PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Údržba cesty v bezpečnom stave je našou prioritou. Pri práci čerpáme z vyše 50-ročných skúseností našej materskej spoločnosti Vinci so sídlom vo Francúzsku.
Práce na ceste vykonávame tak, aby sme zbytočne neobmedzovali plynulosť premávky. Všetky dočasné dopravné obmedzenia prijímame iba na nevyhnutne potrebný čas. Vždy však s vedomím, že nám ide o udržanie bezpečnosti užívateľov cesty i bezpečnosti našich zamestnancov.

Práca našich operátorov je riziková. Hoci sú v reflexnom oblečení a po ceste sa pohybujú veľmi opatrne, nie sú mimo rizika.

Preto vás prosíme - rešpektujte ich prítomnosť na ceste a obchádzajte ich v bezpečnej vzdialenosti. Pracujú pre bezpečnosť nás všetkých. Ako to môže dopadnúť pri nepozornosti, si môžete pozrieť na tomto plagáte


Joomla Gallery makes it better. Balbooa.com