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby premenného dopravného značenia a sčítačov dopravy: 11:40 h – 12:20 h (km 82,6 - 82,9, smer BB),
12:20 h – 13:00 h (km 82,5 - 82,8, smer BB), 13:00 h – 13:40 h (km 83,3 - 83,0, smer TT), 13:40 h – 14:20 h (km 72,0 - 71,6, smer TT), 14:20 h – 15:00 h (km 70,9 - 70,6, smer TT). (aktualizované 11.9.2015).

Zo štvrtka na piatok 10.-11. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy: 19:00 h – 02:00 h (km 81,0 – km 78,0 km); 22:00 h – 02:00 h (km 78,0 – km 73,0 km). Dôvodom je zametanie vozovky, prehliadka a údržba odvodňovacieho systému, čistenie sedimentačných košov. (aktualizované 10.9.2015).

Vo štvrtok 10. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu údržby kamier, premenného dopravného značenia a cestných senzorov. 09:00 h – 11:00 h, smer BR: km 164,0 – 164,1; km 166,6 - 166,8; km 168,3 - 168,6; km 164,8 - 165,0; km 165,7 - 166,4. 11:00 h – 14:00 h, smer ZV: km 169,4 – 169,2; km 168,7 – 168,5; pravá časť vetvy na križ. Cementáreň; km 167,0 – 166,8; km 166,4 – 166,3; km 166,4 – 166,2; km 166,0 – 165,6; pravá časť vetvy na križ. Rudlová; km 165,2 – 165,0; pravá časť vetvy na križ. Kostiviarska. (aktualizované 10.9.2015).

V stredu 9. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice. Údržba premenného dopr. značenia: 09:00 h – 10:30 h (km 63,1 – km 62,7, smer TT), 10:30 h – 12:00 h (km 56,4 – km 56,1, TT), 12:00 h – 13:00 h (km 47,8 – km 47,4, TT), 13:00 h – 14:00 h (km 41,0 – km 40,6, TT), 14:00 h – 15:00 h (km 40,4 – km 40,7, BB), 15:00 h – 16:00 h (km 47,2 – km 47,5, BB).
Údržba kamerového systému: 09:00 h – 09:45 h (km 62,2 – km 62,8, BB), 09:45 h – 10:30 h (km 58,0 – km 57,6, TT), 10:30 h – 11:15 h (km 57,0 – km 56,6, TT), 11:15 h – 12:00 h (km 56,1 – km 55,8, TT), 12:00 h – 12:45 h (km 47,3 – km 47,0, TT), 12:45 h – 13:15 h (km 46,1 – km 45,8, TT), 13:15 h – 14:00 h (km 39,2 – km 38,8, TT).
Údržba sčítačov dopravy: 14:00 h – 14:40 h (km 37,9 – km 38,2, BB), 14:40 h – 15:20 h (km 42,9 – km 43,2, BB), 15:20 h – 16:00 h (km 37,9 – km 38,2, BB), 09:00 h – 10:00 h (km 55,6 – km 55,2, TT), 10:00 h – 11:00 h (km 54,8 – km 54,5, TT), 11:00 h – 12:00 h (km 54,0 – km 53,7, TT), 12:00 h – 13:00 h (km 44,9 – km 44,5, TT), 13:00 h – 14:00 h (km 39,5 – km 39,2, TT). (aktualizované 9.9.2015).

Z pondelka na utorok 7.-8. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do BB z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby odvodňovacieho systému a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 66,4 – km 69,7 a km 76,2 – km 76,3). Na severnom obchvate B. Bystrice budú v pondelok 7. septembra uzávierky z dôvodu merania rovinatosti vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 163,9 – km 168,6, pravý jazdný pruh, smer BR), 20:00 h – 21:00 h (km 168,4 – km 163,9, pravý JP, smer ZV), 21:00 h – 22:00 h (km 163,9 – km 168,3, ľavý JP, smer BR), 22:00 h – 23:00 h (km 166,3 – km 163,9, ľavý JP, smer ZV). (aktualizované 7.9.2015).

Z nedele na pondelok 6.-7. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby odvodňovacieho systému a čistenia sedimentačných košov: 21:00 h – 05:00 h (km 63,2 – km 66,5 a km 69,7 – km 73,0). (aktualizované 4.9.2015).

Zo štvrtka na piatok 3.-4. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu zametania vozovky, prehliadky a údržby odvodňovacieho systému a čistenia sedimentačných košov: 19:00 h – 02:00 h (km 53,8 – km 57,0 a km 60,0 – km 63,3). (aktualizované 3.9.2015).

V stredu 26. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu drobných opráv: 19:00 h – 20:00 h (km 163,9 – km 169,4, smer BR), 20:00 h – 21:00 h (km 169,4 – km 163,9, smer ZV), 21:00 h – 22:00 h (vetvy križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer BR), 22:00 h – 23:00 h (vetvy križovatiek Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer ZV). (aktualizované 26.8.2015).

V sobotu 15. augusta budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu georadarového prieskumu: 06:00 h – 08:00 h (km 48,3 – km 48,5, smer BB), 12:00 h – 14:00 h (km 74,8 – km 75,0, smer BB), 15:00 h – 17:00 h (km 80,2 – km 80,0, smer TT). (aktualizované 14.8.2015).

Zo štvrtka na piatok 13.-14. augusta budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu odstraňovania náletovej vegetácie: 19:00 h – 21:00 h (km 70,0 – km 80,4, smer BB), 21:00 h – 23:00 h (km 83,0 – km 70,0, smer TT), 24:00 h – 02:00 h (km 69,5 – km 51,4, smer TT).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú 13. augusta uzávierky pravého jazdného pruhu v smere do Brezna z dôvodu výmeny žiaroviek na verejnom osvetlení: 19:00 h – 20:00 h (km 164,1 – km 164,4 a km 165,3 – km 165,7); 20:00 h – 24:00 h (km 166,4 – 169,4). (aktualizované 13.8.2015).

Zo stredy na štvrtok 12. – 13. augusta budú uzávierky ľavého jazdného pruhu. Dôvodom je odstraňovanie náletovej vegetácie v stredovom deliacom páse: 19:00 h – 21:00 h (km 48,0 – km 39,0, smer TT), 21:00 h – 23:00 h (km 38,4 – km 50,6, smer BB), 24:00 h – 02:00 h (km 50,8 – km 59,0, smer BB). (aktualizované 12.8.2015).

V stredu 11. augusta bude uzávierka ľavého jazdného pruhu z dôvodu geodetického merania na moste: 9:00 h – 10:00 h (km 78,8 – km 80,0, smer BB). (aktualizované 11.8.2015)

V stredu 15. júla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opráv povrchu vozovky: 19:00 h – 19:20 h (km 69,9 – km 70,0, smer BB); 19:20 h – 19:40 h (km 79,9 – km 80,0, smer BB); 19:40 h – 20:00 h (km 83,5 – km 83,5, smer BB); 20:00 h – 20:20 h (km 83,8 – km 83,7, smer TT); 20:20 h – 20:40 h (km 79,7 – km 79,6, smer TT); 21:00 h – 21:30 h (km 70,2 – km 70,1, smer TT). (aktualizované 15.7.2015)

Vo štvrtok 9. júla bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 78,8 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie mosta. (aktualizované 9.7.2015)

V noci z utorka na stredu 7. – 8. júla bude kvôli plánovaným prácam čiastočná uzávierka na km 54,3 – 55,5, ľavý jazdný pruh, smer BB s použitím oceľovej premosťovacej konštrukcie nad mostným záverom na km 54,3 a 55,5 – pravý jazdný pruh, smer BB.
V noci zo stredy na štvrtok 8. – 9. júla bude kvôli plánovaným prácam čiastočná uzávierka na km 55,8 – 54,5, ľavý jazdný pruh, smer TT s použitím oceľovej premosťovacej konštrukcie nad mostným záverom na km 55,8 a 54,5 v pravom jazdnom pruhu, smer TT.
Žiadame prepravcov, aby v týchto dňoch neplánovali žiadne prejazdy nadrozmerných a nadmerných prepráv a tiež všetkých užívateľov, aby dôsledne dodržiavali umiestnené dopravné značenie a prechádzali týmito úsekmi so zvýšenou opatrnosťou. (aktualizované 3.7.2015).

V noci z utorka na stredu 7. – 8. júla bude kvôli plánovaným prácam čiastočná uzávierka na km 54,3 – 55,5, ľavý jazdný pruh, smer BB s použitím oceľovej premosťovacej konštrukcie nad mostným záverom na km 54,3 a 55,5 – pravý jazdný pruh, smer BB.
V noci zo stredy na štvrtok 8. – 9. júla bude kvôli plánovaným prácam čiastočná uzávierka na km 55,8 – 54,5, ľavý jazdný pruh, smer TT s použitím oceľovej premosťovacej konštrukcie nad mostným záverom na km 55,8 a 54,5 v pravom jazdnom pruhu, smer TT.
Žiadame prepravcov, aby v týchto dňoch neplánovali žiadne prejazdy nadrozmerných a nadmerných prepráv a tiež všetkých užívateľov, aby dôsledne dodržiavali umiestnené dopravné značenie a prechádzali týmito úsekmi so zvýšenou opatrnosťou. (aktualizované 7.7.2015).

Vo štvrtok 2. júla bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 68,9 – km 69,3, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 2.7.2015).

V stredu 1. júla budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Rudlová, striedavo pravý a ľavý jazdný pruh, smer BR). Dôvodom je oprava závad na rímsach. (aktualizované 1.7.2015).

V stredu 24.6. budú mobilné uzávierky z dôvodu mapovania dopravných tieňov: 19:00 h – 19:30 h (km 69,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 19:30 h – 20:00 h (km 84,0 – km 69,7, pravý JPaK, smer TT); 20:00 h – 20:30 h (km 69,7 – km 84,0, ľavý JP, smer BB); 20:30 h – 21:00 h (km 84,0 – km 69,7, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 24.6.2015).

V utorok 23.6. budú uzávierky z dôvodu mapovania dopravných tieňov: 19:00 h – 19:30 h (km 50,7 – km 69,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 19:30 h – 20:00 h (km 69,7 – km 50,7, pravý JPaK, smer TT); 20:00 h – 20:30 h (km 50,7 – km 69,7, ľavý JP, smer BB); 20:30 h – 21:00 h (km 69,7 – km 50,7, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 23.6.2015).

V pondelok 22. júna bude uzávierka: 10:00 h – 11:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Zlaté Moravce a Čaradice, smer TT). Dôvodom je chemický postrek nespevnenej krajnice. (aktualizované 22.6.2015).

V stredu 17. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 62,2 – km 61,8 a km 56,1 – km 55,8); 20:00 h – 21:00 h (km 58,0 – km 57,6 a km 55,6 – km 55,2); 21:00 h – 22:00 h (km 57,0 – km 56,6 a km 54,8 – km 54,5). (aktualizované 17.6.2015).

V stredu 17. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu chemického postreku nespevnenej krajnice: 09:00 h – 10:00 h (vetvy križovatiek Nitra východ a Beladice v smere BB); 10:00 h – 11:00 h (vetvy križovatiek Nitra východ a Beladice v smere TT). (aktualizované 17.6.2015).

V utorok 16. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 47,3 – km 46,9; km 44,9 – km 44,5); 20:00 h – 21:00 h (km 46,1 – km 45,8; km 39,5 – km 39,2); 21:00 h – 22:00 h (km 39,2 – km 38,8). (aktualizované 16.6.2015).

V utorok 16. júna budú od 09:00 h do 13:00 h uzávierky pravej časti vetiev križovatiek Nitra západ, Nitra východ, Nitra juh, Beladice, Zlaté Moravce a Čaradice v smere BB. Dôvodom je chemický postrek krajníc. Od 9:00 h do 16:00 h bude uzávierka: km 78,7 – km 79,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB. Dôvodom sú práce na svahu. (aktualizované 16.6.2015).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú dnes večer uzávierky z dôvodu kontroly kamerového systému: 19:00 h – 23:00 h (km 169,4 – km 169,2, pravý jazdný pruh, smer ZV); pravá časť vetvy na križ. Cementáreň, smer ZV; km  166,4 – km 166,3, pravý JP, smer ZV; km 166,0 – km 165,6, pravý JP, smer ZV; časť vetvy na križ. Rudlová a pravý JP na hlavnej trase od km 165,4, smer ZV; pravá časť vetvy na križ. Kostiviarska, smer ZV. 23:00 h – 24:00 h (km 164,0 – 164,1, pravý JP, smer BR. (aktualizované 15.6.2015).

V pondelok 15. júna budú uzávierky krajnice v smere do Trnavy z dôvodu chemického postreku nespevnenej krajnice: 10:00 h – 12:00 h (km 50,7 – km 47,0); 13:00 h – 14:00 h (km 46,0 – km 41,0).
(aktualizované 15.6.2015).

Z nedele na pondelok 14.-15. júna bude uzávierka: 21:00 h – 03:00 h (km 38,150 – km 38,250, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je výmena sčítača dopravy. (aktualizované 12.6.2015).

V piatok 12. júna budú uzávierky: 9:00 h – 12:00 h (km 65,0 – km 50,7, krajnica, smer TT), 13:00 h – 14:00 h (km 50,7 – km 47,0, krajnica, smer TT). Dôvodom je chemický postrek nespevnenej krajnice. (aktualizované 12.6.2015).

Vo štvrtok 11. júna budú uzávierky: 9:00 h – 10:00 h (km 75,0 – km 69,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT), 10:00 h – 11:00 h (km 69,7 – km 64,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvodom je chemický postrek krajnice. (aktualizované 11.6.2015).

V stredu 10. júna budú uzávierky: 9:00 h – 12:00 h (km 69,7 – km 84,0, krajnica, smer BB), 13:00 h – 16:00 h (km 84,0 – km 69,7, krajnica, smer TT). Dôvodom je chemický postrek krajnice.
Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka: 14:00 h – 15:00 h (km 167,9 – km 169,4, pravý jazdný pruh, smer BR). Dôvodom je prejazd cyklistického pelotónu, doprava bude vedená vo voľnom ľavom jazdnom pruhu. (aktualizované 10.6.2015).

V utorok 9. júna bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 83,0 – km 81,0, ľavý jazdný pruh, smer TT). Dôvodom je odstránenie nečistôt z povrchu vozovky. (aktualizované 9.6.2015).

V utorok 9. júna bude uzávierka: 9:00 h – 11:00 h (km 79,5 – km 79,9, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie mosta. (aktualizované 9.6.2015).

V pondelok 8. júna bude uzávierka krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu chemického postreku krajníc: 10:00 h – 12:00 h (km 55,0 – km 69,7), 12:00 h – 14:00 h (km 69,7 – km 84,0). (aktualizované 8.6.2015).

V piatok 5. júna budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu chemického postreku krajníc: 9:00 h – 11:00 h (km 38,1 – km 50,7), 12:00 h – 14:00 h (km 50,7 – km 64,0). (aktualizované 5.6.2015).

V stredu 3. júna budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 43,4 – km 43,0, ľavý jazdný pruh, smer TT, dôvod: údržba povrchu vozovky); 20:00 h – 22:00 h (km 43,4 – km 43,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT, dôvod: údržba povrchu vozovky a oprava zvodidiel). (aktualizované 3.6.2015).

Vo štvrtok 28. mája budú uzávierky z dôvodu mapovania dopravných tieňov: 9:00 h – 9:30 h (km 50,7 – km 69,7, ľavý jazdný pruh, smer BB), 09:30 h – 10:00 h (km 69,7 – km 50,7, ľavý JP, smer TT), 11:00 h – 11:30 h (km 69,7 – km 84,0, pravý JPaK, smer BB), 11:30 h – 12:00 h (km 84,0 – km 69,7, pravý JPaK, smer TT), 13:00 h – 13:30 h (km 69,7 – km 84,0, ľavý JP, smer BB), 13:30 h – 14:00 h (km 84,0 – km 69,7, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 28.5.2015).

V stredu 27. mája bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka z dôvodu výmeny zvodidiel: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Rudlová, smer BR). Z dôvodu výmeny žiaroviek verejného osvetlenia budú uzávierky: 20:00 h – 22:00 h (križovatka Rudlová, smer BR), 22:00 h – 23:00 h (križovatka Rudlová, smer ZV), 23:00 h – 24:00 h (km 165,4 – km 165,2, pravý jazdný pruh, smer ZV). (aktualizované 27.5.2015).

V stredu 27. mája budú mobilné uzávierky z dôvodu mapovania dopravných tieňov: 11:00 h – 12:00 h (km 38,1 – km 50,7, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 13:00 h – 14:00 h (km 50,7 – km 38,1, ľavý JP, smer TT); 14:00 h – 15:00 h (km 38,1 – km 50,7, ľavý JP, smer BB. (aktualizované 27.5.2015).

Z utorka na stredu 26.-27. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby dažďovej kanalizácie: 19:00 h – 21:00 h (km 61,1 – km 61,7); 21:00 h – 22:00 h (km 63,7 – km 64,0); 22:00 h – 23:00 h (km 65,5 – km 65,9); 24:00 h – 01:00 h (km 70,2 – km 70,6); 01:00 h – 02:00 h (km 70,7 – km 71,2).
Z dôvodu údržby mostných záverov budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy: 19:00 h – 19:30 h (km 57,9 – km 57,6); 19:30 h – 20:00 h (km 56,9 – km 56,7); 20:00 h – 20:30 h (km 56,0 – km 55,7); 20:30 h – 21:00 h (km 55,5 – km 55,3); 21:00 h – 21:30 h (km 54,7 – km 54,4); 21:30 h – 22:00 h (km 54,0 – km 53,7).
A uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice: 22:00 h – 22:30 h (km 57,9 – km 57,6); 22:30 h – 23:00 h (km 56,9 – km 56,7); 24:00 h – 00:30 h (km 56,0 – km 55,8); 00:30 h – 01:00 h (km 55,5 – km 55,3); 01:00 h – 01:30 h (km 54,7 – km 54,4); 01:30 h – 02:00 h (km 54,0 – km 53,7). (aktualizované 26.5.2015).

Z pondelka na utorok 25.-26. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby dažďovej kanalizácie: 19:00 h – 20:00 h (km 59,2 – km 59,6); 20:00 h – 21:00 h (km 61,1 – km 61,7); 21:00 h – 22:00 h (km 61,5 – km 61,9); 22:00 h – 23:00 h (km 63,7 – km 64,0); 24:00 h – 01:00 h (km 65,5 – km 65,9); 01:00 h – 02:00 h (km 70,2 – km 70,6). V rovnakom termíne budú uzávierky v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby mostných záverov. Ľavý jazdný pruh: 19:00 h – 19:30 h (km 55,1 – km 55,3); 19:30 h – 20:00 h (km 55,6 – km 55,8); 20:00 h – 20:30 h (km 56,5 – km 56,7); 20:30 h – 21:00 h (km 57,4 – km 57,7); 22:00 h – 22:30 h (km 57,9 – km 57,6); 22:30 h – 23:00 h (km 56,9 – km 56,7). Pravý jazdný pruh a krajnica: 24:00 h – 00:30 h (km 55,1 – km 55,3); 00:30 h – 01:00 h (km 55,7 – km 55,8); 01:00 h – 01:30 h (km 56,5 – km 56,7); 01:30 h – 02:00 h (km 57,4 – km 57,7). (aktualizované 25.5.2015).

Zo štvrtka na piatok 21.-22. mája budú uzávierky z dôvodu údržby mostných záverov: 19:00 h – 20:00 h (km 47,3 – km 47,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT); 20:00 h – 21:00 h (km 46,9 – km 46,6, pravý JPaK, smer TT); 21:00 h – 22:00 h (km 46,1 – km 45,8, pravý JPaK, smer TT); 22:00 h – 24:00 h (km 45,0 – km 38,1, ľavý JP, smer TT); 01:00 h – 01:30 h (križovatka Nitra západ, ĽJP, smer BB); 01:30 h – 02:30 h (km 45,0 – km 38,1, PJPaK, smer TT); 02:30 h – 03:00 h (križovatka Nitra západ, PJPaK, smer BB). (aktualizované 21.5.2015).

Z pondelka na utorok 18.-19. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky ľavého jazdného pruhu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 166,3, smer ZV); 24:00 h – 06:00 h (km 166,3 – km 169,4, smer BR). Dôvodom je kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 18.5.2015).

Zo štvrtka na piatok 14.-15. mája bude uzávierka: 19:00 h – 03:00 h (km 84,0 – km 70,0, ľavý jazdný pruh, smer TT). Dôvod: Čistenie sedimentačných košov. (aktualizované 14.5.2015).

Vo štvrtok 14. mája bude uzávierka: 14:00 h – 16:00 h (km 70,0 – km 70,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvod: demontáž tlmiča nárazov po nehode. (aktualizované 14.5.2015).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú v utorok 12. 5. uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 164,0 – 164,4, pravý jazdný pruh, smer Brezno); 21:00 h – 22:00 h (km 164,4 – 164,0, pravý JP, smer Zvolen). Dôvodom je výmena žiaroviek na verejnom osvetlení. (aktualizované 12.5.2015).

Vo štvrtok 7. mája bude uzávierka: 09:00 h – 15:00 h (km 76,1 – km 75,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvod: realizácia drenážnych rebier v krajnici. (aktualizované 7.5.2015).

Zo stredy na štvrtok 6.-7. mája budú na Severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia mostných dilatácií na mostných objektoch: 19:00 h – 20:00 h (križovatky Kostiviarska a Rudlová, ľavý jazdný pruh, smer BR); 20:00 h – 21:00 h (križovatky Kostiviarska a Rudlová, ľavý JP, smer ZV); 21:00 h – 22:00 h (križovatky Kostiviarska a Rudlová, pravý JP, smer BR); 22:00 h – 23:00 h (križovatky Kostiviarska a Rudlová, pravý JP, smer ZV); 23:00 h – 24:00 h (km 163,9 – km 166,3, pravý JP, smer BR); 24:00 h – 01:00 h (km 166,6 – km 164,0, pravý JP, smer ZV); 02:00 h – 03:00 h (km 163,9 – km 166,3, ľavý JP, smer BR); 03:00 h – 04:00 h (km 166,6 – km 164,0, ľavý JP, smer ZV). (aktualizované 6.5.2015).

V stredu 6. mája budú uzávierky: 9:00 h – 16:00 h (km 76,1 - km 75,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvod: realizácia drenážnych rebier na krajnici. (aktualizované 6.5.2015).

V utorok 5. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 10:00 h – 11:00 h (km 163,9 – 169,4, pravý jazdný pruh, smer BR); 11:00 h – 12:00 h (km 169,4 – 163,9, pravý JP, smer ZV); 12:00 h – 13:00 h (km 163,9 – 169,4, ľavý JP, smer BR); 13:00 h – 14:00 h (km 169,4 – 163,9, ľavý JP, smer ZV). Dôvod: meranie únosnosti vozovky. (aktualizované 5.5.2015).

Vo štvrtok 30. apríla bude uzávierka: 09:00 h – 15:00 h (km 74,6 – km 75,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvod: realizácia drenážnych rebier v krajnici. (aktualizované 30.4.2015).

Zo stredy na štvrtok 29.-30. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 19:30 h (km 47,4 - km 47,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT, dôvod: opravy porúch povrchu vozovky); 19:00 h – 03:00 h (km 58,5 – km 58,1, ľavý JP, smer TT, dôvod: opravy odvodňovacieho žľabu); 19:30 h - 20:00 h (km 46,0 – km 45,6, PJPaK, smer TT, dôvod: opravy porúch povrchu vozovky); 20:00 h – 02:00 h (križovatka Nitra, západ, postupne oba jazdné pruhy, smer BB, dôvod: čistenie zvodidiel a revíznych chodníkov); 20:00 h – 20:30 h (km 47,4 – km 47,0, ĽJP, smer TT, dôvod: opravy porúch povrchu vozovky); 20:30 h – 21:00 h (km 46,0 – km 45,6, ĽJP, smer TT, dôvod: opravy porúch povrchu vozovky. (aktualizované 29.4.2015).

V stredu 29. apríla bude uzávierka: 9:00 h – 16:00 h (km 74,6 – km 75,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je realizácia drenážnych rebier v krajnici. (aktualizované 29.4.2015).

Z utorka na stredu 28.-29. apríla budú mobilné uzávierky: 19:00 h - 21:00 h (km 44,4 – km 43,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT, dôvod: čistenie zvodidiel a revíznych chodníkov); 19:00 h - 24:00 h (km 47,7 - km 38,1, PJPaK, smer TT, dôvod: zametanie vozovky); 24:00 h - 02:00 h (križovatka Nitra, západ, PJPaK, smer BB, dôvod: čistenie zvodidiel a revíznych chodníkov); 02:00 h - 03:00 h (križovatka Nitra, juh, PJPaK, smer TT, dôvod: čistenie zvodidiel a revíznych chodníkov). (aktualizované 28.4.2015).

