facebook

Dopravné správy

Obmedzenie dopravy na rýchlostnej ceste R1 PRIBINA v úseku Pohranice je spôsobené výstavbou obojstranného odpočívadla a čerpacích staníc. Kolaudácia odpočívadiel a čerpacích staníc je podľa aktuálneho harmonogramu naplánovaná na apríl 2019. Verejnosti by mali byť sprístupnené v máji 2019. Obmedzenie v smere na Banskú Bystricu potrvá pravdepodobne do júna 2018. Za dočasné obmedzenie sa ospravedlňujeme.

Uzávierka v čase od 15.04.2018 21:00 do 15.04.2018 23:59 v lokalite 84.053km do 80 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 16.04.2018 01:00 do 16.04.2018 04:00 v lokalite 80km do 75 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 16.04.2018 19:00 do 16.04.2018 20:00 v lokalite 169.417km do 163.901 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 16.04.2018 20:00 do 16.04.2018 21:00 v lokalite 163.901km do 169.417 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 16.04.2018 21:00 do 16.04.2018 22:00 v lokalite 169.417km do 163.901 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 16.04.2018 22:00 do 16.04.2018 23:00 v lokalite 163.901km do 169.417 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 17.04.2018 00:00 do 16.04.2018 01:00 na krizovatke Cementáreň; Cementáreň; Bánoš; Rudlová; Kostiviarska; Kostiviarska

Uzávierka v čase od 17.04.2018 01:00 do 17.04.2018 02:00 na krizovatke Kostiviarska; Kostiviarska; Rudlová; Bánoš; Cementáreň; Cementáreň

Uzávierka v čase od 17.04.2018 02:00 do 17.04.2018 03:00 na krizovatke Cementáreň; Cementáreň; Bánoš; Rudlová; Kostiviarska; Kostiviarska

Uzávierka v čase od 17.04.2018 03:00 do 16.04.2018 04:00 na krizovatke Kostiviarska; Kostiviarska; Rudlová; Bánoš; Cementáreň; Cementáreň

Uzávierka v čase od 16.04.2018 19:00 do 16.04.2018 23:00 v lokalite 79.2km do 75 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 17.04.2018 00:00 do 17.04.2018 02:00 v lokalite 75km do 70 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 17.04.2018 19:00 do 17.04.2018 20:00 v lokalite 169.417km do 163.901 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 17.04.2018 20:00 do 17.04.2018 21:00 v lokalite 163.901km do 169.417 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 17.04.2018 21:00 do 17.04.2018 22:00 v lokalite 169.417km do 163.901 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 17.04.2018 22:00 do 17.04.2018 23:00 v lokalite 163.901km do 169.417 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 18.04.2018 01:00 do 18.04.2018 02:00 na krizovatke Cementáreň; Cementáreň; Bánoš; Rudlová; Kostiviarska; Kostiviarska

Uzávierka v čase od 18.04.2018 02:00 do 18.04.2018 03:00 na krizovatke Kostiviarska; Kostiviarska; Rudlová; Bánoš; Cementáreň; Cementáreň

Uzávierka v čase od 18.04.2018 03:00 do 18.04.2018 04:00 na krizovatke Cementáreň; Cementáreň; Bánoš; Rudlová; Kostiviarska; Kostiviarska

Uzávierka v čase od 18.04.2018 04:00 do 18.04.2018 05:00 na krizovatke Kostiviarska; Kostiviarska; Rudlová; Bánoš; Cementáreň; Cementáreň

Uzávierka v čase od 17.04.2018 19:00 do 17.04.2018 20:00 v lokalite 79km do 79.3 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 17.04.2018 21:00 do 17.04.2018 21:30 na krizovatke Nitra – západ

