PR1BINA - STE NA DOBREJ CESTE

Granvia je koncesionárom na základe Koncesnej zmluvy na projektovanie, výstavbu, financovanie, prevádzku a údržbu rýchlostnej cesty R1 – úseky Nitra – Tekovské Nemce a Banská Bystrica – Severný obchvat uzatvorenej s Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Granvia ako Koncesionár je správcom (v mene Slovenskej republiky) koncesnej cesty, ako je táto definovaná v Koncesnej zmluve. V rámci správy cesty je Granvia oprávnená prenajať určité pozemky, ktoré tvoria (alebo budú tvoriť) časť odpočívadiel na koncesnej ceste, tretím stranám s cieľom vybudovať na týchto pozemkoch odpočívadlá za účelom zabezpečenia oddychu, občerstvenia a tankovania pre užívateľov.

Pozemky, ktoré majú byť vyčlenené za účelom výstavby odpočívadiel sa nachádzajú na pravej a ľavej strane rýchlostnej cesty R1 približne v staničení 53,30 km v katastrálnom území Pohranice, v blízkosti križovatky Nitra-východ, a bežne sa na ne ďalej odkazuje ako na budúce „odpočívadlá Pohranice“.

Granvia v tejto súvislosti vyhlasuje súťaž na prenájom Pozemkov a na výstavbu a prevádzku čerpacích staníc na odpočívadlách Pohranice na rýchlostnej ceste R1. Bližšie informácie nájdete v priloženom dokumente. pdf