V utorok 28. apríla bude uzávierka: 9:00 h – 16:00 h (km 74,6 – km 75,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom je realizácia drenážnych rebier v krajnici. (aktualizované 28.4.2015).

V utorok 21. 4. budú mobilné uzávierky z dôvodu opravy povrchu vozovky: 10:00 h – 11:00 h (km 69,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 11:00 h – 12:00 h (km 84,0 – km 69,7, pravý JPaK, smer TT); 14:00 h – 15:00 h (km 84,0 – km 69,7, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 21.4.2015).

Zo štvrtka na piatok 16.-17. 4. budú mobilné uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 79,5 – km 84,0, ľavý JP, smer BB, dôvod: prehliadka a údržba dažďovej kanalizácie, kontrola štrbinových žľabov, vysýpanie sedimentačných košov); 19:00 h – 03:00 h (km 73,6 – km 64,0, ľavý JP, smer TT, dôvod: zametanie vozovky). (aktualizované 16.4.2015).

Zo stredy na štvrtok 15.-16. 4. budú mobilné uzávierky. Z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h - 03:00 h (km 84,0 – km 74,0, ľavý jazdný pruh, smer TT). Z dôvodu prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie, kontroly štrbinových žľabov a vysýpania sedimentačných košov: 19:00 h - 21:00 h (km 67,2 – km 69,7, ľavý JP, smer BB); 21:00 h – 03:00 h (km 77,8 – km 80,5, ľavý JP, smer BB).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu čistenia žľabov: 19:00 h – 22:00 h (km 168,5 – km 163,9, pravý JP, smer ZV); 22:00 h – 24:00 h (km 163,9 – km 165,7, pravý JP, smer BR); 01:00 h – 02:00 h (km 164,5 – km 164,0, ľavý JP, smer ZV); 02:00 h – 05:00 h (km 163,9 – km 168,1, ľavý JP, smer BR). (aktualizované 15.4.2015).

Z utorka na stredu 14.-15. 4. budú mobilné uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 62,0 – km 67,0, ľavý jazdný pruh, smer BB, dôvod: prehliadka a údržba dažďovej kanalizácie, kontrola štrbinových žľabov, vysýpanie sedimentačných košov); 19:00 h – 03:00 h (km 49,0 – km 38,1, ľavý jazdný pruh, smer TT, dôvod: zametanie vozovky). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu mobilné uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 01:00 h – 06:00 h (km 163,9 – km 169,4, ľavý jazdný pruh, smer BR). (aktualizované 14.4.2015).

V utorok 14. 4. bude uzávierka z dôvodu geodetických prác na moste: 09:00 h – 11:00 h (km 79,550 – km 79,950, ľavý jazdný pruh, smer BB). (aktualizované 14.4.2015).

Z pondelka na utorok 13.–14.4. budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 72,5 – km 77,0, ľavý jazdný pruh, smer BB, dôvod: prehliadka a údržba dažďovej kanalizácie, kontrola štrbinových žľabov, vysýpanie sedimentačných košov. 19:00 h – 04:00 h (km 50,7 – km 38,1, ľavý JP, smer TT, dôvod: zametanie vozovky. Na križovatkách severného obchvatu B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 22:00 h (pravá strana vetiev križ. Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer ZV); 22:00 h – 01:00 h (pravá strana vetiev križ. Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer BR); 01:00 h – 04:00 h (ľavá strana vetiev križ. Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer ZV); 04:00 h – 06:00 h (ľavá strana vetiev križ. Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer BR). (aktualizované 13.4.2015).

Z piatka na sobotu 10. – 11. 4. budú uzávierky: 22:00 h – 02:00 h (km 50,8 – km 69,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB, dôvod: drobné opravy). 22:00 h - 05:00 h (km 82,3 – km 73,0, ľavý jazdný pruh, smer TT, dôvod: zametanie vozovky). (aktualizované 10.4.2015).

Zo štvrtka na piatok 9. – 10. 4. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, smer Zvolen); 01:00 h – 05:00 h (km 163,9 – km 169,4, smer Brezno). (aktualizované 9.4.2015).

V stredu 8. 4. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia protihlukových stien, mostných ríms, záchytných bezpečnostných zariadení, oporných a zárubných múrov: 19:00 h – 20:00 h (km 166,5 – km 163,9, postupne pravý a ľavý jazdný pruh, smer ZV); 20:00 h – 21:00 h (km 163,9 – km 166,5, postupne pravý a ľavý jazdný pruh, smer BR); 22:00 h – 23:00 h (postupne pravý a ľavý jazdný pruh vetiev križovatiek Bánoš, Rudlová, Kostiviarska, smer ZV); 23:00 h – 24:00 h (postupne pravý a ľavý jazdný pruh vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš, smer BR). (aktualizované 8.4.2015).

Zo štvrtka na piatok 2.-3. apríla budú uzávierky: 21:00 h – 05:00 h: km 59,1 – km 65,0, ľavý jazdný pruh, smer BB, dôvod: prehliadka a údržba dažďovej kanalizácie; km 82,8 – km 74,0, ľavý JP, smer TT, dôvod: zametanie vozovky. (aktualizované 2.4.2015)

V piatok 27. marca bude uzávierka: 22:00 h – 24:00 h (km 69,4 – km 69,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT, dôvod: oprava zvodidiel). Z piatka na sobotu 27.-28. marca bude mobilná uzávierka: 22:00 h – 04:00 h (km 51,8 – km 69,7, ľavý jazdný pruh, smer BB, dôvod: zametanie vozovky). (aktualizované 27.3.2015).

V piatok 27. marca bude prebiehať uzávierka krajnice: 9:00 h – 10:00 h (km 39,9 – km 39,7, smer Trnava). Dôvodom je oprava oplotenia po dopravnej nehode. (aktualizované 27.3.2015).

Zo stredy na štvrtok 25.-26. marca bude prebiehať mobilná uzávierka: 19:00 h – 02:00 h (km 73,0 – km 84,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 25.3.2015).

Z utorka na stredu 24.-25. marca bude prebiehať mobilná uzávierka: 19:00 h – 02:00 h (km 50,769 – km 64,0, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 24.3.2015).

V pondelok 23. marca budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu brúsenia cestných senzorov: 19:00 h – 20:00 h (km 164,8 – km 165,0 a km 166,6 – km 166,8, smer Brezno); 20:00 h – 21:00 h (km 166,3 – km 166,1, smer Zvolen). (aktualizované 23.3.2015).

V pondelok 23. marca bude uzávierka: 10:00 h – 16:00 h (km 78,7 – km 79,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB, dôvod – kamerové skúšky na svahu. (aktualizované 23.3.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu a príjemný víkend. (aktualizované 20.3.2015)

V piatok 20. marca budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky pravého jazdného pruhu a vetiev križovatiek z dôvodu údržby kamier, premenného dopravného značenia a brúsenia cestných senzorov: V smere Brezno: 9:00 h – 10:00 h (km 163,9 – 164,1 a km 165,7 – 166,4; km 164,8 – 165,0). V smere Zvolen: 10:00 h – 14:00 h (km 169,4 – km 169,2; vetva I 34 a I 37 – križ. Cementáreň; km  166,5 – km 168,5; vetva I 31 – križ. Rudlová a I 29 – križ. Kostiviarska. (aktualizované 20.3.2015).

Vo štvrtok 19. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamerového systému, premenného dopr. značenia a sčítačov dopravy, ako i čistenia smerových stĺpikov a krajníc. V smere do Trnavy: 9:00 h – 14:00 h postupne v úsekoch od km 83,3 po km 38,1 a v smere do B. Bystrice: 14:00 h – 16:00 h postupne v úsekoch od km 38,1 po km 50,7. (aktualizované 19.3.2015).

V stredu 18. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamerového systému, premenného dopr. značenia a sčítačov dopravy, ako i čistenia smerových stĺpikov a krajníc. V smere do B. Bystrice: 9:00 h – 11:00 h (km 53,3 – 53,6; km 55,9 – 56,2; km 61,5 – 61,6; 62,5 – 62,8); 12:00 h – 13:00 h (69,7 – 84,0; 70,0 – 70,1; 70,3 – 70,65; 71,4 – 71,7); 13:00 h – 14:00 h (82,6 – 82,9; 83,6 – 83,7). V smere do Trnavy: 14:00 h – 16:00 h (83,3 – 83,0; 72,0 – 71,6; 79,7 – 79,6; 84,0 – 69,7; 70,9 – 70,6). (aktualizované 18.3.2015).

V pondelok 16. marca bude uzávierka: 10:00 h – 16:00 h (km 78,7 – km 79,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB). Dôvodom sú kamerové skúšky na svahu. (aktualizované 16.3.2015).

V stredu 11. marca bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 58,35 – km 57,95, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 11.3.2015).

V pondelok 9. marca bude uzávierka: 10:00 h – 12:00 h (km 79,5 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je geodetické meranie povrchu vozovky. (aktualizované 9.3.2015).

V pondelok 23. februára bude uzávierka: 14:00 h – 16:00 h (km 78,7 – km 79,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom sú práce na svahu. (aktualizované 23.2.2015).

V sobotu 14. februára budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia smerových stĺpikov: 19:00 h – 19:30 h (km 166,5 – km 163,9, pravý jazdný pruh, smer ZV); 19:30 h – 20:00 h (km 166,5 – km 163,9, ľavý jazdný pruh, smer ZV); 20:00 h – 20:30 h (km 163,9 – km 166,5, pravý jazdný pruh, smer BR); 20:30 h – 21:00 h (km 163,9 – km 166,5, ľavý jazdný pruh, smer BR). (aktualizované 14.2.2015)

V stredu 11. februára bude uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Nitra, západ (Lehota), pravý jazdný pruh a krajnica na vetve I1, smer Nitra). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 11.2.2015).

V utorok 10. februára večer bude v čase 19:00 h - 20:00 h uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v úseku km 53,6 - km 53,4, smer Trnava. Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 10.2.2015) 

V stredu 4. februára večer bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice na severnom obchvate B. Bystrice v čase od 19:00 h do 20:00 h v úseku od km 163,9 po km 164,1 v smere do Brezna. Dôvodom je výmena zvodidiel. (aktualizované 4.2.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.1.2015)

Dnes večer bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v čase od 18:00 h do 19:00 h v úseku od km 70,8 po km 71,1 v smere do B. Bystrice. Dôvodom je oprava povrchu vozovky po nehode. (aktualizované 15.1.2015).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.1.2015)

Cesta R1 PR1BINA je uzavretá v smere do Banskej Bystrice od križovatky Zlaté Moravce po križovatku Čaradice z dôvodu vážnej dopravnej nehody. Vodiči môžu v tomto úseku využiť cestu I/65 (stará Zlatomoravecká cesta). Ďakujeme za pochopenie. 

V piatok 19. decembra bude uzávierka: 12:00 h – 13:00 h (km 39,0 – km 38,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT). Dôvodom je osádzanie vodiacich pásov Klemmfix. (aktualizované 19.12.2014).

V utorok 16. decembra budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 72,0 – km 73,0, krajnica, smer BB, dôvod: prehliadka drenážnych šácht); 19:00 h – 23:00 h (km 58,75 – km 58,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT, dôvod: oprava zvodidiel po nehode). (aktualizované 16.12.2014).

Vo štvrtok 11. decembra bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (km 163,9 – km 164,1, pravý jazdný pruh, smer Brezno.). Dôvodom je preventívny servis kamery. (aktualizované 11.12.2014).

V stredu 10. decembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 09:00 h – 10:00 h (km 62,2 – km 61,88 a km 56,1 – km 55,8); 10:00 h – 11:00 h (km 58,0 – km 57,67 a km 55,6 – km 55,28); 11:00 h – 12:00 h (km 57,0 – km 56,68 a km 54,8 – km 54,49; 12:00 h – 13:00 h (km 54,0 – km 53,69). (aktualizované 10.12.2014).

V utorok 9. decembra budú uzávierky z dôvodu údržby kamier: 09:00 h - 10:00 h (km 47,3 - km 47,0 a km 44,9 – km 44,55, pravý jazdný pruh a krajnica, smer TT); 10:00 h -11:00 h (km 46,1 - km 45,8 a km 39,55 – km 39,27, pravý JP a krajnica, smer TT); 11:00 h - 12:00 h (km 39,2 – km 38,8, pravý JP a krajnica, smer TT); 12:00 h - 13:00 h (km 44,5 - km 44,8 a km 61,3 – km 61,58, pravý JP a krajnica, smer BB); 13:00 h - 14:00 h (km 69,8 – km 70,07, pravý JP a krajnica, smer BB). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: 09:00 h – 13:00 h (169,4 - 169,25, pravý jazdný pruh, smer Zvolen; km 166,5 – km 166,3, pravý JP, smer Zvolen; časť križovatky Cementáreň, smer Zvolen; km 166,0 – km 165,65, pravý JP, smer Zvolen; časť križovatky Rudlová, smer Zvolen), 13:00 h – 14:00 h (km 163,9 – km 164,1, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 9.12.2014).

V utorok 9. decembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby kamier: 09:00 h – 13:00 h (169,4 - 169,25, pravý jazdný pruh, smer Zvolen; km 166,5 – km 166,3, pravý JP, smer Zvolen; časť križovatky Cementáreň, smer Zvolen; km 166,0 – km 165,65, pravý JP, smer Zvolen; časť križovatky Rudlová, smer Zvolen). 13:00 h – 14:00 h (km 163,9 – km 164,1, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 9.12.2014).

V piatok 5. decembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu výmeny žiaroviek na verejnom osvetlení: 22:00 h – 23:00 h (pravá strana vetvy I31 – križ. Rudlová, smer Zvolen), (pravá strana vetvy I29 – križ. Kostiviarska, smer Zvolen), 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetvy I30 – križ. Rudlová, smer Brezno). (aktualizované 5.12.2014).

Dnes od 9:00 h – 10:00 h bude uzávierka: (km 79,550 – 79,950, ľavý jazdný pruh, smer BB). Dôvodom je geodetické meranie. (aktualizované 5.12.2014).

V stredu 19. novembra bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka z dôvodu demontáže vodiacich prahov: 19:00 h – 20:00 h (vetva I30, križovatka Rudlová, smer Brezno. (aktualizované 19.11.2014).

Vo štvrtok 13. novembra budú uzávierky: 9:00 h – 13:00 h (km 63,6 – km 64,1, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB, dôvod: úprava asfaltov a zálievky); 09:00 h – 12:00 h (km 74,1 – km 73,5, pravý JP a krajnica, smer TT, dôvod: frézovanie vozovky); 13:00 h – 16:00 h (km 73,2 – km 73,8, pravý JP a krajnica, smer BB, dôvod: úprava asfaltov a zálievky); 13:00 h – 15:00 h (km 63,6 – km 64,1, ľavý JP, smer BB, dôvod: frézovanie vozovky). (aktualizované 13.11.2014).

V stredu 12. novembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu realizácie vodorovného dopravného značenia: 9:00 h – 10:00 h (km 63,6 – km 64,1, smer BB), 10:00 h – 11:00 h (km 73,2 – km 73,8, smer BB), 11:00 h – 12:00 h (km 74,1 – km 73,4, smer TT), 13:00 h – 14:00 h (km 64,4 - km 63,8, smer TT).
Z dôvodu hlavnej prehliadky vozovky budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice: 9:00 h – 9:20 h (km 69,7 – km 77,5, smer BB), 9:20 h – 9:45 h (km 82,0 – km 83, smer BB), 10:00 h – 10:45 h (km 84 – km 69,7, smer TT), 11:00 h – 11:45 h (km 50,7 – km 38,1, smer TT), 12:00 h – 14:00 h (km 38,1 – km 69,7, smer BB).
Z dôvodu geodetického merania bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice: 9:00 h – 10:00 h (km 79,5 – km 79,9, smer BB). (aktualizované 12.11.2014).

V sobotu 8.11. budú uzávierky z dôvodu opravy povrchu vozovky: 7:00 h – 9:00 h a 10:00 h – 12:00 h (km 80,05 – km 80,25, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB); 13:00 h – 16:00 h (km 80,05 – km 80,25, ľavý JP, smer BB). Zo soboty na nedeľu 8.-9.11. budú uzávierky z dôvodu výmeny obrusnej vrstvy vozovky: 6:00 h – 6:00 h (km 63,7 – km 64,3, pravý JP a krajnica, smer BB); 8:00 h – 8:00 h (km 73,35 – km 73,95, pravý JP a krajnica, smer BB; km 64,15 – km 63,8, pravý JP a krajnica, smer TT); 11:00 h – 11:00 h (km 73,95 – km 73,35, pravý JP a krajnica, smer TT). V nedeľu 9.11. bude uzávierka z dôvodu opravy povrchu vozovky: 8:00 h – 17:00 h (km 64,15 – km 63,8, ľavý JP, smer TT). Z nedele na pondelok 9.-10.11. budú uzávierky z dôvodu výmeny obrusnej vrstvy vozovky: 6:00 h – 6:00 h (km 63,7 – km 64,3, ľavý JP, smer BB); 8:00 h – 8:00 h (km 73,35 – km 73,95, ľavý JP, smer BB); 11:00 h – 11:00 h (km 73,95 – km 73,35, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 7.11.2014).

Zo štvrtka na piatok 30.-31. októbra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu čistenia kanalizácie: 19:00 h - 20:00 h (km 61,6 - km 62,05, smer BB); 20:00 h - 21:00 h (km 63,7 - km 64,05, smer BB); 21:00 h - 22:00 h (km 65,5 - km 65,9, smer BB); 22:00  h - 23:00 h (km 62,3 - km 61,8, smer TT); 23:00 h - 00:00 h (km 59,9 - km 59,4, smer TT); 01:00 h - 01:30 h (km 54,6 - km 54,2, smer TT); 01:30 h - 02:00 h (km 54,4 - km 54,0, smer TT; 02:00 h - 03:00 h (km 52,4 - km 51,9, smer TT. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,4 – km 163,9, smer Zvolen); 00:00 h – 06:00 h (km 163,9 – km 169,4, smer Brezno). (aktualizované 30.10.2014).

V utorok 28. októbra budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (križovatka NR západ, km  38,9, smer BB, dôvod – oprava protikoróznej ochrany mosta). Z utorka na stredu 28.-29. októbra budú uzávierky z dôvodu čistenia kanalizácie: 19:00 h – 20:00 h (km 40,3 – km 40,7, ľavý JP, smer BB); 20:00 h – 21:00 h (km 41,0 – km 41,4, ľavý JP, smer BB); 21:00 h – 22:00 h (km 43,0 – km 43,4, ľavý JP, smer BB); 22:00 h – 23:00 h (km 43,3 – km 43,6, ľavý JP, smer BB); 23:00 h – 24:00 h (km 58,4 – km 58,8, ľavý JP, smer BB); 01:00 h – 02:00 h (km 59,2 – km 59,6, ľavý JP, smer BB); 02:00 h – 03:00 h (km 61,5 – km 61,9, ľavý JP, smer BB). Z dôvodu čistenia odvodňovacieho potrubia budú uzávierky: 22:00 h - 23:00 h (km 55,1 – km 57,5, ľavý JP, smer BB); 23:00 h – 24:00 h (km 71,0 – km 72,0, ľavý JP, smer BB); 01:00 h – 02:00 h (km 75,6 - km 70,2, ľavý JP, smer TT); 02:00 h – 03:30 h (km 67,0 – km 52,0, ľavý JP, smer TT). (aktualizované 28.10.2014).

V pondelok 27.10. budú uzávierky: 19:00 h – 19:30 h (km 69,7 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 20:00 h – 22:00 h (km 84,0 – km 78,0, PJPaK, smer Trnava). Dôvodom je dosýpanie nespevnenej krajnice. 19:00 h – 22:00 h (km 69,6 – km 69,2, ĽJP, smer TT). Dôvodom sú opravy závad na moste. V utorok 28.10. budú uzávierky: 00:00 h – 01:00 h (km 54,0 – km 72,5, ĽJP, smer BB), 01:00 h – 02:00 h (km 74,5 – km 70,0, ĽJP, smer TT). Dôvodom je čistenie odvodňovacieho potrubia. (km 43,3 – km 43,6, ĽJP, smer BB, dôvod – čistenie kanalizácie). (aktualizované 27.10.2014)

V pondelok 27. októbra bude uzávierka krajnice: 10:00 h – 16:00 h (km 61,5 - km 50,7, smer Trnava, dôvod – chemický postrek krajnice a odstraňovanie nežiaducej vegetácie). (aktualizované 27.10.2014).

Z piatka na sobotu 24.-25. októbra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu čistenia odvodňovacieho potrubia: 22:00 h – 24:00 h (km 47,2 – km 45,8, smer TT); 00:00 h – 00:30 h (km 40,8 – km 40,4, smer TT); 01:00 h – 01:30 h (km 49,1 – km 49,35, smer BB); 02:00 h – 03:00 h (km 53,6 – km 54,15, smer BB); 03:00 h – 04:00 h (km 55,3 – km 55,8, smer BB); 04:00 h – 05:00 h (km 63,80 – km 64,35, smer BB). (aktualizované 24.10.2014).

Vo štvrtok 23. októbra bude uzávierka krajnice: 11:00 h – 16:00 h (km 65,7 - km 69,7, smer B. Bystrica a km 66,2 - km 61,5, smer Trnava). Dôvodom je kosenie a postreku nespevnenej krajnice na miestach bez zvodidiel. (aktualizované 23.10.2014).

Zo stredy na štvrtok 15.-16. októbra bude mobilná uzávierka: 19:00 h – 04:00 h (km 63,0 – km 75,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie uličných vpustov, sedimentačných košov a zametanie vozovky. (aktualizované 15.10.2014)

V stredu 15. októbra sú uzávierky krajnice z dôvodu kosenia a postreku krajnice: 9:00 h – 11:00 h (km 60,5 – km 69,7, smer B. Bystrica); 12:00 h – 16:00 h (km 69,7 – km 60,0, smer Trnava). (aktualizované 15.10.2014)

Z utorka na stredu 14.-15. októbra budú uzávierky z dôvodu brúsenia nerovností na vozovke, geodetického merania, ako aj čistenia uličných vpustov, košov a zametania vozovky: 19:00 h – 23:00 h (km 56,1 – km 55,65, pravý jazdný pruh  krajnica, smer Trnava); 20:00 h – 21:00 h (km 48,85 – km 49,25, PJPaK, smer B. Bystrica); 21:00 h – 22:00 h (km 48,85 – km 49,25, ĽJP, smer B. Bystrica); 19:00 h – 04:00 h (km 52,0 – 64,0 PJPaK, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú 14. októbra uzávierky z dôvodu úpravy krajníc: 19:00 h – 20:00 h (križ. Kostiviarska, pravá strana vetvy I29, smer Zvolen); (km 164,5 – km 164,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen); 20:00 h – 21:00 h (križ. Kostiviarska, pravá strana vetvy I28, smer Brezno); (križ. Rudlová, pravá strana vetvy I 30, smer Brezno). (aktualizované 14.10.2014)

Vo štvrtok 9. októbra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu prehliadky a údržby dažďovej kanalizácie: 19:00 h – 20:00 h (km 68,3 – km 69,7); 20:00 h – 03:00 h (km 69,7 - km 76,0). (aktualizované 9.10.2014)

Vo štvrtok 9. októbra budú uzávierky krajnice: 9:00 h – 14:00 h (km 69,7 – km 50,7, smer Trnava); 11:00 h – 14:00 h (km 53,4 – km 69,7, smer B. Bystrica). Dôvodom je kosenie a postrek krajnice v miestach bez zvodidiel. (aktualizované 9.10.2014)

Zo stredy na štvrtok 8.-9. októbra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia štrbinových žľabov: 19:00 h – 06:00 h (vetvy križovatiek v oboch smeroch). (aktualizované 8.10.2014)

V stredu 8. októbra bude uzávierka krajnice: 13:00 h – 16:00 h (km 48,1 – km 61,0, smer B. Bystrica). Dôvodom je kosenie a postrek krajnice v miestach bez zvodidiel.

