facebook

Dopravné správy

Obmedzenie dopravy na rýchlostnej ceste R1 PRIBINA v úseku Pohranice je spôsobené výstavbou obojstranného odpočívadla a čerpacích staníc. Kolaudácia odpočívadiel a čerpacích staníc je podľa aktuálneho harmonogramu naplánovaná na apríl 2019. Verejnosti by mali byť sprístupnené v máji 2019. Obmedzenie v smere na Banskú Bystricu potrvá pravdepodobne do júna 2018. Za dočasné obmedzenie sa ospravedlňujeme.

Uzávierka v čase od 18.06.2018 19:00 do 18.06.2018 19:40 na krizovatke Nitra – Východ; Nitra – Východ; Beladice; Beladice

Uzávierka v čase od 18.06.2018 19:40 do 18.06.2018 20:20 na krizovatke Tes. Mlyňany; Tes. Mlyňany; Čaradice; Čaradice

Uzávierka v čase od 18.06.2018 20:20 do 18.06.2018 20:35 v lokalite 83.65km do 84 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 18.06.2018 20:35 do 18.06.2018 20:50 v lokalite 84km do 83.25 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 18.06.2018 20:50 do 18.06.2018 21:30 na krizovatke Čaradice; Čaradice; Tes. Mlyňany; Tes. Mlyňany

Uzávierka v čase od 18.06.2018 21:30 do 18.06.2018 22:00 na krizovatke Beladice; Beladice; Nitra – Východ; Nitra – Východ

Uzávierka v čase od 19.06.2018 19:00 do 19.06.2018 19:10 v lokalite 50.1km do 49.85 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 19.06.2018 19:10 do 19.06.2018 20:00 na krizovatke Nitra – Juh; Nitra – Juh; Nitra – západ; Nitra – západ

Uzávierka v čase od 19.06.2018 20:00 do 19.06.2018 20:40 na krizovatke Nitra – západ; Nitra – západ; Nitra – Juh; Nitra – Juh

Uzávierka v čase od 19.06.2018 20:40 do 19.06.2018 20:45 v lokalite 49.85km do 50.1 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 19.06.2018 20:45 do 19.06.2018 21:20 na krizovatke Nitra – Juh; Nitra – Juh; Nitra – západ; Nitra – západ

Uzávierka v čase od 19.06.2018 21:20 do 19.06.2018 22:00 na krizovatke Nitra – západ; Nitra – západ; Nitra – Juh; Nitra – Juh

Uzávierka v čase od 20.06.2018 19:00 do 20.06.2018 20:00 na krizovatke Nitra – Juh; Nitra – Juh; Nitra – západ; Nitra – západ

Uzávierka v čase od 20.06.2018 20:20 do 20.06.2018 22:00 na krizovatke Nitra – západ; Nitra – západ; Nitra – Juh; Nitra – Juh

Uzávierka v čase od 21.06.2018 21:30 do 21.06.2018 22:00 v lokalite 72.3km do 72.6 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 21.06.2018 22:20 do 21.06.2018 23:00 v lokalite 72.3km do 72.6 km smer Východ BB

Uzávierka

Obmedzenie dopravy na rýchlostnej ceste R1 PRIBINA v úseku Pohranice je spôsobené výstavbou obojstranného odpočívadla a čerpacích staníc. Kolaudácia odpočívadiel a čerpacích staníc je podľa aktuálneho harmonogramu naplánovaná na apríl 2019. Verejnosti by mali byť sprístupnené v máji 2019. Obmedzenie v smere na Banskú Bystricu potrvá pravdepodobne do júna 2018. Za dočasné obmedzenie sa ospravedlňujeme.

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Spustenie osvetovej kampane „Včela strážkyňa životného prostredia“

Bratislava (17. máj 2018) – Koncesionár rýchlostnej cesty R1 PR1BINA a jej operátor, spoločnosti GRANVIA a Granvia Operation pri príležitosti Svetového dňa včiel (20. máj) spustí rozsiahlu kampaň „Včela strážkyňa životného prostredia,“ s cieľom šíriť osvetu o potrebe chrániť včely a životné prostredie. Viac si môžete prečítať tu:

Tlačová správa PDF

 
(dostávať emailom)