Uzávierka v čase od 17.04.2018 19:00 do 17.04.2018 23:00 v lokalite 71.2km do 65 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 18.04.2018 00:00 do 18.04.2018 02:00 v lokalite 65km do 61 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 18.04.2018 19:00 do 18.04.2018 21:00 v lokalite 166.7km do 163.901 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 18.04.2018 21:00 do 19.04.2018 00:00 v lokalite 163.901km do 169.417 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 19.04.2018 01:00 do 19.04.2018 02:00 na krizovatke Cementáreň; Cementáreň; Bánoš; Rudlová; Kostiviarska; Kostiviarska

Uzávierka v čase od 19.04.2018 02:00 do 19.04.2018 03:00 na krizovatke Kostiviarska; Kostiviarska; Rudlová; Bánoš; Cementáreň; Cementáreň

Uzávierka v čase od 19.04.2018 03:00 do 19.04.2018 04:00 na krizovatke Cementáreň; Cementáreň; Bánoš; Rudlová; Kostiviarska; Kostiviarska

Uzávierka v čase od 19.04.2018 04:00 do 19.04.2018 05:00 na krizovatke Kostiviarska; Kostiviarska; Rudlová; Bánoš; Cementáreň; Cementáreň

Uzávierka v čase od 18.04.2018 19:00 do 18.04.2018 23:00 v lokalite 63km do 58 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 19.04.2018 00:00 do 19.04.2018 02:00 v lokalite 58km do 54 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 19.04.2018 19:00 do 19.04.2018 23:00 v lokalite 55km do 50.769 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 20.04.2018 00:00 do 20.04.2018 02:00 v lokalite 50.768km do 46 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 22.04.2018 21:00 do 23.04.2018 01:00 v lokalite 46.2km do 41 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 23.04.2018 02:00 do 23.04.2018 04:00 v lokalite 41.2km do 38.177 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 22.04.2018 02:00 do 22.04.2018 05:00 na krizovatke Tes. Mlyňany

Uzávierka v čase od 23.04.2018 12:00 do 23.04.2018 14:00 v lokalite 164.4km do 164.1 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 24.04.2018 19:00 do 24.04.2018 21:00 v lokalite 168.3km do 163.901 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 24.04.2018 21:00 do 24.04.2018 23:00 v lokalite 163.901km do 165.7 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 24.04.2018 23:00 do 25.04.2018 01:00 v lokalite 164.5km do 164 km smer Západ ZV

Uzávierka v čase od 25.04.2018 02:00 do 25.04.2018 06:00 v lokalite 163.901km do 168.1 km smer Východ BR

Uzávierka v čase od 23.04.2018 19:00 do 23.04.2018 20:00 v lokalite 39.4km do 38.177 km smer Západ TT

Uzávierka v čase od 23.04.2018 20:00 do 23.04.2018 23:00 v lokalite 38.177km do 45 km smer Východ BB

Uzávierka v čase od 24.04.2018 00:00 do 24.04.2018 02:00 v lokalite 43.4km do 44.3 km smer Východ BB

Uzávierka

Obmedzenie dopravy na rýchlostnej ceste R1 PRIBINA v úseku Pohranice je spôsobené výstavbou obojstranného odpočívadla a čerpacích staníc. Kolaudácia odpočívadiel a čerpacích staníc je podľa aktuálneho harmonogramu naplánovaná na apríl 2019. Verejnosti by mali byť sprístupnené v máji 2019. Obmedzenie v smere na Banskú Bystricu potrvá pravdepodobne do júna 2018. Za dočasné obmedzenie sa ospravedlňujeme.

(dostávať ako RSS) (dostávať emailom)

Inštitút finančnej politiky (IFP)

Inštitút finančnej politiky (IFP) na Ministerstve financií SR vypracoval prípadovú štúdiu, v ktorej skúmal efekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na nezamestnanosť. Štúdia potvrdzuje, že kompletizácie R1 o úsek PR1BINA spôsobila nielen zníženú mieru nezamestnanosti v Nitrianskom regióne, ale zároveň sa zvýšil aj záujem o cestovný ruch. Celú štúdiu IFP si môžete prečítať tu:

Zrdoj: Inštitút finančnej politiky

(dostávať emailom)