Z utorka na stredu 7.-8. októbra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu čistenia mostných uzáverov: 19:00 h – 20:00 h (km 166,6 – km 164,0, pravý JP, smer ZV); 20:00 h – 21:00 h (km 163,9 – km 166,3, pravý JP, smer BR); 21:00 h – 22:00 h (km 166,6 – km 164,0, ľavý JP, smer ZV); 22:00 h – 23:00 h (km 163,9 – 166,3, ľavý JP, smer BR); 23:00 h – 06:00 h (vetvy križovatiek Rudlová a Kostiviarska, v oboch smeroch). (aktualizované 7.10.2014)

V pondelok 6. 10. budú uzávierky: 19:00 h – 19:30 h (km 46,9 – km 47,3, ľavý jazdný pruh, smer BB); 19:30 h – 20:00 h (km 47,65 – km 47,25, ľavý JP, smer TT). Dôvodom je brúsenie a tmelenie senzorov. Z pondelka na utorok 6.-7.10. budú uzávierky z dôvodu prehliadky a údržby stredovej kanalizácie: 20:00 h – 04:00 h (km 58,1 – km 63,0, ľavý JP, smer BB). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu čistenia žľabov: 19:00 h – 24:00 h (km 168,5 – km 163,9, pravý jazdný pruh, smer ZV); 00:00 h – 01:00 h (km 163,9 – km 165,7, pravý JP, smer BR); 01:00 h – 02:00 h (km 164,5 – km 164,0, ľavý JP, smer ZV); 02:00 h – 04:00 h (km 163,9 – km 168,1, ľavý JP, smer BR); 04:00 h – 06:00 h (vetvy križovatiek, smer ZV). (aktualizované 6.10.2014)

V piatok 3. októbra prebiehajú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy povrchu vozovky: 8:00 h – 9:00 h (km 41,2 - km 41,6, smer B. Bystrica); 9:00 h – 10:00 h (km 48,2 - km 48,6, smer B. Bystrica); 10:00 h – 11:00 h (km 74,7 - km 75,1, smer B. Bystrica); 11:00 h – 12:00 h (km 80,3 - km 79,9, smer Trnava); 12:00 h – 13:00 h (km 79,0 - km 78,7, smer Trnava); 13:00 h – 14:00 h (km 64,8 - km 64,4, smer Trnava). (aktualizované 3.10.2014)

Zo štvrtka na piatok 2.-3. októbra budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod - údržba kanalizácie, čistenie sedimentačných košov a zametanie vozovky); 19:00 h - 20:00 h (km 39,3 - km 39,7, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod - oprava stredových zvodidiel); 20:00 h - 21:00 h (km 40,0 - km 39,6, ľavý JP, smer Trnava, dôvod - oprava stredových zvodidiel); 21:00 h - 22:00 h (km 56,5 - km 56,9, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod - oprava stredových zvodidiel); 19:00 h - 22:00 h (km 67,3 - km 84,053, pravý JPaK, smer B. Bystrica, dôvod - oprava žľabov); 22:00 h - 01:00 h (km 84,053 - km 69,739, pravý JPaK, smer Trnava, dôvod - oprava žľabov); 01:00 h - 03:00 h (km 69,738 - km 50,769, pravý JPaK, smer Trnava, dôvod - oprava žľabov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 - km 163,901, pravý JP, smer Zvolen); 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 2.10.2014)

Zo stredy na štvrtok 1.-2.10. budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 44,8 – km 38,177, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod – údržba kanalizácie, čistenie sedimentačných košov a zametanie vozovky). Z dôvodu opráv monolitických žľabov budú uzávierky: 19:00 h – 22:00 h (km 50,769 – km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 23:00 h – 02:00 h (km 69,739 – km 84,053, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 02:00 h – 03:30 h (km 84,053 – km 69,739, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky na vetvách križovatiek: 19:00 h – 24:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová, Kostiviarska v smere Zvolen); 00:00 h – 06:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš, Cementáreň v smere Brezno). (aktualizované 1.10.2014)

Z utorka na stredu 30.9-1.10. budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 89,25 – km 78,85, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod – kontrola drenážneho systému); 19:00 h – 04:00 h (km 53,5 – km 40,0, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod – údržba kanalizácie, čistenie sedimentačných košov a zametanie vozovky). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu 30.9 . – 1.10. uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen); 23:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 30.9.2014).

Z pondelka na utorok 29.-30. septembra bude uzávierka z dôvodu kontroly a údržby stredovej kanalizácie: 19:00 h – 04:00 h (km 50,769 – km 58,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice (na 7 miestach) bude v pondelok 29. septembra uzávierka od 19:00 h do 21:00 h z dôvodu údržby sčítačov dopravy. (aktualizované 29.9.2014).

V piatok 26. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky v čase od 9:00 h do 14:00 h z dôvodu údržby kamier, premenného dopravného značenia a sčítačov dopravy. (aktualizované 25.9.2014).

Vo štvrtok 25. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu prehliadok a údržby premenného dopravného značenia a kamier. V smere do Trnavy: 9:00 h - 14:00 h (km 63,0 – km 39,25); v smere do B. Bystrice: 14:00 h – 16:00 h (km 40,4 – km 47,5). (aktualizované 25.9.2014).

Zo stredy na štvrtok 24.-25. septembra bude uzávierka z dôvodu opravy zálievok na vozovke: 19:00 h - 04:00 h (km 74,4 - km 84,053, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 24.9.2014)

V stredu 24. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu prehliadky a údržby premenného dopravného značenia a kamier. V smere do B. Bystrice: 9:00 h – 13:00 h (km 55,9 - km 83,7) a v smere do Trnavy: 13:00 h – 15:00 h (km 83,3 – km 71,6). (aktualizované 24.9.2014).

Z utorka na stredu 23.-24. septembra budú uzávierky ľavého jazdného pruhu: 19:00 h - 04:00 h (km 62,0 - km 50,0, smer Trnava). Dôvodom je čistenie sedimentačných košov a zametanie vozovky. (km 71,150 - km 84,053, smer B. Bystrica a km 84,0 - km 69,75, smer Trnava). Dôvodom sú opravy zálievok na vozovke. (aktualizované 23.9.2014). 

V piatok 19. septembra bude uzávierka nespevnenej  krajnice na miestach bez zvodidiel: 10:00 h - 16:00 h. Dôvodom je kosenie a chemický postrek nespevnenej krajnice bez zvodidiel. (aktualizované 19.9.2014).

Zo štvrtka na piatok 18.-19. septembra budú uzávierky z dôvodu údržby kanalizácie, čistenia sedimentačných košov a zametania vozovky: 20:00 h – 23:00 h (km 84,053 - km 79,0, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 00:00 h – 03:00 h (km 79,25 - km 73,00, ľavý JP, smer Trnava), 20:00 h – 20:30 h (križovatka Zlaté Moravce, vetva I18), 20:30 h – 21:00 h (križovatka Zlaté Moravce, vetva I21), 21:00 h – 21:30 h (križovatka Beladice, vetva I16), 19:00 h – 03:00 h (km 78,7 - km 79,9, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 18.9.2014).

Vo štvrtok 18. septembra bude uzávierka z dôvodu kosenia a chemického postreku nespevnenej krajnice bez zvodidiel: 12:00 h – 16:00 h (km 40,9 - km 38,177, smer Trnava a km 38,177 - km 50,768, smer B. Bystrica). (aktualizované 18.9.2014).

V stredu 17. septembra bude uzávierka z dôvodu opravy zvodidiel: (km 46,2 - km 46,9, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Zo stredy na štvrtok 17.-18. septembra budú uzávierky z dôvodu údržby kanalizácie, čistenia sedimentačných košov a zametania vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 78,4 - km 79,5, pravý JP, smer B. Bystrica), 20:00 h – 21:00 h (km 79,4 - km 78,7, ľavý JP, smer Trnava),  21:00 h – 23:00 h (km 78,0 - km 79,9, ľavý JP, smer B. Bystrica), 00:00 h – 02:00 h (km 78,4 - km 78,0, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 17.9.2014).

V utorok 16. septembra bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka z dôvodu opravy zvodidla: 19:00 h – 21:00 h (vetva I27, križovatka Kostiviarska, smer Zvolen). (aktualizované 16.9.2014).

Zo štvrtka na piatok 11.-12. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 04:00 h (km 69,739 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba kanalizácie, čistenie sedimentačných košov a zametanie vozovky. Na severnom obchvate B. Bystrice bude vo štvrtok 11. septembra uzávierky z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 21:00 h (km 167,6 – km, 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen); 21:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 167,6, ľavý JP, smer Brezno); 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetvy I36 – križovatka Cementáreň, smer Brezno); 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetvy I35 – križ. Cementáreň, smer Brezno). (aktualizované 11.9.2014).

Vo štvrtok 11. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 21:00 h (km 167,6 – km, 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen); 21:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 167,6, ľavý JP, smer Brezno); 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetvy I36 – križovatka Cementáreň, smer Brezno); 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetvy I35 – križ. Cementáreň, smer Brezno). (aktualizované 11.9.2014).

Vo štvrtok 11. septembra budú v čase od 10:45 h do 13:00 h uzavreté oba jazdné pruhy na úseku od km 61,5 po km 70,0 v smere do B. Bystrice. Doprava bude odklonená na križovatke Beladice. Dôvodom je taktické cvičenie hasičského a záchranného zboru, záchrannej zdravotnej služby, leteckej záchrannej zdravotnej služby, polície Slovenskej republiky, zväzu väzenskej a justičnej stráže v spolupráci so správcom R1 PR1BINA pri simulovanej dopravnej nehode dvoch autobusov. Ďakujeme za pochopenie a prajeme šťastnú cestu. (aktualizované 11.9.2014).

Z pondelka na utorok 8.-9. septembra bude uzávierka: 19:00 h – 04:00 h (km 45,6 - km 50,768, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod – prehliadka a údržba stredovej kanalizácie a zametanie vozovky). (aktualizované 8.9.2014).

V piatok 5. septembra prebiehajú uzávierky: 7:00 h – 16:00 h (km 78,8 - km 78,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod – diagnostika vozovky); 9:00 h – 11:00 h (km 83,8 - km 80,0, krajnica, smer Trnava) a 12:00 h – 14:00 h (km 77,0 - km 75,0, krajnica, smer Trnava, dôvod - chemický postrek a odstraňovanie náletovej buriny z nespevnenej krajnice). (aktualizované 5.9.2014).

Zo štvrtka na piatok 4.-5. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 167,1 – km 163,901, smer Zvolen); 24:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 167,1, smer Brezno). (aktualizované 4.9.2014).

Vo štvrtok 4. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice: 9:00 h – 16:00 h (km 64,6 - km 64,4, smer Trnava, dôvod - diagnostika vozovky). 9:00 h – 16:00 h (km 76,9 - km 77,2, smer B. Bystrica, dôvod - oprava obrusnej vrstvy vozovky). (aktualizované 4.9.2014).

Zo štvrtka na piatok 28-29. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice mobilné uzávierky: 21:00 h – 01:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen); 01:00 h – 06:00 h (km 163,901 - 169,417, ľavý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 28.8.2014).

Zo stredy na štvrtok 27.-28. augusta bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice: 19:00 h – 06:00 h (km 42,3 - km 43,0, smer B. Bystrica). Dôvodom je výmena panelov protihlukových stien. (aktualizované 27.8.2014).

V stredu 27. augusta bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 9:00 h – 16:00 h v úseku od km 74,9 po km 75,1. Dôvodom je diagnostika vozovky. (aktualizované 27.8.2014).

V utorok 26. augusta bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 7:00 h – 16:00 h v úseku od km 48,4 po km 48,6. Dôvodom je diagnostika vozovky. (aktualizované 26.8.2014).

V pondelok 25. augusta budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 7:00 h – 12:00 h (km 41,4 - km 41,6,); 13:00 h – 18:00 h (km 48,4 - km 48,6). Dôvodom je diagnostika vozovky. (aktualizované 25.8.2014).

V sobotu 23. augusta budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Nitra západ (Lehota), pravý jazdný pruh). Dôvodom je obnova povrchového náteru konštrukcie mosta. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Bánoš, pravá časť vetvy I33, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (križovatka Bánoš, pravá časť vetvy I32, smer Brezno). Dôvodom je oprava mosta. (aktualizované 22.8.2014).

Vo štvrtok 21. augusta budú uzávierky: 12:00 h – 16:00 h (km 79,60 - km 80,10, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava zvodidiel. 19:00 h – 20:00 h (km 39,90 - km 39,60, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvislého dopravného značenia na portáli. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: 19:00 h – 22:00 h (križovatka Rudlová, smer Brezno). Dôvodom je osadenie vodiacich prahov. (aktualizované 21.8.2014).

V stredu 20. augusta budú mobilné uzávierky z dôvodu inštalácie vodiaceho prahu (Klemmfix) na vozovku: 19:00 h – 20:30 h a 21:00 h – 22:30 h (križovatka Nitra východ); 23:00 h – 24:00 h a 00:30 h – 01:00 h (križovatka Nitra juh). Ďalej bude obmedzený pravý jazdný pruh a krajnica: 19:00 h – 20:00 h (km 43,50 - km 43,85, smer B. Bystrica); 20:00 h – 22:00 h (km 51,00 - km 51,25, smer B. Bystrica); 22:00 h – 24:00 h (km 79,90 - km 80,20, smer B. Bystrica); 24:00 h – 01:00 h (km 39,90 - km 39,6, smer Trnava). (aktualizované 20.8.2014).

V pondelok 18. augusta bude uzávierka na severnom obchvate B. Bystrice: 19:00 h – 21:00 h (ľavá strana vetvy I36, križovatka Cementáreň, smer Brezno, dôvod – oprava bezpečnostných zariadení). (aktualizované 18.8.2014).

Vo štvrtok 7. augusta bude uzávierka z dôvodu geodetického merania: 9:00 h – 12:00 h (km 79,10 - km 80,05, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 7.8.2014).

Z utorka na stredu 5.-6. augusta budú uzávierky z dôvodu merania rovinatosti vozovky: 19:00 h – 21:00 h (km 50,769 - km 69,738, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica); 21:00 h – 23:00 h (km 69,738 - km 50,769, pravý JP a krajnica, smer Trnava); 23:00 h – 01:00 h (km 50,769 - km 69,738, ľavý JP, smer B. Bystrica); 01:00 h – 03:00 h (km 69,738 - km 50,769, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 5.8.2014).

Z pondelka na utorok 4.-5. augusta bude uzávierka ľavého jazdného pruhu z dôvodu odstraňovania nežiaducej vegetácie: 19:00 h – 20:00 h (km 50,769 - km 69,738, smer B. Bystrica); 20:00 h – 21:00 h (km 69,739 - km 84,053, smer B. Bystrica); 21:00 h – 22:00 h (km 84,053 - km 69,739, smer Trnava; 22:00 h – 23:00 h (km 69,738 - km 50,769, smer Trnava); 24:00 h – 01:00 h (km 50,769 - km 38,177, smer Trnava); 01:00 h – 02:00 h (km 38,177 - km 50,768, smer B. Bystrica). (aktualizované 4.8.2014).

Vo štvrtok 31. júla bude uzávierka krajnice v smere do Trnavy od 9:00 h do 10:00 h v úseku od km 81,5 po km 81,3. Dôvodom je sanácia poškodeného svahu a nespevnenej krajnice. (aktualizované 31.7.2014).

Zo stredy na štvrtok 30. - 31. júla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia. V smere do Trnavy: 19:00 h – 20:00 h (km 50,3 - km 48,2); 20:00 h – 21:00 h (km 46,2 - km 45,0); 21:00 h – 21:30 h (km 41,8 - km 41,5). V smere do B. Bystrice: 22:00 h – 23:00 h (km 38,8 - km 39,7); 23:00 h – 24:00 h (km 51,5 - km 56,3); 24:00 h – 00:30 h (km 59,8 - km 60,05); 00:30 h – 01:00 h (km 63,5 - km 64,6); 01:00 h – 01:30 h (km 73,8 - km 75,8); 01:30 h – 02:00 h (km 79,3 - km 79,5). Z dôvodu dosýpania nespevnej krajnice štrkodrvou bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: 19:00 h – 22:00 h (km 83,0 - km 82,4). (aktualizované 30.7.2014).

V utorok 29. júla budú uzávierky v smere do Trnavy z dôvodu údržby portálov zvislého dopravného značenia: 19:00 h – 20:00 h (km 70,7 - km 70,37, pravý jazdný pruh a krajnica); 20:00 h – 21:00 h (km 52,1 – km 51,8, pravý JP a krajnica); 21:00 h – 23:00 h (km 52,1 - km 51,8, ľavý JP). (aktualizované 29.7.2014).

V pondelok 28. júla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu drobných úprav: 19:00 h – 21:00 h (km 39,9 - km 39,55); 21:00 h – 23:00 h (km 52,1 - km 51,8); 19:00 h – 21:00 h (vetva I1 križovatka Nitra západ, smer Nitra). (aktualizované 28.7.2014).

V piatok 11. júla bude uzávierka: 22:00 h – 23:00 h (km 49,150 – km 48,750, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: oprava zvodidiel). (aktualizované 11.7.2014).

Z utorka na stredu 8.-9. júla budú uzávierky z dôvodu merania vozovky: 19:00 h – 19:15 h (km 47,3 - km 46,95, ľavý JP, smer Trnava); 19:15 h – 19:30 h (km 40,85 - km 40,5, ľavý JP, smer Trnava); 19:30 h – 19:45 h (km 39,8 - km 39,45, ľavý JP, smer Trnava); 19:45 h – 20:00 h (km 39,1 - km 39,45, ľavý JP, smer B. Bystrica); 20:00 h – 20:10 h (km 40,15 - km 40,5, ľavý JP, smer B. Bystrica); 20:10 h – 20:20 h (km 45,55 - km 45,9, pravý JP, smer B. Bystrica); 20:20 h – 20:30 h (km 48,95 - km 49,3, ľavý JP, smer B. Bystrica); 21:00 h – 22:30 h (km 38,177 - km 50,768, pravý JP, smer B. Bystrica); 22:30 h – 24:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý JP, smer Trnava); 00:00 h – 1:30 h (km 38,177 - km 50,768, ľavý JP, smer B. Bystrica); 1:30 h – 3:00 h (km 50,768 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 8.7.2014)

V utorok 1. júla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu opráv zvodidiel: 19:00 h – 19:30 h (km 67,2 - km 66,85); 19:30 h – 21:00 h (km 62,9 - km 62,55). Z utorka na stredu 1.–2. júla bude uzávierka z dôvodu monitoringu objektu: 18:00 h – 06:00 h (km 79,3 - km 79,9, výjazdová vetva na križovatke Čaradice, smer B. Bystrica). (aktualizované 1.7.2014).

V pondelok 30. júna budú uzávierky z dôvodu opráv zvodidiel: 18:00 h – 19:00 h (km 53,8 - km 54,25, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica); 19:00 h – 20:00 h (km 53,9 - km 54,3, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica). Z pondelka na utorok 30. júna – 1. júla bude uzávierka z dôvodu monitoringu: 18:00 h – 06:00 h (km 79,3 - km 79,9, výjazdová vetva na križovatke Čaradice, smer B. Bystrica). (aktualizované 30.6. 2014).

Vo štvrtok 26. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 58,0 - km 57,68); 20:00 h – 21:00 h (km 57,0 - km 56,6); 21:00 h – 22:00 h (km 56,1 - km 55,8); 19:00 h – 20:00 h (km 55,6 - km 55,25); 20:00 h – 21:00 h (km 54,8 - km 54,5); 21:00 h – 22:00 h (km 54,0 - km 53,7). (aktualizované 26.6. 2014).

V stredu 25. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 62,2 - km 61,9); 20:00 h – 21:00 h (km 58,0 - km 57,65); 21:00 h – 22:00 h (km 57,0 - km 56,5); 19:00 h – 19:45 h (km 56,1 - km 55,8); 19:45 h – 20:30 h (km 55,6 - km 55,3); 20:30 h – 21:15 h (km 54,8 - km 54,5); 21:15 h – 22:00 h (km 54,0 - km 53,7). Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka z dôvodu vysprávky nerovností: 19:00 h – 24:00 h (km 164,6 – km 164,2, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen). (aktualizované 25.6. 2014).

V utorok 24. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 45,0 - km 44,55 a km 47,3 – km 47,0); 20:00 h – 21:00 h (km 39,65 - km 39,25 a km 46,1 - km 45,8); 21:00 h – 22:00 h (km 39,1 - km 38,8). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu údržby kamier: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 – km 164,1, pravý jazdný pruh, smer Brezno); 20:00 h – 21:00 h (časť vetvy I 31 – križovatka Rudlová). (aktualizované 24.6. 2014).

Z pondelka na utorok 23.-24. júna budú uzávierky: 19:00 h – 19:30h (km 63,1 - km 62,8, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava); 19:30 h – 20:00 h (km 52,6 - km 52,3, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvodidiel. 19:00 h – 23:00 h (km 61,6 - km 84,053 , ľavý JP, smer B. Bystrica; 23:00 h – 03:00 h (km 84,053 - km 61,7, ľavý JP, smer Trnava. Dôvodom sú drobné opravy betónového zvodidla v stredovom deliacom páse.
Na severnom obchvate B. Bystrice budú v pondelok 23. júna od 19:00 h do 21:00 h uzávierky z dôvodu údržby kamier (postupne): km 169,417 – km 169,250, pravý jazdný pruh, smer Zvolen; km 166,5 – km 166,3, pravý JP, smer Zvolen; križovatka Cementáreň, smer Zvolen; km 166,0 – km 165,650, pravý JP, smer Zvolen; križovatka Kostiviarska, smer Zvolen. (aktualizované 23.6.2014)

Zo štvrtka na piatok 19.-20. júna budú uzávierky v smere do B. Bystrice z dôvodu drobných opráv vozovky: 19:00 h – 22:00 h (km 39,0 - km 39,75, pravý jazdný pruh), 22:00 h – 24:00 h (km 41,6 - km 41,95, ľavý JP), 00:00 h – 02:00 h (km 46,7 - km 47,05, ľavý JP), 02:00 h – 03:00 h (km 49,3 - km 49,65, ľavý JP). (aktualizované 19.6.2014).

V stredu 18. júna bude uzávierka z dôvodu výmeny protihlukových panelov: 19:00 h – 24:00 h (km 43,3 - km 42,6, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). (aktualizované 18.6.2014).

Z utorka na stredu 17.-18. júna budú uzávierky z dôvodu výmeny protihlukových panelov: 19:00 h – 21:00 h (km 69,2 - km 69,85, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 21:00 h – 02:00 h (km 69,8 - km 70,0, odbočovací pruh smer B. Bystrica na križovatke Zlaté Moravce).  Na severnom obchvate B. Bystrice bude v utorok 17. júna uzávierka: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen) a v stredu 18. júna uzávierka: 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno). Dôvodom je kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 17.6.2014).

Z pondelka na utorok 16.-17. júna budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu drobných opráv na vozovke: 19:00 h – 20:00 h (km 40,7 - km 40,4, smer Trnava), 20:00 h – 21:00 h (km 39,2 - km 39,4, smer B. Bystrica), 21:00 h – 22:00 h (km 39,3 - km 39,5, smer B. Bystrica), 22:00 h – 24:00 h (km 40,2 - km 40,6, smer B. Bystrica), 24:00 h – 01:00 h (km 41,0 - km 41,3, smer B. Bystrica), 01:00 h – 02:00 h (km 41,8 – km 42,0, smer B. Bystrica), 02:00 h – 03:00 h (km 46,8 - km 47,0, smer B. Bystrica). (aktualizované 16.6.2014)

V pondelok 16. júna budú uzávierky krajnice na križovatkách z dôvodu chemického postreku: 10:00 h – 12:00 h (križovatka Nitra západ), 12:00 h – 12:30 h (križovatka Nitra juh). (aktualizované 16.6.2014).

V piatok 13. júna budú uzávierky krajnice na križovatkách z dôvodu chemického postreku: 9:15 h – 10:00 h (križovatka Nitra východ), 11:00 h – 11:30 h (križovatka Čaradice), 12:00 h – 12:30 h (križovatka Nitra západ), 13:00 h – 14:00 h (križovatka Nitra juh). (aktualizované 13.6.2014)

V piatok 13. júna budú uzávierky krajnice na križovatkách z dôvodu chemického postreku: 9:15 h – 10:00 h (križovatka Nitra východ), 11:00 h – 11:30 h (križovatka Čaradice), 12:00 h – 12:30 h (križovatka Nitra západ), 13:00 h – 14:00 h (križovatka Nitra juh). (aktualizované 13.6.2014)

V stredu 11. júna budú uzávierky z dôvodu drobných opráv: 19:00 h – 19:30 h (km 43,1 - km 42,8, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava); 19:30 h – 20:00 h (km 40,6 - km 40,25, pravý JP a krajnica, smer Trnava); 20:00 h – 20:30 h (km 38,9 - km 38,7, pravý JP a krajnica, v smer Trnava); 20:30 h – 21:00 h (km 38,6 - km 38,35, pravý JP a krajnica, v smer Trnava); 21:00 h – 21:30 h (km 39,9 - km 40,2, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 21:30 h – 22:00 h (km 47,6 - km 47,9, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 22:00 h – 22:30 h (km 45,9 - km 45,6, ľavý JP, smer Trnava); 22:30 h – 23:00 h (km 39,4 - km 39,15, ľavý JP, smer Trnava.
Vo štvrtok 12. júna nadránom budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu kontroly stredovej kanalizácie: 24:00 h – 01:00 h (km 50,4 - km 50,2), 01:00 h – 02:00 h (km 50,4 - km 50,2, smer B. Bystrica), 02:00 h – 03:00 h (km 50,4 - km 50,2). (aktualizované 11.6.2014)

Z utorka na stredu 10. – 11. júna budú uzávierky z dôvodu drobných opráv: 19:00 h – 21:00 h (km 50,768 - km 84,053, pravý jazdný pruh (na km 52,55 ľavý JP), smer B. Bystrica); 21:00 h – 23:00 h (km 69,738 - km 50,769, pravý JP (na km 69,35 ľavý JP), smer Trnava); 24:00 h – 01:30 h (križovatky Nitra východ, Beladice, Zlaté Moravce, Čaradice, smer B. Bystrica); 01:30 h – 03:00 h (križovatky Čaradice, Zlaté Moravce a Nitra východ, smer Trnava). Z dôvodu geodetického merania bude v stredu 11. júna uzávierka: 05:00h – 06:00 h (km 79,85 - km 79,89, ľavý JP, smer B. Bystrica).(aktualizované 10.6.2014)

V utorok 10. júna bude obmedzenie krajnice v smere do Trnavy z dôvodu chemického postreku: 9:00 h – 15:00 h (km 66,9 – km 51,5). Oba jazdné pruhy sú bez obmedzenia. (aktualizované 10.6.2014)

V utorok 10. júna bude obmedzenie krajnice v smere do Trnavy z dôvodu chemického postreku: 9:00 h – 15:00 h (km 66,9 – km 51,5). Oba jazdné pruhy sú bez obmedzenia. (aktualizované 10.6.2014)

V pondelok. 9. júna bude obmedzenie krajnice v smere do Trnavy z dôvodu chemického postreku: 10:00 h – 12:00 h (km 77,1 – km 70,70); 13:00 h – 15:00 h (km 68,6 - km 58,0). Oba jazdné pruhy budú bez obmedzenia. (aktualizované 9.6.2014)

V piatok. 6. júna bude obmedzenie krajnice z dôvodu chemického postreku. V smere do B. Bystrice: 9:00 h – 10:30 h (km 82,4 – km 84,05) a v smere do Trnavy: 11:00 h – 16:00 h (km 82,9 - km 71,1). (aktualizované 6.6.2014)

V sobotu 31. mája bude obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu merania únosnosti vozovky: 12:00 h – 13:00 h (km 38,177 - km 50,768, smer B. Bystrica), 13:00 h – 15:00 h (km 50,769 - km 69,738, smer B. Bystrica), 15:00 h – 16:00 h (km 69,739 - km 84,053, smer B. Bystrica), 16:00 h – 17:00 h (km 84,053 - km 69,739, smer Trnava), 17:00 h – 19:00 h (km 69,738 - km 50,769, smer Trnava), 19:00 h – 20:00 h (km 50,768 - km 38,177, smer Trnava). (aktualizované 30.5.2014)

Dnes 30. mája bude obmedzená krajnica z dôvodu chemického postreku. Statické obmedzenie prebehne postupne v čase od 9:30 h do 16:00 h v úseku od km 51,4 po km 66,2 v smere do B. Bystrice. (aktualizované 30.5.2014)

Zo stredy na štvrtok 28.-29. mája budú uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: kontrola uličných vpustov). 19:00 h – 20:00 h (km 39,350 – km 39,2, ľavý jazdný pruh, križovatka Nitra, západ, smer Trnava, dôvod: čistenie kanalizácie). 20:00 h – 23:00 h (km 47,0 – km 38,177, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod: údržba mostných záverov). 24:00 h – 03:00 h (vetvy na križovatkách Nitra západ, Nitra východ, Zlaté Moravce a Čaradice, dôvod: údržba mostných záverov). (aktualizované 28.5.2014)

Z utorka na stredu 27.-28. mája budú uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 60,0 - km 45,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: kontrola uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby); 19:00 h – 23:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý JP a krajnica, smer Trnava, dôvod: údržba mostných záverov); 24:00 h – 03:00 h (km 50,768 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: údržba mostných záverov). (aktualizované 27.5.2014)

Z utorka na stredu 27.-28. mája budú uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 60,0 - km 45,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: kontrola uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby); 19:00 h – 23:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý JP a krajnica, smer Trnava, dôvod: údržba mostných záverov); 24:00 h – 03:00 h (km 50,768 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: údržba mostných záverov). (aktualizované 27.5.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 23.5.2014)

Zo štvrtka na piatok 22.-23. mája budú uzávierky z dôvodu kontroly uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby, ako aj z dôvodu údržby stredovej kanalizácie: 19:00 h – 01:00 h (km 74,8 - km 84,053, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica); 01:00 h – 03:00 h (km 59,2 - km 56,0, ľavý JP, smer Trnava); 19:00 h – 20:00 h (km 40,3 - km 40,7, ľavý JP, smer B. Bystrica); 20:00 h – 21:00 h (km 80,2 - km 80,5, ľavý JP, smer B. Bystrica); 22:00 h – 23:00 h (km 40,3 - km 40,0, ľavý JP, smer Trnava); 24:00 h – 01:00 h (križovatka Nitra, juh); 01:00 h – 03:00 h (križovatka Nitra, západ). (aktualizované 22.5.2014)

Zo stredy na štvrtok 21.-22. mája budú uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 69,738 - km 50,769, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod: kontrola uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby. Z dôvodu údržby stredovej kanalizácie budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice: 19:00 h – 20:00 h (km 61,5 - km 61,85); 20:00 h – 21:00 h (km 68,2 - km 68,55); 21:00 h – 22:00 h (km 72,1 - km 72,7); 23:00 h – 24:00 h (km 80,2 - km 80,45); 24:00 h – 01:00 h (km 80,7 - km 81,05); 01:00 h – 03:00 h (km 81,2 - km 81,6). (aktualizované 21.5.2014)

Z utorka na stredu 20.-21. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu údržby štrbinových žľabov: 19:00 h – 21:00 h (km 79,1 - km 79,6, smer B. Bystrica); 21:00 h – 22:00 h (km 79,6 - km 80,0, smer B. Bystrica); 22:00 h – 23:00 h (km 79,9 - km 80,4, smer B. Bystrica); 23:00 h – 01:00 h (km 83,4 - km 82,8, smer Trnava); 01:00 h – 02:00 h (km 81,7 - km 81,4, smer Trnava); 02:00 h – 03:00 h (km 40,3 - km 40,0, smer Trnava). Z dôvodu kontroly uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby bude uzávierka: 19:00 h – 03:00 h (km 82,2 - km 69,739, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 20.5.2014)

Z pondelka na utorok 19.-20. mája budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 78,9 - km 78,8, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: oprava zvodidiel); 20:00 h – 21:00 h (km 56,9 - km 56,8, pravý JP a krajnica, smer Trnava, dôvod: oprava zvodidiel); 21:00 h – 03:00 h (km 84,053 - km 70,0, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: kontrola uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby); 19:00 h – 20:00 h (km 79,0 - km 79,3; km 81,7 - km 82,0 a km 82,4 - km 82,5, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: zametanie nečistôt pri stredovom zvodidle); 20:00 h – 24:00 h (km 84,053 - km 69,739, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: čistenie a údržba mostných záverov); 24:00 h – 03:00 h (km 84,053 - km 69,739, pravý JP, smer Trnava, dôvod: čistenie a údržba mostných záverov). (aktualizované 19.5.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.5.2014)

Zo štvrtka na piatok 15.-16. mája budú uzávierky z dôvodu opravy zvodidiel: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Nitra, západ, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Nitra); 20:00 h – 21:00 h (križovatka Nitra, západ, ľavý JP, smer Nitra. Z dôvodu kontroly uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby: 21:00 h – 01:00 h (km 63,0 - km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 01:00 h – 03:00 h (km 69,739 - km 72,0, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica). Z dôvodu čistenia a údržby mostných záverov: 19:00 h – 21:00 h (km 45,9 - km 50,768, ľavý JP, smer B. Bystrica); 21:00 h – 03:00 h (km 50,769 - km 69,4, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 15.5.2014)

Zo štvrtka na piatok 15.-16. mája budú uzávierky z dôvodu opravy zvodidiel: 19:00 h – 20:00 h (križovatka Nitra, západ, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Nitra); 20:00 h – 21:00 h (križovatka Nitra, západ, ľavý JP, smer Nitra. Z dôvodu kontroly uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby: 21:00 h – 01:00 h (km 63,0 - km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 01:00 h – 03:00 h (km 69,739 - km 72,0, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica). Z dôvodu čistenia a údržby mostných záverov: 19:00 h – 21:00 h (km 45,9 - km 50,768, ľavý JP, smer B. Bystrica); 21:00 h – 03:00 h (km 50,769 - km 69,4, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 15.5.2014)

Zo stredy na štvrtok 14.-15. mája budú uzávierky: 19:00 h – 03:00 h (km 49,0 - km 59,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: kontrola uličných vpustov, prípojok uličných vpustov a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby); 19:00 h – 23:00 h (km 47,0 - km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: čistenie a údržba mostných záverov); 24:00 h – 03:00 h (km 38,177 - km 47,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: čistenie a údržba mostných záverov). (aktualizované 14.5.2014)

Z utorka na stredu 13.-14. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu kontroly uličných vpustov, ich prípojok a sedimentačných košov vrátane ich čistenia a údržby: 20:00 h – 23:00 h (km 43,4 - km 50,768, smer B. Bystrica); 24:00 h – 03:00 h (km 50,769 - km 55,0, smer B. Bystrica). Z dôvodu čistenia a údržby mostných záverov budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 38,177 – km 50,768, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 21:00 h – 23:00 h (km 50,769 - km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica); 24:00 h – 01:00 h (km 38,177 - km 50,768, ľavý JP, smer B. Bystrica); 01:00 h – 03:00 h (km 50,769 - km 69,738, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 13.5.2014)

V pondelok 12. mája budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 60,2 - km 60,1, krajnica, smer Trnava, dôvod: oprava oplotenia); 21:00 h – 03:00 h (km 80,3 - km 84,053, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). Z dôvodu inštalácie veterných rukávov na betónové zvodidlo v stredovom deliacom páse budú uzávierky ľavého jazdného pruhu: 19:00 h - 19:30 h (km 47,3 - km 47,5, smer B. Bystrica); 19:30 h 20:00 h (km 53,3 - km 53,5, smer B. Bystrica); 20:00 h - 20:30 h (km 67,3 - km 67,5, smer B. Bystrica); 20:30 h - 21:00 h (km 76,3 - km 76,5, smer B. Bystrica); 21:00 h - 21:30 h (km 76,8 - km 76,5, smer Trnava); 21:30 h - 22:00 h (km 67,8 - km 67,5, smer Trnava); 22:00 h - 22:30 h (km 53,8 - km 53,5, smer Trnava); 22:30 h - 23:00 h (km 47,8 - km 47,5, smer Trnava). (aktualizované 12.5.2014)

Zo stredy na štvrtok 7-8. mája budú uzávierky: 21:00 h – 24:00 h (km 73,0 - km 76,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod: drobné opravy povrchu betónových žľabov); 21:00 h – 03:00 h (km 78,4 - km 81,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo stredy na štvrtok 7-8. mája uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu: 21:00 h – 23:00 h (km 165,5 – km 163,901, smer Zvolen); 23:00 h – 01:00 h (km 163,901 – km 165,5, smer Brezno). (aktualizované 7.5.2014)

Z utorka na stredu 6.-7. mája budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 48,1 - km 50,768, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica); 22:00 h – 24:00 h (km 50,769 - km 69,738 , ľavý JP, smer B. Bystrica); 24:00 h – 02:00 h (km 69,738 - km 50,769, ľavý JP, smer Trnava). Dôvodom sú drobné opravy povrchu betónových zvodidiel. 03:00 h – 05:00 h (km 50,769 - km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: drobné opravy povrchu betónových žľabov). 19:00 h – 03:00 h (km 75,3 - km 76,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). Na severnom obchvate B. Bystrice budú v utorok 6. mája uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (ľavá časť vetvy I31, križ. Rudlová, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (pravá časť vetvy I31, križ. Rudlová, smer Zvolen). Dôvodom sú drobné opravy na mostoch. (aktualizované 6.5.2014)

Z pondelka na utorok 5.-6. mája budú uzávierky: 19:00 h – 23:00 h (km 50,768 - km 38,177, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 24:00 h – 05:00 h (km 38,177 - km 50,768, ľavý JP, smer B. Bystrica), dôvod: drobné opravy povrchu betónových zvodidiel. 19:00 h – 21:00 h (km 39,3 - km 42,0, ľavý JKP, smer B. Bystrica, dôvod: čistenie povrchu vozovky). 22:00 h – 24:00 h (km 70,1 - km 71,750, ľavý JP, smer B. Bystrica), 24:00 h – 03:00 h (km 75,8 - km 73,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). 06:00 h – 07:00 h (km 79,8 - km 79,9, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: geodetické práce na moste). Na severnom obchvate B. Bystrice bude v pondelok 5. apríla uzávierka: 19:00 h – 20:00 h (pravá strana vetvy I 30, križovatka Rudlová, smer Brezno). Dôvod: oprava na mostnom objekte. (aktualizované 5.5.2014)  

Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo stredy na štvrtok 30. apríla -1. mája uzávierky: 21:00 h – 01:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen); 01:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno). Dôvod: Kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 30.4.2014)

V stredu 30. apríla budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu merania únosnosti vozovky: 9:00 h – 10:00 h (km 50,30 - km 50,75, smer B. Bystrica); 10:00 h – 11:00 h (km 61,8 - km 62,5, smer B. Bystrica); 11:00 h – 12:00 h (km 82,9 - km 83,4, smer B. Bystrica); 12:00 h – 13:00 h (km 48,7 - km 48,0, smer Trnava). (aktualizované 30.4.2014)

Z utorka na stredu 29.-30. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 23:00 h (km 74,4 - km 74,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava); 23:00 h – 03:00 h (km 65,4 - km 65,1, pravý JP, smer Trnava). Dôvodom je oprava protihlukových stien. 19:00 h – 24:00 h (km 38,177 - km 50,769, krajnica v oboch smeroch, dôvod: výmena smerových stĺpikov); 19:00 h – 21:00 h (km 55,4 - km 55,6, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: oprava zvodidiel); 22:00 h – 24:00 h (vetvy I6 a I5 na križovatke Nitra juh (Čermáň), dôvod: čistenie povrchu vozovky). (aktualizované 29.4.2014)

V utorok 29. apríla prebiehajú uzávierky z dôvodu merania únosnosti vozovky: 09:00 h – 14:00 h (km 84,053 - km 38,177, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava; 14:00 h – 16:00 h (km 84,053 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava). Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka: 10:00 h - 16:00 h (vetva I31 na križovatke Rudlová, smer Zvolen). Dôvodom je zabezpečenie prístupu vrtnej súpravy v okolí križovatky. (aktualizované 29.4.2014)

Z pondelka na utorok 28.-29. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 23:00 h (km 63,9 - km 64,3 a pravý jazdný pruh a krajnica), 23:00 h – 03:00 h (km 69,5 - km 69,738, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvod: opravy protihlukových stien. 19:30 h – 20:00 h (km 78,9 - km 79,050, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica), 20:00 h – 21:00 h (km 80,2 - km 80,4, výjazdová vetva križovatky Čaradice, smer B. Bystrica), 21:00 h – 24:00 h (km 80,650 - km 82,850, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica), 24:00 h – 00:30 h (km 82,0 - km 82,1, ľavý JP, smer Trnava), 01:00 h – 01:30 h (km 81,2 - km 81,3, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Dôvod: opravy tesniacich zálievok. 01:30 h – 02:00 h (km 77,8 - km 77,7, pravý JP a krajnica, smer Trnava), 02:00 h – 02:30 h (km 77,550 - km 77,450, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Dôvod: dosýpanie krajnice. (aktualizované 28.4.2014)

V pondelok 28. apríla budú uzávierky z dôvodu merania únosnosti vozovky: 10:00 h – 14:00 h (km 38,177 - km 84,053, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica; 14:00 h – 16:00 h (km 84,053 - km 38,177, pravý JP a krajnica, smer Trnava). (aktualizované 28.4.2014)

Z piatka na sobotu 25.-26. apríla budú uzávierky: 22:00 h – 06:00 h (km 67,9 – km 69,1, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov); 24:00 h – 04:00 h (km 73,9 - km 77,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). (aktualizované 25.4.2014)

Zo štvrtka na piatok 24.-25. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 60,6 - 60,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava; 21:00 h – 22:00 h (km 58,3 - km 57,9, pravý JP a krajnica, smer Trnava; 22:00 h – 23:00 h (km 59,2 - km 58,9, ľavý JP, smer Trnava – dôvod: oprava žľabov); 24:00 h – 01:00 h (km 58,7 - km 58,4, krajnica, smer Trnava; 01:00 h – 02:00 h (km 53,4 - km 53,0, krajnica, smer Trnava; 02:00 h – 03:00 h (km 51,8 - km 51,5, krajnica, smer Trnava; 19:00 h – 06:00 h (km 69,4 - km 69,8, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica - dôvod: výmena protihlukových panelov); 21:00 h – 22:00 h (križovatka Nitra západ, ľavý JP, smer Nitra, dôvod: oprava zvodidiel); 22:00 h – 23:00 h (križovatka Nitra západ, ľavý JP, smer Nitra, dôvod: čistenie zvodidiel); 23:00 h – 24:00 h (križovatka Nitra západ, pravý JP, smer Nitra, dôvod: čistenie zvodidiel); 01:00 h – 02:00 h (križovatka Nitra juh, pravý JP, smer Trnava, dôvod: čistenie zvodidiel); 03:00 h – 04:00 h (km 73,6 – km 76,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie); (aktualizované 24.4.2014)

Zo stredy na štvrtok 23.-24. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (km 59,850 - km 60,250, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: oprava žľabov), 19:00 h – 05:00 h (km 69,1 - km 69,6, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 19:00 h – 22:00 h (km 38,850 - km 39,0 pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod: oprava protikoróznych náterov mosta), 21:00 h – 04:00 h (km 71,8 - km 73,8, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie), 21:00 h – 04:00 h (km 65,2 - km 67,5, krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: odstraňovanie vegetácie z nespevnenej krajnice). (aktualizované 23.4.2014)

Zo štvrtka na piatok 17.-18. apríla bude pohyblivá uzávierka: 21:00 h – 03:00 h (km 65,4 - km 69,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod – prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). (aktualizované 17.4.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prosíme vás, aby ste rešpektovali dopravné značenie najmä na križovatkách a neohrozili seba i ostatných vodičov vjazdom do protismeru. Ďakujeme, prajeme vám šťastnú cestu a príjemné sviatky. (aktualizované 17.4.2014)

Zo stredy na štvrtok 16.-17. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 20:00 h (km 74,3 - km 74,5, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod: čistenie stredového zvodidla), 20:00 h – 21:00 h (km 59,150 - km 59,0, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: čistenie vozovky), 21:00 h – 03:00 h (km 61,3 - km 65,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). (aktualizované 16.4.2014).

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.4.2014)

Z utorka na stredu 15.-16. apríla budú mobilné uzávierky: 19:00 h – 23:00 h (km 42,4 - km 42,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 23:00 h – 03:00 h (km 47,15 - km 47,5, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 20:00 h – 03:00 h (km 38,177 - km 50,768, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod: vyprázdňovanie a čistenie sedimentačných košov), 19:00 h – 22:00 h (km 50,1 - km 39,890, ľavý JP, smer Trnava, dôvod: oprava žľabov), 22:00 h – 02:00 h (km 38,395 - km 45,380, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: oprava žľabov). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu mobilné uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov – dilatácií: 21:00 h – 23:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen), 23:00 h – 01:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer Brezno), 01:00 h – 03:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen), 03:00 h – 05:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer Brezno). (aktualizované 15.4.2014).

Zo štvrtka na piatok 10.-11. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (vetvy križovatiek Nitra východ, Beladice, Tesárske Mlyňany, Čaradice, Nitra západ a Nitra juh, dôvod: zametanie vozovky), 19:00 h – 24:00 h (vetva križovatky Nitra juh, dôvod: výmena protihlukových panelov), 01:00 h – 04:00 h (km 44,6 – km 44,450, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod: výmena protihlukových panelov), 21:00 h – 23:00 h (km 43,2 - km 38,177, pravý JP, smer Trnava, dôvod: údržba kalových košov, odstraňovanie buriny z nespevnenej krajnice), 01:00 h – 04:00 h (km 63,5 - km 65,0, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo štvrtka na piatok mobilné uzávierky z dôvodu čistenia mostných záverov – dilatácií: 19:00 h – 20:00 h (km 166,6 – km 164,0, pravý JP, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 166,2, pravý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 166,6 – km 164,0, ľavý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 166,200, ľavý JP, smer Brezno), 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen), 24:00 h – 01:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer Brezno), 01:00 h – 02:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen), 02:00 h – 03:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska a Rudlová, smer Brezno). (aktualizované 10.4.2014).

Zo stredy na štvrtok 9.-10. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 84,053 - km 69,739, pravý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod: zametanie vozovky), 19:00 h – 01:00 h (vetva I8 – križ. Nitra juh, dôvod: výmena protihlukových panelov), 02:00 h – 04:00 h (km 45,0 - km 44,8, pravý JP a krajnica, smer Trnava, dôvod: výmena protihlukových panelov, 21:00 h – 03:00 h (km 61,3 – km 64,5, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: prehliadka a údržba stredovej kanalizácie), 02:00 h – 05:00 h (km 48,3 - km 39,5, pravý JP, smer Trnava, dôvod: odstraňovanie buriny z nespevnenej krajnice). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo stredy na štvrtok 9.-10. apríla mobilné uzávierky z dôvodu čistenia štrbinových žľabov, protihlukových stien, zvodidiel, oporných a zárubných múrov: 19:00 h – 20:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 - km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (pravá strana vetiev križovatiek v smere Zvolen: I34, I37 – križ. Cementáreň, I33 – križ. Bánoš, I31 – križ. Rudlová, I29, I26 – križ. Kostiviarska), 22:00 h – 23:00 h (pravá strana vetiev v smere Brezno: I27, I28, I30, I32, I36, I35), 24:00 h – 01:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek v smere Zvolen: I34, I37, I33, I31, I29, I26), 01:00 h – 02:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek v smere Brezno: I27, I28, I30, I32, I36, I35). (aktualizované 9.4.2014).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu mobilné uzávierky z dôvodu čistenia štrbinových žľabov, protihlukových stien, zvodidiel, oporných a zárubných múrov: 19:00 h – 22:00 h v smere Zvolen (vetvy I34 a I37, pravý JP, križ. Cementáreň; I33, ľavý JP, križ. Bánoš; I31, pravý JP, križ. Rudlová;  I29, pravý JP a I26, oba JP, križ. Kostiviarska), 22:00 h – 24:00 h v smere Brezno (vetvy I27, ľavý JP a I28, oba JP, križ. Kostiviarska; I30, pravý JP, križ. Rudlová; I32, pravý JP, križ. Bánoš; I36, ľavý JP a I35, oba JP, križ. Cementáreň), 24:00 h – 03:00 h (km 169,417 – km 163,901, pravý JP, smer Zvolen), 03:00 h – 06:00 h (km 163,901 -  km 169,417, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 8.4.2014).

Z pondelka na utorok 7.-8. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 46,7 - km 50,768, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod: zametanie vozovky), 19:00 h – 23:00 h (km 41,4 - km 41,8, pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov), 20:00 h – 04:00 h (km 53,7 - km 56,7, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod: kontrola a údržba stredovej kanalizácie), 21:00 h – 04:00 h (km 67,8 - km 50,769, pravý JP, smer Trnava, dôvod: zametanie vozovky), 23:00 h – 05:00 h (km 42,650 - km 43,1, pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod: výmena protihlukových panelov). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z pondelka na utorok mobilné uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (km 168,5 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 24:00 h – 06:00 h (km 163,901 - 165,7, pravý JP, smer Brezno), 01:00 h  – 02:00 h (km 164,5 - 164,0, ľavý JP, smer Zvolen), 02:00 h – 04:00 h (km 163,901 - 168,1, ľavý JP, smer Brezno), 04:00 h – 06:00 h (vetvy I34 a I37 – pravý JP, križ. Cementáreň; I33 – ľavý JP, križ. Bánoš; I31 – pravý JP, križ. Rudlová; I29 – pravý JP, I26 – oba JP, smer Zvolen). Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 7.4.2014).

Z piatka na sobotu 4.-5. apríla budú uzávierky: 22:00 h – 06:00 h (km 50,769 - km 56,5, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod - kontrola a údržba stredovej kanalizácie), 22:00 h – 24:00 h (km 61,5 - km 69,738, pravý JP, smer B. Bystrica, dôvod - zametanie vozovky), 24:00 h – 06:00 h (km 69,738 - km 61,5, pravý JP, smer Trnava, dôvod - zametanie vozovky). (aktualizované 4.4.2014).

Zo štvrtka na piatok 3.-4. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,769 - km 61,5, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica z dôvodu zametanie vozovky a km 41,5 - km 50,768, pravý JP, smer B. Bystrica z dôvodu čistenia revíznych chodníkov na mostoch a údržby smerových stĺpikov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú z 3. na 4. apríla pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska, smer Zvolen). 24:00 h – 06:00 h (ľavá strana vetiev križovatiek Kostiviarska, Rudlová, Bánoš a Cementáreň, smer Brezno). Dôvodom je čistenie uličných vpustov a zametanie vozovky. (aktualizované 3.4.2014).

Zo stredy na štvrtok 2.-3. apríla budú uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod - zametanie vozovky), 19:00 h – 21:00 h (km 47,9 - km 48,1, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod – kamerový monitoring kanalizácie), 19:00 h – 04:00 h (km 45,1 - km 48,5, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod - prehliadka stredovej kanalizácie). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z 2. na 3. apríla uzávierky z dôvodu kontroly a čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen). 24:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno). (aktualizované 2.4.2014).

V stredu 2. apríla bude viacero uzávierok z dôvodu merania nerovností vozovky a aplikovania postreku na krajnici: 10:00 h – 11:00 h (km 56,1 - km 55,8, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava), 11:00 h – 11:30 h (km 70,3 - km 70,5, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica), 11:30 h – 12:00 h (km 79,9 - km 80,2, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica), 10:00 h – 11:00 h (km 76,5 - km 77,2, krajnica, smer B. Bystrica), 11:00 h – 12:00 h (km 77,4 - km 77,8, krajnica, smer B. Bystrica), 13:00 h – 14:00 h (km 77,8 - km 77,3, krajnica, smer Trnava), 14:00 h – 15:00 h (km 77,1 - km 76,6, krajnica, smer Trnava), 15:00 h – 16:00 h (km 74,6 - km 74,4, krajnica, smer Trnava). (aktualizované 2.4.2014).

Z utorka na stredu 1.-2. apríla budú uzávierky z dôvodu viacerých činností údržby: 19:00 h – 23:00 h (km 70,220 - km 70,150, pravý jazdný pruh, smer Trnava), 19:00 h – 22:00 h (km 41,1 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava), 22:00 h – 04:00 h (km 38,177 - km 48,0, pravý JP, smer B. Bystrica), 21:00 h – 22:00 h (km 74,5 – km 74,7, pravý JP, smer B. Bystrica), 24:00 h – 02:00 h (km 45,1 - km 48,0, ľavý JP, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu 1.-2. apríla pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (pravá strana vetiev križovatiek Bánoš, Cementáreň, Kostiviarska a Rudlová / smer Brezno). 24:00 h – 06:00h (pravá strana vetiev križovatiek Cementáreň, Bánoš, Rudlová a Kostiviarska / smer Zvolen). Dôvodom je čistenie uličných vpustov a zametanie vozovky. (aktualizované 1.4.2014).

V pondelok 31. 3. budú uzávierky: 19:00 h – 22:00 h (km 41,4 - km 40,9, krajnica, smer Trnava, dôvodom je ochrana pracovného miesta pri dosýpaní krajnice). 19:00 h – 02:00 h (km 50,769 - km 42,0, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvodom je zametanie vozovky a km 44,0 - km 47,5, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvodom je prehliadka a údržba cestnej kanalizácie. 23:00 h – 23:30 h (vetva I6 križovatky Nitra – juh, dôvodom je dosýpania krajnice). Na severnom obchvate B. Bystrice budú z pondelka na utorok 31. 3. - 1. 4. pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, pravý JP, smer Zvolen). 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 -km 169,417, pravý JP, smer Brezno). Dôvodom je kontrola a čistenie uličných vpustov a zametanie vozovky. (aktualizované 31.3.2014).

Z piatka na sobotu 28.-29. marca bude pohyblivé obmedzenie: 22:00 h – 05:00 h (km 60,0 - km 50,769, ľavý jazdný pruh, smer Trnava z dôvodu zametania vozovky a v úseku km 40,6 - km 45,0, ľavý JP, smer B. Bystrica z dôvodu prehliadky a údržby cestnej kanalizácie. (aktualizované 28.3.2014)

V stredu 26. marca bude pohyblivé obmedzenie od 19:00 h do 01:00 h v úseku km 79,3 - km 69,739, ľavý jazdný pruh, smer Trnava. Dôvodom je zametanie vozovky. V rovnakom čase bude obmedzenie v úseku km 47,1 - km 39,5, pravý JP a krajnica, smer Trnava. Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. (aktualizované 26.3.2014)

V utorok 25. marca bude pohyblivé obmedzenie: 19:00 h -22:00 h (km 79,8 - km 84,053, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). 22:00 h – 01:00 h (km 84,053 - km 81,0, ľavý JP, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. 19:00 h – 23:00 h (km 54,8 - km 50,769, pravý JP a krajnica, smer Trnava). 23:00 h – 01:00h (km 50,768 - km 48,0, pravý JP a krajnica, smer Trnava. Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. (aktualizované 25.3.2014)

V piatok 21. marca budú od 22:00 h do 05:00 h pohyblivé uzávierky v úsekoch: km 60,3 – km 69,738, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica. Dôvodom je zametanie povrchu vozovky. Km 73,7 – km 60,0, pravý JP a krajnica, smer Trnava. Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. (aktualizované 21.3.2014)

Vo štvrtok 20. marca budú pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,6 – km 64,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie povrchu vozovky. 19:00 h – 21:00 h (km 78,0 – km 84,053, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). 21:00 h – 02:00 h (km 84,053 – km 75,0, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. 19:00 h – 23:00 h (km 61,5 (pripájací pruh z križovatky Beladice) – km 51,5 (výjazd do križovatky Selenec). Dôvodom uzávierky krajnice je vytvorenie bezpečného pracovného miesta pre subdodávateľa pri úprave krajnice. (aktualizované 20.3.2014)

Vo štvrtok 20. marca budú uzávierky pravého jazdného pruhu v smere do Trnavy z dôvodu údržby informačného systému (kamery, značenie a sčítače): 9:00 h – 10:00 h (km 83,3 - km 83,0; km 40,5 - km 40,7; km 79,90 - km 79,6), 10:00 h – 11:00 h (km 71,9 - km 71,6; km 70,80 - km 70,6), 11:00 h – 12:00 h (km 65,1 - km 64,9; km 62,1 - km 61,9; km 56,0 - km 55,8), 12:00 h – 13:00 h (km 63,0 - km 62,8; km 57,9 - km 57,7; km 55,5 - km 55,3), 13:00 h – 13:30 h (km 56,9 - km 56,7; km 56,4 - km 56,15; km 54,7 - km 54,5), 13:30 h – 14:00 h (km 53,9 - km 53,5), 14:00 h – 15:00 h (km 47,5 - km 47,0; km 44,7 - km 44,5; km 39,6 - km 39,3), 15:00 h – 15:30 h (km 46,0 - km 45,8; km 43,4 - km 43,2; km 39,1 - km 38,8), 15:30 h – 16:00 h (km 40,9 - km 40,7; km 38,4 - km 38,2; km 44,8 - km 44,5). (aktualizované 20.3.2014)

V stredu 19. marca budú pohyblivé uzávierky v čase od 19:00 h do 02:00 h: km 43,0 – km 50,7, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica z dôvodu zametania vozovky a km 66,0 – km 84,054, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica z dôvodu údržby smerových stĺpikov a čistenia servisných chodníkov na mostoch. (aktualizované 19.3.2014)

V stredu 19. marca budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu údržby kamier, premenného dopravného značenia a sčítačov dopravy: 09:00 h – 10:00 h v smere Brezno: km 163,901 – km 164,1 a km 165,7 – km 166,4 - pravý jazdný pruh; km 164,8 – km 165,0 - časť odstavného pruhu). 10:00 h – 14:00 h v smere Zvolen: km 169,417 - km 169,250, pravý JP; časť vetvy I 34 a I 37 – križ. Cementáreň; km 166,0 – km 165,65, pravý JP; časť vetvy I 31 – križ. Rudlová; km 168,7 – km 168,5, pravý jazdný pruh; km 166,5 – km 166,3, pravý JP; časť vetvy I 29 – križ. Kostiviarska). (aktualizované 19.3.2014)

V utorok 18. marca budú pohyblivé uzávierky: 19:00 h – 02:00 h (km 38,177 – km 50,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie povrchu vozovky. 19:00 h – 02:00 h (km 50,769 – km 60,0, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba smerových stĺpikov a čistenie servisných chodníkov na mostoch. 19:00 h – 01:00 h (km 61,6 – km 50,769, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je dovoz materiálu na dosypanie nespevnenej krajnice. (aktualizované 18.3.2014)

V utorok 18. marca budú pohyblivé uzávierky pravého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby informačného systému (kamery, premenné dopravné značenie a sčítače dopravy): 09:00 h - 10:00 h (km 38,0 - km 38,2 a km 40,5 - km 40,7), 10:00 h - 11:00 h (km 43,0 - km 43,2 a km 44,6 - km 44,8 a km 47,3 - km 47,5), 11:00 h - 12:00 h (km 53,3 - km 53,6 a km 55,9 - km 56,15), 12:00 h - 13:00 h (km 62,6 - km 62,8 a km 64,7 - km 64,9), 12:00 h - 13:00 h (km 61,3 - km 61,6), 13:00 h - 14:30 h (km 70,4 - km 70,65 a km 71,5 - km 71,7), 13:00 h - 14:30 h (km 69,8 - km 70,1), 14:30 h - 16:00 h (km 82,6 - km 82,9), 14:30 h - 16:00 h (km 83,4 - km 83,7). Aktualizované 18.3.2014

V pondelok 10. marca budú uzávierky: 19:00 h - 21:00 h (km 50,75 - km 38,18, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava), 21:00 h - 24:00 h (km 38,18 - km 50,75, PJP a krajnica, smer B. Bystrica), 19:00 h - 24:00 h (km 51,00 - km 61,50, PJP a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je dosýpanie krajníc štrkodrvou. (aktualizované 10.3.2014)

Vo štvrtok 6. marca budú uzávierky: 9:00 h – 10:00 h (km 49,8 - km 49,2, pravý jazdný pruh, smer Trnava), 10:00 h – 11:00 h (km 49,0 - km 49,4, pravý JP, smer B. Bystrica), 11:00 h – 12:00 h (km 49,8 - km 49,2, ľavý JP, smer Trnava), 12:00 h – 13:00 h (km 49,0 - km 49,4, ľavý JP, smer B. Bystrica). Dôvodom je geodetické meranie mostov. (aktualizované 5.3.2014)

V sobotu 22. februára bude na severnom obchvate B. Bystrice uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (ľavá strana vetvy I36 – križovatka Cementáreň, smer Brezno). Dôvodom je oprava bezpečnostných zariadení. (aktualizované 21.2.2014)

Vo štvrtok 20. februára bude v čase 19:00 h – 21:00 h uzávierka (km 78,60 – km 78,35, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 20.2.2014)

V stredu 12. februára bude v čase 11:00 h – 12:00 h uzávierka (km 43,55 – km 43,70, pravý jazdný pruh a spevnená krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 12.2.2014)

Cestu R1 PR1BINA pre vás udržujeme zjazdnú aj počas sneženia. Prispôsobte prosím jazdu aktuálnym podmienkam a pri stretnutí s vozidlami údržby zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.2.2014) 

Cestu R1 PR1BINA pre vás udržujeme zjazdnú aj počas sneženia. Prispôsobte prosím jazdu aktuálnym podmienkam a pri stretnutí s vozidlami údržby zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 31.1.2014)

Vo štvrtok 30. januára budú uzávierky z dôvodu opravy zvodidiel: 12:00 h – 13:00 h (km 54,3 - km 54,6, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica. 13:00 h – 15:00 h (km 55,4 - km 55,7, ľavý JP, smer B. Bystrica. (aktualizované 30.1.2014)

Cestu R1 PR1BINA pre vás udržujeme zjazdnú aj počas sneženia. Prispôsobte prosím jazdu aktuálnym podmienkam a pri stretnutí s vozidlami údržby zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu.
(aktualizované 29.1.2014)

Cestu R1 PR1BINA pre vás udržujeme zjazdnú aj počas sneženia. Prispôsobte prosím jazdu aktuálnym podmienkam a pri stretnutí s vozidlami údržby zvýšte opatrnosť. Prajeme vám šťastnú cestu.
(aktualizované 29.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 21.1.2014)

V utorok 21. januára bude od 14:00 h do 15:00 h krátkodobé obmedzenie krajnice v úseku od km 65,7 po km 65,9 v smere do B. Bystrice. Dôvodom je trvalá oprava zvislého dopravného značenia. (aktualizované 21.1.2014)

Vo štvrtok 16. januára bude od 13:00 h do 15:00 h uzávierka krajnice v úseku od km 65,7 po km 65,9 v smere do B. Bystrice. Dôvodom je betónovanie nových nosných stĺpikov, výmena smerových stĺpikov a dočistenie rigolov. (aktualizované 16.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.1.2014)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 8.1.2014)

Vo štvrtok 19. decembra bude uzávierka: 9:00 h – 10:00 h (km 57,75 - km 57,60, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je montáž antény. (aktualizované 19.12.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 19.12.2013)

V utorok 17. decembra bude uzávierka: 19:00 h – 21:00 h (km 72,2 - km 71,95, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava protihlukových stien. (aktualizované 17.12.2013)

V pondelok 16. decembra bude uzávierka: 11:00 h – 13:00 h (km 47,150 - km 46,950, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je údržba kamery. (aktualizované 16.12.2013)

Vo štvrtok 12. decembra bude od 7:30 h do 20:00 h uzávierka pravého jazdného pruhu a odbočovacieho pruhu vetvy I 23 na križovatke Čaradice (km 79,75 - km 80,05) z dôvodu stavebných prác. (aktualizované 11.12.2013)

V stredu 11. decembra bude od 7:30 h do 20:00 h uzávierka pravého jazdného pruhu a odbočovacieho pruhu vetvy I23 na križovatke Čaradice z dôvodu stavebných prác. Taktiež budú prebiehať uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 9:00 h – 10:00 h (km 61,9 - km 62,2 a km 55,8 - km 56,1), 10:00 h – 11:00 h (km 57,6 - km 58,0 a km 55,3 - km 55,6), 11:00 h – 12:00 h (km 56,7 - km 57,0 a km 54,5 - km 54,5), 12:00 h – 13:00 h (km 53,7 - km 54,0 a km 83,6 - km 83,4), 14:00 h – 15:00 h (km 79,6 - km 79,9). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: 09:00 h – 10:00 h (km 164,0 – km 164,7, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 10:00 h – 11:00 h (km 164,0 – km 164,7, pravý JP a časť vetvy I 28 na križovatke Kostiviarska, smer Brezno), 11:00 h – 12:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen). Dôvodom je meranie protišmykových vlastností pred mostnými závermi. (aktualizované 10.12.2013)

V utorok 10. decembra budú uzávierky: 19:00 h - 19:30 h (km 55,850 - km 55,750, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava), 19:30 h - 20:00 h (km 54,550 - km 55,450, PJP a K, smer Trnava), 20:30 h – 21:00 h (km 55,850 - km 55,750, ľavý JP, smer Trnava), 21:00 h - 21:30 h (km 54,550 - km 55,450, ľavý JP, smer Trnava). Dôvodom je realizácia drobných zálievok na povrchu vozovky. (aktualizované 10.12.2013)

V piatok 6. decembra budú uzávierky: 14:00 h – 20:00 h (km 79,75 - km 80,05, pravý jazdný pruh a odbočovací pruh vetvy I23 na križovatke Čaradice. Dôvodom sú vŕtacie práce na mostnom kuželi. (aktualizované 6.12.2013)

Vo štvrtok 5. decembra budú uzávierky: 7:00 h – 20:00 h (km 79,9 - km 79,5, pravý jazdný pruh a odbočovací pruh vetvy I24 na križovatke Čaradice. Dôvodom je monitoring dažďovej kanalizácie. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky v čase od 9:00 h do 14:00 h postupne v úsekoch: km 169,417 – km 169,250 (pravý jazdný pruh, smer Zvolen), vetva I 34 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), vetva I 37 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), km 166,5 – km 166,350 (pravý JP, smer Zvolen), km 166,0 – km 165,650 (pravý JP, smer Zvolen), vetva I 31 (križovatka Rudlová, smer Zvolen), vetva I 29 (križovatka Kostiviarska, smer Zvolen), km 163,901 - km 164,100 (pravý JP, smer Brezno). Dôvodom uzávierok je údržba kamier. (aktualizované 5.12.2013)

V stredu 4. decembra budú uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (vetva I22 - križovatka Čaradice, výjazd smer B. Bystrica), 21:00 h – 22:00 h (km 79,9 - km 79,5, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je monitoring dažďovej kanalizácie. (aktualizované 4.12.2013)

Vo štvrtok 5. decembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky v čase od 9:00 h do 14:00 h postupne v úsekoch: km 169,417 – km 169,250 (pravý jazdný pruh, smer Zvolen), vetva I 34 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), vetva I 37 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), km 166,5 – km 166,350 (pravý JP, smer Zvolen), km 166,0 – km 165,650 (pravý JP, smer Zvolen), vetva I 31 (križovatka Rudlová, smer Zvolen), vetva I 29 (križovatka Kostiviarska, smer Zvolen), km 163,901 - km 164,1 (pravý JP, smer Brezno). Dôvodom uzávierok je údržba kamier. (aktualizované 4.12.2013)

Vo štvrtok 28. novembra budú uzávierky: 09:00 h – 11:00 h (ľavý jazdný pruh vetvy I3 na križovatke Nitra západ), 11:00 h – 12:00 h (km 39,3 - km 39,5, ľavý JP, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba a drobné opravy povrchu vozovky. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu úpravy premenného dopravného značenia (rozšírenie symbolov): 09:00 h – 10:00 h (km 166,5 – km 166,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 10:00 h – 11:00 h (časť vetvy I 31 – križovatka Rudlová, smer Zvolen), 11:00 h – 12:00 h (km 164,8 – km 165,0, časť krajnice, smer Brezno). (aktualizované 28.11.2013)

V stredu 27. novembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu prehliadok a údržby premenného dopravného značenia: 09:00 h - 10:00 h (km 71,4 - km 71,7 smer B. Bystrica), 10:00 h - 11:00 h (km 82,6 - km 82,9, smer B. Bystrica), 11:00 h - 12:00 h (km 83,3 - km 83,0, smer Trnava), 12:00 h - 13:00 h (km 71,9 - km 71,6, smer Trnava), 13:00 h - 14:00 h (km 56,4 - km 56,1, smer Trnava). Z dôvodu opravy šachty informačného systému bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice: 12:00 h – 14:00 h (km 67,6 - km 67,3, smer Trnava). (aktualizované 27.11.2013)

V utorok 26. novembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu prehliadok a údržby premenného dopravného značenia: 09:00 h - 10:00 h (km 47,7 - km 47,45, smer Trnava), 10:00 h - 11:00 h (km 40,9 - km 40,65, smer Trnava), 11:00 h - 12:00 h (km 40,45 - km 40,7, smer B. Bystrica), 12:00 h - 13:00 h (km 47,25 - km 47,45, smer B. Bystrica), 13:00 h - 14:00 h (km 55,9 - km 56,2, smer B. Bystrica), 14:00 h - 15:00 h (km 62,5 - km 62,8, smer B. Bystrica), 15:00 h - 16:00 h (km 71,4 - km 71,7, smer B. Bystrica). (aktualizované 26.11.2013)

V stredu 20. novembra budú uzávierky z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h - 20:00 h (km 58,6 - km 58,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer BB), 19:00 h - 20:00 h (km 66,5 - km 69,0, ľavý JP, smer B. Bystrica), 20:00 h - 21:00 h (km 62,8 - km 63,1, ľavý JP, smer B. Bystrica), 21:00 h - 22:00 h (km 79,7 - km 80,4, ľavý JP, smer B. Bystrica), 21:00 h - 22:00 h (km 81,4 - km 83,0, ľavý JP, smer B. Bystrica), 22:00 h - 23:00 h (km 83,2 - km 82,8, ľavý JP, smer Trnava), 23:00 h - 24:00 h (km 81,7 - km 81,4, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 20.11.2013)

V utorok 19. novembra bude v čase od 19:00 h do 21:00 h obmedzenie pravého jazdného pruhu vo vetve I1 (križovatka Nitra, západ) z dôvodu opravy zvodidiel.
Z dôvodu údržby kanalizácie budú prebiehať uzávierky ľavého jazdného pruhu: 19:00 h – 20:00 h (km 40,3 - km 40,6, smer B. Bystrica), 20:00 h – 21:00 h (km 41,1 - km 41,5, smer B. Bystrica), 21:00 h – 22:00 h (km 49,0 - km 49,3, smer B. Bystrica), 22:00 h – 23:00 h (km 50,2 - km 41,8, smer Trnava), 23:00 h – 24:00 h (km 40,4 - km 40,0, smer Trnava). (aktualizované 19.11.2013)

Vo štvrtok 14. novembra bude obmedzenie z dôvodu frézovania drážok na moste: 19:00 h – 21:00 h (km 78,1 - km 78,4, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo štvrtka na piatok uzávierky z dôvodu zalievania špár a realizácie vodorovného dopravného značenia v okolí mostných záverov: 19:00 h – 23:00 h (km 164,0 – km 164,7, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 23:00 h – 02:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen), 02:00 h – 06:00 h (km 164,0 – km 164,7, pravý JP a časť vetvy I 28 – križovatka Kostiviarska, smer Brezno). (aktualizované 14.11.2013)

V stredu 13. novembra bude od 07:00 h do 17:00 h uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v úseku od km 83,3 po km 71,4 v smere do Trnavy z dôvodu realizácie hydroosevu na priľahlých svahoch.
Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu merania únosnosti a životnosti vozovky: 09:00 h – 10:00 h (km 169,417 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 10:00 h – 11:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 11:00 h – 12:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen), 12:00 h – 13:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno). (aktualizované 12.11.2013)

V čase od 07:00 h do 17:00 h bude prebiehať uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v úseku od km 72,8 po km 71,4 v smere do Trnavy. Dôvodom je realizácia hydroosevu na priľahlých svahoch. (aktualizované 12.11.2013)

Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka z dôvodu výmeny obrusnej vrstvy pred mostnými závermi: 09:00 h - 16:00 h (km 164,0 - 164,7, pravý jazdný pruh, smer Brezno). (aktualizované 8.11.2013)

Dnes večer budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h – 22:00 h (km 75,1 – km 76,7, km 78,3 – km 78,8, km 79,1 – km 80,3, km 80,6 – km 81,0). Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo štvrtka na piatok 7. - 8. novembra uzávierky z dôvodu výmeny obrusnej vrstvy pred mostnými závermi: 19:00 h – 06:00 h (km 164,0 – km 164,7, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 06:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen). (aktualizované 7.11.2013)

Dnes budú obmedzenia dopravy z dôvodu údržby portálov dopravného značenia v čase od 10:00 h do 16:00 h. V smere do Trnavy: km 43,80 - km 44,20 a v smere do B. Bystrice: km 39,75 - km 40,15; km 43,15 - km 43,55; km 49,85 - km 50,25; km 70,05 - km 70,45; km 79,45 - km 79,85; km 79,25 - km 79,65; km 79,55 - km 79,95; km 79,65 - km 80,05. (aktualizované 6.11.2013)

Zo štvrtka na piatok 31. októbra - 1. novembra budú obmedzenia na viacerých úsekoch z dôvodu údržby kanalizácie: 21:00 h - 6:00 h (km 38,177 - km 50,768, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 21:00 h - 23:00 h (km 54,0 - km 50,769, ľavý JP, smer Trnava), 23:00 h – 02:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý JPaK, smer Trnava), 02:00 h – 04:00 h (km 50,768 - km 38,177, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 31.10.2013)

Zo stredy na štvrtok 30.-31. októbra bude obmedzenie z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h – 04:00 h (km 49,7 – km 38,177, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava a km 38,177 – km 45,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). 19:00 h – 04:00 h (km 71,0 – km 69,738 a km 69,739 – km 50,769, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 30.10.2013)

V stredu 30. októbra bude obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu merania povrchu vozovky, v smere Trnava: 9:30 h - 9:45 h (km 48,70 - km 48,0), v smere B. Bystrica: 10:00 h – 11:30 h (km 50,3 – km 50,8, km 62,2 - km 62,7, km 79,9 - km 83,4), v smere Trnava: 12:00 h - 12:30 h (km 68,7 - km 68,0). (aktualizované 30.10.2013)

Z utorka na stredu 29.-30. októbra bude v čase od 21:00 h do 06:00 h obmedzenie z dôvodu údržby kanalizácie. Smer jazdy Trnava: km 49,7 - km 48,0, pravý jazdný pruh a krajnica, km 60,20 - km 50,769, PJP a K, km 76,0 - km 69,739, ĽJP a K, km 80,5 - km 69,739, PJP a K. Smer jazdy B. Bystrica: km 64,0 - km 69,738, PJP a K. (aktualizované 29.10.2013)

Z pondelka na utorok 28.-29. októbra bude obmedzenie z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h – 04:00 h (km km 51,2 - km 66,0 a km 69,739 - km 84,053, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). (aktualizované 28.10.2013)

Z piatka na sobotu 25.-26. októbra budú obmedzenia z dôvodu údržby kanalizácie: 22:00 h – 04:00 h (km 50,77 - km 61,70, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica a km 69,76 - km 50,77, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). (aktualizované 25.10.2013)

Zo štvrtka na piatok 24.-25. októbra budú obmedzenia z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h – 04:00 h (km 50,769 - km 69,738, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 24.10.2013)  

Zo stredy na štvrtok 23.-24. októbra budú obmedzenia z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h - 23:00 h (km 50,77 - km 62,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 23:00 h - 04:00 h (km 69,73 - km 50,77, pravý JP a krajnica, smer Trnava). Z dôvodu údržby kanalizácie bude uzávierka: 19:00 h - 04:00 h (km 81,5 - km 75,00, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 23.10.2013)

V stredu 23. októbra budú obmedzenia: 09:00 h – 10:00 h (km 57,990 - km 57,630, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava, dôvod – oprava kamery), 11:00 h – 16:00 h (km 80 - km 84,053, pravý JP a krajnica, smer B. Bystrica a km 84,053 - km 38,177, pravý JP a krajnica, smer Trnava, dôvod – meranie nosnosti vozovky). (aktualizované 23.10.2013)

Z utorka na stredu 22.-23. októbra budú obmedzenia z dôvodu údržby kanalizácie: 20:00 h – 04:00 h (km 84,053 - km 72,0, ľavý JP, smer Trnava), 21:00 h – 04:00 h (km 73,4 - km 82,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), ako i obmedzenie z dôvodu opravy mostných záverov: 20:00 h – 04:00 h (km 53,65 - km 54,6, pravý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 22.10.2013)

Dnes 22. októbra bude mobilné obmedzenie z dôvodu merania premenných parametrov vozovky: 09:00 h – 11:00 h (km 38,177 - km 69,0, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 22.10.2013)

Z pondelka na utorok 21.-22. októbra budú obmedzenia:
19:00 h - 04:00 h (km 44,4 - km 50,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod – údržba kanalizácie),
19:00 h - 04:00 h (km 53,65 - km 54,6, ľavý JP, smer B. Bystrica, dôvod - oprava mostných záverov).
Nasledovné uzávierky budú z dôvodu opráv odvodňovacích žľabov:
19:00 h – 21:00 h (km 57,5 – km 58,1, ľavý JP, smer B. Bystrica),
21:00 h – 23:00 h (km 59,2 – km 58,6, ľavý JP, smer Trnava),
23:00 h – 01:00 h (km 58,0 – km 61,8, pravý JP, smer B. Bystrica),
01:00 h – 06:00 h (km 61,3 – km 60,9, pravý JP, smer Trnava). (aktualizované 21.10.2013)

V pondelok 21. októbra bude obmedzenie dopravy v ľavom jazdnom pruhu v čase od 10:00 h do 16:00 h (postupne v úsekoch – km 50,769 - km 84,053 smer B. Bystrica, km 84,053 - km 38,177, smer Trnava km 38,177 - km 50,768, smer B. Bystrica). Dôvodom je meranie premenných parametrov vozovky. (aktualizované 21.10.2013)

V piatok 18. októbra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu merania zdrsnenia povrchu vozovky pred mostnými dilatáciami: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 – km 164,4, pravý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 164,7, ľavý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 23:00 h (km 164,5 – km 164,7, pravý JP a časť pripájacej vetvy I28 - križovatka Kostiviarska, smer Brezno). (aktualizované 18.10.2013)

V piatok 18. októbra bude obmedzenie z dôvodu opravy betónového žľabu: 09:00 h – 11:00 h (km 61,300 – km 60,950, pravý jazdný pruh, smer Trnava). Aktualizované 18.10.2013)  

Zo štvrtka na piatok 17.-18. októbra bude v čase od 19:00 h do 06:00 h, v úseku od km 56,200 po km 54,420 v smere do Trnavy (striedavo ľavý a pravý jazdný pruh) uzávierka z dôvodu opravy mostných záverov. Doprava bude vedená vo voľnom jazdnom pruhu a rýchlosť v mieste opravy aktuálneho mostného záveru bude znížená na 60 km/hod. Vzhľadom na zvýšený pohyb mechanizmov i pracovníkov prosíme vodičov, aby bezpodmienečne rešpektovali osadené prenosné dopravné značenie. Vo štvrtok 17. októbra prebehnú aj uzávierky z dôvodu opravy odvodňovacích žľabov: 19:00 h – 20:00 h (km 57,9 - km 58,1, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 20:00 h – 22:00 h (km 61,3 - km 61,1, pravý JP, smer Trnava), 22:00 h – 23:00 h (km 59,1 - km 58,8, ľavý JP, smer Trnava). Zo štvrtka na piatok budú uzávierky z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h - 00:00 h (km 50,768 - km 38,177, pravý JP, smer Trnava) a z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h - 04:00 h (km 69,739 - km 73,5, ľavý JP, smer B. Bystrica). (aktualizované 17.10.2013) 


Zo štvrtka na piatok 10. – 11. októbra budú mobilné uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 02:00 h (km 74,5 – km 84,053, smer B. Bystrica), 02:00 h – 04:00 h (km 84,053 – km 82,5, smer Trnava).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky z dôvodu čistenia štrbinových žľabov: 19:00 h – 24:00 h (km 168,500 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 00:00 h – 01:00 h (km 163,901 – km 165,800, pravý JP, smer Brezno), 01:00 h – 02:00 h (km 164,500 – km 164,0, ľavý JP, smer Zvolen), 02:00 h – 04:00 h (km 163,901 – km 167,0, ľavý JP, smer Brezno), 04:00 h – 06:00 h (vetvy križovatiek I34 (PJP), I37(PJP) – križovatka Cementáreň, I33(ĽJP) – križovatka Bánoš, I31(PJP) – križovatka Rudlová, I29(PJP), I26(ĽJP) – križovatka Kostiviarska v smere do Zvolena). (aktualizované 10.10.2013)

Zo stredy na štvrtok 9. – 10. októbra budú obmedzenia: 19:00 h – 04:00 h (km 62,8 - km 74,0, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. 19:00 h – 24:00 h (km 54,4 - km 54,6,  ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 23:00 h – 04:00 h (km 54,4 - km 54,6, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba mosta. Na severnom obchvate B. Bystrice budú na vetvách križovatiek mobilné uzávierky z dôvodu čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h  – 24:00 h v smere Zvolen (ľavá strana vetiev I34, I37  – križovatka Cementáreň, I33 – križovatka Bánoš, I31 – križovatka Rudlová, I29, I26 – križovatka Kostiviarska). 00:00 h – 06:00 h v smere Brezno (ľavá strana vetiev I27, I28 – križovatka Kostiviarska, I30 – križovatka Rudlová, I32 – križovatka Bánoš, I36, I35 – križovatka Cementáreň). (aktualizované 9.10.2013)  

Z utorka na stredu 8.-9. októbra bude obmedzenie z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 04:00 h (km 38,177 – km 50,768, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Z dôvodu údržby mosta bude obmedzenie: 19:00 h – 24:00 h (km 55,2 – km 55,9, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 23:00 h – 04:00 h (km 55,2 – km 55,9, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu mobilné uzávierky pravej strany vetiev križovatiek z dôvodu čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (v smere Zvolen: vetvy I34, I37 – križovatka Cementáreň, I33 – križovatka Bánoš, I31 – križovatka Rudlová, I29, I26 – križovatka Kostiviarska). 00:00 h – 06:00 h (v smere Brezno: vetvy I27, I28 – križovatka Kostiviarska, I30 – križovatka Rudlová, I32 – križovatka Bánoš, I36, I35 – križovatka Cementáreň). (aktualizované 8.10.2013)

Z pondelka na utorok 7.-8. októbra bude obmedzenie z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 04:00 h (km 50,768 – km 38,177, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Z dôvodu údržby mosta bude obmedzenie: 19:00 h – 23:00 h (km 55,9 – km 55,7, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 23:00 h – 03:00 h (km 55,9 – km 55,7, pravý jazdný pruh, smer Trnava).
Na severnom obchvate B. Bystrice budú z pondelka na utorok mobilné uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 7.10.2013)

Z piatka na sobotu 4. - 5. októbra bude mobilné obmedzenie ľavého jazdného pruhu z dôvodu zametania vozovky: 22:00 h – 05:00 h (km 61,5 - km 50,8, smer Trnava). Doprava bude vedená v pravom jazdnom pruhu). (aktualizované 4.10.2013)

Zo štvrtka na piatok 3.-4. októbra bude mobilné obmedzenie ľavého jazdného pruhu z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 05:00 h (km 50,739 - km 61,5, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú v rovnakom čase mobilné uzávierky pravého jazdného pruhu z dôvodu čistenia uličných vpustov a zametania vozovky: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 3.10.2013)

Zo stredy na štvrtok 2.-3. septembra bude na severnom obchvate B. Bystrice mobilné obmedzenie ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredového deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 2.10.2013)

V utorok 1. októbra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu zdrsnenia povrchu vozovky pred mostnými dilatáciami: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 – km 164,400, pravý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 164,500 – km 164,700, pravý JP a časť pripájacej vetvy I28 – križovatka Kostiviarska, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 163,901 – km 164,700, ľavý JP, smer Brezno), 22:00 h – 23:00 h (km 166,0 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen). (aktualizované 30.9.2013)

Dnes bude obmedzenie ľavého jazdného pruhu v čase od 08:00 h do 18:00 h na úseku od km 84,1 po km 83,9 v smere do Trnavy. Dôvodom je oprava štrbinového žľabu pri stredovom deliacom páse. (aktualizované 25.9.2013)

Dnes bude obmedzenie ľavého jazdného pruhu v čase od 19:00 h do 24:00 h na úseku od km 56,7 po km 56,9 v smere do B. Bystrice z dôvodu opravy betónových zvodidiel v stredovom deliacom páse. (aktualizované 24.9.2013)

V sobotu 21. septembra bude obmedzenie z dôvodu údržby mosta: 12:00 h – 18:00 h (km 49,6 - km 49,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava).
V nedeľu 22. septembra bude obmedzenie z dôvodu údržby mosta: 5:00 h – 12:00 h (km 48,9 - km 49,3, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). (aktualizované 21.9.2013)

V piatok 20. septembra budú obmedzenia: 9:00 h – 11:00 h (km 83,2 - km 83,1, obmedzenie krajnice, smer Trnava). Dôvodom je realizácia vodorovného dopravného značenia. 22:00 h – 23:00 h (vetva I7, križovatka Nitra juh – pripájací pruh v smere do Trnavy). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 20.9.2013)

Vo štvrtok 19. septembra bude uzávierka krajnice z dôvodu realizácie vodorovného dopravného značenia v čase od 09:00 h do 11:00 h v úseku od km 83,2 po km 83,1 v smere do Trnavy. (aktualizované 19.9.2013)

V stredu 18. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky od 09:00 h do 13:00 h z dôvodu údržby kamerového systému – v smere Zvolen: 1. (km 169,417 – km 169,250, pravý JP), 2. (vetva I 34 – križovatka Cementáreň), 3. (vetva I 37 – križovatka Cementáreň), 4. (km 166,500 – 166,350, pravý JP), 5. (km 166,000 – 165,650, pravý JP), 6. (vetva I 31 – križovatka Rudlová). Od 13:00 h do 14:00 h (km 163,901 – km 164,100, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 18.9.2013)

V piatok 13. septembra budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamerového systému: 9:00 h – 10:00 h (56,1 - km 55,9), 10:00 h – 11:00 h (km 55,6 - km 55,4), 11:00 h – 12:00 h (54,8 - km 54,6), 12:00 h – 13:00 h (km 54,0 - km 53,8). V čase od 9:00 h do 16:00 h bude obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy povrchu vozovky: (km 83,5 - km 83,1 smer Trnava). (aktualizované 12.9.2013)

Vo štvrtok 12. septembra budú uzávierky pravého pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamerového systému: 9:00 h – 10:00 h (km 62,2 – km 62,0 a km 58,0 – km 57,8), 10:00 h – 11:00 h (km 57,0 – km 56,8 a km 56,1 – km 55,9), 11:00 h – 12:00 h (km 55,6 – km 55,4 a km 54,8 – km 54,6), 12:00 h – 13:00 h (km 54,0 – km 53,8). (aktualizované 12.9.2013)

V stredu 11. septembra bude na viacerých miestach mobilné obmedzenie premávky v ľavom jazdnom pruhu z dôvodu údržby štrbinových žľabov: 19:00 h - 21:00 h (km 50,7 - km 38,2, smer Trnava), 21:00 h - 22:00 h (km 38,2 - km 50,7, smer B. Bystrica), 22:00 h - 24:00 h (km 50,8 - km 69,7, smer B. Bystrica), 00:00 h - 01:00 h (km 69,8 - km 84,0, smer B. Bystrica), 01:00 h - 02:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava), 02:00 h - 03:00 h (km 69,8 - km 50,8, smer Trnava). (aktualizované 11.9.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 6.9.2013)

Vo štvrtok 5. septembra budú obmedzenia z dôvodu údržby premenného dopravného značenia – v smere do B. Bystrice: 9:00 h - 10:00 h (km 71,40 - km 71,70), 10:00 h - 11:00 h (km 82,60 - km 82,90), v smere do Trnavy: 11:00 h - 12:00 h (km 83,30 - km 83,00), 12:00 h - 13:00 h (km 71,90 - km 71,65), 13:00 h - 14:00 h (km 63,00 - km 62,75), 14:00 h - 15:00 h (km 56,40 - km 56,10). Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.9.2013)

V piatok 6. septembra ráno bude na severnom obchvate B. Bystrice statické obmedzenie pravého jazdného pruhu z dôvodu opravy bezpečnostných zariadení: 04:00 h – 06:00 h (km 164,4 – km 164,1, smer Zvolen). Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu. (aktualizované 5.9.2013)

V stredu 4. septembra bude statické obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice na križovatke Nitra, východ (9:00 h - 16:00 h, km 51,16 - km 51,46, smer B. Bystrica) z dôvodu realizácie prídlažby. Obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby premenného dopravného značenia bude aj v týchto časoch a úsekoch: 9:00 h - 10:00 h (km 47,70 - km 47,49, smer Trnava), 10:00 h - 11:00 h (km 40,90 - km 40,69, smer Trnava). V smere do B. Bystrice: 11:00 h - 12:00 h (km 40,45 - km 40,69), 12:00 h - 13:00 h (km 47,25 - km 47,49), 13:00 h - 14:00 h (km 55,90 - km 56,10), 14:00 h - 15:00 h (km 62,55 - km 62,79). (aktualizované 4.9.2013)

V utorok 3. septembra bude statické obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy zvodidiel: 19:00 h – 20:00 h (km 43,60 – km 43,30, smer Trnava), 21:00 h – 22:00 h (km 79,0 – km 79,35, smer B. Bystrica). (aktualizované 3.9.2013)

V utorok 3. septembra bude na križovatke Nitra, východ obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu prác vo vetve križovatky: 09:00 h – 16:00 h, km 51,160 – km 51,460 v smere do B. Bystrice. Na severnom obchvate B. Bystrice budú obmedzenia z dôvodu údržby premenného dopravného značenia: 10:00 h - 11:00 h (km 166,150 - km 166,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 11:00 h - 12:00 h (km 165,0 – km 165,150, spevnená krajnica, smer Zvolen), 12:00 h – 13:00 h (km 164,850 – km 165,0, spevnená krajnica, smer Brezno. (aktualizované 3.9.2013)

V utorok 3. septembra budú na severnom obchvate B. Bystrice obmedzenia z dôvodu údržby premenného dopravného značenia: 10:00 h - 11:00 h (km 166,150 - km 166,3, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 11:00 h - 12:00 h (km 165,0 – km 165,150, spevnená krajnica, smer Zvolen), 12:00 h – 13:00 h (km 164,850 – km 165,0, spevnená krajnica, smer Brezno. (aktualizované 2.9.2013)

V piatok 30. augusta bude na križovatke Selenec (km 51,160 – km 51,460, smer B. Bystrica) obmedzenie pravého jazdného pruhu od 8:00 h do 16:00 h. Dôvodom je realizácia prídlažby. Doprava bude vedená v ľavom jazdnom pruhu. (aktualizované 29.8.2013)

Zo štvrtka na piatok 29.-30. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu úpravy vozovky pred mostnými závermi: 19:00 h – 22:00 h (km 163,901 – 164,4, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 22:00 h – 01:00 h (km 166,0 – 165,3, pravý JP, smer Zvolen), 01:00 h – 04:00 h (km 163,901 – 164,4, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 29.8.2013)

Z pondelka na utorok 26.-27. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice pohyblivé uzávierky z dôvodu zametania vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 167,500 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 23:00 h – 24:00 h (pravá strana vetiev I37, I33, I31 – križovatky Cementáreň, Bánoš a Rudlová, smer Zvolen), 00:00 h – 01:00 h (pravá strana vetvy I35 – križovatka Cementáreň, smer Brezno), 01:00 h – 02:00 h (ľavá strana vetiev I37, I33 – križovatky Cementáreň a Bánoš, smer Zvolen), 02:00 h  – 03:00 h (ľavá strana vetiev I32, I35 – križovatky Bánoš a Cementáreň, smer Brezno). (aktualizované 26.8.2013)

V nedeľu 25. augusta budú mobilné obmedzenia z dôvodu opravy betónových zvodidiel: 04:00 h – 08:00 h (km 61,880 - km 84,053, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 21:00 h – 01:00 h (km 84,053 – km 61,880, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 24.8.2013)

Z piatka na sobotu 23.-24.8. budú mobilné obmedzenia z dôvodu údržby vodorovného dopravného značenia: 22:00 h - 23:00 h (km 56,5 - km 57,5, pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 23:00 h - 24:00 h (km 78,1 - km 78,6, pravý JP, smer B. Bystrica), 00:00 h - 01:00 h (km 78,1 - km 78,6, ľavý JP, smer B. Bystrica), 01:00 h - 02:00 h (km 57,4 - km 56,7, pravý JP, smer Trnava), 02:00 h - 03:00 h (km 55,1 - km 55,8, ľavý JP, smer B. Bystrica), 03:00 h - 04:00 h (km 56,0 - km 55,7, ľavý JP, smer Trnava).
(aktualizované 23.8.2013)

Z utorka na stredu 20.-21. augusta bude mobilné obmedzenie ľavého jazdného pruhu v čase od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 47,3 po km 83,2 v smere do B. Bystrice z dôvodu zametania vozovky. Doprava bude vedená v pravom jazdnom pruhu. (aktualizované 20.8.2013)

V pondelok 19. augusta bude od 10:00 h do 12:00 h statické obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice v úseku od km 78,6 po km 78,240 v smere do Trnavy z dôvodu prehliadky mosta. (aktualizované 19.8.2013)

V nedeľu 18. augusta bude v čase od 05:00 h do 21:00 h v úseku od km 82,7 - km 83,2 v smere do B. Bystrice obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy povrchu vozovky. (aktualizované 18.8.2013)

V sobotu 17. augusta sa z dôvodu opravy povrchu vozovky uskutoční obmedzenie premávky: 07:00 h – 21:00 h (km 82,6 - km 83,2, ľavý jazdný pruh smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice budú obmedzenia z dôvodu úpravy vozovky pred mostnými závermi: 04:00 h – 06:00 h (km 163,901 –km 164,4, pravý jazdný pruh smer Brezno) a súčasne: (km 164,5 - 164,7, pravý jazdný pruh a časť pripájacej vetvy I28 smer Brezno). 06:00 h – 08:00 h (km 163,901 - 164,7, ľavý jazdný pruh smer Brezno) a súčasne: (km 166,0 - 165,3, pravý jazdný pruh smer Zvolen). (aktualizované 16.8.2013)

V stredu 14. augusta budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: 19:00 h – 20:00 h (km 77,3 - km 77,05), 20:00 h – 22:00 h (km 54,4 - km 54,25). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 14.8.2013)

V utorok 6. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 10:00 h – 18:00 h (km 165,2 –km 165,7, pravý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je prehliadka mosta. 19:00 h – 21:00 h (km 168,7 - 169,3, pravý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je oprava zvodidiel. (aktualizované 5.8.2013)

V nedeľu večer 4.8. budú na severnom obchvate B. Bystrice obmedzenia z dôvodu opravy lámp verejného osvetlenia: 21:00 h - 22:00 h (km 163,85 po km 164,0, pravý jazdný pruh, smer Brezno), 22:00 h - 23:00 h (križovatka Kostiviarska - vetva I27, ľavý jazdný pruh, smer Brezno). (aktualizované 23.7.2013)

V sobotu a v nedeľu 3.-4. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice pohyblivé obmedzenia na vetvách križovatiek z dôvodu zametania vozovky v tomto poradí: 19:00 h – 24:00 h (križovatka Rudlová: vetva I31, ľavý jazdný pruh, križovatka Kostiviarska: I29 (ĽJP), I26 (ĽJP) a I26 (PJP) – všetky v smere Zvolen). 00:00 h – 08:00 h (križovatka Kostiviarska: I27 (PJP), I27 (ĽJP), I28 (PJP), križovatka Rudlová: I30 (PJP), križovatka Bánoš: I32 (PJP), križovatka Cementáreň: I36 (PJP), I35 (PJP), križovatka Kostiviarska: I28 (ĽJP), križovatka Rudlová: I30 (ĽJP),križovatka Bánoš: I32 (ĽJP), križovatka Cementáreň: I36 (ĽJP), I35 (ĽJP) - všetky v smere Brezno). (aktualizované 3.8.2013)
Práve prebieha uzávierka v úseku od križovatky Beladice po križovatku Tekovské Nemce a to v oboch smeroch z dôvodu inštalovania nového elektrického vedenia nad vozovkou pri obci Tesárske Mlyňany. Doprava je presmerovaná na cestu 1/65 (stará Zlatomoravecká cesta). (aktualizované 3.8.2013)

V sobotu a v nedeľu 3.-4. augusta budú na severnom obchvate B. Bystrice pohyblivé obmedzenia na vetvách križovatiek z dôvodu zametania vozovky v tomto poradí: 19:00 h – 24:00 h (križovatka Rudlová: vetva I31, ľavý jazdný pruh, križovatka Kostiviarska: I29 (ĽJP), I26 (ĽJP) a I26 (PJP) – všetky v smere Zvolen). 00:00 h – 08:00 h (križovatka Kostiviarska: I27 (PJP), I27 (ĽJP), I28 (PJP), križovatka Rudlová: I30 (PJP), križovatka Bánoš: I32 (PJP), križovatka Cementáreň: I36 (PJP), I35 (PJP), križovatka Kostiviarska: I28 (ĽJP), križovatka Rudlová: I30 (ĽJP), križovatka Bánoš: I32 (ĽJP), križovatka Cementáreň: I36 (ĽJP), I35 (ĽJP) - všetky v smere Brezno). (aktualizované 2.8.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.8.2013)

V stredu 31.7. budú v smere do B. Bystrice obmedzenia pravého jazdného pruhu z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h - 19:15 h (km 44,450), 19:20 h - 19:35 h (km 50,060), 19:40 h - 19:55 h (km 50,590), 20:00 h - 20:10 h (km 50,760). (aktualizované 31.7.2013)

V utorok 30.7. budú obmedzenia v smere do Trnavy z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h - 19:15 h (km 49,280, pravý jazdný pruh), 19:20 h - 19:35 h (km 48,790, ľavý JP), 19:40 h - 19:55 h (km 45,650, ľavý JP), 20:00 h - 20:10 h (km 44,500, pravý JP), 20:15 h - 20:20 h (km 39,180, ľavý JP). Z utorka na stredu 30.-31.7. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu opravy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 22:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 22:00 h – 01:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 01:00 h – 04:00 h (vetvy I34, I37, I33, I31, I29 - pravá strana, smer Zvolen), 04:00 h – 06:00 h (vetvy I28, I30, I32, I36, I35 - pravá strana, smer Brezno). (aktualizované 30.7.2013)

V utorok 30.7. budú obmedzenia v smere do Trnavy z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h - 19:15 h (km 49,280, pravý jazdný pruh), 19:20 h - 19:35 h (km 48,790, ľavý JP), 19:40 h - 19:55 h (km 45,650, ľavý JP), 20:00 h - 20:10 h (km 44,500, pravý JP), 20:15 h - 20:20 h (km 39,180, ľavý JP). Z utorka na stredu 30.-31.7. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu opravy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 22:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý jazdný pruh, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 22:00 h – 01:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 01:00 h – 04:00 h (vetvy I34, I37, I33, I31, I29 - pravá strana, smer Zvolen), 04:00 h – 06:00 h (vetvy I28, I30, I32, I36, I35 - pravá strana, smer Brezno). (aktualizované 29.7.2013)

Z pondelka na utorok 29.-30.7. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu opravy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 20:00 h (km 169,417 – km 163,901, pravý jazdný pruh, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 169,417, pravý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 169,417 – km 163,901, ľavý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 23:00 h (km 163,901 – km 169,417, ľavý JP, smer Brezno), 23:00 h – 24:00 h (vetvy I34, I37, I33, I31, I29 - pravá strana, smer Zvolen), 00:00 h – 01:00 h (vetvy I28, I30, I32, I36, I35 - pravá strana, smer Brezno), 01:00 h – 02:00 h (vetvy I34, I37, I33, I31, I29 - ľavá strana, smer Zvolen), 02:00 h – 03:00 h (vetvy I28, I30, I32, I36, I35 - ľavá strana, smer Brezno), 03:00 h – 04:00 h (vetva I26 - ľavá strana, smer Zvolen), 03:00 h – 04:00 h (vetva I26 - pravá strana, smer Zvolen), 04:00 h – 05:00 h (vetva I27 - ľavá strana, smer Brezno), 04:00 h – 05:00 h (vetva I27 - pravá strana, smer Brezno). (aktualizované 29.7.2013)

Zo soboty na nedeľu 27.-28. júla budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu merania svietivosti verejného osvetlenia: 22:00 h – 24:00 h (km 164,8 – km 164,6, čiastočne krajnica a časť vetvy I29 – križovatka Kostiviarska, smer Zvolen), 00:00 h – 02:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, pravý jazdný pruh, smer Brezno), 02:00 h – 04:00 h (vetva I30 – križovatka Rudlová, pravý jazdný pruh, smer Brezno). (aktualizované 26.7.2013)

Z utorka na stredu 23.-24, júla budú na križovatkách obmedzenia z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h - 20:00 h (Nitra, západ, pravý jazdný pruh), 20:00 h – 21:00 h (križovatka Nitra, západ, ľavý JP), 21:00 h – 22:00 h (Selenec, pravý JP), 22:00 h – 23:00 h (Zlaté Moravce, pravý JP), 23:00 h – 24:00 h (Čaradice, pravý JP), 00:00 h – 04:00 h (v úseku od km 73,3 po km 50,7, ľavý JP, smer Trnava). (aktualizované 23.7.2013)

Z pondelka na utorok 22.-23. júla bude obmedzenie ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 05:00 h (km 45,1 - km 41,1, smer Trnava). (aktualizované 22.7.2013)

Vo štvrtok a piatok 18.-19. júla bude obmedzenie premávky v ľavom jazdnom pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h – 05:00 h (km 71,9 - km 52,3, smer Trnava). (aktualizované 18.7.2013)

V stredu a štvrtok 17.-18. júla budú obmedzenia: 19:00 h – 03:00 h (km 80,3 – km 84,0, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). 03:00 h – 04:00 h (km 71,9 – km 71,3, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 04:00 h – 06:00 h (km 56,5 – km 55,0, ľavý JP, smer Trnava). Dôvodom je obnova vodorovného dopravného značenia. (aktualizované 17.7.2013)

V utorok a stredu 16.-17. júla budú pohyblivé uzávierky v pravom jazdnom pruhu a na krajnici: 19:00 h – 21:00 h (km 80,3 - km 84,0, smer B. Bystrica), 21:00 h – 06:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava). Dôvodom je oprava odvodňovacích žľabov. (aktualizované 16.7.2013)

V pondelok 15. júla bude z dôvodu údržby kamerového systému obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: 10:00 h – 11:00 h (km 56,1 - km 55,8) 11:00 h - 12:00 h (km 54,8 - km 54,5). Vo večerných hodinách bude z dôvodu opravy odvodňovacích žľabov obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice: 19:00 h – 24:00 h (km 51,5 - km 69,7), 00:00 h - 05:00 h (km 69,8 - km 84,0). (aktualizované 15.7.2013)

Vo štvrtok a piatok 11.-12. júla budú obmedzenia: 19:00 h – 21:00 h (km 78,7 – km 78,5, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvod – oprava rímsy na moste. 19:00 h – 20:00 h (km 84,05 – km 80,0, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 21:00 h – 04:00 h (km 80,0 – km 69,8, ľavý JP, smer Trnava). Dôvod – oprava povrchov stredového deliaceho pásu. (aktualizované 11.7.2013)

V stredu a štvrtok 9.-10. júla budú obmedzenia: 19:00 h – 01:00 h (km 78,7 – km 78,4, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvod – oprava rímsy na moste. 20:00 h – 23:00 h (km 48,0 – km 50,6, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica), 23:00 h – 06:00 h (km 69,7 – km 50,8, ľavý JP, smer Trnava). Dôvod – oprava povrchov stredového deliaceho pásu. (aktualizované 10.7.2013)

V utorok 9. júla bude v čase od 19:00 h do 21:00 h obmedzenie na vetve I24 (križovatka Čaradice) z dôvodu opravy zvodidiel. Ďalšie obmedzenia z dôvodu opravy povrchov stredového deliaceho pásu: 19:00 h – 02:00 h (km 50,6 – km 38,2, ľavý jazdný pruh, smer Trnava, 03:00 h – 06:00 h (km 50,8 – km 61,0, ľavý JP, smer B. Bystrica). Na severnom obchvate B. Bystrice bude v čase od 19:00 h do 21:00 h uzávierka od km 164,1 po km 164,4 (ľavý jazdný pruh, smer Brezno) z dôvodu opravy bezpečnostných zariadení. (aktualizované 9.7.2013)

V utorok 9. júla bude uzávierka v čase od 13:00 h do 15:00 h (km 69,75 – km 69,85, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je oprava výtlku. Od 15:00 h do 16:00 h bude obmedzenie ľavého jazdného pruhu (km 79,75 – km 79,9, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava kanalizačnej šachty. Na severnom obchvate B. Bystrice bude v čase od 19:00 h do 21:00 h uzávierka od km 164,1 po km 164,4 (ľavý jazdný pruh, smer Brezno) z dôvodu opravy bezpečnostných zariadení. (aktualizované 9.7.2013)

V stredu 3. júla bude statické obmedzenie pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy povrchu vozovky: 19:00 h – 19:30 h (km 40,0 - km 40,2, smer B. Bystrica), 19:30 h – 20:00 h (km 48,55 - km 48,85, smer B. Bystrica).

Zo stredy na štvrtok 3.-4. júla bude statické obmedzenie ľavého jazdného pruhu v smere do B. Bystrice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 20:00 h - 22:00 h (km 77,4 - km 78,2), 22:00 h - 24:00 h (km 80,2 - km 81,8), 00:00 h - 02:00 h (km 81,6 - km 82,8), 02:00 h - 04:00 h (km 82,6 - km 84,05).

 

Na severnom obchvate B. Bystrice budú 3. júla uzávierky v smere do Zvolena z dôvodu geodetického merania rovinatosti povrchu vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 166,0 - 165,3, pravý JP), 20:00 h – 21:00 h (km 166,0 - 165,3, ľavý JP). (aktualizované 3.7.2013)

V stredu 3. júla bude statické obmedzenie: 14:00 h – 16:00 h (km 78,65 - km 78,45, pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Na severnom obchvate B. Bystrice budú 3. júla uzávierky v smere do Zvolena z dôvodu geodetického merania rovinatosti povrchu vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 166,0 - 165,3, pravý JP), 20:00 h – 21:00 h (km 166,0 - 165,3, ľavý JP). (aktualizované 3.7.2013)

V utorok 2. júla bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu opravy rímsy na moste v čase od 19:00 h do 24:00 h v úseku od km 78,65 po km 78,15 v smere do Trnavy. Z utorka na stredu 2.-3. júla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia. V smere do Trnavy: 20:00 h - 21:00 h (km 45,0 - km 43,2), 21:00 h - 22:00 h (km 41,6 - km 40,2). V smere do B. Bystrice: 22:00 h - 23:00 h (km 64,0 - km 66,1), 23:00 h - 24:00 h (km 66,9 - km 67,2), 00:00 h - 01:00 h (km 68,2 - km 69,7), 01:00 h - 02:00 h (km 70,3 - km 70,7), 02:00 h - 03:00 h (km 73,6 - km 75,8), 03:00 h - 04:00 h (km 75,8 - km 77,5). (aktualizované 2.7.2013)

Z pondelka na utorok 1.-2. júla budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia. V smere do Trnavy: 19:00 h - 20:00 h (km 48,0 - km 47,0), 20:00 h - 21:00 h (km 45,0 - km 43,2), 21:00 h - 22:00 h (km 41,6 - km 40,2). V smere do B. Bystrice: 22:00 h - 22:30 h (km 51,8 - km 53,6), 22:30 h - 23:00 h (km 61,6 - km 62,8), 23:00 h - 23:30 h (km 64,0 - km 66,1), 23:30 h - 24:00 h (km 66,9 - km 67,2), 00:00 h - 01:00 h (km 68,2 - km 69,7), 01:00 h - 02:00 h (km 70,3 - km 70,7), 02:00 h - 03:00 h (km 73,6 - km 75,8), 03:00 h - 03:30 h (km 75,8 - km 77,5), 03:30 h - 04:00 h (km 77,4 - km 79,8), 04:00 h - 04:30 h (km 80,2 - km 82,0), 04:00 h - 05:00 h (km 82,0 - km 84,0). (aktualizované 1.7.2013).

Z piatka na sobotu 28.-29. júna budú uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 22:00 h - 23:00 h (km 48,0 - km 47,0, smer Trnava), 23:00 h - 24:00 h (km 45,0 - km 43,2, smer Trnava), 00:00 h - 01:00 h (km 41,6 - km 40,2, smer Trnava), 01:00 h - 00:30 h (km 51,4 - km 53,6, smer B. Bystrica), 01:30 h - 02:00 h (km 61,6 - km 62,8, smer B. Bystrica), 02:00 h - 04:00 h (km 64,0 - km 66,1, smer B. Bystrica), 02:30 h - 05:00 h (km 66,9 - km 67,2, smer B. Bystrica), 03:00 h - 06:00 h (km 68,2 - km 69,7, smer B. Bystrica), 03:30 h - 07:00 h (km 70,3 - km 70,7, smer B. Bystrica), 04:00 h - 07:00 h (km 73,6 - km 75,8, smer B. Bystrica), 04:30 h - 07:00h (km 75,8 - km 77,5, smer B. Bystrica), 05:00 h - 06:00 h (km 77,4 - km 79,8, smer B. Bystrica), 06:00 h - 07:00 h (km 80,2 - km 82,0, smer B. Bystrica), 07:00 h - 08:00 h (km 82,0 - km 84,0, smer B. Bystrica). (aktualizované 27.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 28.6.2013)

Zo stredy na štvrtok 26.-27. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h - 21:00 h (km 50,7 - km 38,25, smer Trnava), 21:00 h - 24:00 h (km 38,25 - km 50,6, smer B. Bystrica), 00:00 h - 02:00 h (km 80,2 - km 84,0, smer B. Bystrica), 02:00 h - 04:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky z dôvodu výmeny dilatačného tesnenia: 19:00 h - 22:00 h (km 164,9 – km 164,6, ľavý JP, smer Zvolen), 22:00 h – 01:00 h (km 164,8 – 164,6, pravý JP a krajnica, smer Zvolen), 01:00 h – 04:00 h (km 164,4 – 164,7, ľavý JP, smer Brezno), 04:00 h – 06:00 h (km 164,5 – 164,7, pripájací pruh na vetve I28 – križovatka Kostiviarska a pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 26.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 26.6.2013)

Z utorka na stredu 25.-26. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h - 21:00 h (km 69,8 - km 84,0, smer B. Bystrica), 21:00 h - 23:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava), 23:00 h - 01:00 h (km 69,7 - km 50,8, smer Trnava), 01:00 h - 03:00 h (km 50,7 - km 38,25, smer Trnava). (aktualizované 25.6.2013)

V utorok 25. júna budú obmedzenia krajnice z dôvodu opravy žľabov: 09:00 h – 11:00 h (km 81,05 - km 80,2, smer B. Bystrica), 11:00 h – 13:00 h (km 81,15 - km 80,5, smer B. Bystrica). (aktualizované 25.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 25.6.2013)

Z pondelka na utorok 24.-25. júna budú mobilné uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 19:00 h - 21:00 h (km 50,80 - km 69,73, smer B. Bystrica), 21:00 h - 23:00 h (km 69,8 - km 84,0, smer B. Bystrica), 23:00 h - 01:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava), 01:00 h - 03:00 h (km 69,8 - km 50,8, smer Trnava). V pondelok 24. júna budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu geodetického merania rovinatosti povrchu vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 – km 164,4, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 164,4, pravý jazdný pruh, smer Brezno). (aktualizované 24.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 22.6.2013)

Z piatka na sobotu 21.-22.6. budú pohyblivé uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu obnovy vodorovného dopravného značenia: 22:00 h - 23:00 h (km 50,74 - km 69,73, smer B. Bystrica), 23:00 h - 24:00 h (km 69,80 - km 84,05, smer BB), 00:00 h - 01:00 h (km 84,05 - km 69,80, smer Trnava), 01:00 h - 02:00 h (km 69,80 - km 50,80, smer TT), 02:00 h - 04:00 h (km 50,80 - km 38,30, smer TT), 04:00 h - 05:00 h (km 38,30 - km 50,70, smer BB. Následne budú pohyblivé uzávierky ľavého jazdného pruhu z rovnakého dôvodu: 05:00 h - 07:00 h (km 50,74 - km 69,73, smer BB), 06:00 h - 08:00 h (km 69,80 - km 84,05, smer BB). (aktualizované 21.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 20.6.2013)

Vo štvrtok 20. júna bude uzávierka v čase od 19:00 h do 20:00 h vo vetve I 12 križovatky Nitra, východ, zjazd z R1 v smere z B. Bystrice z dôvodu opravy zvodidiel. (aktualizované 20.6.2013)

V stredu 19.6. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky od 09:00 h do 14:00 h z dôvodu údržby kamier: km 169,417 - 169,250 (pravý jazdný pruh, smer Zvolen), vetva I 34 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), vetva I 37 (križovatka Cementáreň, smer Zvolen), km 166,500 – km 166,350 (pravý JP, smer Zvolen), km 166,0 – 165,650 (pravý JP, smer Zvolen), vetva I 31 (križovatka Rudlová, smer Zvolen), vetva I 29 (križovatka Kostiviarska, smer Zvolen), km 163,901 – km 164,1 (pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 19.6.2013)

V utorok 18.6. budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu geodetického merania rovinatosti povrchu vozovky: 19:00 h – 20:00 h (km 163,901 - km 164,7, ľavý jazdný pruh, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 164,4, pravý JP, smer Brezno), 20:00 h – 21:00 h (km 164,5 – km 164,7, pripájací pruh na vetve I28 – križovatka Kostiviarska a pravý JP, smer Brezno), 21:00 h – 22:00 h (km 165,6 – km 165,3, pravý JP, smer Zvolen), 21:00 h – 22:00 h (km 165,6 – km 165,3, ľavý JP, smer Zvolen). (aktualizované 18.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 18.6.2013)

V pondelok a utorok 17.-18. júna budú na severnom obchvate B. Bystrice mobilné uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu kosenia stredného deliaceho pásu: 19:00 h – 24:00 h (km 169,417 – km 163,901, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (km 163,901 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 17.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.6.2013)

V piatok a v sobotu 14.-15. júna budú uzávierky na úseku Beladice – Tekovské Nemce z dôvodu opráv vozovky: 22:00 h – 23:00 h (km 69,8 - km 84,0 smer B. Bystrica, pravý jazdný pruh a krajnica), 23:00 h – 24:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava, pravý jazdný pruh a krajnica), 00:00 h – 01:00 h (km 69,8 - km 84,0, smer B. Bystrica, ľavý jazdný pruh), 01:00 h – 03:00 h (km 84,0 - km 69,8, smer Trnava, ľavý jazdný pruh). (aktualizované 14.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 13.6.2013)

V stredu 12. júna budú uzávierky v smere do B. Bystrice z dôvodu geodetického merania povrchu vozovky: 19:00 h - 20:00 h (km 82,7 - km 83,0, pravý jazdný pruh), 20:00 h - 20:30 h (km 82,8 - km 83,0, ľavý jazdný pruh). (aktualizované 12.6.2013)

V stredu 12. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu údržby kamier: 11:00 h - 12:00 h (km 62,2 - km 61,9), 11:00 h - 12:00 h (km 58,0 - km 57,65), 12:00 h - 13:00 h (km 57,0 - km 56,65), 12:00 h - 13:00 h (km 56,1 - km 55,8), 13:00 h - 14:00 h (km 55,6 - km 55,3), 13:00 h - 14:00 h (km 54,8 - km 54,5), 14:00 h - 15:00 h (km 54,0 - km 53,65). (aktualizované 12.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 12.6.2013)

V utorok 11. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy z dôvodu opráv zvodidiel: 19:00 h - 20:00 h (km 70,7 - km 70,45), 20:00 h - 21:00 h (km 57,0 - km 56,7), 21:00 h - 22:00 h (km 54,3 - km 54,1), 22:00 h - 23:00 h (km 40,6 - km 40,35). (aktualizované 11. 6. 2013)

V utorok 11. júna budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier: 09:00 h - 10:00 h (km 39,1 – km 38,85, smer Trnava), 10:00 h - 11:00 h (km 44,5 – km 44,75, smer B. Bystrica), 11:00 h - 12:00 h (km 61,3 – km 61,5, smer B. Bystrica), 12:00 h - 13:00 h (km 62,2 – km 61,95, smer Trnava), 13:00 h - 14:00 h (km 58,0 – km 57,75, smer Trnava). (aktualizované 11. 6. 2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 11.6.2013)

V pondelok 10. júna budú krátkodobé uzávierky z dôvodu geodetického merania: 19:00 h – 20:00 h (km 82,8 – km 83,05, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica), 20:00 h - 21:00 h (km 82,9 – km 83,05, ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). (aktualizované 10. 6. 2013)

V pondelok 10. júna budú krátkodobé uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice z dôvodu údržby kamier: 10:00 h – 11:00 h (km 47,3 – km 47,05), 10:00 h - 11:00 h (km 46,1 – km 45,85), 11:00 h - 12:00 h (km 44,8 – km 44,6), 11:00 h - 12:00 h (km 39,9 – km 39,35), 12:00 h - 13:00 h (km 39,1 – km 38,85) – všetky v smere Trnava, 12:00 h - 13:00 h (km 44,7 – km 44,50), 13:00 h - 14:00 h (km 61,3 – km 61,5), 13:00 h - 14:00 h (km 69,9 – km 70,1), 14:00 h - 15:00 h (km 83,4 – km 83,6) – všetky v smere B. Bystrica, 14:00 h - 15:00 h (km 79,9 – km 79,7), 15:00 h - 16:00 h (km 70,4 – km 70,2), 15:00 h - 16:00 h (km 62,2 – km 61,95) – všetky v smere Trnava. (aktualizované 10. 6. 2013)

Z piatka na sobotu 7.-8. júna budú uzávierky: 22:00 h – 01:00 h (km 42,8 – km 43,2, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. V čase od 01:00 h do 06:00 h budú postupne uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v úsekoch: km 42,4 - km 42,55, km 42,6 - km 42,75, km 42,8 - km 42,95, km 43,0 - km 43,15. Dôvodom je naloženie a odvoz poškodených panelov z protihlukových stien. (aktualizované 7.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 7.6.2013)

Vo štvrtok a v piatok 6.-7. júna bude uzávierka: 19:00 h – 06:00 h (km 42,5 - km 42,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. Na severnom obchvate B. Bystrice budú dnes mobilné uzávierky: 19:00 h – 21:00 h (km 163,901 – km 164,7, ľavý JP, smer Brezno), 21:00 h – 23:00 h (km 164,9 - 164,1, ľavý JP, smer Zvolen). Dôvodom je geodetické meranie rovinatosti povrchu vozovky. (aktualizované 6. 6. 2013)

Vo štvrtok a v piatok 6.-7. júna bude uzávierka: 19:00 h – 06:00 h (km 42,5 - km 42,9, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. (aktualizované 6. 6. 2013)

V stredu a vo štvrtok 5.-6. júna bude uzávierka: 19:00 h – 06:00 h (km 42,360 - km 42,760, pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava protihlukovej steny. (aktualizované 5. 6. 2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 5.6.2013)

V utorok a stredu 4.-5.júna budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky: 19:00 h – 24:00 h (vetva I30, križovatka Rudlová, pravý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je výmena dilatačného tesnenia a betónových panelov pod protihlukovými stenami. 00:00 h – 06:00 h (vetva I30, križovatka Rudlová, ľavý jazdný pruh, smer Brezno). Dôvodom je výmena dilatačného tesnenia. (aktualizované 4.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 3.6.2013)

V pondelok 3. júna budú uzávierky z dôvodu kontroly mostných záverov: 18:00 h – 18:20 h (km 56,1 - km 55,8, ľavý jazdný pruh, smer Trnava), 18:20 h – 18:40 h (km 54,7 - km 54,5, ľavý jazdný pruh, smer Trnava). (aktualizované 3.6.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 31.5.2013)

Vo štvrtok a v piatok 30.-31. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu výmeny dilatačného tesnenia: 19:00 h – 24:00 h (vetva I31, križovatka Rudlová, pravý JP, smer Zvolen), 00:00 h – 06:00 h (vetva I31, križovatka Rudlová, ľavý JP, smer Zvolen). (aktualizované 30.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 30.5.2013)

V stredu a vo štvrtok 29.-30. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky z dôvodu výmeny tesnenia dilatácií na mostných objektoch: 19:00 h – 24:00 h (km 165,25 – km 165,6, pravý JP, smer Brezno), 00:00 h – 05:00 h (km 165,25 – km 165,6, ľavý JP, smer Brezno). (aktualizované 29.5.2013)

V utorok 28. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice  z dôvodu inštalácie nového zvislého dopravného značenia: 09:00 h - 09:30 h (km 53,8 - km 54,01), 09:30 h - 10:00 h (km 57,9 - km 58,14), 10:00 h - 10:30 h (km 61,2 - km 61,38), 10:30 h - 11:00 h (km 65,6 - km 65,84), 11:00 h - 11:30 h (km 70,9 - km 71,14), 11:30 h - 12:00 h (km 74,7 - km 74,92), 12:00 h - 12:30 h (km 77,1 - km 77,35), 12:30 h - 13:00 h (km 81,6 - km 81,82), 13:00 h - 13:30 h (km 74,5 - km 74,25, smer Trnava), 14:00 h - 14:30 h (km 47,8 - km 47,6, smer Trnava), 15:00 h - 15:30 h (km 41,2 - km 41,42), 15:30 h - 16:00 h (km 45,0 - km 45,22).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú z utorka na stredu 28.-29.5. uzávierky z dôvodu výmeny tesnenia dilatácií na mostných objektoch: 19:00 h – 24:00 h (km 165,7 - 165,35, smer Zvolen), 00:00 h – 05:00 h (km 165,7 – km 165,35, smer Zvolen). (aktualizované 28.5.2013)

V utorok 28. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice  z dôvodu inštalácie nového zvislého dopravného značenia: 09:00 h - 09:30 h (km 53,8 - km 54,01), 09:30 h - 10:00 h (km 57,9 - km 58,14), 10:00 h - 10:30 h (km 61,2 - km 61,38), 10:30 h - 11:00 h (km 65,6 - km 65,84), 11:00 h - 11:30 h (km 70,9 - km 71,14), 11:30 h - 12:00 h (km 74,7 - km 74,92), 12:00 h - 12:30 h (km 77,1 - km 77,35), 12:30 h - 13:00 h (km 81,6 - km 81,82), 13:00 h - 13:30 h (km 74,5 - km 74,25, smer Trnava), 14:00 h - 14:30 h (km 47,8 - km 47,6, smer Trnava), 15:00 h - 15:30 h (km 41,2 - km 41,42), 15:30 h - 16:00 h (km 45,0 - km 45,22). (aktualizované 28.5.2013)

V pondelok 27. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice  z dôvodu inštalácie nového zvislého dopravného značenia: 10:00 h - 11:00 h (km 41,7 - km 41,95), 11:00 h - 12:00 h (km 45,6 - km 45,8), 12:00 h - 13:00 h (km 54,3 - km 54,54), 13:00 h - 14:00 h (km 58,5 - km 58,7), 14:00 h - 15:00 h (km 61,7 - km 61,9), 15:00 h - 16:00 h (km 66,2 - km 66,41).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú dnes uzávierky z dôvodu opravy tmelenia sčítačov dopravy: 19:00 h – 20:00 h (km 169,417 – km 163,91, smer Zvolen), 20:00 h – 21:00 h (km 163,91 – km 169,417, smer Brezno). (aktualizované 27.5.2013)

V pondelok 27. mája budú uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice  z dôvodu inštalácie nového zvislého dopravného značenia: 10:00 h - 11:00 h (km 41,7 - km 41,95), 11:00 h - 12:00 h (km 45,6 - km 45,8), 12:00 h - 13:00 h (km 54,3 - km 54,54), 13:00 h - 14:00 h (km 58,5 - km 58,7), 14:00 h - 15:00 h (km 61,7 - km 61,9), 15:00 h - 16:00 h (km 66,2 - km 66,41). (aktualizované 27.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 25.5.2013)

Z piatka na sobotu 24.-25. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy z dôvodu údržby kanalizácie: 22:00 h - 23:00 h (km 42,6 - km 42,2), 23:00 h - 24:00 h (km 42,1 - km 41,8), 00:00 h - 01:00 h (km 40,3 - km 40,05), 01:00 h - 02:00 h (km 40,1 - km 39,5). (aktualizované 24.5.2013)

Vo štvrtok a piatok 23.-24. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 h - 19:30 h (km 69,5 - km 69,2), 19:30 h - 20:00 h (km 69,3 - km 68,9), 20:00 h - 21:00 h (km 62,2 - km 61,77), 21:00 h - 22:00 h (km 59,8 - km 59,46), 22:00 h - 22:30 h (km 59,1 - km 58,8), 22:30 h - 23:00 h (km 58,9 - km 58,62), 23:00 h - 23:30 h (km 56,9 - km 56,64), 23:30 h - 24:00 h (km 56,6 - km 56,34), 00:00 h - 00:30 h (km 53,4 - km 53,08), 00:30 h - 01:00 h (km 52,3 - km 51,95), 01:00 h - 01:30 h (km 52,1 - km 51,81), 01:30 h - 02:00 h (km 51,7 - km 51,40). (aktualizované 23.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 23.5.2013)

V stredu 22. mája bude uzávierka ľavého jazdného pruhu a krajnice od 19:00 h do 20:00 h (km 56,5 – km 56,8, smer B. Bystrica) z dôvodu opravy stredových zvodidiel. Ďalšie uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere Trnava budú z dôvodu údržby kanalizácie v časoch a úsekoch: 20:00 h - 20:20 h (km 84,09 - km 83,96), 20:25 h - 20:40 h (km 83,20 - km 83,11), 20:40 h - 21:20 h (km 82,98 - km 82,86), 21:20 h - 21:50 h (km 81,52 - km 81,44), 21:50 h - 22:30 h (km 76,86 - km 76,74), 22:30 h - 23:30 h (km 70,60 - km 70,46), 00:00 h - 00:20 h (km 70,40 - km 70,38), 00:20 h - 00:40 h (km 70,13 - km 70,07), 00:40 h - 01:40 h (km 69,96 - km 69,83), 01:40 h - 02:00 h (km 69,77 - km 69,75).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú 22. a 23. mája uzávierky z dôvodu výmeny dilatačného tesnenia v smere Zvolen: 19:00 h – 23:00 h (km 164,6 – km 164,1, ľavý JP, smer Zvolen), 23:00 h – 04:00 h (km 164,6 – 164,1, pravý JP, smer Zvolen), 04:00 h – 05:00 h (vetva I28, križovatka Kostiviarska, ľavý JP, smer Brezno), 05:00 h – 06:00 h (vetva I28, pravý JP, smer Brezno). (aktualizované 22.5.2013)

V utorok a v stredu 21.-22. mája budú na severnom obchvate B. Bystrice uzávierky v smere Brezno: 19:00 h – 24:00 h (km 163,901 – km 164,4, pravý jazdný pruh), 00:00 h – 04:00 h (km 163,901 – km 164,4, ľavý JP), 04:00 h – 05:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, pravý JP), 05:00 h – 06:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, ľavý JP). Dôvodom je výmena dilatačného tesnenia. (aktualizované 21.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 21.5.2013)

V pondelok 20. a v utorok 21. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Trnavy z dôvodu údržby kanalizácie: 19:00 - 20:00 (km 84,09 - km 83,96), 20:00 - 20:30 (km 83,20 - km 83,11), 20:30 - 21:20 (km 82,98 - km 82,86), 21:20 - 21:50 (km 81,52 - km 81,44), 21:50 - 22:30 (km 76,86 - km 76,74), 22:30 - 23:30 (km 70,60 - km 70,46), 00:00 - 00:20 (km 70,40 - km 70,38), 00:20 - 00:40 (km 70,13 - km 70,07), 00:40 - 01:40 (km 69,96 - km 69,83), 01:40 - 02:00 (km 69,77 - km 69,75).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky v smere Brezno: 19:00 h – 24:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, ľavý JP), 00:00 h – 05:00 h (vetva I28 – križovatka Kostiviarska, pravý JP). Dôvodom je výmena dilatačného tesnenia. (aktualizované 20.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 18.5.2013)

V piatok 17. a v sobotu 18. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby kanalizácie: od 22:00 h do 22:30 h (km 75,9 - km 76,15), od 22:30 h do 23:00 h (km 76,4 - km 76,7), od 23:00 h do 23:30 h (km 77,7 - km 78,1), od 23:30 h do 24:00 h (km 79,1 - km 79,5), od 00:00 h do 01:30 h (km 79,6 - km 80,0), od 01:30 h do 02:00 h (km 79,9 - km 80,35), a uzávierky pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Trnavy: od 02:00 h do 02:30 h (km 73,9 - km 73,6), od 02:30 h do 03:00 h (km 47,3 - km 47,0). (aktualizované 17.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 17.5.2013)

Vo štvrtok 16. mája bude uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do Banskej Bystrice v čase od 19:00 h do 20:00 h (km 73,3 – km 73,6). Dôvodom je oprava zvodidiel.

Zo štvrtka na piatok 16.-17. mája budú v smere do B. Bystrice nasledovné uzávierky ľavého jazdného pruhu z dôvodu údržby kanalizácie: od 20:00 h do 20:30 h (km 54,6 - km 55,0), od 20:30 h do 21:00 h (km 57,5 - km 57,95), od 21:00 h do 22:00 h (km 60,6 - km 60,95), od 22:00 h do 23:00 h (km 71,2 - km 71,65), od 23:00 h do 24:00 h (km 71,7 - km 72,2), od 00:00 h do 01:00 h (km 72,3 - km 73,7), od 01:00 h do 02:00 h (km 74,0 - km 74,25), od 02:00 h do 03:00 h (km 74,6 - km 75,0).

Na severnom obchvate B. Bystrice budú zo štvrtka na piatok 16.-17. mája nasledovné uzávierky z dôvodu čistenia mostných uzáverov: od 19:00 h do 20:00 h (km 166,600 - 164,000, pravý JP, smer Zvolen), od 20:00 h do 21:00 h (km 163,901 - 166,200, pravý JP, smer Brezno), od 21:00 h do 22:00 h (km 166,600 - 164,000, ľavý JP, smer Zvolen), od 22:00 h do 23:00 h (km 163,901 - 166,200, ľavý JP, smer Brezno), od 23:00 h do 01:00 h (vetvy I31 križovatka Rudlová, I29 križovatka Kostiviarska), od 01:00 h do 02:00 h (vetvy I27, I28, I30, smer Brezno).(aktualizované 16.5.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 16.5.2013)

V stredu a vo štvrtok 15.-16. mája budú uzávierky ľavého jazdného pruhu v smere do Banskej Bystrice: od 19:00 h do 20:00 h (km 38,35 – km 38,70), od 20:00 h do 21:00 h (km 40,4 – km 40,65), od 21:00 h do 22:00 h (km 41,1 – km 41,45), od 22:00 h do 23:00 h (km 43,1 – km 43,6), od 23:00 h do 24:00 h (km 43,7 – km 44,2), od 00:00 h do 01:00 h (km 44,7 – km 45,1), od 01:00 h do 02:00 h (km 45,0 – km 45,4). Dôvodom je údržba kanalizácie. (aktualizované 15.5.2013) 

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 15.5.2013)
Z utorka na stredu 14.-15. mája bude uzávierka: od 19:00 h do 05:00 h v úseku od km 51,9 po km 38,2 (ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod údržba a čistenie dažďových košov). Na severnom obchvate B. Bystrice bude uzávierka v utorok 14. mája od 19:00 h do 21:00 h (vetva I30, pravý jazdný pruh, križovatka Rudlová, dôvod výmena panelov na protihlukovej stene). (aktualizované 14.5.2013)
Z pondelka na utorok 13.-14. mája bude uzávierka: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 71,5 po km 83,0 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod údržba kanalizačných šácht a košov). (aktualizované 13.5.2013)
V noci z piatka na sobotu 10.-11. mája budú uzávierky: od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 64,4 po km 75,0 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica, dôvod údržba a čistenie dažďových košov a kanalizačných šácht) a od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 68,64 po km 55,0 (ľavý jazdný pruh, smer Trnava, dôvod údržba a čistenie dažďových košov). (aktualizované 10.5.2013)
Vo štvrtok večer a v piatok ráno 9.-10. mája budú uzávierky: od 19:00 h do 20:00 h v úseku od km 38,4 po km 38,6 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica, dôvod oprava nespevnenej krajnice), od 19:00 h do 20:00 h v úseku od km 52,0 po km 52,4 (PJPaK, smer B. Bystrica, dôvod oprava zvodidiel), od 20:00 h do 21:00 h v úseku od km 79,0 po km 79,3 (PJPaK, smer B. Bystrica, dôvod oprava zvodidiel), od 20:00 h do 22:00 h v úseku od km 45,6 po km 46,7 (PJPaK, smer B. Bystrica, dôvod údržba a čistenie dažďových košov), od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 84,2 po km 75,0 (PJPaK, smer Trnava, dôvod údržba a čistenie dažďových košov), od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 58,5 po km 65,0 (PJPaK, smer B. Bystrica, dôvod údržba a čistenie dažďových košov a kanalizačných šácht). Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky: od 19:00 h do 24:00 h v úseku od km 169,417 po km 163,901 (ĽJP, smer Zvolen) a od 00:00 h do 06:00 h v úseku od km 163,901 po km 169,417 (ĽJP, smer Brezno). Dôvodom je kosenie stredného deliaceho pásu. (aktualizované 9.5.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 8.5.2013)
V utorok večer a v stredu nadránom 7.-8. mája budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 45,7 po km 52,5 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 76,0 po km 84,05 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba a čistenie dažďových košov a kanalizačných šácht. (aktualizované 7.5.2013)
V pondelok večer a v utorok nadránom 6.-7. mája bude mobilná uzávierka: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 38,2 po km 45,0 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je údržba a čistenie dažďových košov a kanalizačných šácht. (aktualizované 6.5.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 4.5.2013)

V piatok a sobotu 3.-4. mája budú nasledovné uzávierky: od 22:00 h do 01:00 h v úseku od km 45,0 po km 38,2 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava) a od 01:00 h do 04:00 h v úseku od km 38,2 po km 43,0 (PJPaK, smer B. Bystrica) z dôvodu čistenia dažďových košov. V sobotu 4. mája budú uzávierky: od 06:00 h do 07:00 h v úseku od km 49,51 po km 49,11 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava) a od 07:00 h do 08:00 h v úseku od km 49,11 po km 49,51 (PJPaK, smer B. Bystrica) z dôvodu geodetického monitoringu mosta. (aktualizované 3.5.2013)

Vo štvrtok a piatok 2.-3. mája. budú nasledovné uzávierky: od 19:00 h do 21:00 h na križovatke Nitra, juh v smere do B. Bystrice z dôvodu opravy zvodidiel, od 21:00 h do 03:00 h v úseku od km 48,5 po km 38,2 (pravý jazdný pruh, smer Trnava) z dôvodu údržby a čistenia dažďových košov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú uzávierky od 19:00 h do 20:00 h (vetva I27, ľavý jazdný pruh, smer Ružomberok) a od 20:00 h do 21:00 h (vetva I26 po km 164,0 pravý jazdný pruh, smer Zvolen) z dôvodu údržby. (aktualizované 2.5.2013)
Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 1.5.2013)
V utorok 30.4. budú mobilné uzávierky: od 21:00 h do 22:00 h v úseku od km 53,5 po km 50,739 (ľavý jazdný pruh, smer Trnava), od 21:00 h do 23:00 h v úseku od km 38,2 po km 38,6 (ľavý jazdný pruh, smer Banská Bystrica), od 22:00 h do 22:15 h na križovatke Zlaté Moravce, od 23:00 h do 24:00 h na križovatke Nitra, západ. Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 30.4.2013)
V utorok 30. 4. bude mobilná uzávierka od 11:00 h do 15:00 h v úseku od km 61,8 po km 53,0 (ľavý jazdný pruh, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 30.4.2013)

29. a 30.4. 2013 sa uskutočnia nasledovné mobilné uzávierky: od 19:00 h do 24:00 h (km 63,80 - km 50,739, smer Trnava, pravý jazdný pruh a krajnica), od 19:00 h do 21:00 h (km 79,500 - km 84,053, smer B. Bystrica, ĽJP), od 21:00 h do 05:00 h (km 84,053 - km 69,739, smer Trnava, ĽJP) od 05:00 h do 07:00 h (km 61,800 - km 58,0 smer Trnava, ĽJP), od 01:00 h do 02:00 h (všetky vetvy križovatky Nitra, západ), od 02:00 h do 03:00 h (všetky vetvy križovatky Nitra, juh), od 03:00 h do 04:00 h (všetky vetvy križovatky Nitra, východ), od 04:00 h do 05:00 h (všetky vetvy križovatky Beladice), od 05:00 h do 06:00 h (všetky vetvy križovatky Zlaté Moravce) Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 29.4.2013)

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 29.4.2013)
V piatok 26. 4. a v sobotu 27.4. bude mobilná uzávierka od 22:00 h do 04:00 h v úseku od km 69,739 po km 84,05 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. (aktualizované 26.4.2013)
Vo štvrtok 25. a v piatok 26. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 50,769 po km 69,738 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 84,05 po km 69,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je čistenie mostných záverov a revíznych chodníkov. (aktualizované 25.4.2013)
Vo štvrtok 25. a v piatok 26. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 50,769 po km 69,738 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 84,05 po km 69,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je čistenie mostných záverov a revíznych chodníkov. (aktualizované 25.4.2013)
V stredu 24. a vo štvrtok 25. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 65,7 po km 69,7 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od km 69,7 po km 57,0 (ĽJP, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 54,8 po km 50,7 (ĽJP, smer Trnava) a od km 69,7 po km 80,0 (ĽJP, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie dažďových košov a mostnej dilatácie. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 22:00 h v úseku km 166,6 - km 168,1 (ĽJP, smer Brezno), od 22:00 h do 02:00 h na vetvách križivatiek I34, I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I29 a I26 (Kostiviarska), smer Zvolen a od 02:00 h do 06:00 h na vetvách križivatiek I27, I28 (Kostiviarska), I32 (Bánoš), I36, I35 (Cementáreň), smer Brezno. Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 24.4.2013)
V stredu 24. a vo štvrtok 25. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 65,7 po km 69,7 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od km 69,7 po km 57,0 (ĽJP, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 54,8 po km 50,7 (ĽJP, smer Trnava) a od km 69,7 po km 80,0 (ĽJP, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie dažďových košov a mostnej dilatácie. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 22:00 h v úseku km 166,6 - km 168,1 (ĽJP, smer Brezno), od 22:00 h do 02:00 h na vetvách križivatiek I34, I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I29 a I26 (Kostiviarska), smer Zvolen a od 02:00 h do 06:00 h na vetvách križivatiek I27, I28 (Kostiviarska), I32 (Bánoš), I36, I35 (Cementáreň), smer Brezno. Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 24.4.2013)
V utorok 23. a v stredu 24. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 38,14 po km 50,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica) z dôvodu zametania vozovky a od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 61,0 po km 50,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava) z dôvodu čistenia dažďových košov, dilatačných špár a revíznych chodníkov na mostoch. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 22:00 h v úseku km 167,3 - km 163,901 (PJP, smer Brezno), od 22:00 h do 24:00 h v úseku km 163,901 - km 165,8 (PJP, smer Brezno), od 00:00 h do 01:00 h v úseku km 164,5 - km 164,0 (ĽJP, smer Zvolen), od 01:00 h do 03:00 h v úseku km 165,6 - km 167,0 (ĽJP, smer Brezno), od 03:00 h do 06:00 h na vetvách križivatiek I34, I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I29 a I26 (Kostiviarska). Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 23.4.2013)
V utorok 23. a v stredu 24. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 38,14 po km 50,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica) z dôvodu zametania vozovky a od 19:00 h do 03:00 h v úseku od km 61,0 po km 50,7 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava) z dôvodu čistenia dažďových košov, dilatačných špár a revíznych chodníkov na mostoch. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 22:00 h v úseku km 167,3 - km 163,901 (PJP, smer Brezno), od 22:00 h do 24:00 h v úseku km 163,901 - km 165,8 (PJP, smer Brezno), od 00:00 h do 01:00 h v úseku km 164,5 - km 164,0 (ĽJP, smer Zvolen), od 01:00 h do 03:00 h v úseku km 165,6 - km 167,0 (ĽJP, smer Brezno), od 03:00 h do 06:00 h na vetvách križivatiek I34, I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I29 a I26 (Kostiviarska). Dôvodom je čistenie štrbinových žľabov. (aktualizované 23.4.2013)
V pondelok 22. a v utorok 23. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 47,0 po km 50,7 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od 21:00 h do 03:00 h v úseku od km 50,7 po km 41,0 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 03:00 h bude v úseku od km 58,7 po km 69,7 mobilná uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby mostov a čistenia odvodňovacích košov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 23:00 h na vetvách križivatiek I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I31 (Rudlová), I29 a I26 (Kostiviarska), všetky v smere Zvolen. Od 23:00 h do 03:00 h na vetvách križivatiek I27, I28 (Kostiviarska), I30 (Rudlová), I32 (Bánoš) a I36 (Cementáreň), všetky v smere Brezno. Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie uličných vpustí. Od 03:00 h do 05:00 h bude mobilná uzávierka v úseku od km 168,4 - km 163,901 (PJP, smer Zvolen) a od 05:00 h do 06:00 h v úseku od km 163,901 - km 168,4 (PJP, smer Brezno) z dôvodu čistenia štrbinových žľabov. (aktualizované 22.4.2013)
V pondelok 22. a v utorok 23. 4. budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 47,0 po km 50,7 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica) a od 21:00 h do 03:00 h v úseku od km 50,7 po km 41,0 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Trnava). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 19:00 h do 03:00 h bude v úseku od km 58,7 po km 69,7 mobilná uzávierka pravého jazdného pruhu a krajnice v smere do B. Bystrice z dôvodu údržby mostov a čistenia odvodňovacích košov. Na severnom obchvate B. Bystrice budú mobilné uzávierky: od 19:00 h do 23:00 h na vetvách križivatiek I37 (Cementáreň), I33 (Bánoš), I31 (Rudlová), I29 a I26 (Kostiviarska), všetky v smere Zvolen. Od 23:00 h do 03:00 h na vetvách križivatiek I27, I28 (Kostiviarska), I30 (Rudlová), I32 (Bánoš) a I36 (Cementáreň), všetky v smere Brezno. Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie uličných vpustí. Od 03:00 h do 05:00 h bude mobilná uzávierka v úseku od km 168,4 - km 163,901 (PJP, smer Zvolen) a od 05:00 h do 06:00 h v úseku od km 163,901 - km 168,4 (PJP, smer Brezno) z dôvodu čistenia štrbinových žľabov. (aktualizované 22.4.2013)
V piatok 19. a v sobotu 20. 4. budú mobilné uzávierky: od 22:00 h do 04:00 h v úseku od km 38,177 po km 50,769 (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie vozovky. Od 22:00 h do 04:00 h v úseku od km 55,3 po km 64,0 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer B. Bystrica). Dôvodom je čistenie mostných záverov, revíznych chodníkov a dažďových košov. (aktualizované 19.4.2013)
V stredu 17. 4. bude uzávierka od 19:00 h do 21:00 h v úseku od km 59,8 po km 60,0 (pravý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je oprava zvodidiel. Od 20:00 h do 21:00 h bude uzávierka vetvy I2 (ľavý jazdný pruh) na križovatke Nitra, západ. Dôvodom je umývanie zvodidiel. Na rovnakej vetve bude od 21:00 h do 22:00 h oprava zvodidiel.  Zo stredy na štvrtok 17. a 18. 4. bude mobilná uzávierka: od 22:00 h do 03:00 h v úseku od km 46,2 po km 50,5 (pravý jazdný pruh a krajnica, smer Banská Bystrica). Dôvodom je čistenie mostných záverov, revíznych chodníkov a protihlukových stien. Od 19:00 h do 03:00 h bude v úseku od km 50,64 po km 69,3 mobilná uzávierka (ľavý jazdný pruh, smer B. Bystrica). Dôvodom je zametanie a čistenie dažďových vpustov. Na obchvate B. Bystrice budú 17. 4. mobilné uzávierky: od 19:00 h do 23:00 h vetvy križovatiek I34, I37, I33, I31 (PJP), I29, I26 (PJP) (smer Zvolen), od 23:00 h do 24:00 h vetvy križovatiek I31 (ĽJP), I26 (ĽJP) (smer Zvolen). 18. 4. budú mobilné uzávierky: od 00:00 h do 03:00 h vetvy križovatiek I27 (PJP), I28 (PJP), I30 (PJP), I32, I36, I35 (smer Brezno), od 03:00 h do 06:00 h vetvy križovatiek I27 (ĽJP), I28 (ĽJP), I30 (ĽJP), I36, I35 (smer Brezno)  Dôvodom je zametanie vozovky a čistenie uličných vpustí na vetvách križovatiek. (aktualizované 17.4.2013)

Cesta je prejazdná bez obmedzení

Cesta R1 PR1BINA v úseku Nitra, západ - Tekovské Nemce a severný obchvat Banskej Bystrice je v oboch smeroch prejazdná bez obmedzení. Prajeme vám šťastnú cestu. (aktualizované 27.4.2017)

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Slováci za volantom

Európski vodiči si uvedomujú, že nepozornosť zabíja, avšak nie sú schopní sa rozptyľovať za volantom. Viac o správaní aj slovenských vodičov si prečítajte tu::

Tlačová správa PDF

 
(dostávať emailom)